Magazines / Nr 03 2019

Nr 03 2019

‘Niet alles kan’

We kunnen er met z’n allen niet meer omheen. De stikstofproblematiek raakt ons zo langzamerhand allemaal. Ruim 18.000 bouwprojecten staan op de tocht. Bij het ter perse gaan van deze editie van Beton & Staalbouw bracht het adviescollege onder leiding van oud-minister Remkes een rapport met eerste aanbevelingen naar buiten om de stikstofproblematiek te beteugelen. Conclusie: niet alles kan.

Het adviescollege werd in het leven geroepen nadat het Programma Aanpak Stikstof door de Raad van State (RvS) van tafel werd geveegd. Op basis van deze methode werden vergunningen verleend voor bouwprojecten waarbij stikstof vrijkwam, mits de uitstoot op een later moment gecompenseerd zou worden. Die regeling geldt dus sinds begin deze zomer niet meer. Daarmee volgt de RvS het eerdere besluit van het Europese Hof van Justitie en staat een groot aantal bouwprojecten op losse schroeven.

In Nederland lijden 118 van de 160 Natura 2000-gebieden (Europese beschermde natuurgebieden) onder de uitstoot van stikstof(oxide), veroorzaakt door de landbouwsector, het verkeer en de industrie. Volgens het adviescollege is het de hoogste tijd dat de natuur kan herstellen door de uitstoot van stikstof te reduceren. Door onder meer de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden te verlagen, wordt minder stikstof uitgestoten en kunnen stilgelegde bouwprojecten worden hervat, zo luidt één van de aanbevelingen. Ook is in de bouw winst te behalen door energieneutraal en natuurinclusief te bouwen. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd!

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel en zijn er ook projecten die wél gewoon doorgang kunnen vinden. Zo zijn we voor deze editie een kijkje gaan nemen bij de nieuwbouw van het RIVM/CBG en bij het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis in hartje Brussel. Het iconische hoofdkantoor kenmerkt zich door een futuristisch ogende gevel bestaande uit een rasterwerk van verticale kolommen in wit geprefabriceerd beton met daarachter een glazen gevel. Een technisch hoogstandje waarvan we alle ins en outs belichten. Maar ook het trillingsvrij gebouwde en BREEAM ‘Outstanding’ gecertificeerde onderkomen van het RIVM/CBG mag er zijn. Op de volgende pagina’s meer over deze projecten.

Tot slot willen we u nog wijzen op de Nationale Staalbouwdag 2019 op dinsdag 8 oktober aanstaande, die voor het eerst plaatsvindt in de monumentale Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Samen met keynote-spreker Joost Vos, partner bij Benthem Crouwel Architects, blikken we alvast vooruit op deze dag. Dit, en nog veel meer, waaronder ook een prachtig thema prefab beton, in deze editie. Voor nu wensen wij u alvast veel leesplezier!

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: