Magazines / Nr 04 2018

Nr 04 2018

Veiligheid

Voor u ligt alweer de laatste editie van Beton & Staalbouw 2018. Een bewogen jaar voor onze sector met vele hoogtepunten en helaas ook enkele dieptepunten, zoals de ravage op Eindhoven Airport na het instorten van de parkeergarage en ‘iets verder weg’ de ingestorte brug in Genua waarbij helaas wél dodelijke slachtoffers vielen te betreuren. In deze editie van Beton & Staalbouw volop aandacht voor de veiligheid in de branche en een special over duurzaam betonherstel en -reparatie.

Het fenomeen veiligheid en veilig werken moet eigenlijk tot in de haarvaten van iedere onderneming zijn doordrongen. Gelukkig zijn er instanties die bedrijven helpen om hier op een gepaste wijze mee om te gaan. Zo geven we verderop in deze editie het woord aan Alex de Wals van TÜV Nederland, onderdeel van de internationale TÜV NORD GROUP, die al sinds 1981 de veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en leefomgeving van organisaties, overheden en de samenleving beoordeelt. Eén van de speerpunten is het vergroten van veiligheid, gezondheid en milieu op de werkplek. VCA vormt daarbij een belangrijk en voornaam certificatieschema.

Voortbordurend op VCA zijn we op bezoek gegaan bij de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) die binnen Nederland juridisch eigenaar en schemabeheerder is van het VCA-systeem. Het samenwerkingsverband van 22 (branche)organisaties uit de Nederlandse bouw en industrie vormt tevens een veelzijdig platform waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en veiligheidsprofessionals elkaar ontmoeten. In dit themanummer een gesprek met algemeen directeur Anne Kamphuis over de weg naar een grotere veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Beton is een sterk materiaal dat zich uitstekend leent als bouwmateriaal. Toch kan ook beton schade oplopen als gevolg van een slechte kwaliteit van het toegepaste beton of te weinig betondekking op de wapening. Gevolg is dat vocht of chloriden het beton binnendringen en de wapening aantasten. Een schrikbeeld, maar steeds vaker realiteit, zowel in de bouw als infrasector met zijn vele betonnen kunstwerken. Komt nog bij dat uit Europees onderzoek blijkt dat het niveau van de herstelwerkzaamheden aan betonconstructies als gevolg van betonschade bedroevend slecht is. De reparaties moeten wettelijk tien jaar gegarandeerd zijn, maar houden het vaak in de praktijk nog geen vijf jaar uit. Vier belangenorganisaties in België trekken aan de bel en pleiten voor duurzaam betonherstel. We spraken één van de initiatiefnemers.

Tot slot nog even aandacht voor het ‘beurzenseizoen’ dat begin 2019 weer in volle hevigheid losbarst. Diverse bedrijven die zich in deze editie van Beton & Staalbouw presenteren, zijn ook vertegenwoordigd op de BouwBeurs 2019, die begin februari plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht. En wie niet te beroerd is om iets verder te reizen, kan ik van harte aanbevelen BAU München eens te bezoeken van 14-19 januari 2019. Maar liefst negentien (!) hallen staan hier in het teken van de bouwsector.

Mede namens de medewerkers van Louwers Uitgeversorganisatie wens ik u fijne feestdagen en een goed en gezond 2019! Voor nu alvast veel leesplezier!

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: