Magazines / Nr 05/06 2016

Nr 05/06 2016

Nog meer brugellende op komst

Van veel verkeersbruggen is niet bekend hoe sterk en veilig ze eigenlijk zijn. Het onderwerp is momenteel een heet hangijzer, aangezwengeld door de problemen rondom de stalen Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Zowel Transport en Logistiek Nederland als Bouwend Nederland voorspellen de komende jaren nog veel meer brugellende. De afgelopen jaren is er namelijk fors bezuinigd op het Infrastructuurfonds, waaruit ook het onderhoud en het beheer van de verkeersbruggen in ons land wordt betaald.

Ondanks dat Rijkswaterstaat eens in de zes jaar inspecties uitvoert aan bruggen en viaducten op de Nederlandse wegen, stond de Merwedebrug niet op het lijstje met veertien stalen bruggen die tot 2020 gerenoveerd moeten worden. De haarscheurtjes kwamen aan het licht naar aanleiding van een studie naar een mogelijke verbreding van de A27 en de gevolgen voor de belastbaarheid van de Merwedebrug. Door de plotselinge afsluiting van de Merwedebrug moeten dagelijks 18.000 vrachtauto’s omrijden.

Volgens Transport en Logistiek Nederland zullen we in de toekomt meer rekening moeten houden met dergelijke onvoorziene afsluitingen, te wijten aan het achterstallig onderhoud en de manier waarop Rijkswaterstaat stalen bruggen ‘afschrijft’. De wegbeheerder hanteert daarbij de technische levensduur in plaats van de economische levensduur. Daarbij worden de bruggen eerst zo goed en zo kwaad als het kan opgelapt, voordat ze definitief in aanmerking komen voor vervanging of grootschalige renovatie. Dat is de reden dat nu ook de Wilhelminabrug bij Deventer en de Waalbrug in Nijmegen gesloten zijn voor verkeer zwaarder dan 40 ton.

Ook Bouwend Nederland maakt zich zorgen over de bruggen in ons land. Zo waarschuwde Bouwend Nederland-bestuurder Martijn Smitt onlangs dat dergelijke problemen zoals bij de Merwedebrug vaker gaan voorkomen. Volgens hem staan er maar liefst duizend bruggen op de lijst om gerenoveerd of vervangen te worden. Veel bruggen zijn namelijk ontworpen voor een levensduur van vijftig jaar en een aantal heeft die levensduur al ruimschoots overschreden. Daarnaast zijn de bruggen destijds ontworpen voor een bepaalde verkeersintensiteit en aslasten. En die zijn exponentieel toegenomen in de afgelopen jaren. Kortom, als we deze berichten mogen geloven, dan staat er ons nog heel wat brugellende te wachten.

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: