Tagarchief: Beonconstructies

Delta Beton | ‘Betonkunstenaars’

Lees het gehele artikel

Beton is wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. Op betrekkelijk eenvoudige en economische wijze zijn vele constructievormen te realiseren. Delta Beton is sinds jaar en dag gespecialiseerd in het realiseren van de meest uiteenlopende betonconstructies, van fundering en (monolithisch afgewerkte) betonvloer tot complete casco skeletten. “Door technologische vooruitgang is het tegenwoordig mogelijk om esthetiek te combineren met sterkte, stabiliteit en duurzaamheid”, stelt directeur Paul Aerts.

Delta Beton is een bekende speler in beton bouwend Nederland. “Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid zijn bepalend in onze werkzaamheden”, stelt Aerts. “Geen project is gelijk, de opdrachtgever staat centraal en vertrouwen is de basis voor de toekomst. De markt waarin we ons begeven, is en blijft onderhevig aan verandering van wet- en regelgeving. Daarom kijken we bij voorkeur al vanaf de ontwerpfase mee met de opdrachtgever naar het uiteindelijk te behalen eindresultaat. Deze werkwijze leidt tot een realistische planning, borging van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Het is immers het eindresultaat dat telt.”

Vloerzaken

Alles wat met vloeren te maken heeft, begint en eindigt met Delta Beton, zegt Aerts stellig. “We ontwerpen en realiseren de perfecte ondergrond voor elke situatie. Bij nieuwbouw en renovatie, in industrie, utiliteit en woningbouw. Bedrijfsvloeren, betonconstructies of een vloeistofdichte vloer? Noem het maar op en wij maken het. Een staalvezelvloer? Storten we. Fundering? Leggen we. Ook voor advies en ondersteuning staan we opdrachtgevers graag te woord. Bijvoorbeeld bij het bepalen van de juiste vloer voor een specifieke toepassing en/of bij de constructieberekeningen. Kortom, we zijn een totaalpartner waar opdrachtgevers terecht kunnen voor alle ‘vloerzaken’. Dat werkt sneller en efficiënter en leidt tot een betere beheersing van het bouwproces en een perfect eindresultaat.”

UPS en Katoen Natie

Eén van de recente projecten waarin Delta Beton zijn meerwaarde heeft laten gelden, is het nieuwe distributiecentrum van UPS op bedrijventerrein GDC Acht in Eindhoven. Het is het grootste sorteer- en distributiecentrum van de pakketbezorger in de Benelux. Aerts: “Wij hebben hier de vloer mogen maken, zo’n 35.000 m² in totaal.” Delta Beton is regelmatig actief in de logistieke sector, want ook voor Katoen Natie in Amsterdam leverde het bedrijf uit Nuenen een belangrijke bijdrage. “Het gaat hier om de realisatie van een grote cacao-opslag”, zegt Aerts. Geloof het of niet, maar Amsterdam is de grootste op- en overslaghaven van cacao in de wereld en Katoen Natie is sinds tien jaar bezig om zich onder meer via gerichte overnames een stevige marktpositie te verwerven in dit segment. “Behalve de funderingen hebben we ook de 9 meter hoge wanden gerealiseerd, allemaal in het werk gestort.”

Beton leent zich ook steeds meer voor creatieve uitingen. “Dankzij de nieuwste technieken is het prima mogelijk om een kleur te geven aan een betonconstructie. Zo hebben we voor Stedin in Middelharnis het gehele betonwerk voor twee trafohuizen geleverd. De wanden zijn daarbij op kleur en met reliëf gestort.” Een mooi visitekaartje voor de betonkunstenaars uit Nuenen.  


Delta Beton

De Huufkes 17
5674 TM Nuenen

T: 040 2841010
E: info@deltabeton.nl
I:  www.deltabeton.nl

Nieuw meetconcept brengt conditie betonconstructies compleet in beeld

foto-2-van-der-heide-kopieren
Lees het gehele artikel

Beton is een uitzonderlijk sterk materiaal. Het heeft echter één zwakke plek: roest. Een insluiper die zich graag nestelt op plekken waar je het niet verwacht en onderhuids knaagt aan de draagkracht en veiligheid van constructies. De BetonCheck™, het tijdens de afgelopen Betondag gepresenteerde meetconcept, maakt het mogelijk om roest en betonrot een stap voor te zijn. Namens van der Heide, in Nederland dé specialist op het gebied van kathodische bescherming, geeft projectleider Ruurd Dijkstra tekst en uitleg.

Met zeven vestigingen zet van der Heide zich iedere dag in om risico’s aan elektrotechnische infrastructuren, gebouwen, (water)bouwkundige constructies en transportleidingen te voorkomen en/of te beperken. Daarmee ontzorgt het vanuit Drachten geleide bedrijf particulieren, ondernemingen en overheden op maat. “We vertalen de wettelijke eisen en richtlijnen naar de dagelijkse praktijk”, legt Dijkstra uit. “Zo dragen we wezenlijk bij aan een veilige bedrijfsvoering, kostenreductie en continuïteit van bedrijfsprocessen. De basis voor een duurzame leef- en werkomgeving.”

Eerste tekenen van betonrot in balkon.

 

Volledigheid

Op de lijst van de door van der Heide aangeboden services prijkt sinds kort de BetonCheck™, een meetmethode die zich kenmerkt door zekerheid én volledigheid. “Roest is grillig en kan zich op de meest onvoorspelbare plaatsen manifesteren”, vervolgt Dijkstra. “Een steekproef is dan ook nooit voldoende om de conditie van een constructie in kaart te brengen. Een goede controle vereist juist volledigheid.” Vandaar ook dat de BetonCheck™ altijd uit drie stappen bestaat. Er wordt gestart met een dossieronderzoek en een nulmeting. Deze laatste omvat onder andere een visuele inspectie en een potentiaalmeting van de wapening. Als enige technische dienstverlener in Nederland maakt van der Heide daarbij gebruik van specialistische meetapparatuur. “Hierdoor zijn we in staat om verdachte plekken te onderzoeken op corrosiesnelheid”, aldus Dijkstra. “De verkregen gegevens brengen beginnende betonrot aan het licht en geven tegelijk een helder inzicht in het verloop ervan en de eventuele risico’s.”

Risicogerichte aanpak

Met de onderzoeksresultaten wordt vervolgens in fase 2 een Plan van Aanpak opgesteld. Hiertoe worden verschillende berekeningen en aanvullende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld wat betreft draagvermogen, buigtrekspanning en chlorideprofielen. “Het is belangrijk om te weten welke locaties urgent zijn en welke minder”, zegt Dijkstra. “Een dergelijke risicogerichte aanpak zorgt voor maatwerk in beheer en onderhoud. Na de nulmeting en de uitvoering van noodzakelijke herstelwerkzaamheden houden we de vinger aan de pols. We blijven de constructies volgen en inspecteren verdachte en herstelde plekken jaarlijks. Is er sprake van risico’s? Dan grijpen we in.”

Meetapparatuur BetonCheck™.

 

Duurzaam volgen

De BetonCheck™ mag dan wel nét officieel zijn gepresenteerd, het meetconcept heeft
zijn waarde in de praktijk al bewezen. “Onlangs hebben we in opdracht van woningstichting
Patrimonium met behulp van de BetonCheck™ drie flats in Groningen onderzocht op corrosie”, vertelt Dijkstra. “Daarmee is gekozen voor een effectieve, efficiënte én uiterst duurzame manier van oplossen. Je gaat niet hakken of breken, maar je houdt de gebouwen gewoon in de gaten. En zijn er op termijn tóch maatregelen noodzakelijk, dan zijn die tegen relatief geringe kosten te nemen. Een gegeven dat prima past in een tijd waarbinnen de beperking van CO2– en stikstofemissies nadrukkelijk centraal staat.”