Tagarchief: Bescherming

Thermoplastische coatings – EUROLACKE

Lees het gehele artikel

Hoe beschermt u staalconstructies en metalen objecten, zoals straatmeubilair, leidingen, hekwerken en andere industriële elementen tegen de meest extreme weersomstandigheden? Welke coating voor buitentoepassingen is bestand tegen corrosie en heeft een ongekend lange levensduur?

EUROLACKE, toonaangevende leverancier en kennispartner op het gebied van oppervlaktebehandeling, biedt de oplossing met de thermoplastische poedercoatings Abcite® en Plascoat®. John Theewis, directeur van EUROLACKE, ziet grote kansen voor de coatings vanwege de hoge bescherming tegen corrosie, de stoot-, kras- en slijtagebestendigheid en de UV- en weersbestendigheid.

Bij de ontwikkeling van de coatings staat duur­zaamheid steeds voorop. Zo zijn de thermoplas­tische coatings vrij van oplosmiddelen, zware metalen en andere giftige stoffen. Dit verschaft de coatings een hoge positie op de duurzaam­heidsladder en zorgt ervoor dat de coatings al op brede schaal worden ingezet. Denk hierbij aan de drinkwaterindustrie, hekwerken, scheepsbouw offshore industrie en straatmeubilair. Kortom onder zware omstandigheden en op plaatsen waar bescherming tegen corrosie, mechanische belasting en/of chemische invloeden belangrijk is. 

Als voorbeeld refereert Theewis aan de Kulri­pa Bridge in Brisbane, Australië. Met een leng­te van 470 m en een breedte van 6,5 m is de Kulripa Bridge de grootste brug voor voetgan­gers in Australië. De brug wordt voortdurend blootgesteld aan het veeleisende zeeklimaat en aantasting van de metalen onderdelen lijkt dan onvermijdelijk. Na een uitvoerige testperiode heeft het duurzaamheidsgehalte van Plascoat® de doorslag gegeven. In 2011 zijn de relingen van de brug voorzien van Plascoat® en vandaag de dag vertonen zij nog geen spoortje corrosie.

Ook het onderhoudsprobleem van een Zeeuw­se gemeente is een goed voorbeeld. Deze ge­meente kampte al jaren met het onderhoud van haar straatmeubilair. Het ver­toonde roest en mosaanslag. Hoe kon zij de banken, open­bare verlichting en afvalbakken reconditioneren en beter beschermen tegen het kustklimaat? Ook hier  bracht de thermoplastische coating Abcite® X60 van Axalta Coating Systems uitkomst. Het straatmeubilair werd weer in topconditie ge­bracht met als gevolg lagere onderhoudskosten en een aanzienlijke verlenging van de levensduur.

Maaseiker bedrijf verdubbelt de verwachte levensduur van betonconstructies

Bjond1-De-imposante-Zeelandbrug
Lees het gehele artikel

Van constructies in beton en staal kan de firma zo de veiligheid vaststellen, zelfs opdrijven, en de levensduur drastisch verlengen. We denken hierbij aan kunstwerken en utilitaire bouwwerken of een combinatie van beiden, zoals de Zeelandbrug. Maar ook tunnels en kantoor- of woontorens behoren tot het werkgebied.

Niet-destructief onderzoek van betonstaal met betonradar en Ferroscan. (Bron: Boosten Betonadvies)

Nadruk op innovatie

De hele aanpak van Bjond Innovation is gesteund op innovatie en out-of-the-box denken. Zo ontwikkelde de firma, zelf of samen met externe specialisten, eigen onderhouds- en herstelstrategieën, eigen meet- en monitoringapparatuur en nieuwe anti-corrosieconcepten tot en met compleet nieuwe bouwmaterialen en superbeschermende tolerante coatings.

Kop van de sensor.

De Zeelandbrug, een echt huzarenstukje

Enige tijd geleden werd Bjond Innovation aangezocht om de Zeelandbrug, de langste brug van Nederland en tevens geklasseerd als monument, te inspecteren. Het onderzoek betrof de (rest)levensduur van de 25 jaar oude beschermende coatings op de pijlers. Dit onderzoek was gebaseerd op monsternames en metingen in situ. Het is echter een moeizame, tijdrovende en dure operatie om mensen daar ter plekke te brengen voor een dergelijk onderzoek. Bovendien betreft het hier momentopnames die niet steeds betrouwbaar genoeg zijn voor het maken van langtermijnprognoses omtrent het toekomstig gedrag van de bouwmaterialen.

Corrosiesensor ingebouwd in de Zeelandbrug voor monitoring conditie reparaties.

Permanent en betrouwbaar meten vanop afstand

Om bovenvermelde tekortkomingen te verhelpen, werkte Bjond Innovation de hard- en software uit voor continue metingen op afstand. Hiervoor ontwikkelde ze kleine sensoren met een zender, die permanent kunnen worden uitgelezen zonder dat nog iemand ter plaatse moet gaan. De units, met de grootte van een smartphone, zullen op strategische plaatsen in de pijlers worden aangebracht en toelaten om realtime vast te stellen hoe de materialen zich ‘voelen’ of gedragen en welke beschermende interventies desgewenst nodig zijn. Het betreft hier de doorontwikkeling voor de bouwsector van een monitoringssysteem dat afkomstig is uit de olie- en gasindustrie. Bjond Innovation verbeterde het procedé en spitste het toe op de betonsector waardoor makkelijke, veilige en genormeerde metingen op afstand mogelijk werden. De doorgedreven miniaturisatie van de meetapparatuur en hun behuizing hebben hier geleid tot een betaalbaar systeem dat geen menselijke interventie meer vergt bij het bouwwerk zelf.

Halfcelpotentiaalmetingen aan wapeningsstaal in beton.

De verwachte levensduur van beton verdubbeld

In samenwerking met een externe partner ontwikkelde Bjond Innovation ook een nieuw materiaal om beton beter te beschermen tegen zuren. Het gaat om een ‘koude keramiek’, een mortelachtige substantie, gemaakt uit schone grondstoffen zoals klei, graniet en silicaten. Het aanbrengen van deze materie, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, valt tot 20% kostenefficiënter uit dan andere, vergelijkbare systemen. De techniek maakt het mogelijk om de verwachte levensduur van beton te verdubbelen van 20 naar 40 jaar. Het brengt tevens een enorme besparing met zich mee op het vlak van latere reparatie- en onderhoudskosten. Bovendien zorgt het voor een sterk verhoogde veiligheidsfactor. Ook op vlak van duurzaamheid, met name de langere levenscyclus van de gebruikte materialen, is het onbetwistbaar een zegen voor mens en milieu. 

Tekort van personeel in de bouw

vrouwen
Lees het gehele artikel

De bouw telde in het tweede kwartaal van 2019 ruim 18.400 vacatures. De bouw heeft van alle sectoren het hoogste aandeel van moeilijk vervulbare vacatures. Anno 2019 is het personeelstekort nog steeds enorm. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw wordt de krapte op de arbeidsmarkt in 2020 nog groter. Het personeelstekort is het grootst bij woningbouwers en wegenbouwers. Een derde van de wegenbouwers moet begin 2019 werk laten liggen omdat er te weinig personeel is. Bij utiliteitsbouwers is dat 11 procent.

Naar welke beroepen is veel vraag?

Metselaars, voegers, stukadoors en installateurs zijn hard nodig. Het UWV noemt nog een rijtje gewilde beroepen op: elektriciens, installatiemonteurs, bouwkundig tekenaars en ingenieurs, schilders, asbest-verwijderaars en dakdekkers.

Meer vrouwen in de bouw

De strijd om personeel is fors. Door betere arbeidsvoorwaarden en een beter HRM-beleid van bouwondernemingen kan de sector meer mensen aan zich binden. Vrouwen bijvoorbeeld. Het imago van de branche speelt daarbij een belangrijke rol. Werk aantrekkelijker maken door goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden, maar ook door het bieden van modieuze persoonlijke beschermingsmiddelen. Doordat steeds meer vrouwen in de bouw gaan werken, wordt ook anders gekeken naar comfort en uitstraling. Veiligheidsschoenen kennen bijvoorbeeld een specifieke uitvoering voor vrouwen.

Hippe persoonlijke beschermingsmiddelen

De meest verstrekte beschermingsmiddelen op het gebied van veiligheid zijn handschoenen, schoenen, klompen en hoofdbescherming zoals de veiligheidshelm die op een bouwplaats altijd verplicht is. Modemerken hebben zich ook op deze markt gestort en bieden een ruim assortiment van vooral veiligheidskleding en schoenen. Beschermende producten kunnen veilig, degelijk en tóch vrouwelijk en comfortabel zijn, bijvoorbeeld een hippe dames overall, een sterke werkbroek, blitse veiligheidslaarzen, of een te gekke klomp.

Hoewel het aantal vrouwen op bouwkundige en technische opleidingen langzaam toeneemt, heeft de bouw nog steeds het beeld van een mannencultuur. Het imago van gespierde, ruige mannen met naaktkalenders in de schaftkeet mag veranderen. In Nederland werken veel minder vrouwen in de techniek dan in de rest van Europa. Met 18% staat Nederland op de laagste plaats. Hier kan nog een grote inhaalslag worden gemaakt.

Is kwaliteit een illusie?

foto-2-ifo-kopieren
Lees het gehele artikel

Onze hele maatschappij is steeds vaker ingesteld op garanties en de illusie dat deze een bepaalde mate van zekerheid met zich meebrengen. In het woordenboek wordt het begrip garantie zelfs omschreven als ‘waarborg’ of ‘zekerheid’. Wanneer je maar de garantie hebt dat je een product terug mag brengen of dat het een aantal jaren mee gaat, dan zit het wel goed….

Helaas echter worden de kleine lettertjes niet altijd even goed gelezen. Dat is ook aan de orde wanneer het gaat om oppervlaktetechniek. Binnen de kaders van deze discipline is de garantie voor gecoate geveldelen bijvoorbeeld aflopend of alleen geldig wanneer er met regelmaat onderhoud wordt gepleegd. Maar het kan ook zo zijn dat de garantie voor geschilderde brugdelen alléén geldt wanneer er een onafhankelijke inspecteur naar gekeken heeft.

IFO Netherlands BV

Het laboratorium van IFO in Duitsland.

 

Helaas echter worden de kleine lettertjes niet altijd even goed gelezen. Dat is ook aan de orde wanneer het gaat om oppervlaktetechniek. Binnen de kaders van deze discipline is de garantie voor gecoate geveldelen bijvoorbeeld aflopend of alleen geldig wanneer er met regelmaat onderhoud wordt gepleegd. Maar het kan ook zo zijn dat de garantie voor geschilderde brugdelen alléén geldt wanneer er een onafhankelijke inspecteur naar gekeken heeft.

Inspecties worden steeds vaker ingezet als middel om meer zekerheid te verkrijgen over de kwaliteit van een behandeld of verduurzaamd product. Ze bieden echter allerminst de garantie dat er niets mis kan gaan (zie kadertekst). “Bovendien maakt het heel veel uit of de inspectie gericht is op het gehele proces of alleen op het eindresultaat”, meent Pauline Meijwaard, directeur van het in Tiel gevestigde IFO Netherlands, hét adres voor oppervlaktetechnische vraagstukken, keuringen en inspecties. “Inspectie is namelijk geen doel op zich en afkeuren al helemaal niet. Als een inspecteur de ruimte krijgt om iets meer te doen dan alleen het meten van het eindresultaat, is zijn of haar toegevoegde waarde vele malen groter. Dat geldt zeker op het gebied van oppervlaktetechniek.”

IFO Netherlands BV

Laagdiktemetingen op locatie. (Beeld: Eddy Elderman)

 

Waarborg

Meijwaard houdt dan ook een pleidooi om een inspecteur al veel eerder in het proces van oppervlaktetechniek te betrekken. “Laat hem of haar meedenken in het toe te passen proces, het verfsysteem en de procedures. Profiteer van de kennis over waar de cruciale bewerkingen zitten, waar holdpoints ingesteld kunnen worden en wat eventuele herstelmogelijkheden zijn. Natuurlijk kun je aan het eind van de rit gaan meten of de vereiste laagdikte gehaald wordt en of de hechting goed is. Maar als er bij de voorbehandeling iets niet goed gaat, kun je beter meteen op dat moment ingrijpen dan dat je uiteindelijk moet constateren dat er along the way iets fout is gegaan. Op die manier is de kwaliteit een stuk beter te waarborgen. Hieruit volgt dan ook dat kwaliteit zeker geen illusie is en dat een deskundige inspecteur daaraan veel kan bijdragen. Echter, de zekerheid dat er niets meer fout gaat is helaas door niemand te garanderen.” 

IFO Netherlands BV

Materiaalonderzoek.

 


De disciplines van IFO Netherlands – Instituut voor Oppervlaktebehandeling

  • Kennis van metaalconservering en oppervlaktebehandeling.
  • Inspecties, audits, keuringen volgens alle mogelijke richtlijnen.
  • Monitoring onderhoud en reiniging gevels.
  • Projectbegeleiding en advies.
  • Schadegevallen en onderzoek.
  • Gecertificeerd laboratorium.
  • Geautoriseerd voor o.a. Qualisteelcoat, Dast, EN1090, Deutsche Bahn.
  • Trainingen en workshops.

Meer dan inspectie alléén

Inspectie biedt geen garantie dat er geen fouten meer gemaakt worden. Het is altijd een momentopname en het te inspecteren proces is en blijft mensenwerk. Toch is inspecteren zeer zinvol wanneer het door de juiste mensen wordt gedaan. Meijwaard is dezelfde mening toegedaan. “Goed opgeleide inspecteurs met verstand van zaken, zowel van het proces zelf als van de theorie erachter, kunnen namelijk veel meer dan inspecteren alléén. Ze kunnen ook beoordelen, interpreteren, bijsturen, begeleiden en adviseren. Daarnaast zijn ze in staat om te bepalen of de juiste procedures gevolgd worden, of de uitvoerende personen voldoende gekwalificeerd zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van fouten of, liever nog, om de kwaliteit te verbeteren. Dat alles geeft in ieder geval meer zekerheid dat het proces goed wordt uitgevoerd.”