Tagarchief: Beton Event 2020

Thema Circulariteit op het Beton Event

Noort-Huitema-afbeelding-sessie
Lees het gehele artikel

Sinds de jaren ’60 heeft het gebruik van beton als constructiemiddel een geweldige vlucht genomen. Er zijn in de afgelopen jaren hele traditionele, maar ook hele bijzondere constructies gemaakt, waarbij optimaal gebruik is van de eigenschappen van het materiaal beton (goed kunnen opnemen van drukspanningen en goed in complexe vormen te modelleren).


Hoewel deze constructies in technisch opzicht veelal nog voldoen zijn ze economisch, vaak door andere gebruikseisen dan die bij het ontwerp golden, verouderd. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de vele kantoorgebouwen uit de jaren ’70 en ’80 die niet meer aan de huidige eisen voor een kantoorgebouw voldoen. Door de recente coronacrisis zal dit proces zeker nog verder versnellen.

Circulariteit: herbestemming beton

Tijdens het Beton Event belichten we circulariteit vanuit het perspectief herbestemmen. In het verleden was de werkwijze het oude gebouw slopen en een nieuw bouwen. Naast dat het slopen van gebouwen, bruggen, viaducten en sluizen kostbaar is, verdwijnt daarmee het vrijkomende materiaal beton veelal laagwaardig in de hergebruikketen. Dit heeft tot gevolg dat er nieuwe constructies van ‘nieuw beton’ gebouwd worden met een forse uitstoot van CO2. Met het Betonakkoord willen we als ‘BV Nederland’ het gebruik van nieuw beton en daarmee de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk terugbrengen.

In lezingen over circulair beton worden voorbeelden gegeven van gebouwen en constructies die economisch en/of functioneel aan het einde van hun levensduur zijn. Door creatief en anders naar deze gebouwen en constructies te kijken kunnen ze een nieuwe bestemming krijgen, soms met een kleine bouwkundige ingreep, waardoor ze niet gesloopt hoeven te worden. Dit levert een forse besparing op in de uitstoot van CO2.

De praktijk leert dat er vaak ideeën te over zijn, maar door het ontbreken van technische info over het betreffende object is het lastig om vast te stellen of in constructief opzicht aan de nieuwe functie-eisen kan worden voldaan. In de break-out sessies geven ervaringsdeskundigen aan hoe zij hier in de praktijk mee zijn omgegaan. Ook wordt nader ingegaan op hoe je toekomstbestendig kunt bouwen, evenals het werken met een donorskelet.

Kortom na het bijwonen van de lezingen zullen betrokkenen naast ideeën voor hergebruik ook handvatten aangereikt krijgen hoe zij in technisch opzicht kunnen onderbouwen dat het betreffende gebouw voldoet aan de technische eisen.

Bekijk het volledige programma om te zien welke sprekers optreden en bepaal welke sessies jij wilt volgen tijdens het Beton Event op 26 november!

Beton Event 2020: Van offline naar online

Naamloos-4
Lees het gehele artikel

Communiceren gebeurt in de betonindustrie nog vooral via de traditionele kanalen. Maar nu – gestimuleerd door het coronavirus – gaat op dit gebied het roer radicaal om. Beton Event 2020 wordt een state-of-the-art digitaal event.

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Betonvereniging

Het digitale Beton Event 2020 is afgestemd op professionals, studenten en docenten in de betonsector. Deelname gebeurt nu alleen niet meer op locatie, maar vanuit huis of kantoor. Ook de tijden zijn anders. Gingen de deuren van de traditionele Betondag ’s morgens om 9 uur open en pas ’s avonds om 21 uur weer dicht, nu staan er vier digitale bijeenkomsten op het programma van 9.00 – 12.00 uur. Op donderdag 5, 12, 19 en 26 november worden deelnemers op deze ochtenden getrakteerd op een interactief, digitaal programma, elk met een ander thema.

Panorama Beton, de Verdieping

De thema’s zijn met zorg gekozen. Hierdoor beloven het boeiende ochtenden te worden, waarbij een professionele keynote spreker steeds de aftrap doet. Deze leidt het thema van de dag in, waarna andere sprekers en afgevaardigden van bedrijven dit toelichten en uitdiepen. “Vorig jaar was het centrale thema ‘Panorama Beton, een kennismaking”, vertelt Toine van Casteren, directeur van Concrefy en voorzitter van de programmacommissie voor professionals. “Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Panorama Beton, de Verdieping’. Nu worden de deelnemers uitgenodigd om naar concrete voorbeelden te kijken die de inrichting van ons land de komende dertig jaar vormgeven.”

Henk Wapperom, programmamanager van de Betonvereniging.

Samen kijken naar de toekomst

Kijken naar de toekomst is ondenkbaar geworden zonder hierbij de thema’s klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking en circulariteit te betrekken. “Deze thema’s vormen dan ook de leidraad bij het uitstippelen van het toekomstperspectief van de betonwereld”, vertelt Henk Wapperom, programmamanager van de Betonvereniging. “Hoe moeten wij omgaan met de opwarming van de aarde? Hoe kunnen we bouwen en aanzienlijk minder beslag leggen op ons milieu? Blijft de verstedelijking toenemen of kiezen mensen straks toch weer voor de periferie? En hoe spelen wij daarop in? Wat moeten wij gezamenlijk doen om de gestelde doelen te bereiken?”

Digitale tombola

Het opdoen van die kennis gebeurt tijdens interactieve sessies van 09.00 – 10.00 uur. Na deze sessies worden de deelnemers via een digitale tombola – de netwerkcarrousel – gedurende drie minuten gekoppeld aan een andere deelnemer. “Met deze opzet staan de kernwaarden van het Beton Event – ‘kennis delen’, ‘kennis opdoen’ en ‘kennis maken’ – nog steeds centraal”, vertelt Wapperom. “Ook de ruimte om nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te onderhouden, blijft op de digitale beursvloer gewoon bestaan. In het derde uur is er de mogelijkheid om zelf contact te zoeken met andere deelnemers.”

De Beton Experience voor studenten

Evelien Dorresteijn, student aan de Technische Universiteit Eindhoven, is verantwoordelijk voor het studentenprogramma tijdens het Beton Event. Deze kunnen meedraaien in het programma Panorama Beton, maar krijgen tevens een inkijkje in de hedendaagse betonwereld. Hoe ziet het dagelijks leven van een constructeur eruit? Hoe werkt het in een prefab betoncarrousel? “Onder het motto ‘Leren. Doen. Ervaren’ schetsen we een helder beeld over hoe het er in de betonwereld werkelijk aan toegaat”, vertelt Dorresteijn. “De man die staat te roeren in een speciekuip past hier allang niet meer in. De waarheid is dat Nederland een voorloper is in het bouwen van bruggen, viaducten en hoogbouw. Dat beton wordt geproduceerd in vol geautomatiseerde productieapparaten en dat we een land zijn dat hierin een topper is. We kunnen deze kennis exporteren. Dat is waar de student van doordrongen moet zijn na een bezoek aan het komende Beton Event!”

Evelien Dorresteijn, student aan de Technische Universiteit Eindhoven en verantwoordelijk voor het studentenprogramma tijdens het Beton Event.

De digitale stap naar het bedrijfsleven

Om deze wereld met beeld te ondersteunen, kunnen de studenten digitaal kennismaken met 3D-printen, project Milestone en bijvoorbeeld het internationaal bekende laboratorium van Concrefy. Vervolgens kunnen zij hierover van gedachten wisselen met bedrijven die ook deelnemen aan het Beton Event. “De meeste studenten zijn wel gewend aan digitaal communiceren”, memoreert Dorresteijn. “Maar de stap naar het bedrijfsleven is voor velen nog nieuw. Wat zeg je als je opeens oog in oog staat met een doorgewinterde ondernemer? Die toevallige ontmoetingen, dat zijn mooie leermomenten.”

Waar gebeurt wat?

De grote digitaliseringsslag van het Beton Event kwam tot stand met hulp van Hopin. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de organisatie van online evenementenplatformen en selecteerde de mogelijkheden die passen in het Beton Event. Zo is de ‘Lobby’ de plek waar alles begint en eindigt; de kick off en de voor- en nabesprekingen met de keynote sprekers. In de lobby kunnen maar liefst 100.000 deelnemers meekijken en live vragen stellen. ‘Stages’ is de plek waar de keynote sprekers break-outs, lezingen en discussies leiden. In ‘1-op-1 netwerken’ moet je zijn voor nieuwe ontmoetingen, aangestuurd door de netwerkcarrousel of op eigen initiatief. En ten slotte is er de ‘digitale stand’ waarin bedrijven hun producten en diensten laten zien.

“Qua mogelijkheden ontbreekt het aan niks”, besluit Van Casteren. “Het vraagt misschien even moed om mee te gaan in het digitale systeem, maar het is alleszins gebruikersvriendelijk en op de website is straks uitstekende informatie te vinden. Voor slechts € 50 ontvang je de link die toegang geeft tot vier boeiende, interactieve bijeenkomsten!”

Beton Event 2020

5, 12, 19 en 26 november
9.00 – 12.00 uur

Praat jij mee?

Online in november

05/11 Klimaatadaptatie
12/11 Energietransitie
19/11 Verstedelijking
26/11 Circulariteit

Kies jouw ontmoetingsplaats

Lobby: de plek waar alles begint en eindigt.
Stages: voor deelname aan break-outs, lezingen en discussies.
1-op-1 netwerken: de plaats voor nieuwe ontmoetingen, aangestuurd door de netwerkcarrousel of eigen verzoeken.
Digitale stand: voor kennismaking met de producten en diensten van bedrijven.

‘Panorama Beton, de Verdieping’

beton-event-2020
Lees het gehele artikel

Betonvereniging gaat van offline naar online! De Betondag en Beton Experience vinden normaliter in november en op locatie plaats, maar worden in verband met de onzekerheden rond COVID-19 in fysieke vorm verplaatst naar november 2021. Uiteraard wil Betonvereniging de maand november niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Vandaar dat zij het online Beton Event 2020 organiseert.

Beton Event 2020 is een uniek online evenement voor professionals, studenten en docenten waar vanaf kantoor of thuis aan deelgenomen kan worden. De kernwaarden kennis delen, kennis opdoen en kennis maken staan hierin centraal. Op donderdag 5, 12, 19 en 26 november organiseert Betonvereniging in de ochtenden een interactief programma, samengesteld door programmacommissies en partners. Naast het inhoudelijke programma zal er ook ruimte zijn om nieuwe contacten en bestaande relaties te ontmoeten tijdens de netwerkcarrousel en op de digitale beursvloer. Dit allemaal natuurlijk op een veilige afstand.

Benieuwd naar de mogelijkheden, het platform en het programma van het Beton Event 2020? Neem snel een kijkje op de website. Betonvereniging hoopt jou te verwelkomen als partner en deelnemer!

Vorig jaar stond het thema ‘Panorama Beton, een kennismaking’ centraal op de Betondag. Met deze keuze haakte de organisatie in op het overheidsthema ‘Panorama Nederland’. Daarin moedigde het College van Rijksadviseurs (CRa) aan om met een overkoepelende blik te kijken naar de inrichting van ons land voor de komende dertig jaar tot aan 2050. Op het Beton Event wordt met het thema ‘Panorama Beton, de Verdieping’ voortgeborduurd op de uitkomsten van vorig jaar. Het event blijft gericht op de vier onderwerpen:

  • Klimaatadaptie
  • Energietransitie
  • Verstedelijking
  • Circulariteit

Verder zal het Betonakkoord een inhoudelijke bijdrage leveren in de programmering van de Betondag. Wat moeten wij gezamenlijk doen om de gestelde doelen te bereiken? Hoe krijgt het Betonakkoord daadwerkelijk handen en voeten? Wie is de probleemeigenaar? En wie betaalt?

Niet alleen de programmacommissies houden zich bezig met de invulling van het Beton Event. Dit jaar hebben ook bezoekers invloed op het programma! Wil jij exposure voor jouw bedrijf, een product presenteren, een ronde-tafel-gesprek met diverse partijen of juist kennis delen? Door een keuze te maken uit vier pakketten biedt Betonvereniging ook dat podium. Wil jij net als de reeds gecontracteerde partners actief deelnemen en invulling geven aan dit Beton Event? Neem dan snel een kijkje in de  partnerpakketten via www.betonevent.nl/partners en/of neem contact op via betonevent@betonvereniging.nl.

Verstedelijking & beton

Unknown
Lees het gehele artikel

Beton vindt sinds mensenheugenis zijn toepassing in het maken van nieuwe verblijfs-, werk- en ontspanningsgebouwen in een stedelijke omgeving. Ook de daarbij behorende infrastructuur kan niet zonder betonconstructies. De verstedelijking van nu vraagt echter om nieuwe uitdagingen voor de toepassing van beton.

Nieuwe kansen waarmee het materiaal of de toepassing ervan zich opnieuw kan uitvinden. Zijn er voor de vragen van nu geschiktere alternatieven of moeten er nieuwe betonconcepten ontwikkeld worden in combinatie met andere of nieuwe (constructie) materialen?

De stad van nu heeft te kampen met een ongekende groei in de vraag naar diversiteit, comfort en veiligheid, maar ook naar meer technische en leefkwaliteit. Actuele thema’s als meervoudig grondgebruik, circulariteit, hittestress en inclusiviteit bepalen de behoefte van morgen.

Kan beton bijdragen aan verdere vergroening van de harde maaiveldinrichting van de steden van nu? Zijn er nieuwe kansen voor waterbuffering en de inrichting van opgetilde maaivelden in de vorm van groene, ingerichte platte daken en verhoogde stadspleinen? Wat kan de betonindustrie bijdragen aan de vraag naar de stad van morgen?

WELL-certificaat garandeert veilig en gezond gebouw en omgeving

WELL is het eerste en enige certificeringssysteem dat zich specifiek richt op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers. Geen overbodige luxe, als je bedenkt dat we gemiddeld zo’n 90% van onze tijd doorbrengen in gebouwen. Werknemers die in duurzaam gecertificeerde gebouwen werken, hebben minder stress en presteren en slapen beter. De certificering richt zich op zeven aandachtsgebieden: lucht, water, licht, voeding, vitaliteit, comfort en een gezonde geest. Genoeg uitdagingen voor de ontwerpende aannemer!

Groene daken als troef bij tegengaan van hittestress

De klimaatverandering leidt onder meer tot een toename van het aantal hittegolven. En in de stad is dit altijd nog een graadje erger. Het toevoegen van natuur aan de stad kan voor enige verkoeling zorgen. Daken vormen een significant deel van het oppervlak van de stad en staan direct bloot aan de hitte die vanuit de zon komt. Eén plus één is drie, zou je zeggen! Recent werd de Rooftop Award 2020 toegekend aan het dak van het Depot van Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Op dit betonnen dak zijn onder meer 72 bomen aangebracht. Ook biedt het dak bezoekers een spectaculair uitzicht.

Slimme gebouwen maken een slimme stad

De opkomst van slimme steden komt voort uit diverse ontwikkelingen. Allereerst maken ontwikkelingen als Internet of Things en het steeds goedkoper van hardware technologie alomvattend en overal aanwezig. Daarnaast hebben met name de zeer grote steden de neiging tot profilering; het imago van een ‘smart city’ kan economische voordelen hebben. Een derde aanjager is de verduurzaming: dankzij technologie wordt het mogelijk om de energievraag veel gerichter te sturen en om besparingen te realiseren.

Stad van de toekomst

Wat wij vandaag maken, moet ook geschikt zijn voor morgen. Kwestie van lange-termijnplanning. Op vijf testlocaties van 1 km2 in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven werd gekeken naar nieuwe manieren om een stad te maken.

De onderliggende vraag was hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties.

Panorama Beton, de Verdieping

Unknown
Lees het gehele artikel

Betonvereniging gaat van offline naar online! De Betondag en Beton Experience vinden normaliter op locatie plaats in november maar worden in verband met de onzekerheid van COVID-19 in fysieke vorm verplaatst naar november 2021. Uiteraard willen wij de maand november niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Vandaar dat wij het online Beton Event 2020 organiseren!

Beton Event 2020 is een uniek online evenement voor professionals, studenten en docenten waar vanaf kantoor of thuis aan kan worden deelgenomen. De kernwaarden kennis delen, kennis opdoen en kennis maken staan hierin centraal. Op donderdag 5, 12, 19 en 26 november organiseren wij in de ochtenden een interactief programma samengesteld door onze programmacommissies en partners. Naast het inhoudelijke programma zal er ook ruimte zijn om nieuwe contacten en bestaande relaties te ontmoeten tijdens de netwerkcarrousel en op de digitale beursvloer! Dit allemaal op een veilige afstand.

Vorig jaar stond het thema ‘Panorama Beton, een kennismaking’ centraal op de Betondag. Met deze keuze haakte de organisatie in op het overheidsthema ‘Panorama Nederland’. Daarin moedigde het College van Rijksadviseurs (CRa) aan om met een overkoepelende blik te kijken naar de inrichting van ons land voor de komende dertig jaar tot aan 2050.

Op het Beton Event wordt met het thema ‘Panorama Beton, de Verdieping’ voortgeborduurd op de uitkomsten van vorig jaar en blijven we gericht op de 4 onderwerpen:

Verder zal het Betonakkoord een inhoudelijke bijdrage leveren in de programmering van deze dag. Wat moeten wij gezamenlijk doen om de gestelde doelen te bereiken? Hoe krijgt het Betonakkoord daadwerkelijk handen en voeten? Wie is de probleemeigenaar? En wie betaalt?

Beton Event 2020 partners aan het woord

Unknown
Lees het gehele artikel

Mebin

Leuk dat jullie aanwezig zijn op het Beton Event 2020! Kun je alvast een sneak preview geven wat jullie gaan doen?

Wij zijn druk aan het overleggen en brainstormen met onze ENCI en kunnen helaas nog geen sneak preview geven!

Wat was voor jullie de belangrijkste reden om mee te doen aan het Beton Event 2020?

Wij zijn nieuwsgierig naar hoe één en ander eruit gaat zien, dit wordt natuurlijk voor iedereen een nieuwe ervaring.

Hoe bereid je je persoonlijk voor? Bij fysieke beurzen maak je vaak van tevoren afspraken, ga je dat nu ook doen?

We gaan onze klanten informeren dat wij aan dit evenement meedoen. Afhankelijk van de reacties die we hierop ontvangen, kunnen we eventueel afspraken plannen. Ook voor onze klanten is dit nieuw dus wij weten ook nog niet hoe zij hierop reageren.

LKAB

Leuk dat jullie aanwezig zijn op het Beton Event 2020! Kun je alvast een sneak preview geven wat jullie gaan doen?

Wij hebben er ook ontzettend veel zin in! Op het Beton Event 2020 gaan wij in elk geval twee break-out sessies organiseren. Dit zullen twee mini-colleges in de vorm van webinars worden waarin we praktijkvoorbeelden laten zien. We leggen uit wat bij uitstek projecten zijn om met zwaar beton te doen. Maar ook dat je ons materiaal kunt gebruiken, los of verwerkt in beton, voor warmte-opslag.  

Wat was voor jullie de belangrijkste reden om mee te doen aan het Beton Event 2020?

De enige weg vooruit is die van innovatie. Dat geldt voor allerlei facetten van het zakendoen en zo ook voor promotie. Corona maakt ons leven anders en dan is het positief om zo’n verandering te omarmen en mee te doen. We merken zelf ook dat onze webinars inmiddels veel mensen trekken en geloven dus zeker in de kracht van een digitaal evenement. Toen we zagen hoe professioneel de Betonvereniging het event had aangepakt wisten we zeker dat we hieraan wilden deelnemen.

Wat vinden jullie van dit initiatief?

We vinden het erg vooruitstrevend dat de Betonvereniging de knoop heeft doorgehakt en gaat voor een alternatief event in plaats van uitstel. Het blijft belangrijk om nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te vergaren, te netwerken en te promoten. Dat dit ook digitaal kan, daar zijn we van overtuigd. Kortom, een positief initiatief. 

Waar ligt de meerwaarde van een online event t.o.v. een fysieke beurs en vice versa?

De voordelen van online zijn voor de bezoeker dat er geen reistijd is, je wellicht nog beter kunt bekijken welke bedrijven je gaat “bezoeken” en welke sessies je gaat volgen. Als bedrijf is het mooi dat er netwerksessies georganiseerd worden en we zo wellicht met nog meer mensen in contact komen dan op de beurs. Wat natuurlijk niet kan is een product voelen en van dichtbij bekijken, dat geeft toch altijd een ander gevoel dan van een plaatje. Het zou ons niet verbazen als de toekomst een mooie mix wordt van zowel digitaal als fysiek.

KOMEXO

Wat was voor jullie de belangrijkste reden om mee te doen aan het Beton Event 2020?

Komexo is al vele jaren een trouwe deelnemer aan de jaarlijkse Betondag. Ook dit jaar is daar geen uitzondering op. Automatisering is noodzaak om dit soort digitale events te organiseren, dat is net als dat een goede automatiseringsoplossing noodzakelijk is voor alle betonbedrijven.

Hoe bereidt jouw bedrijf zich voor op een online evenement?

Voor Komexo wordt het Beton Event het eerste digitale evenement waar we aan deel zullen nemen. Wij hebben in de aanloop naar het Beton Event de presentaties van de Betonvereniging bezocht om een gevoel te krijgen bij het Event. Dit is op een goede en duidelijke wijze gepresenteerd. Intern en in samenspraak met ons reclameadviesbureau hebben wij inmiddels een aantal sessies gehad om de presentatie (s) vorm te gaan geven.

Daarnaast hebben we in dit Corona tijdperk ondertussen redelijk veel ervaring opgedaan in het presenteren van onze oplossingen in digitale meetings.

Hoe bereid je je persoonlijk voor? Bij fysieke beurzen maak je vaak van tevoren afspraken, ga je dat nu ook doen?

We willen net als anders deze afspraken van tevoren vast gaan leggen. Tevens zijn we onze digitale uitingen aan het ‘opfrissen;  en ‘actualiseren’. Denk hierbij aan onze website, digitale magazines, nieuwsbrieven etc..

Command Alkon

Leuk dat jullie aanwezig zijn op het Beton Event 2020! Kun je alvast een sneak preview geven wat jullie gaan doen?

Speciaal voor deze gelegenheid bouwen we een virtuele stand. Daar verzorgen wij ook twee break-out sessies. Samen met een van onze klanten laten we zien hoe wij de kwaliteit, het logistieke en productieproces naar een hoger niveau hebben gebracht. Ook nemen we een kijkje in de toekomst voor wat betreft automatisering in onze industrie en bespreken we samen met de gasten de kansen van technologische ontwikkelingen. 

Hoe bereidt jouw bedrijf zich voor op een online evenement?

In de voorbereiding voor het online event stellen we een projectteam samen met daarin diverse specialisten uit ons bedrijf. Op deze manier kijken we samen hoe we van waarde kunnen zijn voor het evenement. Onze klanten en bezoekers van het evenement spelen een rol in onze voorbereiding. Dit alles om zo relevant mogelijk te zijn.

Wat vinden jullie van dit initiatief?

Op dit moment is iedereen genoodzaakt creatief om te gaan met wat er kan en mag. Het Beton Event 2020 is daar een perfect voorbeeld van.

Waar ligt de meerwaarde van een online event t.o.v. een fysieke beurs en vice versa?

Het daadwerkelijk samen een drankje te drinken op onze stand zullen we zeker missen. Echter biedt een online event wel de mogelijkheid meer focus te leggen op de inhoud van de vragen en het verstrekken van relevante informatie doordat je de hectiek van een beurs hierbij kunt stroomlijnen.

Duurzaamheid, beton en de energietransitie

Unknown
Lees het gehele artikel

De energietransitie klinkt abstract maar komt eigenlijk heel dicht bij. Als voorbeeld dicht bij huis is misschien het dak dat voorzien is van zonnepanelen. Wat verder weg zijn wellicht de windturbines. Maar wat is de relatie tussen de energietransitie en het beton? Donderdag 12 november zal in het thema staan van die relatie. We zien dat aan de kant van de opwekking van energie beton een significante rol speelt, maar ook binnen de distributie van energie en aan de verbruikerskant.

De volgende onderwerpen komen tijdens het Beton Event aan bod op het gebied van de energietransitie:

De gevolgen van elektrificatie voor het wegennet

Als we massaal overstappen op elektrische auto’s, met hun zware accupakketten, zullen onze asfaltwegen sneller slijten en meer onderhoud nodig hebben. Beton heeft dan een groot voordeel. En omdat we het direct goed willen doen, brengen we in die nieuwe betonverharding meteen voorzieningen aan voor inductief laden en dynamische belijning. Jeroen de Vrieze van het Betonhuis vertelt hierover in zijn break-out sessie.

Funderingen voor windturbines

De windturbines; we kunnen er letterlijk niet meer omheen. Axel Jacobs vertelt over de laatste trends en uitdagingen. Op het Beton Event verzorgt Axel een break-out sessie over de toepassing van geavanceerde ontwerpmethodes en andere ontwikkelingen ter beperking van de milieu-impact van betonconstructies.

Multifunctionele daken

Het dak van onze gebouwen, wat doen we ermee? Wordt het een energiecentrale of wordt er straks ons voedsel verbouwd en kunnen we dichter bij huis gaan recreëren? Het Nationaal Dakenplan geeft uitleg.

Cement maken met elektriciteit

Als kers op de taart de cementfabriek van de toekomst; schoon, gebruikt elektriciteit als energiebron en heeft de mogelijkheid een groot deel van het afval te recyclen. Anja Buchwald zal hierover vertellen.

Hoe dragen we bij aan een betere wereld?

De sprekers houden een inspirerend betoog en laten zien hoe zij hun steentje bijdragen aan een betere wereld. Wellicht zijn sommige stappen makkelijk te maken binnen jouw eigen werkveld. Sommige stappen hebben wellicht wat hulp en inspiratie van de sprekers nodig. Stel gerust jouw vragen, deel jouw kennis en doe mee!

Om je aan te melden, klik hier

BREAKING NEWS: Betonvereniging gaat online!

mockup-2-hopin-beton-event-1920×1080
Lees het gehele artikel
Van offline naar online 
De Betondag en Beton Experience vinden traditiegetrouw in november plaats, maar worden in verband met COVID-19 in fysieke vorm verplaatst naar november 2021. Uiteraard willen wij de maand november niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Vandaar dat wij in november het online Beton Event 2020 lanceren!

Online evenement

Beton Event 2020 is een uniek online evenement waar vanaf kantoor of thuis aan kan worden deelgenomen, waarin nog steeds de kernwaarden kennis delen, kennis opdoen en kennis maken centraal staan. Op donderdag 5, 12, 19 en 26 november organiseren wij in de ochtenden een interactief programma, samengesteld door onze programmacommissies en partners. Naast het inhoudelijke programma zal er ook ruimte zijn om nieuwe contacten en bestaande relaties te ontmoeten tijdens de netwerkcarrousel en op de digitale beursvloer. Dit allemaal op een veilige afstand.

Benieuwd naar de mogelijkheden en het programma van het Beton Event 2020? Kijk snel op onze website en meld je nu aan!

Wij hopen je te mogen verwelkomen als onze partner en als deelnemer!