Tagarchief: Beton Event 2022

Beton Event 2022

Lees het gehele artikel

Al meer dan 60 jaar organiseert de Betonvereniging hét toonaangevende netwerkevenement van de beton(bouw)sector in Nederland! Het is de plek waar professionals elkaar ontmoeten, bedrijven bezoeken en/of deelnemen aan het congresprogramma: Beton Event. Dit jaar wordt het event georganiseerd op dinsdag 14 juni. De locatie die hiervoor gekozen is, is de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Deze dag staat in het teken van kennis opdoen, kennis delen en kennismaken. 

Panorama Beton

In 2020 stond het thema ‘Panorama Beton, De Verdieping’ centraal op het volledig online georganiseerde Beton Event. Met deze keuze haakte de organisatie in op het overheidsthema ‘Panorama Nederland’. Daarin moedigde het College van Rijksadviseurs (CRa) aan om met een overkoepelende blik te kijken naar de inrichting van ons land voor de komende dertig jaar tot aan 2050.

Op het Beton Event wordt met het thema ‘Panorama Beton, de Verdieping’ voortgeborduurd op de uitkomsten van 2020 en met focus op 4 actuele onderwerpen:

  • Klimaatadaptatie
  • Energietransitie
  • Verstedelijking
  • Circulariteit

Daarnaast vindt de 22ste editie van de uitreiking van de Betonprijs live plaats tijdens het Beton Event 2022. Mis het niet en koop op tijd een ticket, tot 8 juni is de ticketverkoop geopend. Wees er dus snel bij!

Kom naar het Beton Event 2022

Betonprijs2
Lees het gehele artikel

Kennis delen, kennis opdoen en kennis maken staat centraal

Het Beton Event vindt dit jaar plaats op dinsdag 14 juni 2022. De basis van het Beton Event is kennis en toepassing van het materiaal beton. Een congres met vooraanstaande sprekers over de laatste ontwikkelingen in de branche, gecombineerd met de beursvloer en netwerkmomenten waar je kennis opdoet, kennis deelt en kennis maakt. Het evenement biedt aan alle partijen in de bouwketen een platform! 

De Betonvereniging, organisator van het Beton Event, heeft dit jaar gekozen om het evenement te organiseren in het voorjaar in plaats van in de herfst.

Beton Event 2022

Helaas kon het Beton Event 2021 geen doorgang vinden in verband met de toen geldende maatregelen. Maikel Jagroep, directeur van de Betonvereniging: “Dit jaar hebben wij er na consultatie van onze leden voor gekozen om het evenement te vervroegen en eerder in het jaar te organiseren. Wij bemerken dat de behoefte binnen de sector groot is om elkaar te ontmoeten. Daarnaast is er toch enige twijfel over de situatie in het najaar van 2022. Daarom hebben wij gekozen om het evenement in juni te laten plaatsvinden.’’ 

Dinsdag 14 juni openen de deuren van de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Kennis delen, kennis opdoen en kennis maken staat centraal. Een actueel en inspirerend kennisprogramma getiteld ‘Panorama Beton, de Verdieping’ wordt aangeboden gedurende de dag en in verschillende speaker corners. Aan bod komen de thema’s klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking en circulariteit. Naast de kennissessies kunnen professionals uit de beton(bouw)sector elkaar live ontmoeten op de ontmoetingsplaatsen van partners en het welbekende netwerkplein. 

Uitreiking Betonprijs 2021

De 22ste editie van de uitreiking van de Betonprijs vindt dit jaar live plaats tijdens het Beton Event 2022. Met het verplaatsen van Beton Event 2021 verplaatste de uitreiking voor de Betonprijs ook mee. 

Voor de Betonprijs komen bouwwerken of -delen (in de brede betekenis van het woord) in aanmerking die in Nederland zijn gerealiseerd door Nederlandse of buitenlandse bedrijven. Ook projecten die door Nederlandse bedrijven zijn gerealiseerd in het buitenland, kunnen in aanmerking komen, met als voorwaarde dat er een wezenlijke bijdrage moet zijn geweest van Nederlandse betonexpertise. Er wordt gestreden in de volgende categorieën:

• Bestaande bouw
• Civiele bouwwerken
• Duurzame bouw
• Grensverleggende bouw
• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Toekomstprijs  

Tickets en prijzen

Tickets voor het Beton Event 2022 zijn te koop op www.betonevent.nl. De tarieven voor het event bedragen:

• Reguliere deelnemers: € 225,-
• Leden van de Betonvereniging: € 115,-
• Studenten: € 25,-

De eerste 200 tickets voor studenten worden kosteloos aangeboden.

Kijk voor meer informatie over het Beton Event 2022 op www.betonevent.nl