Tagarchief: betonconstructie

Norm voor uitvoering van betonconstructies gepubliceerd

NEN
Lees het gehele artikel

De nieuwe norm geeft aanvullende eisen bij NEN-EN 13670:2009 ‘Het vervaardigen van betonconstructies die toegespitst zijn op de Nederlandse praktijk’. Nieuwe ontwikkelingen in de uitvoering van betonwerken hebben een plek gekregen in de norm.

De norm is relevant voor partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van betonconstructies: aannemers, constructeurs, leveranciers en toezichthouders. Ook voor opdrachtgevers biedt NEN 8670 aanvullende eisen voor de kwaliteit van uitvoering die aansluiten op de hedendaagse praktijk.

NEN 8670

Samen met NEN-EN 13670 komen alle aspecten voor het vervaardigen van betonconstructies in NEN 8670 aan bod. Dit geldt voor zowel vooraf vervaardigede betonelementen als voor in het werk gestort beton. Daarnaast is de bepalingsmethode voor horizontale betondruk op de bekisting uit DIN 18218 overgenomen.

Met het verschijnen van NEN 8670 is er een opvolger van NEN 6722, die in 2013 ingetrokken is. In NEN 6722 waren zaken opgenomen die niet in NEN-EN 13670:2009 geregeld waren. Dit is nu verholpen dankzij de ruimte die de Europese norm laat om op nationaal niveau aspecten nader in te vullen.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Uitvoering van betonconstructies’ houdt zich bezig met het bevorderen van een eenduidige uitvoering. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie  een mail naar mb@nen.nl.

Monitoring voor een duurzaam beheer van betonconstructies

Zensor_Monitoring_exp
Lees het gehele artikel

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw zijn veel betonconstructies gebouwd, veelal ontworpen voor een levensduur van 50 jaar. Deze constructies beginnen nu langzamerhand verouderingsverschijnselen te vertonen. Voor bijvoorbeeld infrastructurele kunstwerken kan de impact en gevolgschade groot zijn als niet tijdig wordt ingegrepen. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) pleit daarom voor een duurzaam beheer van betonconstructies waarin een belangrijke rol is weggelegd voor monitoringtools.

Tekst | Roel van Gils  Beeld | WTCB

“Het op de hoogte zijn van de actuele toestand van een betonconstructie betekent dat je beter en sneller kunt ingrijpen als er afwijkingen worden waargenomen”, zegt Bram Dooms, Adjunct labohoofd Betontechnologie bij het WTCB. “Het gaat dan veelal om afwijkingen die van buitenaf (nog) niet zichtbaar zijn. Op die manier kun je sneller en eenvoudiger eventuele reparaties uitvoeren, met minder kosten en minder hinder. We leven vandaag echter in een economische realiteit waarin geen geld wordt uitgegeven, mits het niet heel dringend is. Bij betonschade wordt helaas meestal te lang gewacht met als resultaat dat de gevolgschade eigenlijk veel groter is. Monitoringtools kunnen dat tij keren.”

Opmeten van volumes m.b.v. een reeks foto’s en fotogrammetrie.

MIT Cambridge

Uit een studie van het Massachusetts Institute of Technology in Cambridge – één van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld – blijkt dat de kosten van monitoring van bijvoorbeeld een brug niet opwegen tegen de uiteindelijke gevolgschade, vervolgt Dooms. “Door gebruik te maken van monitoringtools wordt eventuele schade veel sneller opgemerkt en zijn de herstellingskosten en hinder vele malen kleiner. Het bewijs dat monitoring wel degelijk nut heeft. Het drama met de Morandi-brug in Genua had op die manier voorkomen kunnen worden. Datzelfde geldt voor de vallende brokstukken in de verschillende tunnels in België, zoals de Rogiertunnel en Leopold II-tunnel. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden waarbij monitoring zeker in de infrasector van grote meerwaarde kan zijn.”

Optische vezeltechnologie

Er is intussen al een grote verscheidenheid aan innovatieve monitoringtechnieken op de markt beschikbaar om op afstand de schadetoestand van de constructies op te volgen en onder andere vervormingen, trillingen, spanningen en omgevingsomstandigheden op te meten. Maar ook om de duurzaamheid van uitgevoerde betonherstellingen te controleren. Dooms geeft enkele voorbeelden: “Met optische vezeltechnologie kunnen op zeer nauwkeurige wijze vervormingen of temperatuurschommelingen worden opgemerkt en opgevolgd. Dat gebeurt allemaal volledig geautomatiseerd waarbij een melding wordt gegenereerd als een drempelwaarde wordt overschreden. Een andere toepassing is kathodische bescherming, waarbij door middel van elektrische stroom het corroderen van wapening in beton wordt vermeden. De werking heeft zich reeds bewezen. Met referentie-elektrodes wordt gecontroleerd of de beschermende werking ook functioneert.”

Met een fijne optische vezelkabel kunnen op tientallen tot duizenden locaties langsheen de kabel rek en temperatuur opgemeten worden.

En zo zijn er nog veel meer monitoringstechnieken op de markt verkrijgbaar, waarbij zelfs een rol is weggelegd voor satellieten en drones. “Met een drone, voorzien van specialistische apparatuur, kunnen betonconstructies heel nauwkeurig in 3D worden opgemeten en gescand op betonschade, ook op moeilijk bereikbare locaties. Een handig hulpmiddel voor diagnosestelling. Kortom, genoeg mogelijkheden om betonschade in de kiem te smoren.”

Het WTCB organiseerde in samenwerking met het VCB en FEREB onlangs een webinar rond het duurzaam beheer van betonconstructies. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de verschillende monitoringstechnieken. Via de website is het webinar terug te kijken. 

Verleng de levensduur van uw betonconstructie met MasterProtect 8500 CI

mbs_masterprotect8500_motiv3_bearb_cmyk_0001-kopieren-1
Lees het gehele artikel

Corrosie ligt altijd op de loer. Zeker in het geval van beton met staalwapening moet de juiste methode worden gevolgd om corrosie te beperken en te voorkomen. Corrosie kan worden gedefinieerd als de omvorming van een geraffineerd metaal in zijn stabielere oxiden door de aantasting van zuurstof en water.

Beton biedt een natuurlijk schild dat de staalwapening beschermt tegen corrosie. De sterk alkalische omgeving die wordt gecreëerd door de cementmatrix rond de staalwapening vormt een passieve laag rond de staaf, met name een ondoordringbare oxidelaag die de verdere corrosie voorkomt door het stalen oppervlak volledig te isoleren.

Deze beschermingslaag blijft echter maar behouden zolang de hoge alkalische omgeving van de betonmatrix blijven bestaan. De carbonatatie omwille van een blootstelling aan koolstofdioxide opgelost in water vermindert de pH-waarde van de cementmatrix. Bovendien verstoren chloride-ionen ook de passieve laag en leiden ze tot corrosie. Als de passieve laag breekt, treden er corrosiereacties op die de staalwapening beschadigen.

Corrosieproces afremmen

Hoewel het corrosieproces niet kan worden vermeden, kan er heel wat worden gedaan om het proces af te remmen. Er zijn verschillende soorten corrosie-inhibitoren op de markt. Ze bestaan uit chemische verbindingen die corrosiereacties op het wapeningsstaal voorkomen. Alle inhibitoren moeten dicht bij de staalwapening in het beton geraken om het te kunnen beschermen. Daarom kunnen corrosie-inhibitoren aan hulpstoffen voor beton worden toegevoegd en rechtstreeks met het verse beton worden gemengd of op het oppervlak van het uitgeharde beton worden aangebracht (op het oppervlak aangebrachte corrosie-inhibitoren). De eerste soort corrosie-inhibitoren kan enkel worden aangebracht op nieuwe constructies; de tweede soort is specifiek ontwikkeld voor de vernieuwing van bestaande constructies.

State-of-the-art bescherming voor staalwapening

Gedaan met kiezen tussen de perfecte oplossing voor nieuwe of bestaande constructies. MasterProtect 8500 CI van Master Builders Solution is een nieuwe corrosie-inhibitor die werd ontwikkeld om te worden aangebracht op nieuwe en bestaande constructies en die doeltreffend is gebleken, zelfs bij scheuren na het aanbrengen van de coating. MasterProtect 8500 CI is een corrosie-inhibitor met dubbele functie op basis van silanen, die op het oppervlak wordt aangebracht. De inhibitor is geschikt als onderdeel van een strategie voor corrosiepreventie, corrosiebescherming of corrosieremming. Het is een revolutionair mengsel van hoogwaardige silanen met selectieve corrosie-inhibitoren, die sluimerend in het beton aanwezig zijn totdat ze worden geactiveerd door vocht dat door scheurvorming of veroudering van het beton in het oppervlak binnendringt.

De inhibitor kan in droge toestand niet met het oog worden opgemerkt, aangezien MasterProtect 8500 CI de aanblik van het beton niet verandert. Wanneer het beton echter nat is, kan de waterafstoting, het pareleffect, op het betonoppervlak gemakkelijk worden waargenomen. Bovendien heeft MasterProtect 8500 CI een zeer lage viscositeit die de penetratie in het beton bij een breed temperatuurbereik verbetert, een lager VOC-gehalte en een hoger vlampunt. Dat alles samen maakt de hantering van het product en de toepassing veel gemakkelijker en veiliger dan vele andere inhibitoren.

MasterProtect 8500 CI toegepast in een parkeergarage.

 

Wat verstaan we onder de dubbele werking en hoe gaat het in zijn werk?

Bij de gebruikelijke corrosie-inhibitoren die op het oppervlak worden aangebracht moet de inhibitor diep in het beton binnendringen om de staalwapening te bereiken. Daar werkt de functionele groep rechtstreeks in op het oppervlak van de staven en passiveert opnieuw het staal en vermindert de actieve en toekomstige corrosie. MasterProtect 8500CI gaat met zijn dubbele werking nog een stapje verder.

De dubbele werking van MasterProtect 8500 CI bestaat enerzijds uit het waterafstotende effect van de hoogwaardige mix van silanen, dat voorkomt dat vocht en chloriden het beton binnendringen. Afhankelijk van de chemische reactie die plaatsvindt, kunnen silanen met verschillende functies worden gecreëerd. MasterProtect 8500CI gebruikt meerdere silaanfuncties om verschillende effecten op de betonondergrond te creëren. Het gaat onder meer om een corrosieremmend effect en de vorming van een waterafstotende laag die het beton beschermt tegen het binnendringen van vloeistoffen, maar die waterdamp wel doorlaat. Zo kan nieuw vocht niet binnendringen in het beton, maar vocht dat mogelijk in de ondergrond zit, kan wel verdampen.

Dit fenomeen zorgt ervoor dat het beton constant droog is en verhoogt de elektrische weerstand ervan. Aangezien beton kan worden beschouwd als een elektrolyt voor staalwapening, voorkomt een hogere weerstand elektrochemische reacties. In droog en alkalisch beton wordt de staalwapening bovendien snel gepassiveerd. Dankzij het gebrek aan water en de hoge weerstand van het beton wordt de corrosiesnelheid drastisch verminderd.

De staalwapening blijft beschermd

De sluimerende inhibitor wordt vermengd met de silanen van het tweede element van de dubbele werking van MasterProtect 8500 CI. De aanwezigheid van sluimerende inhibitoren is cruciaal om de gewapende betonstructuren op lange termijn te beschermen tegen corrosie. Het is zeer waarschijnlijk dat de constructies op een bepaald punt gaan scheuren, ongeacht de leeftijd en de kwaliteit van het beton. Beton met staalwapening heeft om verschillende redenen de neiging te scheuren. Scheurvorming betekent ook dat het waterafstotende schild van de silanen van MasterProtect 8500 CI niet langer doeltreffend is. Waterionen en chloride-ionen kunnen via de scheur binnendringen en schade veroorzaken aan de staalwapening. Hier speelt de dubbele werking een rol en blijft MasterProtect 8500 CI de wapening beschermen. De latente inhibitoren blijven sluimerend in het beton tot de waterafstotende eigenschappen na verloop van tijd verminderen of het beton scheurt. Dan worden ze geactiveerd, worden ze mobiel en worden ze door het vocht dieper in het beton gevoerd. De staalwapening blijft dus beschermd.

MasterProtect 8500 CI onderscheidt zich van de vele bestaande inhibitoren op de markt dankzij haar dubbele werking: naast het waterafstotende schild dat wordt gecreëerd door de revolutionaire mix van silanen, zorgt de sluimerende inhibitor voor een langdurige bescherming. Zo kan de levensduur van alle soorten gewapende betonstructuren worden verlengd. Het effect is aangetoond door verschillende onafhankelijke tests.    

Een ERP-systeem voor de betonindustrie

beton-fabriek-erp-systeem-kopieren
Lees het gehele artikel

De betonconstructie heeft voornamelijk betrekking op de productie van betoncomponenten. Naast de productie varieert het spectrum van de voorbereiding en installatie van de componenten tot de verwerking en nabehandeling van het beton. Voor dit doel worden tegenwoordig voornamelijk hightech en computerondersteunde tools gebruikt om het holistische proces te waarborgen. Op dit punt willen we ons richten op de meest voorkomende functies van een ERP-systeem voor de betonindustrie en laten zien waarom ze bijzonder relevant zijn voor iedereen in de beton.

Calculaties

Bij de kosten van een specifiek project, worden vooraf geïntegreerde hoeveelheidsbepalingen voor prijsbepaling uitgevoerd. Veel ERP-systemen bevatten al verschillende voorbeeldgegevens, zoals geometriegegevens en tijdcurves voor gemeenschappelijke productiedelen, op basis waarvan in de loop van de tijd een afzonderlijk berekeningsplatform kan worden ontwikkeld door eigen gegevens toe te voegen. In het algemeen kunnen alle kosten binnen een berekening, inclusief transport en assemblage, ook in delen worden berekend en kan bijvoorbeeld elk productiedeel worden uitgevoerd als de prijs per m, m² of m³. Het is ook mogelijk om de kosten in afzonderlijke posities te bepalen. Zodra de bestelling is geplaatst, worden de respectieve voorwaarden simpelweg aan het systeem toegevoegd en omgezet in een definitieve orderberekening. Werkkostenberekening kan ook eenvoudig via het ERP worden gedaan en in de respectieve projectkosten worden opgenomen. De berekening is dus al gewaarschuwd voor potentiële knelpunten in termen van personeel.

Planning

Grof en gedetailleerd plannen wordt uitgevoerd op basis van een gemeenschappelijk planbord. Elk element krijgt een vaste plaats en krijgt een datum. De gegevens uit de offerteprijs worden gebruikt voor de ruwe planning. De berekening van de werktijd stroomt ook op dit punt binnen en wordt toegewezen aan de respectieve werkstappen. Met het planbord zijn alle medewerkers altijd op de hoogte van het hele productieproces voor een enkel project.

Object- en projectbeheer

Goed gepland projectbeheer is het beste voor elk beton of bouwbedrijf. Elke afzonderlijke planningsstap kan aan een specifiek project of object worden toegewezen. Bovendien kunnen deze worden toegewezen aan de betreffende klant, contactpersoon of de verantwoordelijke medewerker. Deze projectstappen kunnen dan ook worden overgedragen naar hun agenda’s, zodat wijzigingen in afspraken of wijzigingen in verantwoordelijkheden altijd transparant en begrijpelijk zijn voor alle betrokkenen. Procesvoortgang is te allen tijde zichtbaar en controleerbaar voor alle medewerkers.

Ook kunnen alle relevante documenten die betrekking hebben op een project op elk moment beschikbaar worden gesteld aan de respectieve actoren, en elke wijziging daarvan kan op elk moment worden gevolgd door een module voor documentbeheer, zodat ze altijd up-to-date zijn. Ook andere belangrijke gegevens die we verzekeringen, garanties, enz. Kunnen worden geregistreerd.

Business Intelligence

Een van de belangrijkste modules is zeker Business Intelligence (BI). Alle medewerkers van een bedrijf ontvangen data, die door de module wordt weergegeven in een intuïtief te bedienen analyseplatform. Hiervoor is geen verdere programmeerkennis vereist. Systematische analyses van alle procedures en processen in een bedrijf worden uitgevoerd. Deze verzameling gegevens wordt gebruikt om deze processen te evalueren en uiteindelijk te optimaliseren. Dus potentiële bronnen van fouten, tijdverspillers en irrationele processen kunnen worden geïdentificeerd en uiteindelijk worden aangepast. Deze BI-oplossingen kunnen worden gebruikt op alle gebieden van het bedrijf, of het nu gaat om inkoop, verkoop of projectplanning. Dit verbetert en optimaliseert de communicatie doorheen de hele onderneming.

BIM in betonconstructie

BIM staat voor Building Information Modeling en staat voor een simulatie van een compleet gebouwontwerp met behulp van software. Dit kan onafhankelijk zijn of deel uitmaken van een ERP-systeem. Dit laatste heeft het voordeel dat alle noodzakelijke informatie wederzijds beschikbaar is en er dus een compleet beeld kan worden gecreëerd. Alle relevante gegevens worden visueel weergegeven en beschikbaar voor alle projectdeelnemers.

Wijzigingen en toevoegingen aan het bouwplan zijn daarom altijd direct zichtbaar voor iedereen en ook vertragingen op één plek die invloed hebben op andere processen worden opnieuw berekend en in rekening gebracht. Naast de informatie over het bouwproject zelf, kan de BIM ook het onderhoud of de gegevens integreren voor de volledige levenscyclus van een gebouw. Een groot voordeel van BIM is echter de foutpreventie en in de toekomst zal het waarschijnlijk moeilijk zijn om deze module te omzeilen.

Op dit punt konden we alleen praten over een slechts een beperkt aantal functies van ERP-systemen voor betonconstructie. Talloze andere modules en functies maken een ERP-systeem voor betonconstructie een betrouwbare en niet-aflatende partner. Daarom is het erg belangrijk om een ​​ERP-leverancier te vinden die de branche kent en weet wat er toe doet. Door hun jarenlange ervaring weten ze waar de struikelblokken liggen in de inleiding, welke modules absoluut noodzakelijk zijn en welke foutbronnen worden omzeild.

U vindt meer informatie over een ERP-systeem voor de betonindustrie, een groot aantal gespecialiseerde leveranciers en al het andere over het ERP systemen op www.erpoverzicht.nl

Duurzaam betonherstel

Betonschade-1-kopiëren
Lees het gehele artikel

Het niveau van de herstelwerkzaamheden aan betonconstructies als gevolg van betonschade is bedroevend slecht, zo blijkt uit Europees onderzoek. De reparaties moeten wettelijk tien jaar gegarandeerd zijn, maar houden het vaak in de praktijk nog geen vijf jaar uit. Vier belangenorganisaties in België trekken nu aan de bel en pleiten voor duurzaam betonherstel. Een gesprek met één van de initiatiefnemers, Paul Steenmans van FEREB vzw, de vereniging van specialisten in herstelling, bescherming en versteviging van beton.

BetonschadeDiverse vormen van betonschade.

De Europese studie naar betonherstellingen toont aan dat in 55% van de uitgevoerde herstellingen al na vijf jaar weer een schadebeeld ontstaat. “Eigenlijk zijn ze dan weer terug bij af en opnieuw aan herstelling toe”, zegt Steenmans. De oorzaak van de slechte kwaliteit van betonherstellingen heeft volgens Steenmans in België een aantal oorzaken. “Ten eerste ontbreekt het vaak aan een goede diagnose. Een juiste diagnose van de betonschade is absoluut noodzakelijk om te komen tot een goed herstel. Hoe ‘ziek’ is een gebouw of object en welke techniek en middelen moeten er ingezet worden om de betonconstructie te ‘genezen’? Daarom hebben de VCB (de Vlaamse Confederatie Bouw), het WTCB (het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), het NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) en FEREB het VIS-traject Duurzaam Betonherstel in het leven geroepen. Met als doel om de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.”

Instorten balkons

Een andere oorzaak ligt ten grondslag aan de grote piek in het bouwen van appartementen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Steenmans: “Betontechnologie lag op dat moment nog niet op het niveau zoals dat nu is. Er moest snel en vooral goedkoop gebouwd worden. Controle was er nauwelijks. Daar ondervinden we nu – een jaar of vijftig na dato – de problemen van: steeds meer betonconstructies gaan schade vertonen. Een gigantische markt in België, waarbij we onderscheid maken in twee soorten schades: esthetische en structurele schade. Vooral de structurele schade, die niet altijd direct zichtbaar is, zorgt voor grote problemen. Schade aan de wapening in het beton heeft grote gevolgen. Dat hoeven we in Nederland niet uit te leggen, met de ingestorte balkons als recente voorbeelden.”

Nieuwe wetgeving

Per 1 januari 2019 wordt in België een nieuwe wet van kracht die het uitvoeren van betonherstellingen aan appartementsgebouwen moet versoepelen. Een zegen, vindt Steenmans. “Bij problemen in appartementsgebouwen moeten de kosten immers gedragen worden door alle bewoners. Er zijn er altijd wel een paar die financieel niet bij machte zijn om de kosten te dragen. In het verleden zette dat een rem op de herstelwerkzaamheden. De nieuwe wet maakt dat eenvoudiger.”

Projectgebonden garantieverzekering

FEREB heeft in samenwerking met TÜV een procedure op punt gesteld voor de renovatie van appartementsgebouwen waarin alle aspecten van een duurzame betonherstelling zijn opgenomen. “Het is een compleet pakket waarbij eerst een diagnose wordt gesteld op basis van een vooronderzoek en vervolgens de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd met gecertificeerde producten en door gecertificeerde aannemers. Na uitvoering wordt een attest opgesteld en worden de modaliteiten vastgelegd voor een jaarlijkse controle en onderhoud gedurende de garantieperiode van tien jaar. Doordat ook verzekeraars en banken in de procedure zijn betrokken, kunnen de werken altijd doorgaan en is een hoogwaardig eindresultaat gegarandeerd”, besluit Steenmans.    

Tekst | Roel van Gils   Beeld | FEREB