Tagarchief: Betonmortel

Duurzame betonmortel voor de Trudo Toren

Jansen-Beton
Lees het gehele artikel

De bijzondere architectuur en betonconstructie van de Trudo Toren stelden hoge eisen aan de kwaliteit van het beton. Daarom koos hoofdaannemer Stam en de Koning voor de betonmortel van Jansen Beton, onderdeel van A. Jansen B.V.. Dit familiebedrijf biedt al vijftig jaar duurzame, circulaire en innovatieve oplossingen op het gebied van infra, recycling en beton. Jansen Beton levert duurzame betonmortel in diverse sterkteklassen, van C12/15 tot aan hoge sterktebeton C60/75.

Vanuit meerdere productielocaties in Noord-Brabant en Amsterdam levert het bedrijf betonmortel aan diverse doelgroepen en segmenten, zoals aannemers, particulieren, vloerenbedrijven, funderingsbedrijven en de wegenbouw. Op het gebied van duurzame betonmortel heeft het bedrijf een voortrekkersrol, wat wil zeggen dat Jansen Beton zo veel mogelijk hergebruikte grondstoffen toepast. “Als betonleverancier hebben wij het Betonakkoord getekend. Willen we de CO2-uitstoot reduceren, dan is het toepassen van secundaire grondstoffen uitermate geschikt en doeltreffend om dat te realiseren. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit”, zegt Bert Busgen, directeur betonmortel zuid.

Voor de Trudo Toren startte de levering in 2019. Het ging met name om de vloerdelen van het 70 meter hoge verticale bos. Busgen: “De leveringen liepen tot eind 2020. Als contractpartner van Stam en de Koning zijn wij al jarenlang een betrouwbare leverancier, waarbij onze kennis van grote waarde is. Het bewijs laat zich duidelijk zien in de groene oase als eyecatcher op Strijp-S.”   

Nieuwe brochure monolietvloeren van Betonhuis Betonmortel

naamloos-6-kopieren
Lees het gehele artikel

De sector Betonmortel van Betonhuis komt met een nieuwe brochure over monolietvloeren. Alle kennis over het voorbereiden, verwerken en uitvoeren van deze vloeren staat in één uitgave, die wordt ondersteund door twee digitale animaties.

Een monolietvloer is een betonvloer met een speciale, monolithische afwerking. Door deze afwerking ontstaat een glad en hard oppervlak. Er hoeft geen afwerklaag of dekvloer te worden toegepast en de betonvloer en het vloeroppervlak vormen zo één geheel. Het beton gaat zo lang mee, kan zwaar belast worden en is eenvoudig schoon te maken. Wilfred Oosterling, adviseur Bouwtechnologie bij Betonhuis: “Met beton wordt duurzaam en efficiënt gebouwd. Het onderscheidt zich door voortdurende innovatie. Deze innovatie is te danken aan de jarenlange kennis die de aangesloten betonmortelcentrales hebben opgebouwd. Voor een lange levensduur en hoge kwaliteit is kennis en vakmanschap op de bouwplaats een voorwaarde. Daarom hebben wij de brochure volledig geactualiseerd.”

Brochure voor werkvoorbereiding, uitvoering en onderwijs

De brochure is vooral bedoeld voor werkvoorbereiders, stortploegen van vloerenbedrijven en uitvoerders. Daarnaast is de brochure ontwikkeld voor het onderwijs. Oosterling stelt dat er de komende jaren 60.000 mensen nodig zijn in de gehele bouw. Via vele opleidingstrajecten vult de bouw deze arbeidsplaatsen op. “Bijna driekwart van de totale massa in de bouw is beton. Het is daarom zo belangrijk actuele kennis te verspreiden bij de opleiders en mensen enthousiast te maken voor het materiaal en de juiste verwerking daarvan.”

Inhoud brochure

In de gids komen de onderwerpen levensduur, circulariteit en duurzaamheid van gestorte monolietvloeren aan bod. Maar ook het bestellen, transporteren en verwerken van beton staat beschreven. De brochure geeft indicaties voor ontwerp- en duurzame materiaalkeuzes. De kennis van de Branchevergeniging Betonpomp Bedrijven is ook toegevoegd. Oosterling: “Veel praktische informatie over betonstorten is niet of zeer versnipperd beschikbaar voor kleine en middelgrote aannemers in de B&U- en GWW-sector. We zien dat bij de opdrachtgevers de vraag naar duurzaam circulair materiaalgebruik toeneemt. Onze aangesloten bedrijven kunnen daarin veel betekenen.”

Monolietvloeren op betonhuis.nl

Exemplaren kunnen kosteloos worden aangevraagd bij Betonhuis (info@betonhuis.nl) of bij een betonmortelcentrale aangesloten bij Betonhuis. Op betonhuis.nl/monolietvloer is de brochure gratis te downloaden en staan de twee ondersteunende animaties.

Betonhuis Betonmortel komt met nieuwe Betonbouwgids

betonbouwgids-omslag-kopieren
Lees het gehele artikel

De sector Betonmortel van Betonhuis komt met een nieuwe Betonbouwgids. Alle kennis over het voorbereiden, verwerken en uitvoeren van gestorte betonconstructies staat samen in één handzame uitgave die wordt ondersteund door digitale animaties.

Met beton wordt duurzaam en efficiënt gebouwd. Het materiaal is robuust, heeft een lange levensduur en onderscheidt zich ook door voortdurende innovatie. Deze innovatie is te danken aan de jarenlange kennis die de betonmortelcentrales hebben opgebouwd. Voor een lange levensduur en hoge kwaliteit is kennis en vakmanschap op de bouwplaats een voorwaarde. Na acht jaar is de gids volledig geactualiseerd door bedrijven die zijn aangesloten bij Betonhuis.

Gids voor uitvoering en onderwijs

De gids is vooral bedoeld voor werkvoorbereiders en uitvoerders die de informatie vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering van een constructie kunnen gebruiken. Daarnaast is de Betonbouwgids speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. “Door personeelstekorten en de toenemende vraag heeft onze sector komende jaren blijvend mensen nodig”, aldus Paul Ewalds, sectorsecretaris Betonmortel. Hij stelt dat er de komende jaren 60.000 mensen nodig zijn in de gehele bouw. Via vele opleidingstrajecten vult de bouw deze arbeidsplaatsen op. “Bijna driekwart van de totale massa in de bouw is beton. Het is daarom zo belangrijk actuele kennis te verspreiden bij de opleiders en mensen enthousiast te maken voor het materiaal en de juiste verwerking daarvan.”

Inhoud Betonbouwgids

In de gids komen de onderwerpen levensduur en duurzaamheid van gestorte constructies aan bod. Maar ook het bestellen, transporteren en verwerken van beton staat in verschillende hoofdstukken beschreven. Aan de hand van de gids kunnen ontwerp- en duurzame materiaalkeuzes worden gemaakt. De gids is hierdoor een naslagwerk voor meer

partijen uit de betonbouwketen. Ewalds: “De gids is nodig. Veel praktische informatie over beton is niet of zeer versnipperd beschikbaar voor kleine en middelgrote aannemers in de B&U- en GWW-sector. We zien dat bij de opdrachtgevers de vraag naar duurzaam materiaalgebruik toeneemt, met name in de zakelijke markt en in grotere GWW-werken. Veel bouw- en infrabedrijven willen efficiënter en duurzamer omgaan met bouwmaterialen. Onze aangesloten bedrijven kunnen daarin veel betekenen.“

Betonbouwgids bestellen

De ontwikkeling van de nieuwe Betonbouwgids 2020 is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van SKKB. De kosten voor druk en verspreiding worden gedragen door de Betonhuisleden. Exemplaren kunnen daardoor kosteloos worden aangevraagd bij een betonmortelcentrale aangesloten bij Betonhuis. Naast de 100 pagina’s informatie wordt in de gids verwezen naar de website betonhuis.nl/betonbouwgids. Hier is ook de eerste door deze gids ondersteunde digitale animatie te vinden.

CSC-Goud voor BetonCenter Swinkels

beton
Lees het gehele artikel

SKG-IKOB heeft op 8 oktober CSC-Goud uitgereikt aan BetonCenter Swinkels. Swinkels toont met het CSC-certificaat aan dat hun betonmortel op een duurzame en verantwoorde manier geproduceerd wordt.

Jeroen Stel, bedrijfsleider van BetonCenter Swinkels: “Wij zijn trots op dit certificaat. CSC-Goud geeft voor ons aan dat wij de juiste duurzame stappen aan het nemen zijn. Wij voldoen aan alle eisen op het gebied van verantwoorde herkomst van materialen & grondstoffen, milieumanagement & reductie van milieubelasting, hergebruik, integriteit en veiligheid & arbeidsomstandigheden.”

Waarom CSC-certificering?

Het certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. Voor de producent is het een stimulans om te blijven innoveren en actief bezig te zijn met productontwikkeling. Het maakt de CO2-reductie inzichtelijk die een afnemer kan verkrijgen door de gecertificeerde producten te gebruiken. Verder helpt het certificaat in het verbeteren van de duurzaamheid in de gehele bouwketen. Door de internationale erkenning geeft het CSC-certificaat voordeel bij het zaken doen op de internationale markt. Ook op de lokale markt geeft het CSC-certificaat opdrachtgevers het vertrouwen duurzaam beton in hun bouwwerk te krijgen.

Certificeringstraject

Veel betonbedrijven die zijn aangesloten bij Betonhuis zijn processen aan het verduurzamen. Door het vastleggen van deze processen in het CSC-systeem komen er nog meer ideeën voor verbeteringen. Sommige worden meteen ingevoerd, andere komen in de beleidsplannen te staan voor de nabije toekomst. Het CSC-certificeringstraject geeft een frisse blik op de (duurzame) bedrijfsvoering. Ton van Beek, technisch manager bij SKG-IKOB: “Eind vorige jaar startte BetonCenter Swinkels het certificeringstraject 1.0. Vanuit CSC kwam er medio dit jaar een nieuw schema 2.0 voor de certificaathouders. BetonCenter Swinkels nam meteen de uitdaging aan om aan de nieuwe ambities te voldoen.”

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Wapeningsstaal en betonmortel voor Leidse parkeergarage

Foto-1-Cementbouw-kopiëren
Lees het gehele artikel

Als leverancier van betonmortel in West-Nederland levert Cementbouw Betonmortel een substantiële bijdrage aan de realisatie van de parkeergarage aan de Leidse Garenmarkt. Het project, uitgevoerd door bouwcombinatie Dura Vermeer-BESIX, vormt het vervolg op de bouw van de parkeerfaciliteit aan de Lammermarkt, met 24 meter de diepste parkeergarage van ons land.

Cementbouw BVStort van het onderwaterbeton.

De leveringen door Cementbouw vinden plaats vanuit Zoeterwoude-Rijndijk, één van de productielocaties van de betonmortelspecialist. “Het feit dat de garage in de grond wordt gebouwd en niet, zoals vaak, bovengronds, vergt het nodige van mensen om het werk tot een goed einde te brengen”, zegt Henk ten Hulscher, bouw- en betontechnologisch adviseur namens Cementbouw. “Het project is voor ons een echte uitdaging, omdat van meet af aan van elke stap de consequenties nauwgezet in kaart moeten worden gebracht. Het is zaak om de vloer op circa 20 meter diepte, zowel tijdens de bouw als na de ingebruikname van de parkeergarage, droog te houden. Dat alles vraagt om een speciale aanpak, waarbij de begrippen druk- en trekkracht centraal staan. Daar beton wél drukkracht maar geen trekkracht kan opnemen, vullen wapeningsstaal en beton – materialen met dezelfde uitzettingscoëfficiënt – elkaar op een positieve wijze aan en kan het beton door toepassing van wapening óók de vereiste trekkracht opnemen.”

Cementbouw BVLevering van het onderwaterbeton.

Wanden
Om tot een deugdelijk eindresultaat te komen, wordt op de locatie allereerst een uit wanden en vloeren bestaand geraamte gemaakt. “Vanaf de begane grond worden tot op een diepte van ongeveer 26 meter wanden gegraven”, legt Ten Hulscher uit. “Deze worden vervolgens voorzien van een wapeningsnet van dezelfde lengte. Daarna is het de beurt aan ons. We vullen het geheel met betonmortel, zodat er een volwaardige wand ontstaat. Daarbij volgen we de vorm van de garage. Vervolgens wordt de grond binnen de wanden vervangen door water, zodat het mogelijk is om op de bodem ankers te plaatsen die de onderwater- en constructievloer na het aanbrengen ervan op hun plaats houden. Aansluitend wordt door de kern van deze, uit geprofileerd staal gefabriceerde ankers een cementmengsel gepompt. Hierdoor worden in de bodem grote proppen gevormd en ontstaat er een verankering.”

Cementbouw BVCirca 3.600 m3 betonmortel
Hierna gaat de focus op de onderwaterbetonvloer. De hiervoor te gebruiken betonmortel wordt op de betoncentrale van Cementbouw vermengd met 80 ton staalvezel, die het krimpen van de vloer vermindert. “Het aanbrengen van de onderwaterbetonvloer gebeurt met een team specialisten, waaronder duikers en mensen die vanaf de oppervlakte de zaak begeleiden om zo aan de afgesproken vloerdikte te komen”, vervolgt Ten Hulscher. “Met een continulevering van circa 300 vrachten à 12 kubieke meter voeren we binnen een kleine 36 uur de betonmortel aan die op de projectlocatie door een betonpomp in het werk wordt gebracht. Wanneer de betonmortel de juiste sterkte heeft bereikt, mag het water met een afgesproken snelheid uit de put worden gepompt. Daarbij is het van het grootste belang dat er een gesloten vloer zónder lekkage komt te liggen. Wanneer deze klus is geklaard, wordt de vrijgekomen vloer door de hoofdaannemer gereinigd en voorzien van wapening en betonmortel voor de eerste constructievloer. Daarna volgt de aanleg van rijbanen tot de begane grond waar zich de in- en uitritten bevinden.”  

Tekst | Chris Elbers   Beeld | Buro JP
Uitgelichte afbeelding: 
Overzicht van het werk.