Tagarchief: Betonsector

De Nederlandse betonsector wil vooroplopen

Naturalis Leiden
Lees het gehele artikel

Klimaatneutraal en circulair beton in 2030

Het Betonakkoord komt met een aanpak om de betonsector versneld te verduurzamen, die ook onderschreven wordt door Betonhuis en Betonvereniging. De eerste maatregelen zullen al in 2023 leiden tot een reductie van 15%-20% CO2-uitstoot ten opzichte van 2021. Ook ligt een pakket aan maatregelen klaar om daarna verder te versnellen. De partijen streven naar een CO2-neutrale  en circulaire betonsector in 2030, bij voorkeur door emissies zo ver mogelijk terug te dringen.

Wij willen vooroplopen”, zegt Marcel Bettonvil, bestuurslid bij Betonhuis. “Als sector hadden we in eerste instantie de nodige kanttekeningen bij de ambities. We maken in Nederland al het meest duurzame beton ter wereld. Is het realistisch om dan zulke grote stappen na te streven? Daarop antwoorden we nu gezamenlijk met een volmondig ‘ja’.” Dorien Staal, voorzitter Betonvereniging, vult het antwoord aan: “Wij willen het meest duurzame beton ter wereld blijven maken én we willen de wereldwijde proeftuin zijn voor duurzame betoninnovaties. Er ligt nu een aanpak waarmee we denken onze ambities te kunnen realiseren.

Stapsgewijs naar klimaatneutraal en circulair

De aanpak om de betonsector klimaatneutraal en circulair te maken, bestaat uit drie stappen. Met de invoering van een aantal maatregelen die productierijp zijn, kan als eerste stap de komende twee jaar al een besparing van 15%-20% CO2-uitstoot en een flinke verhoging van recyclingpercentages gerealiseerd worden ten opzichte van 2021. De aanbestedingseisen van opdrachtgevers worden hierop afgestemd.

Aan de meest noordoostelijke kant van Rozenburg, pal achter de dijk van de Nieuwe Waterweg, heeft Giesbers Rotterdam Bouw een kleinschalig woningbouwproject gebouwd. In opdracht van Ressort Wonen zijn daar twee woonblokjes met twaalf eengezinswoningen en twaalf appartementen naar een ontwerp van A3 Architecten uit Rotterdam gebouwd. De beide blokken zijn opgetrokken in tunnelgietbouw.

Versneld opschalen van innovaties

De volgende, tweede stap is het versneld opschalen van – op kleine schaal of bijna beschikbare – innovaties. Marktpartijen en opdrachtgevers werken samen om duurzame innovaties te testen en te valideren of te certificeren op basis van huidige normstelling dan wel de richtlijn ‘Beton op prestatie’ die eind 2022 gereed is. De proeftuin duurzaam beton op de Afsluitdijk is hier een mooi voorbeeld van. Van dergelijke proeftuinen zullen er veel meer komen. Met aangescherpte eisen in aanbestedingen wordt ervoor gezorgd dat duurzame innovaties niet uit de markt geprijsd worden.  Opdrachtgevers zorgen ervoor dat duurzame innovaties een plek krijgen in bouwprojecten.   

De laatste, derde stap wordt gezet door marktpartijen die disruptieve innovaties ontwikkelen in consortia van bedrijven, opdrachtgevers en kennisinstellingen. Dit na 2025, om de betonsector nog grotere sprongen in duurzaamheid te laten maken. Het streven is dat CO2-neutraal, volledig hergebruik van betonreststromen en betonelementen en slim, adaptief en circulair ontwerpen en bouwen dé standaard wordt in 2030.

Breed gedragen

Het Betonakkoord voert met deze stappen een breed gedragen aanpak uit om ambitieus en versneld de gehele betonketen te verduurzamen”, stelt voorzitter Jacqueline Cramer. “Vertegenwoordigers van alle partijen in de betonketen zijn hierbij betrokken: van producenten van prefabbeton en betonmortel tot constructeurs en ontwerpers, recycling- en sloopbedrijven, zand- en grindwinning en de publieke en private opdrachtgevers. Dat heeft er ook toe geleid dat Betonhuis en Betonvereniging de gekozen aanpak volledig onderschrijven.’

Naar een eenduidige ‘groene’ certificering in de betonsector

Fedbeton1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Met haar CSC-label erkent ze bedrijven die een bijzondere aandacht aan de dag leggen voor sociaal en duurzaam ondernemen op elk vlak. Niet enkel fabrikanten van stortbeton en/of (prefab) betonelementen komen hiervoor in aanmerking, maar ook de leveranciers van grondstoffen worden hierbij betrokken. In Nederland hebben intussen ruim 160 bedrijven het CSC-label bekomen. België, dat later begonnen is, ligt nog iets achter, maar heeft ondertussen een sterke inhaalbeweging ingezet.

Productiesite voor stortbeton.

4 haalbare niveaus

In België wordt het CSC-label gepromoot door Fedbeton, de sectororganisatie voor ondernemingen actief in de productie, het vervoer en het pompen van stortklaar beton.De certificering zélf gebeurt door onafhankelijke partijen en auditors zoals SGS en KIWA. Er zijn 4 niveaus haalbaar, volgens de vastgestelde resultaten: Brons, Zilver, Goud en Platinum. Belangrijk is dat bij het toekennen van de labels niet enkel naar de milieuprestaties van de producten wordt gekeken, maar ook naar de manier waarop de bedrijven omgaan met hun eigen medewerkers, met klanten en met de bewoners in de buurt. Dit sociaal-maatschappelijk luik is zeer belangrijk bij de toekenning.

Gehanteerde criteria

Het hoeft geen verder betoog dat beton, wereldwijd veruit het meest gebruikte bouwmateriaal, op zich een uitermate duurzaam product is. Verder is beton zo populair door zijn intrinsieke kwaliteiten als daar zijn: brandveiligheid, thermische inertie, lokale beschikbaarheid en vormvrijheid. Het is in essentie een bouwmateriaal met een lage ecologische footprint. Bij het toekennen van het CSC-label wordt echter verder gekeken. In de hele productieketen bijvoorbeeld checkt men de mate waarin aandacht wordt besteed aan het beperken van luchtvervuiling, het verbeteren van de luchtkwaliteit, de CO2-uitstoot en de beperking van het waterverbruik.

Quai de Sambre, betontoepassing in Granuroc.

Steeds meer steun, ook vanuit de overheid

Bert De Schrijver, Technical Advisor bij Fedbeton: “Op grote schaal wordt de CSC-certificering wereldwijd meer en meer erkend. Ook BREEAM onderstreept het belang van het label en kent in zijn beoordeling maar liefst 7 punten toe aan het Platinum label. Op kleinere schaal in België erkennen het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en de Vlaamse Overheid het CSC-label als bijzonder waardevol. Omdat wereldwijd nog andere certificaten in dit segment bestaan, valt het moeilijk te voorspellen of het CSC-label, naar analogie met het FSC-label, ooit verplicht zal worden bij openbare aanbestedingen maar het is alvast iets waar we in de verdere toekomst graag onze schouders onder zetten.”

Quai de Sambre, betontoepassing in Granuroc.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Met de promotie van het CSC-label wil Fedbeton inspelen op de toenemende vraag naar transparantie in en informatie over de sociale en milieuprestaties van bouwmaterialen. Ook belangrijk hierbij is het bieden van toegevoegde waarde aan klanten die meewerken aan projecten gericht op Green Building rating Systems. Via initiatieven als CSC kunnen ook de ‘best practices’ in de sector onder de aandacht gebracht worden van een breder publiek, net als de hoge normen die de sector hanteert.

Afsluitend kunnen we stellen dat CSC een waardevol label heeft ontwikkeld dat enkel door onafhankelijke certificatie-instellingen wordt afgeleverd. CSC is wereldwijd van toepassing en wordt gesteund door tal van overheden en NGO’s, waardoor de geloofwaardigheid van het systeem alleen maar wordt bevestigd. Het behalen van het label is de erkenning van een duurzame bedrijfsvoering, alsook een versterking van het merk én de reputatie van de betrokken bedrijven.