Tagarchief: Betonvereniging

Hét kennisnetwerk voor de beton(bouw)sector

Het-team-van-de-Betonvereniging_0001
Lees het gehele artikel

Al meerdere decennia is Betonvereniging het platform voor professionals en organisaties actief in de betonwereld. Betonvereniging zorgt ervoor dat haar leden kennis delen, kennis opdoen en kennis maken. Dit kent een praktische insteek en is gericht op de kennis die de leden bij hun dagelijkse beroepsuitoefening nodig hebben.

Met een professioneel team weet de vereniging veel werk te verzetten op het gebied van onderwijs en verbinding. Zij organiseert:


• opleidingen en cursussen van vmbo tot universitair niveau. De activiteiten zijn vooral toegesneden op vier toepassingsgebieden, van ontwerp tot reparatie.
• congressen, workshops en webinars voor kennisoverdracht en verbinding van de sector op het gebied van netwerken. De kennis die geboden wordt, vormt een welkome aanvulling op de vooropleiding en praktische ervaring van de (toekomstige) cursisten. 


Ook worden er technische publicaties uitgegeven en worden aangesloten zusterorganisaties door de vereniging ondersteund. Met een ledenbestand van zo’n 700 bedrijfsleden, 500 persoonlijke leden en 150 studentleden bereikt Betonvereniging met haar uitingen meer dan 10.000 stakeholders in de beton(bouw)sector.

Educatie van start tot specialisatie

Met ruim 95 jaar ervaring is Betonvereniging dé betrouwbare kennispartner voor technische opleidingen en cursussen voor de beton(bouw)sector. Gepassioneerde docenten met veel praktijkervaring geven de cursussen aan kleine groepen van studenten. De cursussen, leergangen en opleidingen bestaan met name uit een aanbod, dat een verdieping is op de reguliere, technische opleidingen in het mbo, hbo en wo. Professionals kunnen meer kennis opdoen over de toepassing van het materiaal beton dan dat ze in hun vooropleiding hebben meegekregen. Afhankelijk van hun interesse kiezen professionals voor een specialisatie in één van de vier kennisdomeinen:


• Cement- & Betontechnologie
• Ontwerp & Constructie
• Werkvoorbereiding & Uitvoering
• Onderhoud & Reparatie

Voor mensen die geen technische achtergrond hebben, biedt Betonvereniging verschillende cursussen en leergangen aan waarvoor geen specifieke vooropleiding vereist is. Zo kan iedereen instappen in de prachtige wereld van beton!

De ruim 170 aangesloten docenten komen uit het werkveld en brengen een schat aan kennis en ervaring in tijdens de lessen. Chantal Mülders, Programmamanager Onderwijs & Innovatie bij Betonvereniging, is dagelijks bezig met de opleidingen en het begeleiden van de docenten. “Doordat professionals uit het werkveld onze cursussen doceren, blijven de onderwerpen en thema’s actueel”, vertelt ze. “Zij weten als geen ander wat er speelt in de sector. Als Betonvereniging ondersteunen wij de docenten in hun didactische ontwikkeling, bijvoorbeeld door workshops over interactie in de les of toetsing, zodat ook de vorm van de lessen aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Deze combinatie maakt het een zeer prettige samenwerking waarbij onderwijsvormen en actualiteit continu gewaarborgd zijn in onze opleidingen.’’

Paneldiscussie tijdens het eerste Beton Café.

Beton Academie: Waar en wanneer jij wil leren!

Naast aandacht voor actuele onderwerpen in de opleidingen en vaardigheden van de docenten wordt er ook hard gewerkt aan onderwijsvormen. Mülders: “We hebben speciale aandacht voor het doorontwikkelen van onze cursussen in een blended vorm: fysieke bijeenkomsten gemengd met online ondersteuning via een leeromgeving. Hiervoor gebruiken we onze Beton Academie, waarop deelnemers niet alleen hun materialen kunnen vinden, maar ook opdrachten kunnen inleveren, hun kennis kunnen testen met online toetsen of via een social wall met elkaar in gesprek kunnen gaan. Op die manier is er een platform voor deelnemers om ook buiten de lessen bezig te zijn met de stof. Onze doelstelling is dat in 2025 al onze cursussen zo’n blended component hebben. Daarnaast hebben we ook al twee cursussen die volledig online te volgen zijn, waarbij deelnemers zelfstandig, in hun eigen tijd en op hun eigen tempo de leerstof doorlopen. Instromen in deze cursussen kan dus op elk gewenst moment! Wie liever een fysieke opleiding volgt, grijpt ook niet mis. De locaties zijn verspreid over het land en de cursussen vinden vooral in de middagen en avonden plaats, passend bij een werkend leven. Wij bieden zowel langere opleidingen als korte cursussen. Voor ieder wat wils!’’

Netwerken én kennis opdoen

Naast toegang tot de meest recente knowhow en ontwikkelingen op een zeer breed terrein, biedt Betonvereniging met haar evenementen ook een platform aan haar leden op het gebied van netwerkmogelijkheden voor de gehele Nederlandse betonindustrie. Daarvoor worden diverse eigentijdse evenementen georganiseerd waar professionals met elkaar kunnen netwerken en kennis kunnen delen en opdoen. Verschillende eventconcepten worden gedurende het jaar georganiseerd door de vereniging, waarbij ieder evenement zijn eigen doelgroep en vorm heeft. Niet alleen professionals, ook studenten worden hierbij betrokken. Het jaarlijkse Beton Event (voorheen Betondag) is en blijft de ‘pièce the résistance’. Op dit evenement komt alles samen, zowel op het gebied van kennis als op het gebied van ontmoetingen. 

Betonvereniging lanceert nieuw eventconcept: ‘Beton Café’

Linkedin-PNG
Lees het gehele artikel

Op donderdag 29 september lanceert Betonvereniging een nieuw eventconcept: Beton Café. Vier keer per jaar gaat Betonvereniging dit event organiseren. Jaarlijks organiseert Betonvereniging het grote Beton Event waar ruim 1.500 professionals elkaar ontmoeten, in contact komen met bedrijven en deel kunnen nemen aan het congresprogramma. Het Beton Café is een spin-off van het Beton Event waarbij ruimte is voor 75-100 personen en verder wordt ingegaan op de uitdagingen voor de toekomst.

Kleinschalig, door het land, samen werken aan de toekomst

Collega’s binnen de beton(bouw)sector ontmoeten en kennis uitwisselen over actuele thema’s die jou bezighouden? Dát is waar het bij het Beton Café om draait! Dit evenement is dé plek voor vakmensen die alles uit het materiaal beton willen halen; nu én na 2030. De kunst is om groot te denken en klein te starten. Alles begint met die eerste stap.

In 2019, 2020 en 2022 stond het thema ‘Panorama Beton’ centraal op het Beton Event. Met deze keuze haakt Betonvereniging in op het overheidsthema ‘Panorama Nederland’. Daarin moedigt het College van Rijksadviseurs (CRa) aan om met een overkoepelende blik te kijken naar de inrichting van ons land voor de komende dertig jaar tot aan 2050. Tijdens het Beton Café wordt concreet aandacht besteed en ingezoomd op de uitdagingen voor 2030. Tijdens ieder Beton Café staat één van de volgende thema’s centraal onder het hoofdthema CO2-reductie:

  • Cement- en betontechnologie
  • Ontwerp en constructie
  • Werkvoorbereiding en uitvoering
  • Onderhoud en reparatie

Donderdag 29 september 2022, de eerste editie

De eerste editie van het Beton Café vindt op donderdag 29 september 2022 plaats in Utrecht. Alle actuele informatie over de eerste editie, zoals onder andere het inhoudelijke programma en de locatie is te vinden op onze website www.betoncafe.nl. Aanmelden kan vanaf eind augustus. Let op: er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kom naar het Beton Event 2022

Betonprijs2
Lees het gehele artikel

Kennis delen, kennis opdoen en kennis maken staat centraal

Het Beton Event vindt dit jaar plaats op dinsdag 14 juni 2022. De basis van het Beton Event is kennis en toepassing van het materiaal beton. Een congres met vooraanstaande sprekers over de laatste ontwikkelingen in de branche, gecombineerd met de beursvloer en netwerkmomenten waar je kennis opdoet, kennis deelt en kennis maakt. Het evenement biedt aan alle partijen in de bouwketen een platform! 

De Betonvereniging, organisator van het Beton Event, heeft dit jaar gekozen om het evenement te organiseren in het voorjaar in plaats van in de herfst.

Beton Event 2022

Helaas kon het Beton Event 2021 geen doorgang vinden in verband met de toen geldende maatregelen. Maikel Jagroep, directeur van de Betonvereniging: “Dit jaar hebben wij er na consultatie van onze leden voor gekozen om het evenement te vervroegen en eerder in het jaar te organiseren. Wij bemerken dat de behoefte binnen de sector groot is om elkaar te ontmoeten. Daarnaast is er toch enige twijfel over de situatie in het najaar van 2022. Daarom hebben wij gekozen om het evenement in juni te laten plaatsvinden.’’ 

Dinsdag 14 juni openen de deuren van de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Kennis delen, kennis opdoen en kennis maken staat centraal. Een actueel en inspirerend kennisprogramma getiteld ‘Panorama Beton, de Verdieping’ wordt aangeboden gedurende de dag en in verschillende speaker corners. Aan bod komen de thema’s klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking en circulariteit. Naast de kennissessies kunnen professionals uit de beton(bouw)sector elkaar live ontmoeten op de ontmoetingsplaatsen van partners en het welbekende netwerkplein. 

Uitreiking Betonprijs 2021

De 22ste editie van de uitreiking van de Betonprijs vindt dit jaar live plaats tijdens het Beton Event 2022. Met het verplaatsen van Beton Event 2021 verplaatste de uitreiking voor de Betonprijs ook mee. 

Voor de Betonprijs komen bouwwerken of -delen (in de brede betekenis van het woord) in aanmerking die in Nederland zijn gerealiseerd door Nederlandse of buitenlandse bedrijven. Ook projecten die door Nederlandse bedrijven zijn gerealiseerd in het buitenland, kunnen in aanmerking komen, met als voorwaarde dat er een wezenlijke bijdrage moet zijn geweest van Nederlandse betonexpertise. Er wordt gestreden in de volgende categorieën:

• Bestaande bouw
• Civiele bouwwerken
• Duurzame bouw
• Grensverleggende bouw
• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Toekomstprijs  

Tickets en prijzen

Tickets voor het Beton Event 2022 zijn te koop op www.betonevent.nl. De tarieven voor het event bedragen:

• Reguliere deelnemers: € 225,-
• Leden van de Betonvereniging: € 115,-
• Studenten: € 25,-

De eerste 200 tickets voor studenten worden kosteloos aangeboden.

Kijk voor meer informatie over het Beton Event 2022 op www.betonevent.nl    

Betonvereniging: kennis delen is het credo

Afbeelding-4
Lees het gehele artikel

De Betonvereniging is het onafhankelijke, deskundige en innovatieve kennisnetwerk voor de betonsector in Nederland. Al bijna 100 jaar bevordert de Betonvereniging het verantwoord gebruik van beton. Als kennisinstituut zorgen wij via onze opleidingen en cursussen voor onderwijs in alle aspecten van beton. Centraal staan de kernwaarden vakkennis, praktijkgerichtheid en actualiteit. Door een opleiding of cursus te volgen bij de Betonvereniging kun je:

B – bijdragen aan de kwaliteit van je werkveld;

E – ervaringen uit je werk inbrengen;

T – toepassingen direct in de praktijk brengen;

O – ontwikkelingen in je vakgebied bijhouden;

N – nieuwe inzichten opdoen.

De Betonvereniging zorgt ervoor dat haar leden kennis delen, kennis opdoen en kennis maken rondom het materiaal beton. Wij geven technische publicaties uit en ondersteunen verschillende aangesloten organisaties. 

Overzicht per niveau.

Wij organiseren:

Opleidingen en cursussen van vmbo tot universitair niveau. De activiteiten zijn voornamelijk toegesneden op de toepassingsgebieden Ontwerp en Constructie, Cement- en Betontechnologie, Werkvoorbereiding en Uitvoering, Onderhoud en Reparatie;

Congressen, workshops en webinars voor algemene en specifieke kennisoverdracht. Specifieke activiteiten zijn: Beton Event, Studio Beton, Betonprijs, Betoncafé en Betonkanorace;

De kennis die wij aanbieden vormt een goede aanvulling op de vooropleiding en praktische ervaring van onze deelnemers. 

Waarom onderwijs volgen bij de Betonvereniging?

Met bijna 100 jaar ervaring is de Betonvereniging de betrouwbare kennispartner voor technische opleidingen en cursussen voor de betonsector. Gepassioneerde docenten met veel praktijkervaring geven onze cursussen aan kleine groepen. In een prettige sfeer met veel persoonlijke aandacht bieden wij een breed scala aan thema’s over alle fasen van betonbouw. Onze cursuslocaties zijn verspreid over het land en de cursussen vinden vooral in de middagen en avonden plaats, perfect passend bij een werkend leven. 

Overzicht per niveau.

Wij focussen ons op:

Opleidingen

Ons aanbod omvat 8 diepgaande opleidingen, van mbo+ tot wo. Je versterkt hiermee je kennis en vaardigheden op het gebied van beton: een solide stap naar een glansrijke carrière in ‘de beton’’! Hieronder vind je ons overzicht per niveau.

Cursussen

Ons aanbod van cursussen is ingedeeld in vier kennisdomeinen:

De cursus Duurzaam Beton overstijgt alle domeinen en staat hier dus los vermeld.

Specialisaties

Onze specialisaties geven je veel diepgang! Hieronder vind je ons overzicht per niveau.

Welke opleiding, specialisatie of cursus ga jij doen? Onze programmamanagers helpen je graag verder! Je kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via opleidingen@betonvereniging.nl. Neem vooral ook een kijkje in ons cursusaanbod via magazine.betonvereniging.nl/cursusaanbod.

De vier kennisdomeinen.

Evenementen

Onze seminars en congressen worden georganiseerd met én voor onze ruim 2.000 leden vanuit de (beton)bouwsector, maar zijn ook toegankelijk voor niet-leden.

Naast toegang tot de meest recente knowhow en ontwikkelingen op een zeer breed terrein, biedt de Betonvereniging met deze events ook een platform aan haar leden en netwerkmogelijkheden voor de gehele Nederlandse betonindustrie. Jaarlijks terugkerend zijn ons congres, Beton Event, Studio Beton, Beton Café, Betonkanorace en de tweejaarlijks uitreiking van de Betonprijs.

Leden

De Betonvereniging is hét kennisnetwerk voor de (beton)bouw. Sinds de oprichting in 1927, is de Betonvereniging de bindende factor tussen overheden, bouwers, adviseurs en kennisinstituten. Onze vereniging bestaat uit een actief netwerk van meer dan 2.000 leden, bestaande uit bedrijfsleden, persoonlijke leden en studentleden. 

De veelzijdigheid van ons ledenbestand maakt van de Betonvereniging hét platform voor de hele Nederlandse betonwereld. Dat platform biedt onze leden één groot netwerk waar leden elkaar regelmatig ontmoeten op één van onze talrijke bijeenkomsten. Voorbeelden daarvan zijn de jaarlijkse Betondag, seminars, webinars, congressen, cursussen en opleidingen. Deze activiteiten brengen niet alleen de sector een stap verder, zij dragen ook bij aan jouw persoonlijke groei als (toekomstig) lid! 

De toekomst

Beton is wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. Daarom is het belangrijk dat jongeren nu al de betonsector leren kennen. Op het mbo faciliteert de Betonvereniging de samenwerking tussen ROC’s en het betonbedrijfsleven via het zogenoemde Keuzedeel Betonbouw. De kennistoets van dit keuzedeel sluit nauw aan op vervolgopleidingen die een carrière in de betonbouw mogelijk maken. 

Wij hopen je te mogen verwelkomen bij één van onze opleidingen, cursussen en events!   

Verstedelijking & beton

Unknown
Lees het gehele artikel

Beton vindt sinds mensenheugenis zijn toepassing in het maken van nieuwe verblijfs-, werk- en ontspanningsgebouwen in een stedelijke omgeving. Ook de daarbij behorende infrastructuur kan niet zonder betonconstructies. De verstedelijking van nu vraagt echter om nieuwe uitdagingen voor de toepassing van beton.

Nieuwe kansen waarmee het materiaal of de toepassing ervan zich opnieuw kan uitvinden. Zijn er voor de vragen van nu geschiktere alternatieven of moeten er nieuwe betonconcepten ontwikkeld worden in combinatie met andere of nieuwe (constructie) materialen?

De stad van nu heeft te kampen met een ongekende groei in de vraag naar diversiteit, comfort en veiligheid, maar ook naar meer technische en leefkwaliteit. Actuele thema’s als meervoudig grondgebruik, circulariteit, hittestress en inclusiviteit bepalen de behoefte van morgen.

Kan beton bijdragen aan verdere vergroening van de harde maaiveldinrichting van de steden van nu? Zijn er nieuwe kansen voor waterbuffering en de inrichting van opgetilde maaivelden in de vorm van groene, ingerichte platte daken en verhoogde stadspleinen? Wat kan de betonindustrie bijdragen aan de vraag naar de stad van morgen?

WELL-certificaat garandeert veilig en gezond gebouw en omgeving

WELL is het eerste en enige certificeringssysteem dat zich specifiek richt op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers. Geen overbodige luxe, als je bedenkt dat we gemiddeld zo’n 90% van onze tijd doorbrengen in gebouwen. Werknemers die in duurzaam gecertificeerde gebouwen werken, hebben minder stress en presteren en slapen beter. De certificering richt zich op zeven aandachtsgebieden: lucht, water, licht, voeding, vitaliteit, comfort en een gezonde geest. Genoeg uitdagingen voor de ontwerpende aannemer!

Groene daken als troef bij tegengaan van hittestress

De klimaatverandering leidt onder meer tot een toename van het aantal hittegolven. En in de stad is dit altijd nog een graadje erger. Het toevoegen van natuur aan de stad kan voor enige verkoeling zorgen. Daken vormen een significant deel van het oppervlak van de stad en staan direct bloot aan de hitte die vanuit de zon komt. Eén plus één is drie, zou je zeggen! Recent werd de Rooftop Award 2020 toegekend aan het dak van het Depot van Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Op dit betonnen dak zijn onder meer 72 bomen aangebracht. Ook biedt het dak bezoekers een spectaculair uitzicht.

Slimme gebouwen maken een slimme stad

De opkomst van slimme steden komt voort uit diverse ontwikkelingen. Allereerst maken ontwikkelingen als Internet of Things en het steeds goedkoper van hardware technologie alomvattend en overal aanwezig. Daarnaast hebben met name de zeer grote steden de neiging tot profilering; het imago van een ‘smart city’ kan economische voordelen hebben. Een derde aanjager is de verduurzaming: dankzij technologie wordt het mogelijk om de energievraag veel gerichter te sturen en om besparingen te realiseren.

Stad van de toekomst

Wat wij vandaag maken, moet ook geschikt zijn voor morgen. Kwestie van lange-termijnplanning. Op vijf testlocaties van 1 km2 in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven werd gekeken naar nieuwe manieren om een stad te maken.

De onderliggende vraag was hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties.

Binnenkort bij Betonvereniging: Mijn Beton

naamloos-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Binnenkort bij Betonvereniging: Mijn Beton

De Betonvereniging werkt momenteel hard aan de implementatie van een nieuw platform: Mijn Beton. Het betreft een online portaal voor leden, cursisten en docenten en vergemakkelijkt het aanmeldproces voor lidmaatschap, cursussen en opleidingen van de Betonvereniging.

De komst van Mijn Beton is een nieuwe stap in de digitalisering van de vereniging en brengt voordelen met zich mee. Als lid van de Betonvereniging krijg je toegang tot de online omgeving Mijn Beton: je kunt snel en eenvoudig gegevens van het lidmaatschap aanpassen en je aanmelden voor opleidingen en cursussen. Voor bedrijfsleden biedt het portaal daarnaast inzicht in de status van de medewerkers met betrekking tot de opleidingen en cursussen. Cursisten vinden in Mijn Beton zaken als roosters, cursusdata en -locaties, evenals lesmaterialen.

In de komende weken zet de Betonvereniging de laatste stap voor de lancering van Mijn Beton. We informeren onze leden, cursisten en docenten nader over de transitie en de veranderingen die voor hen van belang zijn.

Betonvereniging pakt door

betonvereniging-1-kopieren
Lees het gehele artikel

De Betonvereniging zit bepaald niet stil. Met een professionele organisatie wordt hard gewerkt om de opleidingen en cursussen in coronatijd in een aangepaste vorm doorgang te laten vinden, het bestuur is in omvang en samenstelling op volle sterkte gebracht en de digitale kennisverspreiding in de vorm van Studio Beton Digitaal is voortvarend van start gegaan.

De Betonvereniging, opgericht in 1927, is een kennisnetwerk met bedrijfs-, persoonlijke en studentleden en vormt een belangrijke bindende factor voor de hele sector. De vereniging verzorgt opleidingen en cursussen voor jaarlijks gemiddeld 900 personen en organiseert seminars en congressen voor leden en geïnteresseerden. “Kennis opdoen, kennis delen en kennis maken is ons motto”, stelt directeur Maikel Jagroep. “Om daar in de nieuwe coronarealiteit vorm aan te geven, was flink schakelen. Zeker als je bedenkt dat de meeste lessen klassikaal zijn of plaatsvinden in een laboratoriumomgeving.”

Online

De afgelopen maanden is daarom hard gewerkt aan het faciliteren van thuiswerken, het ombouwen van offline naar online lessen, het opzetten van een compleet platform voor deze lesvorm en het faciliteren van ruim tachtig docenten in lesgeven aan virtuele klassen. Jagroep: “De meesten zijn gewend halve of hele dagen voor de klas te staan, nu zijn de lessen opgeknipt en virtueel gemaakt. Die omschakeling vraagt wel wat van onze docenten en cursisten. Nu de eerste versoepelingen een feit zijn, kunnen we een reeks lessen weer fysiek maar in kleinere groepen oppakken. We zien voor docenten en studenten ook voordelen in mengvormen van digitaal en fysiek lesgeven. Als je dit goed uitvraagt bij alle betrokkenen, kom je vanzelf tot optimale oplossingen. Laboratoriumgerelateerde lessen hebben we vooralsnog moeten verplaatsten naar het najaar. De belangstelling is in elk geval onverminderd groot. Voor onze nieuwe cursus Basiskennis Beton Algemeen hadden we meer dan honderd aanmeldingen die as we speak examen doen. Een succesnummer waar we zeer positieve reacties op krijgen. Je merkt daaraan dat de behoefte aan kennis over beton groot is.”

Betondag

Over het doorgaan van twee andere succesnummers, de Beton Experience en de Betondag op 18 en 19 november 2020, moet de Betonvereniging nog een knoop doorhakken. Jagroep: “Dit zijn grote evenementen met respectievelijk duizend studenten uit mbo, hbo en wo en tweeduizend professionals op onze Betondag. Er gaat veel tijd en energie zitten in de voorbereiding en uitwerking en als je bijvoorbeeld in een land als de Verenigde Staten ziet hoe snel een situatie kan veranderen, kun je moeilijk voorspellen hoe het in Nederland zal verlopen. We zullen de komende weken een besluit nemen of en hoe we de evenementen zullen insteken en dat via al onze kanalen kenbaar maken.”

Voorzitter Dorien Staal: “We hebben een schat aan kennis in huis. om verder te komen, moet je die kennis bundelen, dan kun je sneller innoveren.” (Foto” Daniëlle Verweij)

 

Draagvlak

Sinds mei 2020 heeft de Betonvereniging vijf nieuwe bestuursleden en weer een voltallig bestuur met vertegenwoordiging uit de hele (beton)bouwsector. De vereniging heeft daarmee weer een goed klankbord naar de praktijk en draagvlak in de sector. Dorien Staal, algemeen directeur van Voorbij Prefab, is sinds mei vorig jaar bestuurslid en vanaf december voorzitter. “Door de mutaties is nu de hele waardeketen betrokken. We hebben vertegenwoordigers vanuit een ingenieursbureau, een aannemer, een architect, een opdrachtgever, een producenten en uit het hoger onderwijs. Als je bijvoorbeeld een onderwerp als circulariteit als sector wilt oppakken, zul je dat ook met de architect en de opdrachtgever moeten doen. Wij vinden de verbinding met het onderwijs vanzelfsprekend erg belangrijk om een goede aansluiting te hebben met ons eigen aanbod. Daarom ben ik erg blij met de toetreding van Thomas Beuker namens de hogescholen.”

Studio Beton Digitaal

Een mooi voorbeeld van de vruchtbare samenwerking tussen een slagvaardig bureau en een professioneel bestuur is de recente lancering van Studio Beton Digitaal, in samenwerking met het Betonhuis. Staal: “We hebben hiervoor een reeks webinars ontwikkeld, uiterst professioneel opgezet, over actuele onderwerpen die op vrijdagochtenden te volgen zijn. De eerste was op 26 juni en ging over het spanningsveld tussen circulair ontwerpen en CO2-reductie en werd gevolgd door meer dan 150 deelnemers. Je kunt dan zien dat bijna niemand afhaakte bij deze DWDD voor beton, dus dit was een geslaagde start. Na de bouwvak pakken we de draad weer op met het gebruik van hout en beton, circulariteit en alternatieve bindmiddelen. Je merkt dat er in markt enorme behoefte bestaat aan kennisdeling, onder andere vanwege het Betonakkoord. De vereniging is dan bij uitstek het podium om de krachten te bundelen en bijvoorbeeld de duurzaamheidsslag te kunnen maken.”

Kennis bundelen

Jagroep: “Dan merk je dat een volledig bestuur met professionele mensen uit het hele werkveld afstraalt op de Betonvereniging. Zeker als je de kennisuitwisseling voor de hele sector optimaal wilt organiseren.” Staal concluderend: “We hebben een schat aan kennis in huis. Om verder te komen, moet je die kennis bundelen, dan kun je sneller innoveren. Het is de taak van de Betonvereniging om hierin te faciliteren, aan te geven waar de kennis zit en het kennisnetwerk in te richten. Maikel en zijn team geven daar professioneel invulling aan. Ook in tijden van corona.”    


Voor actuele informatie over de Betonvereniging, de Betondag en Beton Experience zie www.betonvereniging.nl.

Betonvereniging lanceert ‘Studio Beton Digitaal’.

nieuwsitem-webinar-reeks-studio-beton-digitaal-kopieren
Lees het gehele artikel

Betonvereniging lanceerde op 26 juni jl. een nieuw initiatief: Studio Beton Digitaal. Een reeks van inspirerende en interactieve webinars rondom actuele thema’s uit de betonbranche. In samenwerking met Betonhuis is de eerste reeks van vier webinars opgezet, waarin het gesprek wordt aangegaan met verschillende interessante sprekers en experts.  

KENNIS OPDOEN, KENNIS DELEN & KENNIS MAKEN

Webinars kunnen onder andere bestaan uit lezingen, (gast)colleges, rondetafelgesprekken, presentaties of workshops. De Betonvereniging kijkt naar de toekomst en stelt zich ten doel om samen met haar leden en partners kennis op te doen, kennis te delen en kennis te maken over het materiaal beton. Vanuit deze doelstelling worden de webinars georganiseerd, waarmee de ontwikkeling van nieuwe kennis over beton kan worden gestimuleerd.

Afhankelijk van de thema’s die aan de orde komen wordt een passende vorm gekozen voor het webinar, waarbij de interactie altijd centraal staat. Als deelnemer kan je hierdoor actief participeren en meepraten over de thema’s. De webinars zijn gratis en vanaf iedere gewenste locatie online te volgen.

26 JUNI EERSTE WEBINAR

In het eerste webinar dat plaatsvond op vrijdag 26 juni jl, werd ingegaan op het spanningsveld tussen circulair ontwerpen en CO2-reductie. Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord, gaf een uiteenzetting over het Betonakkoord en ging in op de uitvoeringsthema’s circulair ontwerpen en CO2-reductie.

Onder leiding van Betonvereniging voorzitter Dorien Staal gingen de sprekers Pieter van Gent en Jack van der Palen vervolgens in op de vraag ‘hoe maak je een circulaire constructie en is deze dan wel duurzaam?’.

AANKOMENDE WEBINARS

Meer informatie over de webinar reeks Studio Beton Digitaal is te vinden op de website van de Betonvereniging.

UPDATE: alle cursussen, opleidingen en bijeenkomsten opgeschort

naamloos-1-kopieren-2
Lees het gehele artikel

Het zal niemand zijn ontgaan dat er aanvullende maatregelen door de overheid zijn afgekondigd om het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen zijn van grote invloed op het dagelijks leven van alle Nederlanders. Ook de Betonvereniging moet noodgedwongen aanpassingen doorvoeren en daarom informeren wij u hierbij over de gevolgen die dit met zich meebrengt.

De Betonvereniging volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Naar aanleiding van de aangepaste maatregelen heeft de Betonvereniging besloten dat alle cursussen, opleidingen en bijeenkomsten die gepland staan in de periode tot 6 april, tot nader order worden opgeschort.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit vragen oproept en het heeft onze prioriteit om iedereen zorgvuldig en zo volledig mogelijk te informeren. Wij adviseren u daarom onze website en social media kanalen nauwlettend in de gaten te houden voor updates. In de loop van vandaag plaatsen wij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden op onze website. Dit overzicht wordt bijgewerkt zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Wij verzoeken iedereen om het telefonisch contact met de Betonvereniging te beperken tot het hoogstnoodzakelijke en rekenen hierbij op uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Maikel Jagroep | Directeur Betonvereniging

Bas van Maris gestart bij de Betonvereniging

betonvereniging_bas_van_maris_maikel_jagroep-kopieren
Lees het gehele artikel

Sinds maandag 24 februari 2020 heeft de Betonvereniging een nieuwe medewerker in dienst. Bas van Maris komt het verenigingsbureau versterken als medewerker Seminars & Congressen en zal tevens een belangrijke rol op zich nemen als medewerker Communicatie. Bas is afkomstig uit de evenementenbranche en heeft ruime ervaring op het gebied van projectmanagement en communicatie.

Een toekomstbestendige Betonvereniging

Met de komst van Bas zet de Betonvereniging opnieuw een stap op weg naar een toekomstbestendige en gemoderniseerde vereniging. Maikel Jagroep, directeur van de Betonvereniging, is blij met de versterking. “Het aantrekken van professionals op het gebied van communicatie en evenementen is dan ook een logische stap vanuit onze doelstellingen om te innoveren, meer en beter in contact te staan met onze leden en stakeholders, evenals het vergroten van de zichtbaarheid. Zo is Sandra Broekhof afgelopen jaar gestart en zal het team met de komst van Bas verder worden uitgebreid. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij met zijn kennis en ervaring van waarde is voor de Betonvereniging en ons kan helpen om de doelstellingen te realiseren.”

Over Bas van Maris

Bas van Maris (1985) heeft voor verschillende evenementenbureaus en organisaties gewerkt, waar hij uiteenlopende evenementen en communicatieprojecten heeft gerealiseerd. De afgelopen jaren is Bas werkzaam geweest in de rol van projectmanager, waarvan de laatste twee jaar bij Activo. Hier was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en begeleiding van communicatietrajecten voor tientallen congressen, beurzen en andere zakelijke bijeenkomsten in diverse branches. Vaak in opdracht van evenementenbureaus, maar ook rechtstreeks voor opdrachtgevers uit de publieke en private sector.

Bas: “Mijn passie ligt al jaren bij het organiseren van events en alles wat met (live) communicatie te maken heeft. Ik ga dan ook graag aan de slag bij de Betonvereniging om mijn kennis op dit gebied in te zetten en samen met het team te bouwen aan een mooie toekomst!”

Over de Betonvereniging

Sinds de oprichting in 1927 is de Betonvereniging de bindende factor tussen overheden, bouwers, adviseurs en kennisinstituten. Een springlevend netwerk van professionals op alle mogelijke niveaus, met als doel kennis over te dragen door het organiseren van technische praktijkopleidingen en bijeenkomsten. Kijk voor meer informatie over de vereniging op www.betonvereniging.nl.

Pre-Event BetonKanoRace 2020

bkr2020
Lees het gehele artikel

Op donderdag 13 februari 2020 organiseert Ingenieurs- en adviesbureau Nebest B.V. in samenwerking met de Betonvereniging en de Utrechtse Technische Vereniging het (kosteloze) pre-event in voorbereiding op de BetonKanoRace 2020.

Tijdens diverse workshops wordt de kennis met betrekking tot het materiaal ‘beton’ flink op de proef gesteld. Dit alles met het oog op de aanstaande BetonKanoRace, maar vooral om de studenten van technische bagage te voorzien die goed van pas zal komen tijdens het werkzame leven. Deze informatieve en interactieve dag zal bestaan uit vier workshops:

  1. Betontechnologie: de basis van betontechnologie wordt belicht, de herkomst en technische eigenschappen van de grondstoffen worden besproken en je leert een betonmengsel te ontwerpen samen met de betontechnologen van Nebest.
  2. Betononderhoud: veelvoorkomende schademechanismes en herstelmogelijkheden van beton worden behandeld en aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt.
  3. Laboratorium: de mogelijkheid wordt geboden om zelf aan de slag te gaan in het materiaalkundige laboratorium van Nebest en je wordt rondgeleid waarbij ook andere materialen aan bod komen.
  4. Meettechnieken: metingen worden verricht om de kwaliteit van beton en wapening te bepalen.

We sluiten de dag af met een kleine competitie en een netwerkborrel, waarbij je kennis maakt met specialisten uit het bedrijfsleven. Dit stelt je in de gelegenheid om nieuwe sponsors voor jouw team te werven. Mochten medestudenten die niet deelnemen aan de BetonKanoRace ook interesse hebben om aan te sluiten bij het pre-event, zijn deze van harte welkom! Geïnteresseerd? Klik hier voor het programma.

Aanmelden kan via valerie.lakerveld@nebest.nl onder vermelding van:
1. Pre-event BetonKanoRace 2020
2. Naam van onderwijsinstelling / organisatie
3. Namen en e-mailadressen van de deelnemers

Meld je snel aan, want vol=vol!

Ferdinand Wieman aan de slag als Manager Marketing en Communicatie

betonvereniging
Lees het gehele artikel

Op 1 juli 2019 is Ferdinand Wieman gestart als Manager Marketing & Communicatie bij de Betonvereniging. Hij vervult daarmee een nieuwe positie binnen de 92-jarige vereniging.

Professionalisering

Maikel Jagroep, directeur Betonvereniging, is zeer content met de indiensttreding van Ferdinand. “Als Betonvereniging zijn we actief bezig met de modernisering en professionalisering van onze vereniging. Wij willen innoveren en meer in contact staan met onze leden en stakeholders. Door onder andere beter in te spelen op hun wensen en behoeften en zichtbaarder te zijn. Om dat te realiseren hebben wij nu een enthousiaste verengingsprofessional met de ruime ervaring op het gebied van marketing, communicatie en events aangenomen. Ik ben ervan overtuigd dat Ferdinand Wieman, met zijn kennis en ervaring, van grote toegevoegde waarde zal zijn in de professionalisering en zichtbaarheid van onze vereniging.”

Moderne verenigingsprofessional

Ferdinand Wieman MSc (1983) heeft de afgelopen jaren onder andere als Manager Marketing & Events een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit en zichtbaarheid van DGBC en Duurzaam Gebouwd. Dit heeft hij gerealiseerd door de marketing en communicatie te professionaliseren én vele succesvolle events en opleidingen te organiseren. Daarna is hij onder andere nog op tijdelijke basis actief geweest als Manager Vereniging & Leden bij NLingenieurs. Ferdinand: “Ik vind het gaaf om met mijn kennis en ervaring van toegevoegde waarde te zijn bij hét kennisnetwerk voor de betonbouw.”

Nieuwe bestuursleden Betonvereniging

nieuwe-bestuursleden
Lees het gehele artikel

Tijdens de ALV van 22 mei jongstleden zijn drie nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van de Betonvereniging.

Ton Buijink neemt de voorzittershamer over van Hans Ramler. Dorien Staal en Herman van der Horst treden tot het bestuur als vertegenwoordigers van respectievelijk de prefab- en ingenieurssector. Daarnaast hebben wij afscheid genomen van Jacco Buisman en Jacco van Dijk. Wij willen Hans, Jacco en Jacco hartelijk danken voor hun inzet in de afgelopen jaren en heten Ton, Dorien en Herman welkom bij onze vereniging!