Tagarchief: Beurzen en Evenementen

Eindelijk officieel groen licht voor beurzen vanaf 30 Juli!

Lees het gehele artikel

Na de ontgoocheling in de brede evenementensector eind april, toen perspectief voor de zomer en het najaar uitbleef, beloofde de overheid meer duidelijkheid te brengen op 11 mei. Sindsdien gaan de coronacijfers snel de goeie richting uit. Besmettingen en hospitalisaties nemen snel af, terwijl het aantal vaccinaties blijft stijgen. Tegen eind augustus hebben quasi alle Belgen de kans gehad op 2 prikjes. Bovendien werd er intensief overlegd tussen de verschillende vakfederaties en vertegenwoordigers van de overheid. Dat alles heeft geleid tot het verlossende nieuws.

Concreet betekent dit dat MATEXPO gewoon kan doorgaan, van 8 tot en met 12 september. Beurzen vallen vanaf nu weer onder het handelsprotocol, net zoals horeca en retail. Dit betekent dat er een specifiek protocol van toepassing zal zijn, los van andere evenementen zoals festivals. Concreet: MATEXPO kan de normale bezoekersvolumes aanhouden, zonder beperkingen in absolute aantallen! En dat in alle veiligheid.

Het is mogelijk dat er tegen september nog een aantal maatregelen van kracht zullen zijn. We zullen hierover steeds transparant communiceren. Welke maatregelen er dan eventueel moeten worden genomen, werd nog niet definitief beslist. Klassiekers zoals handgel en looprichtingen kunnen er bij zijn. Goeie ventilatie zal in elk geval belangrijk zijn. Voor de buitenstanden betekent dit zoveel mogelijk open structuren of tenten met deuren of ramen aan verschillende zijdes. Voor de binnenstanden wordt momenteel bekeken welke poorten of deuren van de verschillende hallen er permanent open kunnen staan voor maximale ventilatie. Permanente CO2-meting is al voorzien. Catering zal toegelaten zijn, we vragen de exposanten echter om zelf verstandig om te gaan met het eventueel schenken van alcohol. Zo zou het kunnen dan bezoekers moeten zitten wanneer er wordt gegeten of gedronken. Voor het Matexpo Café zal de nadruk ook liggen op netwerken en niet op een dansfeest.

Op vandaag is nog niet duidelijk of er in september een controle dient te gebeuren op het vaccinatiepaspoort – of het afleggen van een sneltest voor wie niet gevaccineerd is. MATEXPO is op al deze scenario’s voorbereid, zodat dit niet tot vertraging leidt aan de ingangen van de beurs. Het vaccinatiecentrum VAXPO in Kortrijk Xpo vormt ook geen hinderpaal. Er is al een overeenkomst waarbij het vaccinatiecentrum ten laatste 20 augustus op een andere locatie wordt ondergebracht.

Dat de kenmerkende familiale sfeer van MATEXPO echter kan behouden blijven, is wel al duidelijk. Dat deze editie er misschien ietsje anders zal uitzien? Dat kan. Dit fantastische nieuws betekent echter dat de organisatie van MATEXPO de voorbereidingen, die al volop gestart waren, onverminderd verder zet. MATEXPO zal het eerste grote ontmoetingsmoment zijn in de sector in bijna 2 jaar tijd. Het wordt dus in alle opzichten vooral een onvergetelijke editie!

Chroom-6-Feitencongres 2019

Schermafbeelding-2019-04-19-om-14.32.57-kopieren
Lees het gehele artikel

Mede dankzij de vele media-exposure, wint chroom-6 aan bekendheid onder opdrachtgevers, aannemers en werkgevers in Nederland. Voor veel partijen is het duidelijk dat ze iets moeten met chroom-6, maar wat? Welke manieren van onderzoek zijn er en hoe bepaalt u welk onderzoek geschikt is voor uw situatie? En wat is de vervolgstap als er eenmaal chroom-6 geconstateerd is? Hoe pakken vergelijkbare partijen in de markt het chroom-6-vraagstuk op en wat kunt u daarvan leren?

Schrijf u gratis in.

De aanpak van projecten
Tijdens het tweede chroom-6-congres op 22 mei aanstaande gaan we op zoek naar het antwoord op de bovenstaande vragen. We merken dat er vooral behoefte is aan meer inzicht in en kennis over specifieke aanpak van projecten. Onder begeleiding van verschillende sprekers worden vraagstukken uit diverse hoeken van de markt behandeld, ieder met hun eigen aanpak. U bent van harte uitgenodigd om dit congres bij te wonen.

Over chroom-6
Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf toegevoegd om het te versterken en roesten te voorkomen. Bij bewerking van chroom-6 houdende coatings kan deze stof vrijkomen. Chroom-6 in stof-, rook- of dampvorm kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Niet voor niets is de grenswaarde voor chroom-6 in lucht recent verlaagd en is chroom-6 toegevoegd aan de lijst van kankerverwekkende stoffen van het Ministerie van SZW.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven via dit fomulier. Als u vragen heeft over het evenement, kunt u contact opnemen met Sabine Smit via 088 – 214 66 00. Aan het congres zijn geen kosten verbonden.

NEN organiseert informatiemiddag over staal

worker-1895691_960_720
Lees het gehele artikel

Op donderdag 16 mei 2019 organiseert NEN een informatiemiddag over de herstructurering van de Europese normalisatie in de staalsector. Tijdens deze informatiemiddag wordt er gepraat over de aanleiding en doel van de herstructurering van de Europese normalisatie in de staalsector.

Na jarenlange discussie over het voortbestaan van ECISS (European Committee for Iron and Steel Standardization) is besloten om ECISS en twaalf Technische Commissies onder te brengen bij een nieuw op te richten CEN/TC 459 ‘ECISS – European Committee for Iron and Steel Standardization’. Deze nieuwe CEN/TC 459 heeft twaalf Subcommittees opgericht. Dit zijn de voormalige Technische Commissies van ECISS.

Doel herstructurering in Europa
In het kort gaat het om een betere transparantie van het traject voor Europese normontwikkeling en een veel strakkere termijn voor de ontwikkeling van Europese normen. CEN heeft een goed georganiseerd bureau en diverse hulpmiddelen om het driejarige traject van Europese normontwikkeling te begeleiden en te monitoren.

Doel herstructurering in de Nederlandse Staalsector
In het verleden hebben veel bedrijven actief bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende Europese normen. Dit gebeurt via de inbreng van leden in een nationale normcommissie. Bij NEN zijn veel nationale normcommissies opgericht voor verschillende onderwerpen in het gevarieerde werkgebied van staal. In de afgelopen jaren nam de activiteit af voor het ontwikkelen van Europese normen. NEN heeft besloten om alle nationale commissies samen te voegen in één nieuwe nationale normcommissie ‘Staal – productie en toepassing’ en hierdoor nieuw enthousiasme, focus en onderlinge betrokkenheid te brengen voor de onderwerpen van de twaalf voormalige ECISS Technische Commissies.

Verwachting
NEN verwacht met deze nieuwe aanpak te komen tot een sterker draagvlak, een grotere betrokkenheid, meer uitwisseling van kennis (over inhoud en proces) en een duidelijkere visie. Ook kan er meer NL invloed uitgeoefend worden op de inhoud van de Europese normen voor de staalsector.

Voor wie?
Deze eerste staalnetwerkmiddag organiseert NEN voor alle mensen die de Europese normen gebruiken in de staalsector. Het gaat om de hele keten van producent tot handelaar voor o.a. damwanden en automotive sector.

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden voor de informatiemiddag kan via NEN Evenementen. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Wiene Fokkinga, consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 322 of e-mail iv@nen.nl.

Beleef virtual reality met Peikko op Building Holland

VR_with_logo
Lees het gehele artikel

Building Holland is hét 3-daagse innovatie event voor de bouw- installatie en vastgoed sector.

Peikko is leverancier en producent van betonverbindingstechnologie en DELTABEAM staal-betonliggers. Wij zijn genomineerd voor de Rabobank Innovation Challenge 2019 binnen het thema circulariteit en zijn aanwezig op stand 11.41. De volgende onderwerpen presenteren wij:

 • ‘Circulair bouwen met prefab betonelementen’ – 9 april 14.00u op het ‘Nexus’ podium
 • DELTABEAM staal-betonliggers en prefab betonverbindingen.
 • Virtual Reality – Ervaar in 3D wat een gebouw met Peikko oplossingen betekent voor uw constructie.

Bekijk onze vlog!

Hünnebeck At Work For You!

Huennebeck_QuikDeck
Lees het gehele artikel

Hünnebeck aanwezig op bauma 2019 – Hal B3, Stand 248

Tijdens bauma 2019 (München, 8 – 14 april) presenteert Hünnebeck een groot aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bekistingen, steigers en veiligheidssystemen. Naast de klassieke productrange speelt dit jaar de digitalisering een belangrijke rol. Potentiële klanten kunnen kennismaken met de digitale producten van het bedrijf voor een veilige en eenvoudige ondersteuning van bouwprocessen en een kijkje nemen in de virtuele wereld van bekistingsprojecten.

Het motto waarmee Hünnebeck zich presenteert is “At Work For You”. Deze belofte weerspiegelt niet alleen de hoge mate van klantgerichtheid van alle bedrijven uit de BrandSafway Group. Ook de nieuwe producten die Hünnebeck samen met moedermaatschappij BrandSafway en zusterbedrijven presenteert, richten zich op gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie. Doel is om het werk op de bouwplaats eenvoudiger, sneller en veiliger te maken.

Nieuwe bekisting en toegangsoplossing voor infrabouw
Centraal punt op de 1.200 vierkante meter beursstand en het aangrenzende openlucht-terrein vormen de bekistingsoplossingen voor de bouw van nieuwe infrastructuurprojecten alsook toegangsoplossingen voor renovatie. Zo zijn er nieuwe onderdelen toegevoegd aan de Hünnebeck Infra-Kit systeem voor bruggenbouw. De modulaire structuur van dit systeem biedt veel flexibiliteit en verkort montagetijden. Het aanbod omvat ook de technische planning en bijbehorende diensten op het gebied van bouwplaatslogistiek en prefabwerkzaamheden.

Daarnaast wordt een nieuwe, verhoogde toegangsoplossing gepresenteerd met het gepatenteerde QuikDeck systeem van BrandSafway. Het nieuwe systeem leent zich bij uitstek voor brugrenovatieprojecten. Opmerkelijk aan QuikDeck: door gebruik te maken van het ophangplatform in plaats van traditionele ondersteuningen van steigermateriaal, worden de montage- en verwerkingstijden aanzienlijk verminderd. Dat zorgt weer voor lagere kosten en versnelt de voortgang van de renovatiewerkzaamheden. Met QuikDeck kunnen onderhoudswerkzaamheden op een robuust werkplatform worden uitgevoerd. Tegelijkertijd kunnen de werkzaamheden daaronder gewoon doorgang vinden. Door het geringe aantal demonteerbare onderdelen zijn de montage en demontage snel uit te voeren, zelfs op grote hoogten en in omgevingen die moeilijk toegankelijk zijn.

Uitdaging: bouwen op een postzegel
Verder staat op de Hünnebeck stand ook de hoogbouw centraal. Tijdens bauma presenteert en toont het bedrijf virtuele toepassingen van klim- en veiligheidstechnologie. Hiermee zijn complexe bouwprojecten op een bescheiden oppervlak en op grote hoogten toch veilig uit te voeren. Zo kunnen werkplatforms volledig worden afgedekt met het Hünnebeck Safescreen. Het zelfklimmende veiligheidsscherm kan voorgemonteerd worden geleverd waardoor de logistiek, met name op binnenstedelijke bouwlocaties, vereenvoudigt. Medewerkers op locatie zijn niet alleen betrouwbaar beschermd tegen valgevaar maar ook tegen weer en wind. Tegelijkertijd biedt het bescherming tegen vallende onderdelen en puin.

Hünnebeck

Verhoogde veiligheid en verbeterde efficiëntie
Op de Hünnebeck-stand richt de aandacht zich ook op bewezen en geteste producten die verder werden verbeterd voor een verhoogde productiviteit op bouwlocaties. De nieuwe generatie Manto en Rasto wandbekistingsystemen laten een aantal nieuwe features zien, zoals de eenzijdige centering, verbindingselementen die in het paneel zijn geïntegreerd, combineerbare platform-systemen en een volledige kunststof afwerking van de bekistingsplaat. Deze maken de handling voor de gebruiker aanzienlijk eenvoudiger en sneller. Toch blijft de nieuwe generatie te combineren met de bestaande Manto- en Rasto-systemen.

Op het gebied van vloerbekisting is een nieuwe valkop-oplossing, Topec DH, aan het modulaire Topec vloerbekistingsprogramma toegevoegd. Topec DH is speciaal ontwikkeld voor het bekisten van hellende vloerdelen. Op de bauma beleeft het valkop-systeem zijn Europese introductie. Verder toont Hünnebeck ook een nieuwe versie van de elektronische vloerbekistingswagen.

Op het gebied van steigersystemen heeft Hünnebeck onder meer nieuwe trapsystemen voor het Bosta- en Modex-programma ontwikkeld. Deze minimaliseren het valrisico en dragen daarmee bij aan een verhoogde veiligheid op de bouwplaats.

Andere producten, het nieuwe Hünnebeck EPS valbeveiligingssysteem en het hydraulische platformsysteem Power Climber van BrandSafway voor toegang op grote hoogten, zullen ook tijdens de bauma te zien zijn.

“We hebben een compleet pakket nieuwe en geoptimaliseerde producten samengesteld die een afspiegeling vormen van de internationale diversiteit van onze klanten en groep”, aldus Martin Hemberger, managing director van de Hünnebeck Group. “Met onze stelregel om bij de productontwikkeling altijd de aandacht te richten op veiligheid en productiviteit, zijn wij klaar voor de toekomst. We kijken ernaar uit om met bestaande en nieuwe klanten van gedachten te wisselen onder het motto ‘Hünnebeck is at work for you!’”

Hünnebeck biedt al 90 jaar een kwalitatief hoogwaardig en veelzijdig programma bekistingen (wand-, vloer-, klim en infrastructuurbekistingen) en ondersteuningen. Als onderdeel van het internationale Brand Energy & Infrastructure Services (BrandSafway) profiteren lokale klanten van de kennis en ervaring die wereldwijd in uiteenlopende projecten zijn opgedaan.

Roadshow “Herstellen van beton – kritische aspecten voor de aannemer voor een duurzaam betonherstel”

dbh_07_horizontal_rgb-kopieren
Lees het gehele artikel

Meer en meer betonnen constructies en gebouwen zijn toe aan een (dringende) herstelling. In de media staan er tegenwoordig inderdaad regelmatig berichten over de falende Belgische betonnen infrastructuur en gebouwen. Men kan dus verwachten dat het aantal opdrachten voor betonherstel enkel zal stijgen. Een Europese studie toont echter aan dat deze betonherstellingen, in meer dan 50 %van de gevallen, reeds binnen de 10 jaar falen. Nochtans is de nodige kennis beschikbaar voor een duurzaam resultaat. Waar loopt het dus mis?

Tijdens de roadshows zullen experts verschillende belangrijke aspecten voor een duurzaam betonherstel in detail toelichten.

Datum en plaats van de roadshows:

 • Woensdag 13 maart 2019 Huis van de bouw, Tramstraat 59 – 3590 Zwijnaarde
 • Woensdag 27 maart 2019 Confederatie Bouw Antwerpen, Th. Van Rijswijckplaats 7 – 2000 Antwerpen
 • Woensdag 3 april 2019 Confederatie Bouw West-Vlaanderen, Kortrijksestraat 398 A – 8500 Kortrijk
 • Woensdag 24 april Wetenschapspark 33 – 3590 Diepenbeek

Programma:     

 • 00 Onthaal
 • 15 Valkuilen bij de aanbesteding – Joost Beke (Bureau voor Expertise & Architectuur)
 • 45 Meest voorkomende vormen van betonschade en herstelmethodes – Hugo Wildemeersch (Studiebureau ABG)
 • 15Regelgeving/verzekering/aansprakelijkheid – Meester Frank Burssens (Everest Advocaten)
 • 45Product- en procescertificatie – Benny Broeckaert (BCCA)
 • 15Netwerking met hapje en drankje

Deelnameprijs: 35 € excl. BTW per deelnemer

Inschrijvingen: via de website van Vlaamse Confederatie Bouw http://www.vcb.be/events-detail?id=1377

Deze Roadshows kaderen in het VISiv-traject “Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren”, met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het doel van het project is de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.

Betonvereniging kiest voor nieuw concept en nieuwe locatie

Betonvereniging_Van_Nelle_Fabriek
Lees het gehele artikel

Betondag 2019 op 14 november in Van Nelle Fabriek

Na 25 jaar in De Doelen te hebben plaatsgevonden, wordt de Betondag dit jaar op donderdag 14 november gehouden in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Met de nieuwe locatie wordt een volgende stap gezet in een vernieuwingsproces waar de Betonvereniging in samenspraak met verschillende stakeholders aan begon.

De Betondag is hét evenement voor de betonbranche. Met een rijk, kennisgestuurd lezingenprogramma, meer dan 130 exposanten en ruim 2.000 nationale en internationale bezoekers biedt het een unieke combinatie van kennis, beurs en netwerkmogelijkheid. De dag zelf wordt op een breed vlak communicatief ondersteund met een eigen website, doelgroepspecifieke nieuwsbrieven, verschillende kanalen op sociale media en een digitaal kennisplatform. Door deze combinatie zijn het bereik en de bekendheid van de Betondag in de markt voor Nederlandse begrippen ongekend.

Om de kracht van de Betondag ook voor de toekomst te garanderen, zette de Betonvereniging een vernieuwingsslag in. Naast inhoudelijke afstemming op de exposanten- en bezoekersgroepen, werd vorig jaar al een nieuw stand- en cateringconcept geïntroduceerd. Het kennisevent kreeg daarmee niet alleen een programmatische verdieping, ook de beursvloer werd transparanter en er ontstond nog meer ruimte voor netwerkmomenten. Bovendien werd de aanmeldprocedure aangepast en werd de Betondag-app geïntroduceerd. Dat die vernieuwing zich door zou zetten, was al bekend; de keuze voor de Van Nelle Fabriek als nieuwe locatie past daar dan ook goed in.

Aan de keuze voor de Van Nelle Fabriek is een uitgebreide selectieprocedure voorafgegaan. Maikel Jagroep, directeur van de Betonvereniging hierover: “De Betondag is al meer dan 60 jaar een toonaangevend evenement in Nederland. Die bijzondere positie willen we ook voor de komende jaren zeker stellen. Als kennis- en opleidingsinstituut beseffen we ons als geen ander dat vernieuwing een vereiste is om te kunnen overleven. Dat doen we jaarlijks met onze opleidingen en dus ook met onze seminars en congressen. De Betondag is daarbij als paradepaard voor de betonbranche een logische eerste stap. Met de vele vernieuwingen en de Van Nelle Fabriek als nieuwe locatie verwacht de Betonvereniging hier de ambities voor komende jaren te kunnen invullen.”

De keuze voor de Van Nelle Fabriek is daarbij toepasselijk. De nieuwe locatie is één van de bekendste voorbeelden van Het Nieuwe Bouwen en de Nieuwe Zakelijke Architectuur die in de twintiger jaren van de vorige eeuw in zwang raakten. Met heipalen van gewapend beton – destijds een Nederlandse primeur – en beton, staal en glas als belangrijkste bouwmaterialen, is het een fraaie locatie voor de Betondag 2019.

Meer informatie: www.betonvereniging.nl

Jobdag @ ASK Romein Malle

image.php_
Lees het gehele artikel

NEW GOALS, NEW JOB! – Op woensdag 13 maart 2019 organiseert ASK Romein Malle haar jaarlijkse jobdag!

Wil je meewerken aan uitdagende bouw- en staalbouwprojecten? Of heb je interesse in wat wij je kunnen bieden?
ASK Romein is op zoek naar technisch geschoolde profielen en echte vakarbeiders en we nodigen je dan ook graag uit tussen 16u en 20u in onze vestiging op de Ambachtsstraat 33, 2390 Malle.

Laat je inspireren door een rondleiding in ons bedrijf en kom in contact met een heleboel interessante collega’s die je alles zullen vertellen over onze openstaande vacatures.

Leuk detail, laat je gegevens achter bij ASK Romein Malle en maak kans op 1 van de 10  loop- of fietsoutfits van Vermarc!

Tot dan!

Het VISiv-traject “Duurzaam betonherstel” organiseert de roadshow

dbh_07_horizontal-kopieren
Lees het gehele artikel

Het VISiv-traject “Duurzaam betonherstel”, voluit “Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren” is actief sinds 1 juni 2018. Het doel van het project is de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.

Het project is een samenwerking tussen VCB (de Vlaamse Confederatie Bouw), het WTCB (het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), het NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen), en FEREB (de Belgische vestiging van specialisten in de herstelling, de versteviging en de bescherming van betonconstructies). Samen kennen zij de noden van de sector en de Belgische bedrijven het best. Het project wordt gesteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

In het kader van dit project worden verscheidene initiatieven genomen en seminaries, workshops en demonstraties georganiseerd waarop telkens een specifieke hersteltechniek wordt beschouwd. Theoretische informatie (het principe, toepassings-voorwaarden, aandachtspunten, mogelijkheden en beperkingen) wordt hierbij gekoppeld aan een live demonstratie van de techniek, met gespecialiseerde uitleg.

In Maart 2019 organiseren de partnerorganisaties een roadshow die plaatsvindt in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg. Tijdens de infosesies zullen experts uit de wereld van de betonreparatie de verschilende technische en praktische aspecten van duurzame betonherstelling belichten.

Weldra vindt u meer informatie over het programma, de datums en de locaties van deze roadshow op de website van FEREB vzw – www.fereb.be

Wenst u meer informatie over duurzaam betonherstel of over de activiteiten en leden van FEREB vzw in het bijzonder, contacteer ons dan via info@fereb.be