Tagarchief: Bjond Innovation

Een kijkje ín het materiaal

Coating-op-monumentale-stalen-brug-IMG_6780
Lees het gehele artikel

(Be)spaar kosten en milieu met de juiste expertise 

Advies- en onderzoeksbureau Bjond Innovation werkt voor overheid en industrie in Nederland en België. Jo van Montfort: “Onze expertise ligt vooral in high end onderzoek van beton- en staalconstructies, om zo hun restlevensduur te kunnen bepalen en oplossingen te bieden voor levensduurverlenging.”

Door het inschakelen van dienstverlenend kennisbedrijf Bjond kan volgens oprichter Van Montfort uiteindelijk veel zinloos materiaalgebruik voorkomen worden. “Dankzij onze expertise is het mogelijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen. Vroegtijdige en relatief goedkope reparaties voorkomen dat je veel onnodig materiaal, tijd, geld en milieubelasting kwijt bent. Wij pleiten voor een op data gestuurde in plaats van budgetgestuurde aanpak.”

Corrosie van een stalen kolom van een brugrailing.

Het bedrijf biedt advies en bijstand in het vinden van de beste oplossingen voor de bescherming van bouwmaterialen zoals staal, beton en betonstaal onder extreme omstandigheden (chemisch/klimatologisch). Ook wordt Bjond Innovation steeds vaker ingeschakeld voor schadevaststellingen bij deze materialen en het herstel hiervan. “Ik vergelijk het vaak met het menselijk lichaam, een check-up kan voorkomen dat je ziek wordt en áls je ziek wordt, is de juiste expertise belangrijk. Wij zijn de specialist die kijkt hoe ziek een materiaal/constructie is, stellen dus een diagnose en komen met voor onze klanten passende oplossingen.”

Kijkinspectie in de betonnen balk van een brug.

Levensduur oprekken

Bjond wordt vooral ingeschakeld als het gaat om bruggen, tunnels, monumenten, kunstwerken, kantoorgebouwen en woontorens. “Ook bijzondere gebouwen in de industrie en chemische industrie bekijken wij. Bestaande en oude gebouwen worden te vaak te snel afgeschreven. Wij kunnen helpen om de levensduur op alle vlakken nog wat op te rekken.” Met high end middelen brengt het bedrijf in kaart wat de restlevensduur van de constructie is en hoe het staat met de materiaalkundige aspecten. Hiervoor is grondig onderzoek noodzakelijk. “Dit doen wij deels visueel, maar we willen ingrijpen voordat corrosie zichtbaar is. We nemen daarom monsters om deze samen met een door ons gekozen lab te analyseren. Zo kunnen we als het ware ‘ín het materiaal kijken’, om de degradatiecurve van het materiaal te bepalen.”

Hoogbouw aan de kust met hoge corrosiebelasting.

De juiste vragen

Het onderzoeksproces begint volgens Van Montfort bij het stellen van de juiste vragen. “Het is belangrijk om te weten welke eisen aan de constructie en vervolgens aan het materiaal gesteld worden. Daarna doen wij slim onderzoek. Steeds vaker meten we realtime hoe het materiaal zich ‘voelt’. Voor coatings is dat goed mogelijk, voor beton werken we aan nieuwe meettechnieken.”

Meten van de hechting van een coating in een stalen silo.

Als voorbeeld noemt Van Montfort een bedrijf waarvoor Bjond de conditie van een gecombineerde staal- en betonconstructie bepaalde. “Er was sprake van diverse dragende delen die de eigenaar zorgen baarden. Allereerst hebben wij vastgesteld wat de conditie en de kwaliteit van het materiaal was, vervolgens heeft een constructeur berekend of het draagvermogen nog voldoende was. Aan de hand daarvan gaven wij advies over de te nemen maatregelen. Dat betekende hier enerzijds degelijk onderbouwd uitstel van onnodig onderhoud en anderzijds verlenging van de levensduur van delen die op middenlange termijn versneld zouden degraderen. Door deze aanpak werd de oorspronkelijk niet-beschikbare periode van de constructie sterk verminderd. Omdat we begrijpen wat er in het materiaal gebeurt, besparen we voor onze klanten op kosten en materiaalgebruik en sparen we het milieu.”   

De levensduur van constructies aanzienlijk verlengen: Een duurzame behandeling van beton, staal en betonstaal

IMG_5166
Lees het gehele artikel

Bjond Innovation is een dienstverlenend kennisbedrijf opgericht door Jo van Montfort. Vanuit een ruime ervaring biedt het bedrijf advies en bijstand in de bescherming van bouwmaterialen zoals staal, beton en betonstaal. Ook wordt Bjond Innovation steeds vaker ingeschakeld voor schadevaststellingen bij deze materialen en de herstelling ervan. Deze expertise is van kapitaal belang om de veiligheid te waarborgen en de levensduur te verhogen van monumenten, kunstwerken, utilitaire gebouwen, tunnels, kantoorgebouwen en woontorens.

Onderzoek coating stalen silo’s.

Integrale aanpak

Bjond Innovation benadert elke vraagstelling vanuit een 360° visie. Zo wordt eerst bekeken welke specifieke eisen aan de materialen zelf gesteld worden. Dan worden deze geëvalueerd in de gehele context. Daarbij wordt rekening gehouden met het gebruik, in casu toleranties en belasting, met de minimale levensduur en de invloed van externe factoren zoals het weer in het algemeen of de invloed van een maritieme omgeving in het bijzonder op de materialen. Op basis van deze complexe parameters stelt Bjond Innovation de meest afdoende behandeling voor met de aangepaste coatings. Hierbij beschouwt ze de coatings zelf als bouwmaterialen, met hun eigen mechanische en fysische eigenschappen.

Bjond Innovation biedt haar diensten niet enkel aan voor nieuwbouw, maar ook voor renovatie. Ze wordt de laatste jaren ook steeds meer geconsulteerd voor schade-expertises bij bestaande bouwwerken waarbij ze duurzame oplossingen voor herstelling naar voren schuift.

Renovatie stalen dak kerk met onderzoek kwaliteit coatings.

Meten is weten

Bjond Innovation staat tevens in voor de monitoring van de bouwmaterialen, want meten is pas zeker weten. Hiervoor ontwikkelde ze kleine sensoren met zender die permanent en vanop afstand kunnen worden uitgelezen, zonder dat iemand ter plaatse hoeft te gaan. Deze units, met de grootte van een smartphone, laten het toe om realtime vast te stellen hoe de materialen zich ‘voelen’ of ‘gedragen’ en welke interventies daarbij nodig zijn. Een mooi praktijkvoorbeeld hiervan vinden we terug bij de Zeelandbrug, de langste brug van Nederland, waarvan de toestand van de pijlers permanent geconsulteerd kan worden.

Brug met corrosieschade.

Sterk in innovatie

De hele aanpak van Bjond Innovation is gesteund op innovatie en out of the box denken. Zo ontwikkele ze, zelf of samen met externe specialisten, eigen onderhouds- en herstelstrategieën, eigen meet- en monitoringapparatuur en nieuwe anti-corrosieconcepten tot en met compleet nieuwe bouwmaterialen en superbeschermende tolerante coatings. Haar werkwijze spitst zich toe op ‘Product – Process & People’ waarbij ook het milieu maximaal ontzien wordt.

Onderzoek corrosie beton en staal.

Recent ontwikkelde Bjond Innovation, samen met een externe partner, twee grensverleggende beschermende coatings: één om beton te beschermen tegen zuren en één voor staal. Ze zijn gemaakt op basis van keramische bindmiddelen die geen schadelijke resten of chemisch afval veroorzaken en zelfs aangebracht kunnen worden op natte of deels verroeste oppervlakken. Het aanbrengen van deze nieuwe coatings valt tot 50% voordeliger uit dan andere, vergelijkbare behandelingen. De toepassing van deze keramische coatings op betonstaal vrijwaart veel langer de stabiliteit van het bouwwerk. Dankzij deze innovatie kan de verwachte levensduur van beton verdubbeld worden van 50 naar 100 jaar!   

Maaseiker bedrijf verdubbelt de verwachte levensduur van betonconstructies

Bjond1-De-imposante-Zeelandbrug
Lees het gehele artikel

Van constructies in beton en staal kan de firma zo de veiligheid vaststellen, zelfs opdrijven, en de levensduur drastisch verlengen. We denken hierbij aan kunstwerken en utilitaire bouwwerken of een combinatie van beiden, zoals de Zeelandbrug. Maar ook tunnels en kantoor- of woontorens behoren tot het werkgebied.

Niet-destructief onderzoek van betonstaal met betonradar en Ferroscan. (Bron: Boosten Betonadvies)

Nadruk op innovatie

De hele aanpak van Bjond Innovation is gesteund op innovatie en out-of-the-box denken. Zo ontwikkelde de firma, zelf of samen met externe specialisten, eigen onderhouds- en herstelstrategieën, eigen meet- en monitoringapparatuur en nieuwe anti-corrosieconcepten tot en met compleet nieuwe bouwmaterialen en superbeschermende tolerante coatings.

Kop van de sensor.

De Zeelandbrug, een echt huzarenstukje

Enige tijd geleden werd Bjond Innovation aangezocht om de Zeelandbrug, de langste brug van Nederland en tevens geklasseerd als monument, te inspecteren. Het onderzoek betrof de (rest)levensduur van de 25 jaar oude beschermende coatings op de pijlers. Dit onderzoek was gebaseerd op monsternames en metingen in situ. Het is echter een moeizame, tijdrovende en dure operatie om mensen daar ter plekke te brengen voor een dergelijk onderzoek. Bovendien betreft het hier momentopnames die niet steeds betrouwbaar genoeg zijn voor het maken van langtermijnprognoses omtrent het toekomstig gedrag van de bouwmaterialen.

Corrosiesensor ingebouwd in de Zeelandbrug voor monitoring conditie reparaties.

Permanent en betrouwbaar meten vanop afstand

Om bovenvermelde tekortkomingen te verhelpen, werkte Bjond Innovation de hard- en software uit voor continue metingen op afstand. Hiervoor ontwikkelde ze kleine sensoren met een zender, die permanent kunnen worden uitgelezen zonder dat nog iemand ter plaatse moet gaan. De units, met de grootte van een smartphone, zullen op strategische plaatsen in de pijlers worden aangebracht en toelaten om realtime vast te stellen hoe de materialen zich ‘voelen’ of gedragen en welke beschermende interventies desgewenst nodig zijn. Het betreft hier de doorontwikkeling voor de bouwsector van een monitoringssysteem dat afkomstig is uit de olie- en gasindustrie. Bjond Innovation verbeterde het procedé en spitste het toe op de betonsector waardoor makkelijke, veilige en genormeerde metingen op afstand mogelijk werden. De doorgedreven miniaturisatie van de meetapparatuur en hun behuizing hebben hier geleid tot een betaalbaar systeem dat geen menselijke interventie meer vergt bij het bouwwerk zelf.

Halfcelpotentiaalmetingen aan wapeningsstaal in beton.

De verwachte levensduur van beton verdubbeld

In samenwerking met een externe partner ontwikkelde Bjond Innovation ook een nieuw materiaal om beton beter te beschermen tegen zuren. Het gaat om een ‘koude keramiek’, een mortelachtige substantie, gemaakt uit schone grondstoffen zoals klei, graniet en silicaten. Het aanbrengen van deze materie, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, valt tot 20% kostenefficiënter uit dan andere, vergelijkbare systemen. De techniek maakt het mogelijk om de verwachte levensduur van beton te verdubbelen van 20 naar 40 jaar. Het brengt tevens een enorme besparing met zich mee op het vlak van latere reparatie- en onderhoudskosten. Bovendien zorgt het voor een sterk verhoogde veiligheidsfactor. Ook op vlak van duurzaamheid, met name de langere levenscyclus van de gebruikte materialen, is het onbetwistbaar een zegen voor mens en milieu. 

Onderzoek naar Chroom 6 in verf in volle gang

bjond-meerdere-lagen-verf-met-daarin-chroom-6-op-staal-kopieren
Lees het gehele artikel

Hoe meet je of er Chroom 6 in verf zit? En hoe kun je verf die Chroom 6 bevat risicoloos verwijderen? Bjond Innovation is samen met Rijkswaterstaat en diverse marktpartijen bezig om dit te onderzoeken. Doel is om zo snel mogelijk tot zorgvuldige oplossingen te komen.

Verf met Chroom 6 is vaak toegepast op objecten van staal en beton in een natte buitenomgeving, zoals op spoorbruggen, sluisdeuren, waterkeringen en viaducten. Doorgaans in felle kleuren. Chroom 6 zorgt namelijk voor een uitstekende kleurstabiliteit en is tegelijk een goede zuurstofvanger die de corrosiebescherming van de coating versterkt. Op zich vormt Chroom 6 in verf geen probleem. Maar dat wordt het wel zodra je de verf verwijdert en er stof vrijkomt, bijvoorbeeld door schuren of stralen. Dit kan net als asbest gezondheidsproblemen geven. Door de affaire bij Defensie waar mensen aan te hoge hoeveelheden zijn blootgesteld, is de wet aangescherpt. De wettelijke blootstellingsgrens aan Chroom 6 in verf is intussen miniem: 1 microgram/m³ ofwel 0,001 milligram/m³ (als TGG-8 uur).

bjond-meerdere-lagen-verf-met-daarin-chroom-6-op-beton-kopieren

Meerdere lagen verf met daarin Chroom 6 op beton.

 

Onderzoekstraject

Bjond Innovation, een advies- en onderzoeksbureau uit Maaseik (België), is door Rijkswaterstaat gevraagd het onderzoekstraject ‘Chroom 6 meten in verf’ te coördineren. Bjond houdt zich bezig met vraagstukken over het beschermen van beton en staal in de breedste zin van het woord. De werkzaamheden, zoals het adviseren, inspecteren, innoveren en leveren van kennisintensieve diensten, hebben vooral betrekking op complexe problemen rondom corrosiebescherming. Het bureau werkt voor 80 tot 90 procent voor overheid en industrie in Nederland en België. Directeur Jo van Montfort noemt Chroom 6 in verf momenteel een hot item in de conserveringswereld. “Samen met verschillende marktpartijen evalueren we analysemethodieken om uit te zoeken hoe je betrouwbaar kunt vaststellen of er Chroom 6 in verf zit. Daarvoor hebben we monsters van conserveringssystemen op staal en beton genomen. Die zijn geanalyseerd door verschillende laboratoria om te kijken wat de beste methodiek daarvoor is. Met als uiteindelijke doel om te komen tot een nationale afspraak over hoe je dit moet meten en hoe je dit betrouwbaar en reproduceerbaar kunt vaststellen. Het is belangrijk een dergelijke overeenkomst snel maar vooral zorgvuldig te realiseren. Tegelijk onderzoeken we op welke manier je deze verf zo slim mogelijk kunt verwijderen. Welke middelen kun je daarvoor inzetten?”

bjond-meerdere-lagen-verf-met-daarin-chroom-6-op-beton-kopieren

Brug met vraag om onderhoud.

 

Testmethodieken

Inmiddels zijn diverse onderzoeken naar laboratorium-analysemethodieken gedaan waarvan de resultaten nu geëvalueerd worden. Eveneens worden referentiemonsters met bekende hoeveelheden Chroom 6 gemaakt die opnieuw in een ringonderzoek bestudeerd worden om te zien welke manier van meten de beste is. “Verf is een complex materiaal met veel componenten die storend kunnen werken op het analyseren ervan. Zeker bij meerdere lagen. We proberen daar nu grip op te krijgen om zo de betrouwbaarheid van de analyses te kunnen verbeteren”, aldus Van Montfort.

bjond-vliegroest-op-stalen-ondergrond-na-nat-stralen.-kopieren

Vliegroest op stalen ondergrond na nat-stralen.

Verf verwijderen

Voor het verwijderen van verf met Chroom 6 bestaan er methodes die nog niet goed geëvalueerd zijn, zoals natte straaltechnieken. Deze worden weinig toegepast vanwege de roestvorming die ze teweegbrengen. Alles wordt meestal droog gestraald. Maar als je nat straalt, komt er minder stof vrij. Dan mag er in de waterdruppels natuurlijk geen Chroom 6 zitten. Om dit tegen te gaan worden nu allerlei slimmigheden bedacht. Van Montfort: “Zelf zijn wij een primer aan het ontwikkelen die op licht geroest en nat staal aangebracht kan worden. De testen zien er veelbelovend uit!”