Tagarchief: Buro JP

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Een sterk staaltje stempelwerk

Foto-1-MarsÇ-Montage-kopiëren
Lees het gehele artikel

Het uitvoeren van hulpconstructies, stempelframes en verankeringsconstructies in bouwputten en andere grondkeringen is de specialiteit van Marsé Montage uit Castricum. Het bedrijf is een vaste partner van Dura Vermeer, dat samen met BESIX de bouwcombinatie vormt tijdens de realisatie van de ondergrondse parkeergarage aan de Garenmarkt in Leiden. Een project waaraan Marsé Montage via onder meer de levering en montage van het stempelwerk een aanzienlijke bijdrage levert.

Marsé MontageHet stempelraam in de met water gevulde bouwkuip.

Robèr Zoontjes is als uitvoerder nauw betrokken bij de werkzaamheden die Marsé Montage in Leiden uitvoert. “We zijn gestart met het maken van een 300 ton wegend stalen stempelraam dat ónder het door de bouwcombinatie geplaatste betonnen stempelraam is aangebracht. Vervolgens is de staalconstructie door ons vastgelast en opgehangen aan 28 trekstangen, waarna de bouwcombinatie de bouwkuip tot op een diepte van 8 meter heeft uitgegraven. Aansluitend hebben we het stempelraam met behulp van vijzels circa 7 meter onder water laten zakken en is het op zijn plaats gehangen, afgesteld en door duikers vastgezet met grout­zakken, zodat het raam zijn werk kan doen wanneer het water uit de bouwkuip wordt gepompt.”

Luchtkussens
Het verder uitgraven van de bouwput tot een diepte van ongeveer 19 meter heeft erin geresulteerd dat het stalen stempelraam momenteel halverwege de bouwkuip hangt. “Het raam dient de diepwanden te ondersteunen totdat de verdiepingsvloeren erin zitten”, vervolgt Zoontjes. “Uiteindelijk nemen zij de functie van het stempelraam over en kunnen we de stalen constructie demonteren en afvoeren.” Een klus die Marsé Montage vanwege het immense gewicht van de raamcomponenten voor een fraaie uitdaging zal stellen. “Vanwege de hoge vloerbelasting is het niet mogelijk om het gedemonteerde stempelraam met een heftruck te verwijderen. In plaats daarvan zullen we de materialen met luchtkussens via een opening in de vloeren naar buiten toe manoeuvreren.” In de tussentijd zitten de specialisten van Marsé Montage echter niet stil. Het bedrijf neemt namelijk ook onder meer het dichtlassen van de damwanden en het maken van putten en doorvoeren voor zijn rekening. Zoontjes: “We zijn bijna doorlopend op de bouwlocatie aanwezig en hebben alles in huis om op vele staalgerelateerde vragen een antwoord te geven.”  

Tekst | Chris Elbers  Beeld | Buro JP
Uitgelichte afbeelding: 
Het stempelraam in afwachting van de ontgraving waarbij het 7 meter naar beneden zal zakken.

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Optimaal omgevingsmanagement kenmerkt bouw parkeergarage Garenmarkt Leiden

Foto-1-Dura-BESIX-kopiëren
Lees het gehele artikel

Nadat ze in het voorjaar van 2017 als bouwcombinatie al tekenden voor de oplevering van parkeergarage Lammermarkt in Leiden, zijn Dura Vermeer en BESIX in het centrum van de universiteitsstad samen momenteel druk doende met de realisatie van de ondergrondse parkeerfaciliteit onder de Garenmarkt. De ovaalvormige, 16 meter diepe en 425 parkeerplekken tellende ondergrondse constructie komt in een DBM-contract tot stand en zal begin 2020 in gebruik worden genomen.

Dura BESIXStort van nokvloer -4.

De bouw van de parkeergarage, bedoeld om de bereikbaarheid van de Leidse binnenstad te verbeteren, kenmerkt zich door een vergaande aandacht voor de omgevingskwaliteit. “Veiligheid, bereikbaarheid en hinderbeperking staan voorop”, zegt projectmanager Wiedse Louwerse namens de bouwcombinatie. “Binnen een zeer beperkte bouwruimte realiseren we niet alleen een kwalitatief hoogwaardige garage, we stellen ook alles in het werk om de overlast voor winkeliers en omwonenden te beperken en schade aan de omgeving te voorkomen. Om het aantal transportbewegingen te reduceren, hebben we bijvoorbeeld gekozen voor een natte ontgraving en voeren we de grond via persleidingen af. Daarnaast is aan de noordkant van het plein een asfalt bouwweg aangelegd, zodat trillingen en stofvorming flink worden verminderd. Tevens worden er verschillende hinderverminderende technieken toegepast, waaronder het drukken van damwanden, het boren van ankers en het aanbrengen van diepwandpanelen.”

Diepwanden
De ruwbouw van de vijf lagen tellende parkeergarage, ontworpen door architectenbureau VVKH uit Leiden, wordt gevormd door diepwandpanelen. Componenten die zich dankzij de geluids- en trillingsarme montagemethode prima lenen voor binnenstedelijke ondergrondse projecten. “Diepwanden worden gemaakt door vanaf het maaiveld een sleuf te graven tot een vooraf vast te stellen diepte”, legt Louwerse uit. “Vervolgens worden in die sleuf wapeningskorven geplaatst. Aansluitend wordt de sleuf van onderaf met behulp van stortkokers gevuld met beton. Daarbij wordt het aanwezige bentoniet verdrongen en bovenin de sleuf afgepompt. Door het aanbrengen van naast elkaar gelegen panelen ontstaat een doorgaande wand. Door het inlaten van water tijdens het nat ontgraven wordt voldoende waterdruk op de wanden behouden. Na het aanbrengen van 370 ankers wordt een tijdelijke vloer met onderwaterbeton gestort. De ankers zorgen ervoor dat de parkeergarage, bij het leegpompen, op zijn plek blijft liggen.”

Dura BESIXHet leegpompen van de bouwkuip. (Beeld: Buro JP)

Bevriezen
Om de aansluiting tussen de diepwanden en de onderwaterbetonvloer waterdicht te krijgen, gebruikte de bouwcombinatie vriestechniek. “Aan de onderzijde van de vloer hebben we tegen de diepwanden aan vriesleidingen geplaatst die na het storten van het onderwaterbeton de ontstane (krimp)naad tussen vloer en wand bevriezen”, aldus Louwerse. “Daardoor wordt lekkage tijdens het leegpompen van de bouwkuip voorkomen en is het mogelijk om zonder problemen de vloer in den droge waterdicht te maken en vervolgens de constructievloer aan te brengen.” Deze constructievloer is de bouwcombinatie op dit moment aan het realiseren. Vervolgens zal, aan de hand van een 4D-planning, het interne skelet en de bouwkundige afbouw resulteren in de oplevering van een tweede grote ondergrondse parkeergarage in Leiden.

Tekst | Chris Elbers   Beeld | Buro JP/Bouwcombinatie Dura Vermeer-BESIX