Tagarchief: CO2-reductie

‘Groene’ gietdekvloer voor Ecodorp Boekel

_K0A4452_0001
Lees het gehele artikel

Dankzij het ‘groene’ karakter van eco2floor wordt ook een maximale CO2-reductie behaald voor de gietdekvloer. Een gesprek met het gezicht achter eco2floor: productmanager Mirjam Rubingh en de leverancier, Bert Busgen van Jansen Beton uit Son.

Voor Ecodorp Boekel hebben de bouwpioniers van aannemer ECO+BOUW en de gedreven toekomstige bewoners de handen ineengeslagen om bouwend Nederland een nieuwe, groene koers te wijzen. Het nieuwe dorp bestaat uit een groep van drie ronde gebouwen met elk twaalf woningen. De grotendeels natuurlijke bouwmaterialen maken voor vrijwel honderd procent deel uit van de natuurlijke dan wel technologische kringloop (circulair). Zowel het gebruikte hout als de natuurlijke isolatiematerialen houden CO2 vast, zoveel zelfs dat de totale bouw uiteindelijk klimaatpositief uitpakt.

eco2floor geeft veel minder overlast op de bouw, heeft een lage krimp, is na circa 24 uur beloopbaar en na circa 72 uur al belastbaar.

Gunstige MKI-waarde

De fundatie van het nieuwe dorp is geleverd door Jansen Beton. “De drie cirkels zijn gefundeerd op een plaatfundering van geopolymeerbeton”, legt Busgen uit. “Het is een duurzaam alternatief voor cementhoudend beton waarbij tachtig procent minder CO2 vrijkomt. Aanvankelijk was het de bedoeling om ook de dekvloer in geopolymeerbeton uit te voeren, maar niemand had hier echt ervaring mee. Het was praktisch gezien bovendien niet handig, gezien de relatief beperkte oppervlakte van iedere verdiepingsvloer. We hebben vervolgens aan het bouwcollectief een goed alternatief voorgelegd met nauwelijks cement in het mengsel en daardoor een nagenoeg vergelijkbare MKI-waarde: eco2floor.” De gietdekvloer eco2floor, gebaseerd op het gebruik van gemalen gegranuleerde hoogovenslak als bindmiddel, biedt vele voordelen ten opzichte van de bestaande vloertechnologieën. 

Voor Ecodorp Boekel hebben de bouwpioniers van aannemer ECO+BOUW en de gedreven toekomstige bewoners de handen ineengeslagen om bouwend Nederland een nieuwe, groene koers te wijzen.

Duurzaam

“Omdat we nauwelijks cement gebruiken in het eco2floor-mengsel, ligt de CO2-uitstoot aanzienlijk lager dan bij een traditionele zandcementdekvloer”, zegt Rubingh. “eco2floor geeft veel minder overlast op de bouw, heeft een lage krimp, is na circa 24 uur beloopbaar en na circa 72 uur al belastbaar. Door een betere omsluiting rondom de vloerverwarmingsslangen ten opzichte van een traditionele dekvloer verbetert het rendement van de verwarmingsinstallatie. eco2floor is daarnaast arbeidsvriendelijk te verwerken en vrijwel zelfnivellerend, zodat eenvoudig een betere vlakheidsklasse te behalen is. Ook sluit het concept perfect aan op de tendens naar circulair bouwen. Aan het eind van de levensduur kan na de sloop van een gebouw de eco2floor gietdekvloer simpelweg samen met het betonpuin gerecycled worden.” 

Landelijk netwerk van centrales

In de voorbereiding is uitvoerig overleg geweest tussen ECO+BOUW, Ecocem, Jansen Beton en Pieter Rook van RM Vloeren, erkend verwerker sinds het vroege begin van eco2floor. “Met name Pieter heeft een belangrijke bijdrage geleverd en in de basis een goed advies neergelegd”, zegt Busgen. “Uiteindelijk heeft BBM Vloeren uit Riel de gietdekvloeren gerealiseerd.” Rubingh: “eco2floor is verkrijgbaar via een landelijk netwerk van centrales in Nederland, waaronder Jansen Beton in Son. Elke centrale heeft een eigen ‘cirkel’ van vloerverwerkers die uitgebreid door ons zijn geschoold. Voor dit project heeft Jansen Beton in drie fases een kleine 200 m³ van het eco2floor-mengsel geleverd.”

Steeds meer aannemers zien de voordelen in van de duurzame gietdekvloer van Ecocem. Het aandeel eco2floor in de dekvloerenmarkt zal de komende jaren rap toenemen.   

GEZOCHT: 10 Locaties voor uitrol revolutionaire betonverwerkingstechnologie

Marieke-Odekerken—LR—Michel-Baars-06
Lees het gehele artikel

Specialist in urban mining New Horizon is op zoek naar een tiental strategische locaties in Nederland waar het bedrijf zélf wil investeren in zogenaamde urban mines. Op deze locaties is het mogelijk om – met behulp van de Smart Liberator technologie – beton uit de regio terug te brengen naar de oorspronkelijke bestandsdelen zand, cement en grind. Na de herwinning zijn de oorspronkelijke grondstoffen volledig te verwerken tot nieuw beton. Dit leidt tot een aanzienlijke CO2-reductie van minimaal 60% en verlaagt de milieulast substantieel. Op deze manier wil het bedrijf bijdragen aan de duurzame ambities en de gigantische bouwopgave van lokale en regionale overheden. CEO van New Horizon Michel Baars: “Daarom doen we nu de oproep: ‘Overheden, pitch je ambitie en wij selecteren daaruit de tien meest kansrijke voor het ontwikkelen van een urban mine in jouw regio.”

In nauwe samenwerking met partner De Rutte Groep is de gepatenteerde technologie met de naam Smart Liberator – een uitvinding van Koos Schenk – in 2018 geïntroduceerd. Kortgeleden is de tweede generatie Smart Liberator gelanceerd. Deze is 35% goedkoper en 35% effectiever dan de eerste versie. Baars: “Daardoor kan veel meer worden opgeschaald en hebben we een concrete oplossing om bij te dragen aan de realisatie van de klimaatakkoorden. Zeker als je bedenkt dat wereldwijd 5 miljard ton CO2 vrijkomt bij het maken van beton, dat is 9% van de totale CO2-uitstoot! Onze ambitie is om de urban mine-technologie uiteindelijk ook internationaal uit te rollen. Om die stap te zetten, is het noodzakelijk om meer data te verzamelen voor de lokale inzet en effectiviteit van deze technologie. Om die reden investeren wij samen met Rutte Groep in deze urban mines.”

Mondiale uitrol in 2024

“Veel regio’s en steden hebben ambitieuze bouwplannen en staan voor een ingewikkelde opgave”, aldus Baars. “Wij willen helpen om die op een circulaire wijze te realiseren. We zijn op zoek naar locaties die goed – via water – bereikbaar zijn. Met de regio’s of steden die zich melden, maken we een analyse of er bijvoorbeeld genoeg potentie is om oud beton te ‘oogsten’ en nieuw circulair beton toe te passen voor te realiseren bouwplannen.” Met het grote volume data afkomstig van de tien locaties verwacht New Horizon uiteindelijk medio 2024 genoeg inzichten te hebben voor een verdere, mondiale uitrol van de urban mine-technologie. Die mondiale potentie is door uitvinder Koos Schenk altijd uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van de technologie die meer dan 10 jaar in beslag heeft genomen. Baars: “Schenk is echt een visionair die zijn tijd ver vooruit was. Het is voor ons een geweldige eer om die potentie tot wasdom te laten komen.”  

Maximale CO₂-reductie dankzij innovatieve gietdekvloer

Lees het gehele artikel

Al jaren is Ecocem koploper in de productie van duurzame oplossingen in de betonindustrie, waarbij CO2-reductie en gunstige MKI-waardes centraal staan. Eco2floor is het nieuwe innovatieve product dat recentelijk op markt is gebracht.  Met eco2floor, gebaseerd op het gebruik van gemalen, gegranuleerde hoogovenslak, combineert Ecocem de voordelen van de bestaande vloertechnologieën zónder de nadelige eigenschappen en met een enorme CO2-reductie ten opzichte van een traditionele zandcementdekvloer als resultaat. Een gesprek met het gezicht achter eco2floor: productmanager Mirjam Rubingh.

20200228_093838-kopieren

Sinds 1 januari dit jaar is Rubingh hét aanspreekpunt voor eco2floor. “We willen het innovatieve concept nog meer onder de aandacht brengen”, zegt ze. “De voorschrijvende markt, aannemers, architectenbureaus, woningcorporaties en vastgoedinvesteerders zijn nog te weinig op de hoogte van de unieke voordelen van eco2floor. Daarnaast zal ik vanuit mijn positie de samenwerking met ons geselecteerde dealernetwerk en erkende vloerenbedrijven verder intensiveren. Ook ondersteunen en begeleiden we nieuwe dealers en vloerenbedrijven die ons product gaan verwerken.”

20200228_093226-kopieren

Productmanager Mirjam Rubingh, het gezicht achter eco2floor.

 

Zuiver restproduct

Het hoofdingrediënt van eco2floor vormt gemalen gegranuleerde hoogovenslak, een zuiver restproduct uit de staalindustrie. Rubingh: “Omdat we nauwelijks cement gebruiken in het mengsel, ligt de CO2-uitstoot aanzienlijk lager dan bij een traditionele zandcementdekvloer. Het is met recht een toekomstgerichte gietdekvloer, niet in de laatste plaats omdat de grondstoffen onbeperkt voorhanden zijn. Ook sluit het concept perfect aan op de tendens naar circulair bouwen. Aan het einde van de levensduur kan een gebouw gesloopt worden, waarbij de eco2floor vloer simpelweg samen met het betonpuin gerecycled kan worden.”

20200228_093126-kopieren

Eco2floor is arbeidsvriendelijk te verwerken en vrijwel zelfnivellerend, zodat eenvoudig een betere vlakheidsklasse te behalen is.

 

Afgewogen concept

Het recept van eco2floor is volgens Rubingh het resultaat van jarenlang ontwikkelen en experimenteren. “Een gietdekvloer moet immers aan verschillende voorwaarden voldoen, krimpvrij zijn en voldoen aan een bepaalde druk- en buigtreksterkte. Ook is het prettig als het mengsel goed te verwerken en te transporteren is. Aan al die voorwaarden voldoet eco2floor. Het is arbeidsvriendelijk te verwerken en vrijwel zelfnivellerend, zodat eenvoudig een betere vlakheidsklasse te behalen is. Het aanbrengen vraagt een minimale inspanning van de verwerker en technisch is het product zeer hoogwaardig. De gecertificeerde mengselsamenstelling is immers een afgewogen recept dat computergestuurd wordt vervaardigd. Indien een bepaalde sterkteklasse wordt gevraagd, wordt deze ook gegarandeerd behaald.”

Steeds meer aannemers zien de voordelen in van de duurzame gietdekvloer van Ecocem. “Eco2floor geeft veel minder overlast op de bouw, heeft een lage krimp, is na 24 uur beloopbaar en na 72 uur al belastbaar”, zegt Rubingh. “Vloerenbedrijven kunnen tot wel 1.000 m² (!) per dag verwerken. Door het korte drogingsproces kan de afbouw veel sneller starten in vergelijking met bijvoorbeeld een anhydrietvloer. Een ander groot voordeel ligt in het gebruik van eco2floor in de zogenaamde natte ruimtes, zoals toilet en badkamer. De gehele oppervlakte kan eenvoudig en tijdbesparend worden gegoten met één product. Eco2floor is overigens nog lang niet uitontwikkeld. Op de achtergrond werken we aan recepten met een nog hogere druk- en buigtreksterkte.”