Tagarchief: Constructiewerkhuizen Deman nv

Goederenbehandeling in de betonsector: Belgisch-Limburgs betonbedrijf investeert in sterk efficiëntieverhogende portaalkraan

bewerkt—L1130712
Lees het gehele artikel

Betonbedrijf Schelfhout nv is al ruim 45 jaar producent van geprefabriceerde wanden en plinten in gewapend industrieel beton. Haar klanten behoren hoofdzakelijk tot de industriële, commerciële en agrarische sector. Het bedrijf maakt deel uit van de CRH groep, die wereldwijd toonaangevend is in bouwmaterialen en beschikt over ruim 70.000 medewerkers verspreid over meer dan 3.000 sites in 28 landen. 

Onlangs investeerde Schelfhout, uit het Belgisch-Limburgse Kinrooi, in een nieuwe portaalkraan, waarvoor ze aanklopte bij Constructiewerkhuizen Deman uit het West-Vlaamse Sint-Eloois-Winkel. Haar rolbruggen en portaalkranen zijn uitgegroeid tot dé norm bij tal van betonproducenten en betonverwerkende bedrijven in binnen- en buitenland.

Intensieve samenwerking

Het project ging van start eind april 2021 met een eerste rudimentaire schets en een formulering van de belangrijkste klantenwensen. Bedoeling was om de efficiëntie en productiecapaciteit in de Schelfhout vestiging te Kinrooi gevoelig op te drijven. De teams van Schelfhout en Deman werkten hierbij op een constructieve en intensieve manier samen. Dit alles leidde tot een bijzonder korte doorlooptijd waarbij de montage reeds op 1 augustus 2022 werd opgestart. Nauwelijks 10 dagen later werd de nieuwe portaalkraan al in gebruik gesteld.

Opmerkelijke snelheden

De keuze viel uiteindelijk op een portaalkraan van het type enkelligger met 2 takels en een totale hijscapaciteit van 20 ton (2 X 10 ton). De kraan beschikt over een kokerligger in V-vorm met een lengte van 40 m. De ligger werd in één stuk gebouwd zonder boutverbindingen. De hijssnelheid bij vollast bedraagt 8,9 m/min en bij deellasten tot 5.500 kg per takel 12 m/min. De lasten worden gemiddeld 5 m hoog gehesen, waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de hoge snelheden. Katrijden laat snelheden toe van 5 tot 32 m/min en kraanrijden van 10 tot 50 m/min. De stuurkasten in RVS werden gemonteerd op een werkplatform naast de kokerligger, bereikbaar via een afsluitbare kooiladder.

Veilig werken tot 6 Beaufort.

Nog performanter door extra ‘Smart Features’

Hoewel de R4111 portaalkraan van Deman in basisuitvoering reeds bijzonder performant is, werd hier toch geopteerd voor de toevoeging van een aantal ‘Smart Features’ met het oog op nog meer veiligheid, efficiëntie en een snellere Return On Investment. Dankzij de ‘Shock Load Prevention’ wordt de takelbelasting continu in het oog gehouden om het zacht opnemen van een last te verzekeren. Bij abrupte opname van een last wordt de hijssnelheid automatisch gereduceerd, waardoor schokken en voortijdige slijtage vermeden worden.

‘Extended Speed Range’ laat hogere snelheden toe wanneer de last lichter is dan de maximale hijscapaciteit. Zo wordt de efficiëntie nog verder verhoogd, door het reduceren van de cycli en de inherente wachttijden. Via ‘Load Floating’ wordt bij een stop de last op zijn positie gehouden zonder de motorrem te sluiten. Dit zorgt voor een snelle, veilige en vlotte herstart met betere controle van de operator. Hierdoor wordt tevens de slijtage van het remmechanisme sterk gereduceerd. Tevens kan de portaalkraan veilig werken bij windsnelheden tot 6 Beaufort en is ze hiervoor uitgerust met een anemometer.

De nieuwe portaalkraan in actie.

Geometrische controles

Naast een correcte dimensionering en een hoogwaardig oppervlaktebehandeling was het al even belangrijk dat de kraan geometrisch perfect binnen de normen viel. Daarom werden in de loop van het productie- en montageproces een reeks nauwkeurige geometrische controles uitgevoerd.

De nieuwe portaalkraan van Deman opent voor Schelhout alvast mooie perspectieven op het vlak van sneller en efficiënter werken, een kortere terugverdientijd van de investering en een aantrekkelijke Total Cost of Ownership.   

Toonaangevend fabrikant van architectonisch beton maakt gefundeerde keuze voor Belgische hijstoestellen

Stijlbeton-Algemeen-3D
Lees het gehele artikel

Stijlbeton nv uit Lier rust zijn nieuwe productiehal uit met performante hijstoestellen van Constructiewerkhuizen Deman nv uit het West-Vlaamse Sint-Eloois-Winkel. Hiermee haalt de specialist in architectonisch beton niet enkel een ervaren partner in huis, maar tevens een kwaliteitsvolle uitrusting waarmee ze de komende jaren haar productievolume en rendabiliteit extra kan verhogen.

Nieuwe, polyvalente productiehal

De nieuwe productiehal, 35 m breed en 82 m lang, wordt voorzien van twee bovenloopkranen met een hijscapaciteit van 20 ton. Gezien de geplande variëteit aan activiteiten zullen niet alle verhandelingen uitgevoerd kunnen worden door deze twee kranen. Om deze reden werd geopteerd voor drie wandloopkranen vlak onder de bovenloopkranen, ideaal bij driedimensionaal werken met rechtlijnige bewegingsassen. De kranen kunnen zo over de volledige lengte van het gebouw lopen, waardoor de bereikbare vloeroppervlakte uitgebreid wordt.

Wandloopkraan.

Wandloopkraan of portaalkraan

Wandloopkranen vergen een hogere investering dan half-portaalkranen maar bieden extra voordelen. Het grote voordeel van een wandloopkraan is dat ze geen enkele hindernis vormt op vloerniveau. Bij een portaalkraan is er niet enkel een rail op de grond maar kan ook de poot een risico op aanrijdingen inhouden. Bijkomende beveiligingen kunnen dat risico sterk reduceren, maar de inperking van de ruimte nabij de rail blijft aanwezig. De bewuste keuze voor wandloopkranen reikte hier dus de best mogelijke oplossing aan. 

Specifieke uitdagingen 

De uitdaging bij de specifieke wensen van Stijlbeton zat in de relatief grote armlengte in combinatie met een hoge hijscapaciteit, namelijk 12 m en 8 ton. De grote armlengte moet ervoor zorgen dat de hal met zijn 35 m overspanning in alle flexibiliteit kan worden opgesplitst in 3 werkzones van meer dan 10 m. Aangezien de wandloopkranen enkel in de zone dicht bij de muur betonelementen tot 8 ton zwaar zullen verhandelen, zag Deman de mogelijkheid om aanzienlijke besparingen te realiseren door het gebruik van een ‘3-step-load-limiter’. Hierdoor kan het maximale hijsvermogen variëren in functie van de positie waar de takel zich bevindt. Met de gekozen configuratie kon aan alle eisen van Stijlbeton worden voldaan. Via de smart feature ‘Load Restriction’ kon de kraan lichter gemaakt worden, met inherente besparingen op de kraanbaan, kolommen en funderingen door een verlichting van de wielbelasting.

Veiligheid en efficiëntie 

De hoge hijssnelheden van de rolbruggen houden mogelijke risico’s in bij een onvakkundige bediening. Om deze reden werd gekozen voor een optionele ‘Shock Load Prevention’. Deze zorgt ervoor dat, bij het abrupt oppikken van een last, de hijssnelheid wordt gereduceerd tot de last volledig is opgetild. Hierdoor worden abrupte schokken op de kraan geëlimineerd wat niet enkel zorgt voor een langere levensduur van de kraan(baan)structuur, maar ook de slijtage van zijn mechanische componenten zoals kabels, kabeltrommel, motorreductor, etc. tot een minimum beperkt. Een andere Smart Feature: ‘Load Floating’ houdt bij een stop de last via motorvermogen gedurende meerdere seconden op zijn positie zonder de motorrem te sluiten. Dit zorgt voor een snellere en soepelere herstart en een betere controle over de hijsbeweging.

Load-turning portaalkraan.

Portaalkranen 

Ten slotte wordt de productiehal ook uitgerust met twee portaalkranen met een hijscapaciteit van 20 ton, bedoeld voor het verplaatsen van de betonelementen vanuit de productie naar buiten. Om zware lasten veilig te kunnen roteren in de lucht wordt één van deze portaalkranen uitgerust met twee takels en de optie ‘Load Turning Hoist’. Hierbij wordt één van de takels aangepast om te kunnen werken bij een grotere kabelhoek tot 15°. Deze hijstoestellen zijn geconcipieerd voor buitengebruik en kunnen veilig werken bij windsnelheden tot 6 Beaufort. Om veiligheidsredenen worden de rails voor deze portaalkranen volledig ingewerkt.
Zo wordt struikelgevaar geminimaliseerd, evenals de hinder voor heftrucks of transportwagens bij het oversteken ervan.