Tagarchief: Dura Vermeer

Upcycling, logistiek en kennisontwikkeling verenigd in één hub

Bouwstoffen
Lees het gehele artikel

Om de verduurzaming van de bouwbranche een boost te geven, heeft Dura Vermeer een circulaire bouwhub opgezet in de regio Rotterdam. Met Dura Vermeer Urban Miner richt de bouwer zijn pijlen op hoogwaardig hergebruik van grondstoffen en materialen en zero emissie stadslogistiek. Dit nieuwe bedrijf werkt aan het optimaal sluiten van de grondstoffenkringloop voor zowel bouw- als infra-activiteiten. 

De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Willen we in 2050 volledig circulair en CO2-neutraal zijn, dan moet het roer radicaal om. Het reduceren van het materiaalgebruik, bijvoorbeeld door anders te ontwerpen, is simpelweg niet voldoende. Daarnaast neemt ook het strategisch belang om grip te hebben op de grondstoffen en materialen toe. De coronapandemie is een interessante voorbode van de prijsstijging die schaarste met zich meebrengt. De productie van bouwmaterialen kwam door corona tijdelijk stil te liggen, wat op dit moment zorgt voor enorme prijsstijgingen. 

Hergebruik liggers.

Hergebruik? Zo vaak mogelijk

Veel objecten en elementen in de bouw- en infraprojecten worden gesloopt voordat deze het einde van hun technische levensduur bereikt hebben. Om in 2050 volledig circulair te kunnen zijn, moet dit anders. Een probleem dat vaak voorkomt is dat vrijkomende materialen uit sloop- of renovatieprojecten niet direct hergebruikt kunnen worden binnen nieuwbouwprojecten. Dura Vermeer Urban Miner lost dit op door te voorzien in tijdelijke opslag. Hiernaast vindt er ook kleine bewerking plaats van de objecten en elementen. We spreken daarom niet meer van recycling maar van upcycling. 

De hub en gaat allerlei soortig materiaal opslaan en verwerken tot nieuw in te zetten grondstoffen en materialen die voor een tweede ronde nog prima mee kunnen. Materialen die vrijkomen en waar niet direct een bestemming of project voor is, zoals kozijnen, tussenwanden, plafondplaten, een complete brug of zelfs een fietstunnel worden op de locatie ondergebracht om te kijken of het elders ingezet kan worden. Op het zes hectare grote terrein kunnen brugdelen, muren, ramen en alles wat verder nog maar enigszins bruikbaar is van gesloopte panden en kunstwerken, worden opgeslagen. 

Logistiek

Naast hergebruik gaat logistiek in toenemende mate een belangrijke rol spelen in de transitie naar een circulaire economie. Bouwverkeer is de op één na grootste CO2-vervuiler in de binnenstad en de verwachting is dat dit alleen maar verder zal toenemen door de stijgende vraag naar woningen en renovatieprojecten om voor 2050 de bestaande huizenvoorraad energieneutraal te maken. Om deze reden worden er steeds vaker zogenoemde bouwhubs opgericht. Het aantal transporten in de stad en daarmee de CO2-uitstoot kan met ongeveer 40 procent worden teruggebracht, volgens verschillende onderzoeken.

Op de locatie van Dura Vermeer Urban Miner worden pakketten opgeslagen voor binnenstedelijke bouwplaatsen in de buurt. Die worden per dag of week elektrisch of per schip op de bouwplaatsen aangeleverd, waardoor CO2-uitstoot wordt gereduceerd. De bouwhub ligt iets verder dan de standaard bouwhubs van de stad, met als voordeel dat het omliggend wegennet ontlast wordt. Het transport over water scheelt circa vijf vrachtwagens op de druk bezette A15. Daarnaast wordt er kennis opgedaan voor het in de toekomst inzetten van dag- en weekpakketten, bestaande uit hergebruikte materialen. Hiermee komt upcycling en logistieke kennis steeds meer samen.

Het Urban Miner terrein in ‘s-Gravendeel.

Circulair kenniscentrum

Om hoogwaardig hergebruik en zero emissie bouwlogistiek te implementeren binnen de bouw- en infraprojecten is kennis nodig. Door actief met het circulaire vraagstuk bezig te zijn, verzamelt Dura Vermeer Urban Miner kennis en ervaring. Zowel in het opslaan als het verwerken van materialen. In het kenniscentrum van Dura Vermeer Urban Miner worden er pilots geïnitieerd en gemonitord. Zo groeit een unieke verzameling kennis die gebaseerd is op de praktische processen door de keten heen. Omdat samenwerking met ketenpartijen cruciaal is bij het tijdig oogsten van de juiste materialen en herinzet bij nieuwe projecten, wordt er nauw samengewerkt met producenten, leveranciers, universiteiten en allerlei startups.   

Grootste windpark op land staat bij Zeewolde

GMB 1 kopiëren
Lees het gehele artikel

In Zuidelijk Flevoland wordt gebouwd aan het grootste windmolenpark op land van Nederland. In een gebied van 300 vierkante kilometer tussen Zeewolde en Almere worden 220 verspreid staande oude molens vervangen door 91 grote molens in lijnopstellingen. Vanaf 2022 moet dit Windpark Zeewolde tweeënhalf maal zoveel vermogen opleveren als de oude molens, die in 2025 allemaal afgebroken moeten zijn. Bijzonder is dat de opdrachtgever voor 83 van de 91 molens – Windpark Zeewolde BV – eigendom is van ruim tweehonderd boeren, bewoners en grondeigenaren uit Zeewolde. Dat maakt Windpark Zeewolde het grootste gemeenschapsproject van Europa.

De uitvoering van het windpark is in handen van Hitachi-ABB, die het onderstation bouwt, Vestas als leverancier van de windmolens en Windcombinatie Dura Vermeer-GMB, die verantwoordelijk is voor de hele onderbouw en infrastructuur. Henk Ruiterkamp, realisatiemanager bij GMB: “Wij bouwen om precies te zijn de betonnen poeren met ingestorte ankerkooi, maken permanente kraanopstelplaatsen voor elke molen, verzorgen de bekabeling en leggen alle wegen aan om de molens bereikbaar te maken.”

Vergunningen

Met 220 meter zijn de meest zuidwestelijk geplande torens het hoogst. Ruiterkamp: “Dat is het maximum wat er op die plek gebouwd kan worden. De andere turbines hebben een lagere tiphoogte van 150 of 160 meter omdat die in de aanvliegroute van vliegveld Lelystad liggen. Je moet met veel zaken rekening houden en een reeks vergunningstrajecten doorlopen voordat je zoiets kunt bouwen. Windmolens krijgen bovendien een tijdelijke vergunning die ingaat op het moment van verlening. Dus snel bouwen is essentieel als de BV rendement wil maken. Dit is ook één van de hoofddoelstellingen voor alle betrokkenen, waarbij we uiteraard geen enkele concessie doen aan veiligheid en milieu en alle stakeholders in de omgeving ook tevreden willen houden. Kortom, onze GMB-slogan ’uitdaging verbindt’ is zeker van toepassing.” De Windcombinatie ligt op schema: de infrastructuur ligt al op zijn plaats, het onderstation is aangesloten en de eerste windmolens staan juni 2021 overeind.

Screenshot parametrisch ontwerpprogramma.

Parametrisch ontwerpen

Voor de constructies van de funderingen voor de molens wordt gebruik gemaakt van parametrisch ontwerpen. Bart Zevenhoven, junior constructeur bij Dura Vermeer: “Dat is een logische manier van werken als je 91 poeren voor vier verschillende typen windturbines moet ontwerpen en bouwen. Deze poeren kun je zien als standaardobjecten met dezelfde vorm en waarbij de afdracht van krachten telkens op eenzelfde manier plaatsvindt. De verschillen zitten in de afmetingen en in de bodemgesteldheid. Met één van onze softwareleveranciers hebben wij een parametrische tool ontwikkeld waarmee we snel per locatie een berekening kunnen maken van de benodigde poerdimensies en paalfundering. We voeren telkens de set van sonderingsgegevens in van de lokale bodemgesteldheid en op grond van de opgegeven belastingen uit de turbine kunnen wij het benodigde trek- en drukdraagvermogen van de fundatiepalen bepalen en de eisen voor de benodigde rotatie- en laterale veerstijfheden controleren. Het gaat om onwerkelijke krachten bij zo’n molen, denk aan momenten tot boven de 100.000 kNm.” 

Voor de funderingen van de molens worden Vibropalen geheid: 15 meter onder NAP voor de kleinere modellen en tot 20 meter onder NAP voor de 220 meter hoge molens. De constructies voldoen daarmee aan de Eurocodes. De belastingen inclusief veiligheidsfactoren, welke in rekening worden gebracht op de fundaties, voldoen aan de IEC 61400-1. Dit is ongeveer vergelijkbaar met gevolgklasse CC2.

Individuele belangen

Voorlopig zijn de mensen van Dura Vermeer en GMB nog wel te vinden in de weidse polders bij Zeewolde. Ruiterkamp: “We zijn hier voorlopig nog zeker druk met bouwen. Maar ook met rekening houden met belangen. Het is mede een complex project omdat je voor een collectief opdrachtgever werkt, maar je bent bezig in de achtertuinen van individuele partijen.”

In 2022 gaat Windpark Zeewolde 850.000 MWh per jaar genereren. Windcombinatie Dura Vermeer-GMB gebruikt voor de funderingen 43.000 m³ beton en 4.120 ton wapeningsstaal en heeft 44 km nieuwe wegen aangelegd, alsmede 338 km 33 kV kabel en 110 km glasvezel.   

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Onafhankelijke kwaliteitsborging: een ‘must’ binnen de moderne bouw

Foto-1-bouAd-kopiëren
Lees het gehele artikel

Tijdens de realisatie van de parkeergarage aan de Garenmarkt in Leiden werkt de bouwcombinatie Dura Vermeer/BESIX intensief samen met bouAd adviesgroep. Het in Katwijk aan Zee gevestigde bureau verzorgt de eerste- en tweedelijns kwaliteitscontrole en biedt tijdens de uitvoering een solide ondersteuning.

BouAd AdviesgroepOog voor het detailniveau is een ‘must’.

De samenwerking tussen Dura Vermeer en bouAd is niet nieuw. Enkele jaren geleden al sloegen de bedrijven de handen ineen rondom de bouw van een aantal parkeergarages en kelders in Amsterdam. “Tijdens die projecten stelde Dura Vermeer zich al verantwoordelijk op en liet het zijn werken, los van een op handen zijnde regelgeving voor kwaliteitsborging, keuren door een onafhankelijke specialist. En dat waren wij”, aldus Henk Prijs, tweedelijns kwaliteitscontroleur binnen bouAd.

Sluitend stuk
Het bewaken en vastleggen van de kwaliteit is primair een taak van de bouwer. Zo ook binnen de Leidse projectkaders. Vanuit het ontwerptraject tekent Dura Vermeer/BESIX zélf voor de eerstelijnscontrole. bouAd adviesgroep verzorgt als onafhankelijk inspecteur de eerste- en tweedelijnscontrole. Aansluitend wordt de onderaanneming middels een derdelijnscontrole bewaakt. “In de traditionele bouw liep de opzichter vroeger zelf zijn controleronden, nu wordt dat gedaan door een eerste-/tweedelijnsinspecteur”, zegt Prijs. “Alle te controleren onderdelen worden zorgvuldig digitaal omschreven, vastgelegd en bewaakt in Gappless. Natuurlijk maken we nog wel eens gebruik van papieren tekeningen. Maar voor het uitvoeren van inspecties on site is een digitaal apparaat als een iPad onmisbaar. Alles wordt digitaal gefotografeerd en direct gekoppeld aan het betreffende formulier, locatie en tekening. Het systeem zorgt ervoor dat een vervolghandeling niet kan plaatsvinden vóórdat een eventueel gebrek is opgelost en afgevinkt. Zo controleren we elkaar en hebben we een sluitend stuk waarin de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen zijn vastgelegd. En dat is erg belangrijk. Zeker wanneer er, zoals in dit geval, sprake is van een complexe betonconstructie.”

BouAd AdviesgroepDe iPad is onmisbaar bij opnamen.

Speerpunten
Kennis vergaren en kennis delen zijn voor ‘rot in het vak’ Henk Prijs belangrijke speerpunten. “Na een half jaar meelopen beheersen we het proces en het project volledig”, zo zegt hij. “De door ons opgedane ruwbouwkennis wordt dan ook meegenomen tijdens de afbouw. Een fase waaraan ik, naast het verzorgen van de projectleiding, ook qua uitvoering een behoorlijk steentje zal bijdragen.”  

Tekst | Chris Elbers  Beeld | bouAd adviesgroep
Uitgelichte afbeelding: 
De man in zijn werkomgeving.

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Gevarieerde funderingstechnieken voor project Garenmarkt Leiden

naamloos-5-kopieren
Lees het gehele artikel

Nadat het voor Dura Vermeer al eerder de ankerpalen verzorgde voor de projecten Cornerstone (Rotterdam), TaTa Steel (Velsen), AFAS Experience Centre (Leusden) en Tournooiveld (Den Haag), legde Jetmix Funderingstechniek ook onder de parkeergarage aan de Leidse Garenmarkt een stabiele basis. In opdracht van bouwcombinatie Dura Vermeer-BESIX tekende het Werkendamse bedrijf namelijk voor de levering en montage van maar liefst 369 ankerpalen. Componenten die met behulp van een zelf ontworpen en vervaardigd zelfborend groutinjectiesysteem werden aangebracht.

Jetmix FunderingstechniekDe stalen damwand is met een 100-tons funderingsmachine trillingsvrij gerealiseerd.

“Medio 2017 vroeg de bouwcombinatie Dura Vermeer-BESIX ons om een offerte uit te brengen voor de levering en uitvoering van ankerpalen ten behoeve van het project Parkeergarage Garenmarkt te Leiden”, zegt hoofd bedrijfsbureau Marinus de Heus namens Jetmix. “Aansluitend daaraan hebben we een ontwerp gemaakt wat betreft de benodigde ankerpalen en is één en ander afgestemd met het projectteam. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een overeenkomst tussen de bouwcombinatie en Jetmix Funderingstechniek. Na verkrijging van de opdracht is het aanbiedingsontwerp door ons uitgewerkt, eerst in een definitief ontwerp en uiteindelijk in het uitvoeringsontwerp.”

369 ankerpalen
Jetmix besloot de ankerpalen te plaatsen met behulp van een zelfborend groutinjectiesysteem; een hoogstandje dat volledig in eigen beheer werd ontworpen en geproduceerd. “In totaal zijn 369 ankerpalen van de typen Jetmix Ø76,1, Ø82,5 en Ø101,6 met boorpunten variërend van 300 tot 380 millimeter vanaf een werkniveau op N.A.P. met een ontgraven bouwputbodem op N.A.P. -/- 18,50 meter aangebracht”, aldus De Heus. “De maximale rekenwaarden voor de belastingen op de ankerpalen liggen tussen 1.900 kN trek in de bouwfase en 1.500 kN druk in de gebruiksfase. Het paalpuntniveau varieert tussen N.A.P. -/- 43,0 en -/- 51,0 meter.”

Jetmix FunderingstechniekDe zeer beperkte werkruimte resulteerde in de nodigde uitdagingen.

Uitdagingen
De zeer beperkte werkruimte stelde alle partijen tijdens het project voor de nodige uitdagingen. Zo ook Jetmix. “Een deel van de ankerpalen is vanaf het betonnen stempelframe in het midden van de bouwkuip aangebracht, de rest vanaf het water via koppelbare pontons”, vertelt De Heus. “Tevens hebben we de complete logistiek en handeling van alle hulpwerken, materieel en materiaal verzorgd. Verder waren we verantwoordelijk voor de maatvoering in de X-, Y- en Z-richting.”

Minimaal transport
Medio 2017 koos Jetmix ervoor om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden met grootschaliger funderingstechnieken. Een besluit dat inmiddels heeft geresulteerd in onder meer de komst van een 100-tons funderingsmachine. “In diezelfde periode liepen de gesprekken met de bouwcombinatie over de funderingstechnieken die nodig waren rondom de bouw van de inrit naar de parkeergarage”, aldus De Heus. “Men gaf er sterk de voorkeur aan om het werk met één machine uit te voeren, zodat zware transportbewegingen in de binnenstad geminimaliseerd zouden worden. Jetmix heeft in dit kader aanvullende offertes uitgebracht voor het leveren en aanbrengen van damwanden, grondverdringende schroef-combipalen en -schroef-buispalen, alsmede het staalwerk ten behoeve van de damwanden. Uiteindelijk heeft ook dít in een opdracht geresulteerd.” Concreet bracht Jetmix met behulp van de multifunctionele funderingsmachine Woltman 90DR circa 1.800 m2 stalen damwand trillingsvrij aan door middel van drukken met een quatro-piler. Daarnaast werden zowel 112 grondverdringende schroef-combipalen type 455/555 met een prefab betonnen kern en een boordiepte van 18,0 meter als vier schroef-buispalen van het type 762/950 met een lengte van 24,0 meter toegepast.  

Tekst | Chris Elbers   Beeld | Jetmix Funderingstechniek
Uitgelichte afbeelding: 
De ankerpalen zijn aangebracht vanaf het stempelraam en vanaf het ponton.

Parkeergarage Garenmarkt, Leiden | Optimaal omgevingsmanagement kenmerkt bouw parkeergarage Garenmarkt Leiden

Foto-1-Dura-BESIX-kopiëren
Lees het gehele artikel

Nadat ze in het voorjaar van 2017 als bouwcombinatie al tekenden voor de oplevering van parkeergarage Lammermarkt in Leiden, zijn Dura Vermeer en BESIX in het centrum van de universiteitsstad samen momenteel druk doende met de realisatie van de ondergrondse parkeerfaciliteit onder de Garenmarkt. De ovaalvormige, 16 meter diepe en 425 parkeerplekken tellende ondergrondse constructie komt in een DBM-contract tot stand en zal begin 2020 in gebruik worden genomen.

Dura BESIXStort van nokvloer -4.

De bouw van de parkeergarage, bedoeld om de bereikbaarheid van de Leidse binnenstad te verbeteren, kenmerkt zich door een vergaande aandacht voor de omgevingskwaliteit. “Veiligheid, bereikbaarheid en hinderbeperking staan voorop”, zegt projectmanager Wiedse Louwerse namens de bouwcombinatie. “Binnen een zeer beperkte bouwruimte realiseren we niet alleen een kwalitatief hoogwaardige garage, we stellen ook alles in het werk om de overlast voor winkeliers en omwonenden te beperken en schade aan de omgeving te voorkomen. Om het aantal transportbewegingen te reduceren, hebben we bijvoorbeeld gekozen voor een natte ontgraving en voeren we de grond via persleidingen af. Daarnaast is aan de noordkant van het plein een asfalt bouwweg aangelegd, zodat trillingen en stofvorming flink worden verminderd. Tevens worden er verschillende hinderverminderende technieken toegepast, waaronder het drukken van damwanden, het boren van ankers en het aanbrengen van diepwandpanelen.”

Diepwanden
De ruwbouw van de vijf lagen tellende parkeergarage, ontworpen door architectenbureau VVKH uit Leiden, wordt gevormd door diepwandpanelen. Componenten die zich dankzij de geluids- en trillingsarme montagemethode prima lenen voor binnenstedelijke ondergrondse projecten. “Diepwanden worden gemaakt door vanaf het maaiveld een sleuf te graven tot een vooraf vast te stellen diepte”, legt Louwerse uit. “Vervolgens worden in die sleuf wapeningskorven geplaatst. Aansluitend wordt de sleuf van onderaf met behulp van stortkokers gevuld met beton. Daarbij wordt het aanwezige bentoniet verdrongen en bovenin de sleuf afgepompt. Door het aanbrengen van naast elkaar gelegen panelen ontstaat een doorgaande wand. Door het inlaten van water tijdens het nat ontgraven wordt voldoende waterdruk op de wanden behouden. Na het aanbrengen van 370 ankers wordt een tijdelijke vloer met onderwaterbeton gestort. De ankers zorgen ervoor dat de parkeergarage, bij het leegpompen, op zijn plek blijft liggen.”

Dura BESIXHet leegpompen van de bouwkuip. (Beeld: Buro JP)

Bevriezen
Om de aansluiting tussen de diepwanden en de onderwaterbetonvloer waterdicht te krijgen, gebruikte de bouwcombinatie vriestechniek. “Aan de onderzijde van de vloer hebben we tegen de diepwanden aan vriesleidingen geplaatst die na het storten van het onderwaterbeton de ontstane (krimp)naad tussen vloer en wand bevriezen”, aldus Louwerse. “Daardoor wordt lekkage tijdens het leegpompen van de bouwkuip voorkomen en is het mogelijk om zonder problemen de vloer in den droge waterdicht te maken en vervolgens de constructievloer aan te brengen.” Deze constructievloer is de bouwcombinatie op dit moment aan het realiseren. Vervolgens zal, aan de hand van een 4D-planning, het interne skelet en de bouwkundige afbouw resulteren in de oplevering van een tweede grote ondergrondse parkeergarage in Leiden.

Tekst | Chris Elbers   Beeld | Buro JP/Bouwcombinatie Dura Vermeer-BESIX