Tagarchief: duurzaam

Betongame promoot het juiste gesprek over duurzaam bouwen en beton

Betongame
Lees het gehele artikel

Tijdens de duurzame maand oktober wordt de Betongame, een online gamified leerplatform voor de student en professional, gepromoot. Deze online campagne moet aanzetten tot het spelen van de game en de bewustwording over duurzaam bouwen en beton stimuleren.

In de betongame passeren weetjes, inzichten en discussiepunten over beton de revue. Een score geeft aan hoe goed de speler zich kan verplaatsen in de verschillende rollen van het bouwproces en op het aandachtspunt duurzaamheid. De game heeft voor alle rollen, van student tot professional prikkelde stellingen. Na het spelen ontvangt de speler directe feedback.

Spraakverwarring voorkomen

Een groep vertegenwoordigers uit de cement- en betonindustrie en bouwsector heeft samen met opdrachtgevers en partners uit de keten berekend dat het mogelijk is om in 2030 tot 60% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990 en 100% van al het circulair gesloopte beton terug te brengen in nieuwe betonproducten. Dat lukt alleen als de cement- en betonketen, de bouwsector én opdrachtgevers beter gaan samenwerken en innovaties versneld worden geïmplanteerd. Beter samenwerken kan betekenen dat opdrachtgevers plannen moeten loslaten of juist meer geld moeten investeren voor bepaalde zaken. Maar ook dat bouwers en ontwerpers hun werkwijze en plannen tegen het licht moeten houden, wachttijden anders in moeten richten, constructies moeten aanpassen, hergebruiken of slanker moeten construeren. Pas als we elkaar beter begrijpen zetten we grotere stappen richting een duurzame betonsector. En dat is precies waar de Betongame voor is ontwikkeld.

Speel in oktober en maak kans op een ballonvaart

In de duurzame maand oktober kunnen twee spelers (een student en professional) een ballonvaart winnen met het spelen van de Betongame. De prijswinnaars worden geloot worden uit alle deelnemers. Een lage score is geen barrière om toch mee te kunnen doen!

Betonhuis Bestrating gaat voor duurzaam en transparant beton

Hydro-Lineo-XL-groenbestrating-Struyk-Verwo-InfraENT_ID1401-kopiëren
Lees het gehele artikel

Daarnaast biedt de industrie diverse oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast door extremere buien. Daarbij speelt transparantie een grote rol: in een woelig speelveld, waarin soms nog niet helemaal duidelijk is hoe de omslag naar een duurzame en circulaire economie gemaakt kan worden, doen producenten die zijn aangesloten bij brancheorganisatie Betonhuis Bestrating wat ze beloven. Dat bewijzen ze onder meer met de BRL K11002 ‘Genereren van Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’. Deze BRL helpt overheden bij het maken van groene, verantwoorde keuzes. 

Vrijer kunnen experimenten

Nederland staat voor een grote opgave wat betreft verduurzaming. “We kunnen als sector een grote impact hebben,” aldus Eric de Groot, CCO bij BTE Nederland, waar De Hamer Beton deel van uitmaakt. “Betonnen bestratingsproducten vormen zo’n 18 procent van het totale aandeel aan beton (inclusief betonmortel) dat in Nederland geproduceerd wordt. Het voordeel voor onze branche is dat we iets meer risico kunnen nemen dan andere betonsectoren. We hoeven geen rekening te houden met de constructieve veiligheid van bouwwerken. Dat betekent dat we wat vrijer kunnen experimenten. Bijvoorbeeld met nieuwe betonsamenstellingen. De lessen die wij hieruit trekken, kunnen de rest van de betonsector helpen bij het verder verduurzamen van beton.”

Bio Bound betontegels met olifantsgras (Morssinkhof Groep).

Circulair beton

Een van de inspanningen op weg naar een circulaire economie is het toepassen van gerecycled materiaal in beton. “We gaan uit van de toepassing van 15 procent secundair materiaal in onze betonproducten”, aldus Alfons van Woensel, directeur van APG Benelux, waar Struyk Verwo Infra onder valt. “Een hoger percentage aan gerecycled materiaal kan wel, en doen we indien gevraagd. Maar liever leveren we over de hele linie producten met 15 procent granulaat. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van kwalitatief goed granulaat: er is niet genoeg om een hoger percentage granulaat in alle betonproducten te stoppen. Bovendien moet je ervoor waken dat je eventuele duurzaamheidswinst door het maximaliseren van de hoeveelheid gerecycled materiaal niet op een ander vlak te niet doet. In sommige gevallen is er namelijk, om de benodigde sterkte te halen, meer cement nodig. Daar moet je transparant over zijn.”

Minder of geen cement

Binnen de sector wordt ook gewerkt aan het verlagen van het cementgehalte in betonproducten, verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot in de productie van beton. “Het toepassen van minder cement of een ander type cement is niet nieuw”, aldus Jan Dirk Staman algemeen directeur van V.d. Bosch Beton. “Dat doen we al sinds de jaren tachtig. In vergelijking met andere landen doet Nederland het bovendien goed: in plaats van Portlandcement wordt hier veel hoogovenslak gebruikt. Dat scheelt in CO2-uitstoot. Naast het verminderen van het aandeel cement kijken we ook naar andere bindmiddelen, zoals geopolymeer.” MBI komt met een andere oplossing om het cementgebruik te reduceren. “Dankzij de CEMsaver hoeven we minder cement te gebruiken”, aldus Marcel Bettonvil, directeur van MBI. “Bij het maken van beton heb je altijd cement dat niet reageert. Door het gebruik van een duurzaam hulpmiddel kunnen we 30 procent minder cement gebruiken in onze betonstenen. Dat leidt in de hele keten van beton tot een CO2-afname tot 35 procent.”

De Hamer bestrating.

Transparant beton

“Overheden zijn op zoek naar producten met lagere MKI-waarden en zijn daarom bereid om nieuwe producten een kans te geven. De drang om te verduurzamen brengt echter ook bedreigingen voor de sector mee”, signaleert De Groot. “Overheden willen duurzaam inkopen, maar soms ontbreekt het aan kennis. Opdrachtgevers komen soms met eisen die voor ons praktisch onuitvoerbaar zijn. Het is aan ons als sector om ons verhaal te vertellen, te laten zien waar we mee bezig zijn. Dat bedoelen we met transparant beton. We zijn namelijk al een heel eind op weg.”

BRL K11002

De sector heeft afspraken gemaakt over het aandeel circulair materiaal in hun producten, vastgelegd in de Beoordelingsrichtlijn BRL K11002 ‘Genereren van Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’. “Hiermee krijgen opdrachtgevers in de GWW-sector een praktische, uniforme toetsing in handen. De BRL K11002 is door Kiwa samen met de branchevereniging van fabrikanten van betonnen bestratingsmaterialen ontwikkeld en toetst of fabrikanten hun producten conform vereiste milieuprofielen vervaardigen. Deze beoordelingsrichtlijn toetst zaken als aard en herkomst van grondstoffen, mengselsamenstellingen, gebruik van secundaire grondstoffen, gegevens over energiegebruik, gekwalificeerd personeel, gevalideerde softwaretools en conformiteit aan (inter-)nationale normen en regels. De afgegeven duurzaamheidsverklaring aan de producent leidt tot gewaarborgde milieuprofielen voor de beschreven producten.” 

Betonklinkers.

De straat van de toekomst

Beton wordt vaak niet gezien als een van de meest innovatieve materialen. Toch zijn er binnen de sector allerlei initiatieven om voor diverse vraagstukken de beste oplossing te vinden. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid en milieu, maar ook op andere vlakken, zoals klimaatverandering. De industrie denkt daarbij graag met de opdrachtgever mee en zet alles op alles om op de vragen uit de markt de kunnen inspelen. Transparantie is daarin belangrijk voor de branche. “We willen ons verhaal vertellen en laten zien dat we doen wat we beloven.”   

Duurzame fritesfabriek in Poperinge 

DSC03101 kopiëren
Lees het gehele artikel

De fabriek heeft straks een jaarlijkse capaciteit van 175.000 ton diepgevroren frites en 11.000 ton aardappelvlokken. Gezien de complexiteit en omvang van de nieuwe fabriek heeft Aviko bewust gekozen om de civiele bouw vroegtijdig aan te besteden. Een gesprek met Cor Koole, projectleider namens Aviko en Pieter Vandenberghe, directeur Industrie bij Alheembouw.    

De fabriek heeft straks een jaarlijkse capaciteit van 175.000 ton diepgevroren frites en 11.000 ton aardappelvlokken.

Aviko is één van Europa’s grootste producenten van verse, diepgevroren, gedroogde en specialty aardappelproducten. “De markt voor diepgevroren aardappelproducten, voornamelijk frites, kent ondanks corona een behoorlijke groei”, begint Koole. “Vooral in Centraal-Europa, Noordwest-Europa en Azië zien we een toenemende vraag naar onze producten. De geplande capaciteitsuitbreiding stelt ons in staat optimaal te profiteren van deze snelgroeiende markt en onze ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren. Poperinge, in het zuiden van België, is om meerdere redenen een geschikte locatie. Het ligt middenin een gebied waar de voor ons geschikte aardappelen worden verbouwd en ook nog eens dichtbij de havens in Zeebrugge, ideaal voor export. Ook biedt de uitbreiding een 120-tal uitdagende vacatures om deze moderne fabriek te besturen.”

Veel onderdelen van de fabriek zijn in prefab uitgevoerd.

Greenfield

De nieuwe locatie is een zogenaamde greenfield-locatie. “Er was hier nog niets”, zegt Koole. “We hebben hier drie percelen aangekocht. Op het eerste perceel worden ontvangst en sortering, een lijn voor het verwerken van restproducten en de energievoorzieningen ondergebracht. Aardappelen worden hier gelost vanuit de vrachtwagens en gekeurd op kwaliteit. Na het lossen worden ze gewassen, gesorteerd en voor een aantal dagen in bunkers opgeslagen. Afhankelijk van de productiebehoefte zullen we de sorteringen samenvoegen of enkelvoudig de fabriek in sturen. Die fabriek bevindt zich aan de overkant van de weg op het tweede perceel. Hier worden de aardappelen geschild, geboend en gesneden. Tussentijds vinden voortdurend controles plaats. Dan worden de gesneden frites gedroogd en gebakken in een grote bakoven. Vervolgens gaan ze de vriestunnel in om ze in een aantal stappen in te vriezen. In een grote verpakkingsafdeling worden de frites verpakt in zakken en vervolgens in dozen op pallets naar het vrieshuis getransporteerd.” Het 40 meter hoge vrieshuis heeft een dusdanige capaciteit dat het straks ook als opslag- en distributiecentrum fungeert voor producten uit andere plants van Aviko.

Potato Experience Center

Het derde perceel tot slot wordt ingericht als parkeerplaats voor vrachtwagens die niet direct aan de loaddocks kunnen laden of lossen. Koole: “Hier wordt ook de waterzuivering gebouwd waarin we het gebruikte water zuiveren, geschikt voor lozing op oppervlaktewater. Daarnaast realiseren we een groot kantoorcomplex tegen de fabriek aan, waarin een Potato Experience Center is voorzien. Het is een demonstratieruimte waarin we onze producten kunnen bereiden en tonen. Via een glaswand is er bovendien prachtig zicht op het hoofdproductieproces. Op die manier kunnen we bezoeken in de fabriek zelf, waarvoor allerlei aanvullende hygiëne-eisen vereist zijn, tot een minimum beperken.”

Bekende bouwpartner

De nieuwe fabriek wordt gebouwd door bouwkundig aannemer Alheembouw. “We zijn een bekende partner van Aviko en hebben reeds vele werken uitgevoerd in de bestaande fabriek in Proven, niet ver van Poperinge”, zegt Vandenberghe. In de industriebouw is Alheembouw een gerenommeerde partij. “We hebben een goede reputatie opgebouwd en voeren ook veel werken uit bij vergelijkbare bedrijven als Aviko. Dit neemt niet weg dat de realisatie van de nieuwe fabriek ook voor ons een project van flinke omvang is. Zoiets komt niet elke dag op de markt. Het is best wel speciaal om vanuit helemaal niets (greenfield) een compleet nieuwe site te bouwen.” 

Alheembouw is verantwoordelijk voor de volledige ruwbouw van de fabriek op de drie percelen, plus de afwerking. De bouw van het equipement valt onder de verantwoordelijkheid van Aviko, dat deels parallel loopt aan de bouwwerkzaamheden. 

De nieuwe fabriek wordt gebouwd door bouwkundig aannemer Alheembouw.

Drie-eenheid

Aviko heeft bewust gekozen voor een drie-eenheid tussen opdrachtgever, architect en bouwkundig aannemer. “Die constructie werkt buitengewoon goed”, weet Vandenberghe. “We profiteren van elkaars kennis en ervaringen, wat het voor iedereen aangenamer en economischer maakt om te bouwen. Voor ons is het zoals gezegd een zeer mooi project met een grote diversiteit aan werken. Ook onze medewerkers kunnen hun expertise hier volop laten gelden. Veel onderdelen van de fabriek zijn in prefab uitgevoerd, de waterzuivering daargelaten. Dat vormt meteen ook een waar huzarenstuk. Doorgaans wordt een waterzuivering met ronde tanks uitgevoerd, hier gaat het om rechthoekige tanks die in het werk worden gestort (3.000 m²), onze eigen corebusiness. Alles moet perfect waterdicht zijn. Bovendien wordt er tijdens de stortfases op verschillende plaatsen een PE-lining ingestort. Deze dient als extra betonbescherming gezien het agressieve milieu in de waterzuivering. Alvast een zeer mooie referentie als die af gaat zijn.”

Gezien de complexiteit en de omvang van de nieuwe fabriek heeft Aviko bewust gekozen om de civiele bouw vroegtijdig aan te besteden.

Duurzaamheidsambities

Aviko streeft ernaar groei te realiseren op een duurzame en verantwoorde wijze met respect voor mens, maatschappij en milieu. “Duurzaamheid heeft in de nieuwe fabriek de grootst mogelijke aandacht”, stelt Koole. “Dit komt onder meer tot uiting in gecombineerde stroom- en warmteopwekking, minimaal verlies van aardappelmateriaal door volledig hergerbuik van restanten en water, zonnepanelen op het dak en een energiezuinig vrieshuis.”

Een aardappel bestaat voor 80% uit water en bevat dus relatief weinig droge materie. “Dat is ook de reden dat we de fabriek bouwen middenin een aardappelgebied, zodat we met zo weinig mogelijk water over de weg rijden. Frites daarentegen bestaan voor zo’n 65% uit droge materie. Het is dus economisch en milieutechnisch veel efficiënter om met frites over de weg te rijden dan met aardappelen. Er is dan een veelvoud aan vrachtwagens nodig in vergelijking met het eindproduct.”

Alheembouw is in oktober 2019 gestart met de uitvoering op locatie. “De nieuwe fabriek wordt gefaseerd opgeleverd”, zegt Vandenberghe. Tegen maart 2022 zal alles in bedrijf zijn. Uiteindelijk is Aviko in staat om 175.000 ton frites per jaar te produceren. Dat betekent dat er zo’n 60 ton aan aardappelen per uur over de productielijn wordt verwerkt. Het is een uitdaging om alles tijdig geregeld te krijgen en onderaannemers mee te krijgen, maar dat is aan Alheembouw wel toevertrouwd. “Voor ons is de nieuwe fabriek een zeer mooie referentie in de industrie waar we initieel uit gegroeid zijn.”   

Weber Beamix in duurzamer jasje

duurzaam
Lees het gehele artikel

De urgentie om duurzamer om te gaan met plastic wordt in onze samenleving breed gedragen. Zo ook bij Weber Beamix. Samen met verpakkingsleverancier Nordfolien en Searious Business zijn we een traject gestart om ons plasticgebruik te verduurzamen.

Al sinds 2018 gebruiken we 50% recyclaat in onze plastic zakken en zijn we voor onze overige verpakkingen, zoals emmers, omgeschakeld naar het gebruik van 100% gerecycled kunststof. Na uitgebreid testen, zijn we trots dat wij als eerste leverancier voor de bouw in Nederland het aandeel recyclaat in onze zakken van 50% naar 70% hebben kunnen verhogen. Dit zorgt voor een additionele vermijding van zo’n 100 ton kunststof afval op jaarbasis en daarmee een significante verlaging van onze plastic footprint.

‘Voorsprong door oorsprong’ is al jarenlang de slogan van Weber Beamix.

Hoogwaardige poedercoatsystemen: optimale conservering van staalconstructies

foto-1-van-merksteijn-kopieren
Lees het gehele artikel

Poedercoaten biedt in vergelijking met geautomatiseerd natlakken een groot aantal voordelen. Zo is poedercoaten onder meer milieuvriendelijker en biedt het een krasvaster, gemakkelijker bij te werken en bovendien fraaier eindresultaat. Niet raar dat steeds meer opdrachtgevers ervoor kiezen om stalen constructiedelen met behulp van deze techniek te laten conserveren. Bij Van Merksteijn Staalcoating, al zo’n 75 jaar actief in de staalconservering en uitgegroeid tot één van de toonaangevende staalcoatingbedrijven in Nederland, ervaren ze dat elke dag.

Om aan de groeiende vraag tegemoet te komen, neemt het in Raalte gevestigde bedrijf op 1 januari 2020 een hagelnieuwe poedercoatlijn in gebruik. Daarmee wordt de productiecapaciteit op het gebied van poedercoaten in één klap verdubbeld.

Directeur Jan-Bart van Merksteijn kijkt reikhalzend uit naar de eerste dag van het aanstaande jaar. “Met de komst van de nieuwe, ultramoderne poedercoatstraat maken we qua efficiency grote stappen en zijn we beter in staat om aan de almaar groeiende marktvraag naar gepoedercoate producten te voldoen. En die toenemende behoefte heeft alles te maken met de vele voordelen van dit duurzame staalconserveringsprocedé.”

foto-1-van-merksteijn-kopieren

Luchtfoto van het terrein van Van Merksteijn met rood gemarkeerd de nieuwe opslag en poedercoatlijn.

 

Duurzamer en fraaier

Een aantal daarvan verdient een nadere uitleg. Waar een natlaksysteem bijvoorbeeld met oplosmiddelen uithardt, gebeurt dat bij poedercoaten via een thermisch proces. Dat levert niet alleen een duurzamer geproduceerd eindresultaat op, ook de uithardingsduur is bij poedercoaten aanzienlijk korter. “Het uitwasemen van de bij natlaksystemen gebruikte oplosmiddelen neemt twee weken in beslag, een periode waarbij het systeem zacht blijft”, aldus Van Merksteijn. “Het uitharden van een oplossingsmiddelenvrije poedercoatlaag duurt slechts tien minuten. Daarna is het systeem ook écht hard en kan het behandelde product direct getransporteerd en gemonteerd worden. Verder is het zo dat je bij een poedercoatsysteem met hogere glansgraden kunt werken. Het procesmatig aanbrengen van het systeem resulteert in een egalere en esthetisch zeer fraaie uitstraling van het behandelde product. Bovendien zijn gepoedercoate componenten veel gemakkelijker en haast onzichtbaar bij te werken in het geval van beschadigingen. Daartoe bieden we een breed scala spuitbussen met eencomponentenverf, een product dat in eigen huis exact op kleur wordt gefabriceerd.”

Afstemming

Met een bedrijfsoppervlak van circa 135.000 m2, waarvan bijna 60.000 m2 productieruimte, is Van Merksteijn Staalcoating in staat om dagelijks zo’n 600 ton staal te verwerken. Dat gebeurt niet alleen binnen de in 1997 in gebruik genomen hypermoderne poedercoatstraat, één van de grootste van Europa. Ook voor natlakken, duplex en het aanbrengen van brandwerende coatings kloppen opdrachtgevers uit binnen- en buitenland met succes aan in het centraal gelegen Raalte. Die stroom zal met de komst van de momenteel verrijzende nieuwe poedercoatlijn alleen maar groter worden. “Het besluit om een tweede poedercoatstraat te bouwen, biedt ons vanaf volgend jaar de mogelijkheid om optimaal aan de toenemende vraag vanuit de markt tegemoet te komen”, zegt Van Merksteijn. “Vanaf 1 januari verdubbelt onze productiecapaciteit. Daarnaast wordt de opslagruimte met ongeveer 1,2 hectare uitgebreid en zal onze logistieke dienstverlening nauwgezet worden afgestemd op het grotere productievolume. Aspecten die naadloos aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant. Want die staan bij ons al 75 jaar nadrukkelijk centraal.”

AALBORG EXTREMEtmLIGHT120 Officieel gelanceerd in november 2018

aalborg-2
Lees het gehele artikel

De nieuwste generatie voorgemengd ultra-hoogperformant cement met duurzame bindingstechnologie

Vanaf november 2018 is AALBORG EXTREMEtm LIGHT120, de nieuwe generatie voorgemengd ultra High Performance Concrete (UHPC) op basis van AALBORG WHITE® -cement, verkrijgbaar op de markt. Het product wordt eerst voorgesteld in Europa en zal vanaf januari 2019 ook in de VS en China verkrijgbaar zijn.

AALBORG EXTREMETM LIGHT120 is het eerste gecommercialiseerde product onder het merk AALBORG INWHITE SOLUTIONTM . Het fungeert als innovatiemotor voor  technologisch geavanceerde producten die gebaseerd zijn op White Cement en die een hoge toegevoegde waarde opleveren. Het Innovation Team, dat wordt geleid door Group Sales, Marketing & Commercial Development en samenwerkt met het R&D Lab in Aalborg, is erin geslaagd om de grenzen van de traditionele technologie voor het gebruik van White Cement te doorbreken. De nadruk ligt daarbij op innovatie en milieubescherming, om de ontwikkeling van duurzame industriële producten te ondersteunen.

Aalborg

AALBORG EXTREMETM Light 120 is gebaseerd op de recent gepatenteerde duurzame bindingstechnologie van de Cementir Holding, FUTURECEMTM. Deze technologie veroorzaakt zeer voordelige puzzolane reacties zonder beperkt te worden door de beschikbaarheid of kwaliteit van afvalstoffen van andere industrieën die de impact op het milieu minimaliseren. Het voorgemengde UHPC-product is volledig gedocumenteerd met een voorspelbare performantie. Hierdoor kan het ter plaatse op maat worden gemaakt binnen een vooraf bepaald bereik om de productiekosten en -efficiëntie te optimaliseren

DE NIEUWE GENERATIE UHPC HEEFT GROENE GENEN

De met succes ontwikkelde, complexe bindingstechnologie achter het UHPC-product is te danken aan een synergie tussen het Innovation Team, Research & Quality Centre in Aalborg, Denemarken, en het Global Sales Team van de Cementir Holding. AALBORG EXTREMETM Light 120 is gebaseerd op een verdere verfijning van de duurzame bindingstechnologie FUTURECEMTM. Deze technologie gebruikt een unieke selectie van de grondstoffen van de geschikte natuurlijke bronnen, die superieure puzzolane reacties vertonen en niet beperkt worden door de beschikbaarheid en de kwaliteit van afvalstoffen van andere industrieën.

Cementir Holding is een innovatieve marktleider in de industrie van wit cement en wil op een milieuvriendelijke en duurzame manier hoogkwalitatieve producten maken.

EEN VOLLEDIG GEDOCUMENTEERD PRODUCT MET VOORSPELBARE PERFORMANTIE

AALBORG WHITE®, een erkend en vertrouwd wereldwijd merk, is het White Cement dat gebruikt wordt in de Aalborg Extreme TM Light 120. Het biedt onder andere een verbeterde interactie met mengstoffen en een voorspelbare en betrouwbare UHPC-performantie door zijn hoge graad van chemische zuiverheid en de inherente stabiliteit van zijn kwaliteit.

Aalborg Extreme TM Light 120 werd ontwikkeld als veilige en betrouwbare oplossing voor het maken van UHPC-producten. Het werd ontworpen om met succes te voldoen aan de vereisten van industriële producenten, en tegelijkertijd klanten de mogelijkheid te bieden om de kleur (anders dan het originele wit), het vezeltype en de dosering te kiezen. De stevige UHPC-mix heeft een hoge viscositeit, maar ook

uitstekende vloei-eigenschappen met een droogtijd die geschikt is voor industrieel gebruik. “Het geeft voldoening om de eerste “Voice of Customer” in Europa te mogen ontvangen, die een positieve productbeoordeling gaf. Samen met het Aalborg White Innovation Team hebben we verschillende tests gedaan om de bewerkbaarheid en de sterkte van het product te testen. Het product bleek de perfecte eigenschappen te hebben om uitstekend te voldoen aan de marktvraag.”

De superieure duurzame eigenschappen van Aalborg Extreme TM Light 120 maken het mogelijk om dunne, lichtgewicht, ultrasterke betonproducten te ontwerpen en te maken, zoals bepleisteringen, gevelbekledingen, zonneschermen, tuinornamenten of stadsmeubilair. Het premix-product biedt een gemakkelijke oplossing voor een veilige en schone productie van hoogkwalitatieve UHPC-elementen voor een typisch industrieel productieproces, dankzij zijn uitstekende eigenschappen, en dan vooral:

  • bewerkbaarheid – zelfcompacterende eigenschappen en langdurige vloeibaarheid
  • hoge vroeg- en eindsterktes
  • voorspelbare en betrouwbare prestaties
  • krimpt zeer weinig, waardoor het risico op barsten wordt geminimaliseerd
  • zeer duurzaam, zelfs in gure omstandigheden.
  • kleurprestaties, buitengewone witheid voor architecturale en decoratieve elementen

Als vooraanstaand producent van White Cement heeft Cementir Holding een voortrekkersrol in de White Cement-innovatietechnologie. De Holding hecht in zijn ontwikkelingsstrategie veel belang aan een diepgaand begrip van de behoeften van de klant en de lokale markt. Bovendien stelt het bedrijf innovatie en duurzaamheid voorop en gebruikt het technologie om nieuwe producten te ontwikkelen die een duurzame ontwikkeling van de industrie ondersteunen.