Tagarchief: DYWIDAG

Voorspansysteem ‘behoudt’ monumentale sluiswachterswoning

Lees het gehele artikel

Het Albertkanaal in de haven van Antwerpen wordt vernieuwd en aangepast aan het steeds grotere formaat van de binnenvaartschepen. In dat kader krijgt ook de Royerssluis een omvangrijke update en wordt zij fors uitgebreid. Om de geschiedenis van het gebied te behouden, wordt de markante sluismeesterwoning uit 1907 gerenoveerd en in gebruik genomen voor de bediening van de nieuwe sluis. DYWIDAG werd ingeschakeld om met een tijdelijk voorspansysteem de woning op zijn plek te houden tijdens de graafwerkzaamheden.

In het ontwerp dat architectenbureau ZJA maakte voor de nieuwe Royerssluis is veel aandacht besteed aan het combineren van de historische onderdelen en de nieuw te bouwen elementen. “Met het uitbreiden van de sluis komt de sluismeesterwoning als het ware op een eiland te liggen”, begint Robert Jansen van DYWIDAG. “Rondom het gebouw wordt tot op grote diepte ontgraven. Voordat het zover is, wordt de sluismeesterwoning eerst rondom in de diepwanden gezet. Om te voorkomen dat de diepwand na het ontgraven naar buiten ‘valt’, zorgen wij er met onze voorspansystemen voor dat we de diepwanden aan de bovenzijde met elkaar verankeren, dwars door de woning heen.”

Opspannen en ontspannen

De diepwanden worden aangebracht tot een diepte van 21 meter waarna het grondpakket zo’n 15 meter wordt ontgraven. “De woning staat op palen, dus de kans dat deze wegzakt is nihil”, zegt Jansen. “Wel is het zaak om het grondpakket rond de palen stabiel te houden. Daarom is gekozen om het gebouw rondom in diepwanden te zetten. De wanden worden met forse overlengte in de grond aangebracht, maar aan de bovenzijde is er geen verankering. Dat lossen we op met ons voorspansysteem. We hebben een concept ontwikkeld dat niet alleen de krachten kan opvangen, maar ook na een jaar of drie tot vier weer ontspannen en verwijderd kan worden.”

De basis wordt gevormd door een 15-strengs voorspansysteem van DYWIDAG met daarin vetstrengen in een PE-omhulling. “Op de diepwand wordt een constructieve betonbalk geplaatst waarin onze verankering wordt opgenomen en we het geheel kunnen aanspannen en ontspannen.”

Vervorming

In totaal plaatst DYWIDAG acht voorspansystemen in lengterichting en vijf exemplaren in breedterichting door het gebouw. “De strengen gaan dwars door de kelder van de sluismeesterwoning”, legt Jansen uit. “We spannen bewust op een hele lage voorspankracht en vertrouwen op het mechanisme van vervorming. Omdat de diepwand door zijn eigen gewicht toch gaat ‘uitbuiken’ komt de kabel vanzelf op spanning. Als de werkzaamheden straks zijn afgerond, wordt de grond weer aangevuld en zal de diepwandconstructie weer wat terug naar binnen buigen, waardoor de kabel iets ontspant. De verwachting is dat de constructie niet zijn oorspronkelijke positie zal innemen, vandaar dat we in de laatste fase de voorspansystemen moeten ontspannen.”

De voorspanconstructie bij de sluismeesterwoning is voor DYWIDAG technisch gezien niet heel complex. Jansen: “De overspanningen en kabelopbouw zijn vrij standaard, het is juist de toepassing dat het project voor ons bijzonder maakt. Met de toevoeging dat we het geheel na een aantal jaren weer mogen ontspannen. Zo’n tijdelijke toepassing is niet heel gebruikelijk voor onze systemen en maakt het best uniek.”   

De veelzijdigheid van voorspansystemen

arc-maj
Lees het gehele artikel

De voorspansystemen van DYWIDAG zijn vooral gekend van toepassingen in gebouwen, bruggen, tunnels en viaducten. De brede waaier aan voorspansystemen biedt echter ook een oplossing voor minder voor de hand liggende toepassingen, zoals het verankeren van stalen silo’s of signalisatiemasten aan betonfundamenten, het vastzetten van kraanbanen, de achterafmontage van balkons en het realiseren van fundatieversterkingen. Een gesprek met Robert Jansen over ‘de andere kant van DYWIDAG’.

DYWIDAG werkt dagelijks aan het veiliger, sterker en slimmer maken van constructies. “Behalve voor de gebruikelijke toepassingen kan men ook voor andere situaties bij ons terecht waar sprake is van het verbinden van staal met beton”, zegt Jansen. “Constructeurs kunnen in feite met alle verankeringsuitdagingen bij ons terecht. Wij bijten ons er graag in vast en komen tot een passende oplossing. Het toepassingsbereik van onze voorspansystemen is uiterst veelzijdig.” 

De brede waaier aan voorspansystemen biedt ook een oplossing voor het verankeren van signalisatiemasten aan betonfundamenten.

Landmarks

Wie de laatste jaren over de Belgische E411 richting het zuiden is gereden, heeft nabij Lavaux-Sainte-Anne vast de grote boog, oftewel de Arc Majeur, opgemerkt. Het kunstwerk is namelijk bijna niet te missen; het is de grootste monumentale sculptuur van Europa. De Arc Majeur, een creatie van de Franse beeldhouwer Bernar Venet, is 60 meter hoog en weegt 250 ton. Voor de verankering van deze landmark werd DYWIDAG ingeschakeld. “De stalen voet is met behulp van onze voorspantechniek aan de betonfundatie opgespannen”, weet Jansen. “Datzelfde ‘trucje’ passen we in veel meer situaties toe, zoals bij de verankering van de affakkelmast bij Shell in Moerdijk. De stalen mast rust al meer dan 40 jaar op een betonfundatie. De verankering daarvan voldoet echter niet meer aan de huidige wet- en regelgeving. De mast wordt nu voorzien van een nieuw fundament waar onze voorspansystemen een wezenlijk onderdeel van uitmaken.”

Met de zogenaamde itens© methodiek kun je balkons tegen de verdiepingsvloer aan trekken.

Van silo’s tot slimme balkons

Zelfs in een industriële omgeving kom je voorspansystemen van DYWIDAG tegen, vervolgt Jansen. “Bij Tata Steel in IJmuiden zijn onze voorspanstaven toegepast in de oplegconstructie van een zware kraanbaan, maar bijvoorbeeld ook bij de verankering van de windverhitters. Deze grote stalen silo’s zijn met behulp van onze systemen aan het betonnen fundament verankerd. De verankering wordt jaarlijks door ons geïnspecteerd.” Een andere mooie toepassing van de DYWIDAG-voorspansystemen richt zich op een efficiënte verankering van balkons. “Met onze strengen worden balkons letterlijk tegen de verdiepingsvloer aan getrokken. Dankzij deze zogenaamde itens© methodiek kun je balkons realiseren op plaatsen waar dat anders niet of nauwelijks kan. Ideaal voor nieuwbouw maar zeker ook voor renovatietoepassingen.”

In het Limburgse Amstenrade heeft DYWIDAG met de voorspansystemen zes woningen verlost van verdere verzakking.

De genoemde voorbeelden onderstrepen de veelzijdigheid van de DYWIDAG-systemen. “Het is slechts een greep uit de vele mogelijkheden”, concludeert Jansen die tot slot nog twee laatste out-of-the-box situaties deelt. “In het Limburgse Amstenrade hebben we recent met onze systemen zes woningen verlost van verdere verzakking als gevolg van mijnbouwactiviteiten uit het verleden. Dat is bereikt door de kruipruimte vol te storten met beton en deze aan de bestaande fundering vast te spannen, zodat de fundering onder de woningen nu als één grote plaat functioneert. En bij de vizierstuw in de Lek bij Hagestein, een toonaangevend kunstwerk in de Nederlandse strijd tegen het water, hebben we de basisplaat van de scharnierstukken tegen de betonnen pijlers gespannen. Kortom, we gaan geen uitdaging uit de weg.”   

Uniek funderingsherstel voor verzakkende woningen 

dywi-1
Lees het gehele artikel

Inwoners van de voormalige mijnstreken in Limburg ondervinden schade aan hun woningen die te herleiden zijn naar de mijnbouwactiviteiten uit het verleden. De schade is zichtbaar door scheurvorming of verzakkingen. In Amstenrade zijn onlangs zes woningen ‘verlost’ van verdere verzakking door een wel heel bijzondere techniek, bedacht en ontwikkeld door Dywidag.

We zijn door aannemer Van Wijnen benaderd om ons licht te laten schijnen op de funderingsproblematiek bij de zes woningen in Amstenrade, begint Robert Jansen van Dywidag. “Er lagen enkele oplossingen op tafel, maar die bleken nogal ingrijpend voor de bewoners. Het zou resulteren in veel hinder en bovendien waren er twijfels of de geopperde methodieken wel het juiste resultaat zouden bieden. Wij zijn benaderd om de aanpak te versimpelen en dat heeft geleid tot een compleet andere methodiek.”

Het gewicht van de woning is een vast gegeven, dus de enige mogelijkheid was om de fundatie-oppervlakte te vergroten.

Oppervlakte vergroten

De zes woningen zijn op staal gefundeerd met een traditionele strokenfundering. “We hebben eerst als het ware een ‘nulmeting’ gedaan waarbij we de grondspanningen hebben gecontroleerd”, legt Jansen uit. “Daaruit kwam naar voren dat een en ander in evenwicht was. Zodra er ook maar iets verandert in de grond, is de kans groot dat er zettingen optreden. Om van die problematiek af te komen, moet de grondspanning worden verlaagd. Het gewicht van de woning is een vast gegeven, dus de enige mogelijkheid was om de fundatie-oppervlakte te vergroten. En dat is bereikt door de kruipruimte vóór vol te storten met beton en deze aan de bestaande fundering vast te spannen. Daarmee creëren we aanzienlijk meer oppervlakte waardoor de grondspanning enorm daalt en de massa die wordt toegevoegd in verhouding minimaal is. Mochten er plaatselijk weer zettingen optreden, dan fungeert de fundering onder de woningen als één grote plaat en is de kans op scheurvorming nihil. De krachten worden nu verdeeld over een veel groter oppervlak.”

Mochten er plaatselijk weer zettingen optreden, dan fungeert de fundering onder de woningen als één grote plaat en is de kans op scheurvorming nihil.

Enkelstrengs VZA-systeem

Ook vanuit praktisch oogpunt was de oplossing van Dywidag een veel interessanter alternatief. “We hoefden geen activiteiten in de woning uit te voeren, wat maakte dat de bewoners geen overlast ondervonden van de werkzaamheden, los van een stukje bereikbaarheid over planken naar de voordeur. Rondom de woningen is namelijk een sleuf gegraven, waarbij gaten in het metselwerk zijn gemaakt om van buitenaf in de kruipruimte te komen. De kruipruimte is vervolgens volgestort tot een bepaalde hoogte, zodat deze nog altijd bereikbaar blijft voor bewoners. Vervolgens is ook de sleuf volgestort om zo een stabiele randbalk te creëren waaraan de oude strokenfundering en nieuwe vloer zijn verankerd. Het hele pakket is aan elkaar gespannen met het Dywidag enkelstrengs VZA-systeem. Het eindresultaat stemt naar ieders tevredenheid. Geonius heeft de oplossing geotechnisch beoordeeld en kwam tot de conclusie dat de grondspanning dermate is gedaald waarbij een stabiele rij woningen is ontstaan. Plaatselijke zettingen hebben geen invloed.” Ingenieurs-bureau Heino heeft in opdracht van DYWIDAG dit concept constructief uitgewerkt.

De oplossing van Dywidag is ook opgepakt door de Stichting Calamiteitenfonds Mijnwaterschade. “Het wordt officieel gezien als een erkende oplossing en dat heeft ertoe geleid dat we inmiddels ook al een volgend project in opdracht hebben”, besluit Jansen.   

Monitoring van voorspankracht

IMG_20190130_094502
Lees het gehele artikel

DYWIDAG is vooral bekend van de voorspantechniek. Een steeds belangrijker onderdeel van de dienstverlening vormt het thema monitoring. Oftewel: Life Span Management over de gehele levensduur van een constructie om zo meer grip te krijgen op de constructie en eventuele reparaties en versterkingen tijdig te kunnen uitvoeren.

Door te weten wat er gebeurt en hoe iets gebeurt, kun je gericht acteren en nieuwe projecten engineeren.

Zeker duizend bruggen zijn in Nederland over de initiële levensduur heen. Maar wat betekent dat? Wat moet er gebeuren? “Door bruggen te monitoren, wordt inzicht verkregen in de actuele staat van een constructie”, zegt Jansen. “Onze afdeling Life Span Management kan veranderingen in constructies (niet alleen bruggen, maar ook kademuren, sluizen, enz.) volledig in beeld brengen door de integratie van sensoren. Dat geeft niet alleen informatie over een eventuele vervorming, maar over verplaatsing, verlenging en verkorting. Ook kunnen we de voorspankracht meten en hoe deze verandert met de tijd. Door in kaart te brengen waar exact de knelpunten zitten, kan er actief worden ingegrepen om calamiteiten te voorkomen. Onnodig onderhoud op basis van ‘klassieke protocollen’ is bovendien verleden tijd.”

Onnodig onderhoud op basis van ‘klassieke protocollen’ is verleden tijd.

Voorspanning zonder aanhechting

“Wij hebben als internationaal gevestigd en opererend bedrijf de kennis, middelen én producten in huis en nemen ook heel bewust onze verantwoordelijkheid”, vervolgt Jansen. “We zetten heel hard in op de thema’s duurzaamheid en circulariteit. Zo volgen we nauwgezet de ontwikkelingen in geprinte constructies. Niet alleen qua voorspantechnieken, maar ook qua monitoringsoplossingen. We hebben bijvoorbeeld onze expertise en systemen ingezet voor de eerste geprinte fietsbrug ter wereld die drie jaar geleden in het Brabantse Gemert in gebruik is genomen en zijn nu nauw betrokken bij de ontwikkeling én monitoring van een printburg in Nijmegen. Het printen van grotere constructies betekent over het algemeen dat verschillende elementen aan elkaar gekoppeld moeten worden. De manier van opbouwen van de voorspanning vraagt om andere technieken dan de gebruikelijke methodieken in beton. Daar bieden wij de juiste oplossingen voor: voorspanning zonder aanhechting.”

Door bruggen te monitoren, wordt inzicht verkregen in de actuele staat van een constructie.

Meten is weten

Om het effect van de belasting op de voorspanning (zonder aanhechting) in (print)bruggen te monitoren, worden sensoren geïntegreerd. Jansen: “Er worden vooraf allerlei aannames gedaan. Door effectief te meten, kunnen we controleren of die aannames uiteindelijk ook gegrond zijn. Het circulaire viaduct in Kampen is een demontabele testbrug en samengesteld met losse componenten. Sensoren rondom de voorspankabels en onder de brug meten de vervorming als gevolg van de belasting op het dek. Daarnaast zijn er temperatuursensoren zowel boven als in het dek geplaatst en is er cameratoezicht om de aard van het verkeer goed te kunnen beoordelen. Ook is de positie van de brug op de aardbol met sensoren exact vastgelegd om verschuivingen te detecteren. De brug is inmiddels weer gedemonteerd en heeft zich goed gehouden. Uiteindelijk bleken onze aannames zelfs iets te conservatief en konden we met minder voorspanning af. Ook dat is een conclusie waar je maar op één manier achterkomt: meten.”

Monitoring maakt de cirkel rond, resumeert Jansen. “Door te weten wat er gebeurt en hoe iets gebeurt, kun je gericht acteren en nieuwe projecten engineeren. Zo wisten we voor de printbrug in Nijmegen, een testbrug die uiteindelijk onderdeel uitmaakt van de complete brug, de juiste voorspanning te engineeren. Ook hier is de specifieke voorspankracht tijdens het testtraject gemeten met behulp sensoren rondom de voorspankabels. De resultaten lagen precies in lijn met hetgeen berekend was. Door constructies met sensoren slimmer te maken, kunnen we uiteindelijk ook slimmer engineeren.”  

Nieuwe benadering van infrastructurele vraagstukken heeft de toekomst

Foto 4 – DYWIDAG kopiëren
Lees het gehele artikel

Dat doet het bedrijf niet primair voor eigen gewin. De belangrijkste reden om infrastructurele vraagstukken alternatief te benaderen, schuilt in de verplichting om de wereld van vandaag én morgen een stukje milieuvriendelijker te maken. “We moeten onze expertise, mensen én middelen in termen van duurzaamheid en circulariteit optimaal benutten”, meent manager post-tensioning Benelux Robert Jansen.

De eerste 3D geprinte brug ter wereld ligt in Gemert.

Met specialistische kennis en innovatieve technieken zorgt DYWIDAG voor vooruitgang in de bouwwereld. Via voorspan- en geotechnieken, maar ook met bekistingsankers en gewelfondersteuning in tunnels en mijnen. Disciplines waarmee vooral de civiele betonbouw, utiliteitsbouw, mijnbouw, tunnelbouw en funderingssector worden bediend. Inclusief een deskundig advies, een tiptop installatie en een perfecte nazorg.

Fundatie drijvend kantoor.

Alternatieven

Met de focus op duurzaam en circulair bouwen laat DYWIDAG zich in de bouwsector steeds vaker gelden. Als pionier, initiator én uitvoerder. “Tegen het decor van duurzamer bouwen zoeken we constant naar alternatieve toepassingen voor onze producten”, zegt Jansen. ‘In de civiele hoek gaat het dan vooral om voorspanningen. Een specialisme dat we graag combineren met een andere tak van sport: 3D printing. De afgelopen jaren hebben we op dat vlak al aan diverse projecten, waaronder de eerste 3D geprinte fietsbrug ter wereld, een bijdrage geleverd. Zowel qua ontwikkeling als uitvoering. Dat alles met de insteek om dingen ánders te doen. Waar het om gaat, is om met een slimme combinatie van technieken en disciplines de belasting voor het milieu te reduceren. Via minder CO2-uitstoot en een afnemend gebruik van grondstoffen of juist door het hergebruik ervan. In dat kader hebben we bijvoorbeeld recent een volledig demontabele én remontabele brug in Kampen gerealiseerd. Een schoolvoorbeeld van flexibel en circulair bouwen.”

Spannen van een ligger voor een circulair dek in Kampen.

Leerproces

Voor het doorontwikkelen en uitvoeren van op duurzaamheid ingestoken initiatieven als 3D printing en de-/remontabel bouwen is bij
DYWIDAG op constructiegebied alles voorhanden. “We hebben de service, kennis en producten in huis”, aldus Jansen. “Daarin investeren we ook voortdurend. Enerzijds vanwege onze verplichting om zuinig te zijn op onze aarde, anderzijds omdat er toekomst in zit. Tegelijk realiseren we ons dat we op deze gebieden nog steeds lerende zijn. Maar je moet de guts hebben om onbekende paden te betreden. Pas dán kun je echt iets bereiken. En ga je een keer onderuit, dan moet je de kracht hebben om weer op te staan. Als het gaat om duurzaam bouwen is er nog ontzettend veel te ontdekken en te winnen.”   


Drijvend kantoor

In de Rotterdamse Rijnhaven levert DYWIDAG een bijdrage aan het eerste drijvende kantoor ter wereld. Binnen het volledig uit hout opgebouwde pand wordt behalve het hoofdkantoor van GCA (Global Commission on Adaptation) ook een restaurant met een groot buitenterras en een drijvend zwembad gevestigd. “Om het kantoor te dragen, is een drijvende betonnen fundatie benodigd”, aldus Robert Jansen. “Deze is opgebouwd uit 15 bakken van 24 meter lang, 6 meter breed en 3,5 meter hoog. De bakken zijn door middel van voorspankabels aan elkaar gekoppeld, waardoor een totaalfundament ontstaat van 24 bij 90 meter.”

Doordat water geen weerstand geeft aan de constructie dienen alle krachten die uit het kantoor afdalen door de fundatie opgenomen te worden. Dit heeft ertoe geleid dat de constructie een aanzienlijke voorspanning nodig had. “Daarnaast zijn de bakken geprefabriceerd en vervolgens tegen elkaar aan gevaren”, vervolgt Jansen. “Vanwege deze manier van bouwen is er gekozen voor externe voorspanning.”

In de bodem bevinden zich 6 kabels met 27 strengen en 3 kabels met 22 strengen. Daarnaast telt elke wand 2 kabels met 15 strengen. Het geheel is opgebouwd conform de ETA certificering 13-0979. Om de elementen ondanks de doorvoeren van de voorspankabels waterdicht te houden, is er een hoogwaardig rubber toegepast en zijn de bakken in de bouwfase tijdelijk met staven tegen elkaar getrokken. “Na het invoeren van de PE omhullingsbuizen zijn de strengen ingeschoten en de wigschijven gemonteerd. Daarna is het geheel gefaseerd gespannen. Aansluitend zijn de kabels geïnjecteerd om de duurzaamheid te borgen”, besluit Jansen.