Tagarchief: FEBE

Beton als onderdeel van de oplossing

CERO-project-Nederland
Lees het gehele artikel

Beton is sterk bezig om de – onterechte – conventionele perceptie van zich af te schudden. In de strijd tegen de klimaatopwarming en de drang naar meer groen in openbare ruimte kan (prefab) beton een positieve rol spelen. “Beton is geen onderdeel van het probleem, maar wel van de oplossing”, vertelt Sven Tilkin, project development manager bij Stradus, lid van FEBESTRAL, de deelvereniging binnen FEBE die de fabrikanten van prefabbetonproducten voor de bestratingsmarkt vertegenwoordigt.

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten en verdedigt de belangen van de sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals metselblokken en straatstenen tot de grote structuurelementen als brugliggers. Binnen FEBE opereert FEBESTRAL als deelvereniging waarbinnen de fabrikanten van prefabbetonproducten voor de bestratingsmarkt, zoals betonstraatstenen, betontegels, lijnvormige elementen en toebehoren, zich verenigen. FEBESTRAL staat in voor de ondersteuning van de commercialisering van de producten van haar leden, zowel op technisch als promotioneel vlak.

Beton als bouwproduct staat al eeuwen sterk. Maar dat betekent niet dat het materiaal niet onderhevig is aan innovatie. Integendeel. Beton evolueert en zal een cruciale rol blijven spelen in de bouwsector. “Het is één van de oudste bouwmaterialen die we kennen en vooral een bijzonder degelijk materiaal”, aldus Sven Tilkin van Stradus, specialist in prefab betonproducten voor het creëren van een aangename, toegankelijke, veilige en duurzame openbare ruimte. “In het creëren van klimaatbestendige openbare ruimte, wat de bouwshift ambieert, is beton deel van de oplossing. Vergroening is zeker goed en nodig, maar ook daar heeft beton zeker zijn plaats. Bovendien zullen bepaalde functionaliteiten altijd nodig zijn en dan is beton onmisbaar.”

Door de toepassing van gesloten, halfopen en open varianten kan het ontwerp rekening houden met wat primeert op een bepaalde plaats.

Ontwerpvrijheid

Binnen de betonwereld bevindt de bestratingssector zich momenteel  in een sterk evoluerende markt. Betonstraatstenen zijn immers een flexibel materiaal met vele voordelen. Naast de eindeloze mogelijkheden in vormen, formaten en texturen hebben karakteristieken als kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit het succes bepaald. De markt zit dus allesbehalve stil. Sven Tilkin: “Vooral op het vlak van waterdoorlatende bestrating en groenbestrating zien we heel wat gebeuren. En België speelt daarin een voortrekkersrol. In eerste instantie moesten de producten gewoon water doorlaten, maar later werd ook vormgeving zeer belangrijk. Zo lanceerde Stradus in 2015 een nieuwe straatsteenfamilie met gesloten, halfopen en open varianten. Op die manier kan het ontwerp rekening houden met wat primeert op een bepaalde plaats.”

Esthetiek

Een juist evenwicht vinden, is volgens Sven Tilkin zeer belangrijk: “Want we kunnen er niet omheen, het klimaat drukt ons steeds vaker met de neus op de feiten. Ook wat de samenstelling van onze betonmengsels betreft, kijken we daarom naar duurzamere alternatieven. Zo bestaan er al best veel technieken om beton te creëren zonder cement. Zelf lanceerde Stradus recent CERO-bestrating, waarbij gebruikt gemaakt wordt van cementvrij geopolymeerbeton met een CO2-uitstoot die tot 70 % lager ligt dan die van standaardbetonproducten en zelfs 35 % lager dan die van producten op basis van duurzamere cementtypes. Dit zonder in te boeten aan kwaliteit én met de vertrouwde sierdeklagen. In die sierdeklaag gebruiken we wel nog cement. Bewust, want dat zorgt voor standvastigheid wat de kleur betreft. En esthetiek is nu eenmaal belangrijk in de open ruimte. Bovendien is het beter om veel populaire stenen met een cementvrije onderbeton te produceren dan een steen die wel volledig cementvrij is, maar totaal niet interessant voor de markt.”

Wat de openbare ruimte betreft, zetten steeds meer besturen en opdrachtgevers in op vergroening en dat komt ook de ontwerpvrijheid ten goede.

Vergroening

Wat de openbare ruimte betreft, zetten steeds meer besturen en opdrachtgevers in op vergroening. “Het beeld van vergroening geraakt steeds meer ingeburgerd”, aldus Sven Tilkin. “Er komen vaak vragen over het onderhoud van bijvoorbeeld een parking met waterdoorlatende stenen. Maar dat valt best mee. Een beetje onkruid op een volle parking uit betonnen straatstenen is namelijk veel storender dan ongewenste begroeiing op een groenparking. Dus ook de perceptie op het vlak van onderhoud verandert. De coronapandemie heeft dit proces nog versneld. Mensen hebben het voorbije jaar het belang van een mooie openbare ruimte beter leren appreciëren.”

Het is dus duidelijk dat de bal rolt. “Niet alleen wat beton betreft, maar de hele bouwsector maakt een shift. Nederland staat op het vlak van circulaire economie verder dan België. In Nederland heb je de milieukostenindicator (MKI) die de fictieve milieuprijs weergeeft. Hoe duurzamer, hoe lager de MKI-waarde. Het zou goed zijn als België, waar de prijs bij aanbestedingen nog altijd zeer doorslaggevend, zoiets zou invoeren. Als fabrikant doen we uiteraard ons best om een steentje bij te dragen, maar uiteindelijk zijn we maar één schakel in het geheel. Daarom zijn organisaties zoals FEBE en FEBESTRAL enorm belangrijk omdat de stem van een federatie veel luider kan klinken”, besluit Sven Tilkin.     

Vincent Kerkstoel verkozen tot voorzitter van de Federatie van de Betonindustrie

Lees het gehele artikel

Hij volgt Stefan Van Buggenhout (CRH Structural Concrete nv) op, die zijn mandaat na een periode van 7 jaar beëindigde. 

Vincent Kerkstoel (44 jaar) is mede-eigenaar van het bedrijf KERKSTOEL 2000+ nv. Het bedrijf is gevestigd in Grobbendonk in de provincie Antwerpen en gespecialiseerd in de productie van prefab vloerplaten, dubbele wanden, massieve wanden en sandwichpanelen. Vincent Kerkstoel heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel en is sinds 2006 lid van de Raad van Beheer van FEBE.

De Raad van Beheer verkoos tevens een nieuw directiecomité.  Dat bestaat, naast Vincent Kersktoel, uit Sophie Bulcke (ondervoorzitster, Lithobeton nv), Stefan Van Buggenhout (ondervoorzitter, CRH Structural Concrete nv), Gert Van Cauwenbergh (Fingo nv), Luc Lemmens (Tubobel Group bvba) en Danny Roosens (Roosens Bétons sa)

De Algemene Vergadering verwelkomde twee nieuwe beheerders: Sonja Kuypers (CEO van Ebema nv) en Alfons van Woensel (Managing Director van Marlux nv/Stradus nv).

De uittredende beheerders, André Barendregt (voormalig algemeen directeur van Marlux nv/Stradus nv) en Ludo Panis (beheerder van Ebema nv) werden uitvoerig bedankt voor hun bijdrage aan de werking van FEBE en de sector.  Ludo Panis was niet minder dan 32 jaar onafgebroken beheerder van de Federatie en was bovendien voorzitter van 2007 tot 2013.

De Raad van Beheer bestaat vanaf heden uit:

 • Vincent Kerkstoel (Kerkstoel 2000+ nv), Voorzitter
 • Sophie Bulcke (Lithobeton nv), ondervoorzitster
 • Stefan Van Buggenhout (CRH Structural Concrete nv), ondervoorzitter
 • Koen Buyck (Xella nv)
 • Ludo Coeck (Coeck Betonfabriek nv)
 • Erwin Crommelynck (Alkern VOR Beton nv)
 • Dirk Deroose (Willy Naessens nv)
 • Raphaël Grimont (Prefer sa)
 • Bernard Joye (Enjoy Concrete nv)
 • Sonja Kuypers (Ebema nv)
 • Luc Lemmens (Tubobel group bvba)
 • Danny Roosens (Roosens bétons sa)
 • Gert Van Cauwenbergh (Fingo nv)
 • Dominique van der Velden (Anders Beton nv)
 • Alfons van Woensel (Marlux nv/Stradus nv)
 • Johan Verwee (Decomo nv)

Voor de betonsector is circulariteit een prioriteit

Prefab kolommen van Loveld voor het hoofdkwartier van BNP Paribas Fortis in Brussel. De hoeveelheid cut-outs is met 60% gereduceerd door het hergebruik van stukken.(Beeld: Enjoy Concrete & beeldcollectief)
Lees het gehele artikel

Beton heeft een lange levensduur en is volledig recycleerbaar

De prefab betonindustrie is zich zeer bewust van het belang van circulariteit om finaal de impact van het bouwproces op het milieu tot een absoluut minimum te beperken. Daarom is het cruciaal om gebouwen en elementen met een zo lang mogelijke levensduur te ontwerpen, zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken en te kiezen voor hoogwaardige gerecycleerde materialen. De redactie van Beton & Staalbouw ging met Stef Maas, directeur van FEBE, dieper in op deze interessante materie.

Tekst | Johan Debaere

Verplaatsbare prefab kolommen van Valcke. (Beeld: Enjoy Concrete & beeldcollectief)

Verplaatsbare prefab kolommen van Valcke. (Beeld: Enjoy Concrete & beeldcollectief)

Lange levensduur

“De eenvoudigste manier om de milieu-impact te reduceren, is de levensduur verlengen”, aldus Maas. “Dankzij een doorgedreven kwaliteitscontrole produceren we prefab betonelementen die qua levensduur niet te overklassen zijn. Bovendien zijn gebouwen in prefab beton doorgaans flexibel, aanpasbaar, robuust en resilient, waardoor ze met de eisen en uitdagingen van de tijd mee kunnen evolueren. Dankzij de bijzonder grote overspanningen van de prefab betonelementen – soms zelfs van gevel tot gevel – zijn de wanden niet dragend en te allen tijde verplaatsbaar. Zo kan een kantoorgebouw binnen 25 jaar een woontoren met winkels en serviceflats worden. Het is bovendien perfect mogelijk om gebouwen aan te passen – een gevel te vervangen bijvoorbeeld – zonder de rest van de structuur te hypothekeren. Dankzij de robuustheid en resilience kan prefab beton goed omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hogere temperaturen, hevige stormen, overstromingen, bosbranden, ….; parameters die bij het ontwerp niet bekend zijn.”

Dit project was winnaar van de FEBE Elements Awards 2018 in de categorie 'Outstanding Precast'. (Beeld: Enjoy Concrete & beeldcollectief)

Dit project was winnaar van de FEBE Elements Awards 2018 in de categorie ‘Outstanding Precast’. (Beeld: Enjoy Concrete & beeldcollectief)

Dematerialisatie en (meervoudige) recyclage

Dematerialisatie is kenmerkend voor de prefab betonsector, vertelt hij. “We hebben het vaak over het vervangen van grondstoffen door kennis, want hoe meer we het gedrag van onze elementen beheersen, hoe beter we ze kunnen uitpuren zonder daarbij de functionaliteit en duurzaamheid in het gedrang te brengen. Vandaag kunnen we kolommen sterker en slanker maken en vloeren produceren die dunner en performanter zijn dan ooit tevoren. Vele prefab betonfabrikanten breken ook al jaren beproefde of afgekeurde elementen om die te hergebruiken. Zo gaan er geen grondstoffen verloren en is er sprake van een hoogwaardig hergebruik. De betontechnologen weten perfect hoe ze een maximum aan gerecycleerde materialen kunnen inzetten zonder in te boeten op het vlak van prestaties van het beton. Alleen komt men met het hergebruiken van eigen recyclaat niet ver en moeten andere bronnen aangewend worden. Daarom moeten we aandacht besteden aan het gebruik van hoogwaardige gerecycleerde materialen, die voldoen aan de eisen die we binnen onze sector aan de grondstoffen stellen. Maar ook aan ‘nieuwe’ grondstoffen, meestal uit andere industriële sectoren, die zorgvuldig bewerkt worden voor gebruik in (prefab) beton. Het is voor het milieu en het imago van de sector van belang dat gebruiksgeschiktheid en meervoudige recyclage als basiscriteria beschouwd blijven bij de beoordeling van nieuwe en gerecycleerde materialen. Vandaag zien we buiten onze sector nog te vaak initiatieven die de toets van de tweede recyclage niet doorstaan.”

Bij het project Le Globe in Knokke werd de gevel vervangen, maar bleef de achterliggende dragende structuur behouden. Dit project is een bewijs dat (prefab) betonnen constructies aanpasbaar zijn.
(Beeld: Enjoy Concrete & beeldcollectief)

Een betonsector in volle beweging

“Als federatie willen we meewerken aan een regelgevend kader dat ruimte schept voor een hoger aandeel van gerecycleerde materialen in beton”, aldus Maas. “We besteden ook aandacht aan de reductie van niet herbruikbare verpakkingen en het opstellen van EPD’s (Environmental Product Declarations), die een volledig beeld van de milieu-impact van onze producten geven. Onze leden doen veel inspanningen om kwalitatieve, recycleerbare producten met een lange levensduur te realiseren en zetten volop in op circulariteit. Eén van de vele voorbeelden: specialisten in riolering en bestrating ontwikkelden een volledig assortiment producten met als doel om de cyclus van het hemelwater niet te onderbreken. Waterdoorlatende verhardingen in prefab beton zorgen ervoor dat men niet langer moet kiezen tussen het comfort van een verhard oppervlak en het drainerend vermogen van een onverhard oppervlak. Waterdoorlatende buizen zorgen er dan weer voor dat het water de tijd krijgt om de bodem in te dringen. Daarnaast worden grote inspanningen gedaan om het recycleren te verbeteren. Zo scheidt men nu granulaten en zand van de cementsteen en wordt die laatste verpulverd tot een herbruikbaar poeder met hydraulische eigenschappen. Beton wordt zo volledig circulair.”

De ‘ideale wereld’ komt dichterbij

“In een ideale wereld willen we de ‘historiek’ van een gebouw en van elk element in het bijzonder kennen. BIM speelt hier een belangrijke rol, maar dit model moet gevoed worden. De leden van FEBE spelen hier al hun rol, maar voor een goede opvolging moeten alle actoren dit over de gehele levensduur doen. Ook dat is een uitdaging. Ondertussen zoeken we naar manieren die toelaten dat onze bouwelementen zelf met het model communiceren. Sensoren worden steeds goedkoper en functioneler waardoor die ‘ideale wereld’ niet meer zo ver weg is.”   

FEBE Eléments Awards: Winnaars van de editie 2019

febe-elements-awards-2016.-ontdek-de-genomineerde-projecten-1-kopiren-kopiren
Lees het gehele artikel

FEBE, de Federatie van de Betonindustrie, heeft op donderdag 28 november 2019 in Waver haar jaarlijkse FEBE Elements Awards uitgereikt. Voor deze 8ste editie verwelkomde de Federatie meer dan 200 bouwprofessionelen in de gloednieuwe culturele hal “La Sucrerie”.

Tijdens de ceremonie, in aanwezigheid van Nicolas Janssen, vertegenwoordiger van Jean-Luc Crucke, Waalse minister van Begroting, Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuur van Wallonië, werden 5 projecten bekroond in de volgende categorieën:

• Precast in Buildings
Gebouwen gekenmerkt door het gebruik van prefab beton
• Precast in Structures
Geprefabriceerde structuren en prefab constructies ten dienste van de samenleving
• Precast in Landscape
Prefab beton dat de (publieke) ruimte aankleedt en verfraait
• Precast in Infrastructure
Ondergrondse realisaties in prefab beton
• Outstanding Precast
Projecten die het flexibele aspect van prefab beton benadrukken

 

De gasten kregen de mogelijkheid om terug te blikken op een halve eeuw magazine ‘BETON’. Met deze gewaardeerde overzichtstentoonstelling viert de federatie de 50ste verjaardag van haar vakblad. Ontdek de winnaars en genomineerden hier.

 

Opening van de inschrijvingen voor de FEBE Elements Awards 2019

banner-site-fea19-nl-kopieren
Lees het gehele artikel

De Federatie van de prefab Betonindustrie (FEBE) beloont ieder jaar de meest prestigieuze prefab betonprojecten. De inschrijvingsperiode voor deze 8e editie opent op maandag 19 augustus 2019. Inschrijvingen sluiten op vrijdag 4 oktober 2019 om 18u00.

Dit jaar kunnen de kandidaturen ingediend worden in 5 categorieën:

 • Precast in Buildings
 • Gebouw gekenmerkt door het gebruik van prefab beton
 • Precast in Structures
 • Constructies in prefab beton ten dienste van de maatschappij
 • Precast in Infrastructure
 • Ondergrondse realisaties dankzij prefab beton
 • Precast in Landscape
 • Prefab beton als aankleding van de (publieke) ruimte
 • Outstanding Precast

 

Deze categorie beloont jaarlijks projecten in een specifiek gebied. Outstanding Precast richt zich dit jaar op flexibiliteit.

De FEBE Elements Awards worden eind november uitgereikt. De prijsuitreiking vindt plaats op 28 november in de culturele hal van ‘La Sucrerie’ in Waver.

Vind alle informatie over de FEBE Elements Awards door te surfen naar www.febeawards.be