Tagarchief: funderingstechnieken

Geavanceerde funderingstechnieken: RTBF Média Square rust op 800 gewapende en verankerde funderingspalen

Franki1
Lees het gehele artikel

Franki Foundations, met haar hoofdzetel in Saintes, is gespecialiseerd in paalfunderingen, kerende wanden en grondverbetering. Het gamma paalfunderingen bestaat onder andere uit grondverdringende palen (trillingvrij of geheid), trillingvrije schroefpalen met uithaling van grond, boorpalen en micropalen. De expertise van Franki Foundations in kerende wanden bestrijkt zowel diepwanden, vernagelde wanden, tangent of secans palenwanden als soilmix wanden.

Franki Foundations maakt deel uit van de Belgisch internationale BESIX Group en beschikt over eigen vestigingen in diverse Europese landen. In deze hoedanigheid én omwille van haar jarenlange ervaring in bouwputten in beperkte stedelijke ruimtes werd het bedrijf ingeschakeld voor de funderingswerken bij de bouw van RTBF Média Square, het nieuwe hoofdkwartier van de Franstalige omroep in België.

Tot 4 niveaus verankeringen in de palenwand.

Uitdagende omstandigheden

Vanwege de complexiteit van het project en de specifieke plaatselijke bodemgesteldheid werden voor de realisatie van de bouwput diverse funderingstechnieken toegepast. Projectleider Olivier Vancoppenolle omschrijft het als volgt: “Het terrein waarop we moesten werken, was helemaal niet vlak en vertoonde een hoogteverschil van maar liefst 6 meter. Hierdoor waren we genoodzaakt om te werken vanaf diverse platformen op verschillende hoogtes.”

“Ook de bodemgesteldheid stelde ons voor de nodige uitdagingen. We hadden hier immers te maken met een typische, niet-verzadigde zandgrond, kenmerkend voor de Brusselse regio. Omwille van deze grond moesten we voor de nodige stabilisatie zorgen bij de realisatie van de drie ondergrondse niveaus. Dit bereikten we door te werken met verbuisde avegaarpalen (dubbel rotatiesysteem). Eén op de twee van deze palen, met een diameter van 63 cm en lengtes van 7 tot 18 m was voorzien van een wapening, geplaatst ná betonnering. In totaal werden 800 dergelijke palen over een bouwput perimeter van 450 lopende meter geïnstalleerd.”

Het team verantwoordelijk voor de uitvoering van de avergaarpalen door middel van een dubbel rotatiesysteem.

Complexe technieken

Vancoppenolle: “Door het toepassen van deze funderingstechniek, met de resulterende stabilisatie van de ondergrond, konden de kelderverdiepingen gerealiseerd worden zonder toevlucht te nemen tot de gebruikelijke taluds. Omwille van de diepte van de uitgravingen was een extra verankering van de palen nodig vanaf een zekere hoogte. Deze actieve verankering met voorspankabels liet toe om probleemloos de drie ondergrondse niveaus vooraf te stabiliseren en nadien uit te graven. Naast de realisatie van de bouwputwand werden over een kleinere perimeter 52 stabiliserende palen en 35 alleenstaande palen gerealiseerd, waarvan sommige dienst deden als funderingspalen voor de torenkranen.”

Stalen stempelbuizen waar grondankers vanwege de aanpalende gebouwen niet mogelijk waren.

Gefaseerde aanpak

“De funderingswerken op deze grote werf liepen, perfect gefaseerd, van september 2020 tot februari 2021, met inbegrip van een korte stilstand omwille van administratieve redenen. De goed geplande fasering van de werken maakte dat ook tijdens onze werkzaamheden de andere bouwpartners aan de slag konden blijven zonder nutteloos verlet. Er waren continu twee funderingsmachines aan het werk op de bouwplaats en er werden ruim 4.500 kubieke meter beton en 550 ton wapeningsstaal verwerkt voor de funderingspalen.”   

De funderingsgeschiedenis in een notendop

Voorbeeld-naast-belending-2
Lees het gehele artikel

Eigenlijk hebben de trillingen van boorstellingen altijd problemen veroorzaakt. Ook al was daar eind jaren vijftig nog weinig aandacht voor. Dat had ook niet zoveel zin, heien was eenvoudigweg de enige manier om gebouwen te funderen. Ed Revoort doorloopt de funderingsgeschiedenis, van de bonkende heistelling tot de trillingsvrije technieken van vandaag.

De trillingsvrije systemen van Funderingstechnieken Verstraeten. Deze palen zijn stuk voor stuk herwonnen en op display gesteld in Oostburg.

Ed Revoort, directeur van Funderingstechnieken Verstraeten, draait ruim 40 jaar mee in de funderingswereld en volgde de ontwikkelingen op de voet. “Terugkijkend was niemand gelukkig met de heistelling”, constateert hij. “Vanaf het eerste moment veroorzaakten de trillingen problemen in de directe omgeving. De problemen waren wellicht minder groot, maar riepen absoluut vragen op.”

Heien met flinke klappen

Sec gezien moet een fundering de last van een gebouw overbrengen naar een draagkrachtige laag, die wordt opgezocht met palen. “Aanvankelijk koos men hiervoor houten palen”, vertelt Revoort, “die met flinke klappen de grond ingingen. Maar al vanaf het eerste moment werd nagedacht over andere manieren. We zagen heipalen voor ons die met een draaiende beweging in de grond werden geboord, het liefst grondverdringend waardoor geen grond naar boven hoefde te worden getransporteerd.”

Het trillingsvrije systeem staat klaar voor de uitbreiding van Rustenburg in Voorburg.

Grondverdringend funderen

De firma’s De Wit en De Waal brachten in die tijd al een grondverdringende funderingstechniek op de markt. Een techniek met ongekende voordelen. De palen zakten na boring niet meer verder de grond in, waardoor ze volledig konden worden belast. Storende geluidsoverlast en scheuren en verzakkingen bij omliggende gebouwen bleven uit, waardoor veel funderingsbedrijven de techniek later overnamen.

De funderingsmachines

“Dit was voor Funderingstechnieken Verstraeten het moment om de machines te ontwikkelen die de palen in de grond konden boren”, vertelt Revoort. “We brachten de machinebouw onder in een aparte bv en beschermden de ontwerpen met patenten. De basis voor de Fundex-funderingstechnieken was gelegd, een innovatieve techniek voor trillingsvrij boren. Andere (familie)bedrijven specialiseerden zich in funderingstechnieken in brede zin en verkochten later hun bedrijf aan de grote aannemers. Deze konden hierdoor meerdere methoden aanbieden. Fundex bleef overigens zelfstandig.”

Gefundeerd advies

‘Door deze keuzemogelijkheid ontstond er behoefte aan advies. Wanneer konden prefab betonpalen worden ingezet? Wanneer voldeden ze aan de veiligheidsvoorschriften en hadden ze wel het gewenste draagvermogen? “De overheid (NEN) bepaalde in 2017 dat voor iedere partij die deze laatste vraag niet exact kon beantwoorden, de parameters 30% naar beneden werden bijgesteld. De regel moest partijen stimuleren om met goede bewezen proefresultaten terug te komen. Maar de aannemers verhoogden enkel het aantal palen, nog niet geremd door enige ambitie op het gebied van duurzaamheid, CO2-reductie of energiebesparing.”

Duurzaam. Trillingsvrij. Geluidsarm

“Gelukkig ligt ook die periode achter ons”, besluit Revoort. “Zoals veel andere funderingsbedrijven beschikt Funderingstechnieken Verstraeten over de rekenmethode die het draagvermogen tot op de kilo nauwkeurig berekent. Daarnaast hebben we de technieken om palen zestig tot zeventig meter de grond in te brengen, passend bij de hedendaagse hoogbouw. We kunnen nieuwe funderingen aanleggen en bestaande funderingen aanpassen en dat allemaal geluidsarm en trillingsvrij. We hebben de boortechniek mede ontwikkeld. Dat merk je.”   

Experts in funderingen en bedrijfsvloeren

miniscreed-kopieren
Lees het gehele artikel

Al veertig jaar realiseert Van Berlo kwalitatief hoogwaardige en duurzame vloeroplossingen. Dankzij de multidisciplinaire benadering met eigen divisiespecialisten heeft een opdrachtgever slechts één aanspreekpunt voor het ontwerp en de realisatie van de complete betonnen onderbouwconstructie. Dat leidt in veel gevallen tot een (kosten)efficiënt totaalpakket. Een gesprek met commercieel directeur Glenn Verhoef over de visie voor de toekomst.

Vloeroplossingen op staal, op palen, voegloos, met staalvezel versterkt, traditioneel gewapend, vlak, supervlak of vloeistofdicht, het is voor Van Berlo gesneden koek. “We beschouwen een bedrijfsvloer als een integraal project waarbij we met onze disciplines Bedrijfsvloeren, Engineering, Funderingstechnieken en Systeemfunderingen samen optrekken als één bouwteam voor onze relaties”, zegt Verhoef. “We zijn niet afhankelijk van derden. Zo kunnen we in de ontwerpfase al meedenken over de constructie of aanpassingen doen aan een hoofdontwerp. In veel gevallen zijn we in staat een slankere vloer te dimensioneren dan een algemeen constructeur voorschrijft. Daarmee kunnen grote besparingen worden gerealiseerd, zo hebben we reeds bewezen.”

‘Investeren is onze visie voor de toekomst’

Om de hoge kwaliteit te kunnen blijven garanderen, heeft Van Berlo een duidelijke focus voor de komende jaren. “Investeren is onze visie voor de toekomst”, zegt Verhoef stellig. “De klant staat daarin centraal. Ons doel is om klanten in de toekomst nog meer te ontzorgen. Mede door te luisteren naar hun wensen hebben wij een wijziging doorgevoerd in de organisatiestructuur, die aansluit bij het bieden van een totaalpakket. Dat uit zich in eigen klantenteams, vanaf de offerte tot aan de oplevering. Voor alle projecten stellen we één projectleider aan, zodat de opdrachtgever met al zijn vragen terecht kan bij één aanspreekpunt. Het maakt dat we benaderbaar blijven en vooral een betrouwbare partner zijn die maximale kwaliteit levert in proces en product.”

Investeren in mensen en medewerkers vormt een belangrijke pijler voor Van Berlo.

 

Van Berlo Academy

Krapte op de arbeidsmarkt, het is een bekend gegeven. Ook voor Van Berlo. Verhoef: “Investeren in mensen en medewerkers vormt een belangrijke pijler binnen onze organisatie. Enerzijds door te investeren in goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en anderzijds door het creëren van een fijne werkomgeving en het bieden van doorgroeimogelijkheden. Omdat specialisten moeilijk te vinden zijn, zijn we een eigen bedrijfsschool gestart, de Van Berlo Academy. Via deze academy kunnen we nieuwe medewerkers opleiden tot volleerd specialisten, zodat we ook in de toekomt kwalitatief hoogwaardige producten kunnen realiseren.”

Van Berlo onderhoudt nauw contact met zijn leveranciers. “We zien onze leveranciers van grondstoffen zoals beton, betonpompen, wapening in de vloer, et cetera echt als strategische ketenpartners”, schetst Verhoef. “Zo profiteren we van onze wederzijdse specialismen en kunnen we elkaar versterken. Daarnaast blijven we voortdurend investeren in innovaties en onderzoek om onze producten te verbeteren. Zo werken we intensief samen met de TU Eindhoven en beschikken we over een eigen betonlaboratorium om de eigenschappen en het krimpgedrag van beton te onderzoeken. Ook verrichten we controles op de bouw en zijn we nu al bezig met het aanleggen van kwaliteitsdossiers zoals wettelijk verplicht wordt per 1 januari 2021.”

Tot slot investeert Van Berlo voortdurend in de nieuwste software-oplossingen, zoals Tekla en in het up-to-date houden van het machinepark. “Naast alle vervangingsinvesteringen is dat laatste nodig om ervoor te zorgen dat wij met jong materieel blijven werken om de allerhoogste kwaliteit te kunnen blijven garanderen.”