Tagarchief: Heiloo

‘Geopolymeerbeton kan een echte gamechanger worden’

naamloos-1-kopieren-2
Lees het gehele artikel

Het in Heiloo voor het eerst in Nederland toegepaste gewapende geopolymeerbeton in een spoorwegonderdoorgang is een verre afstammeling van een ‘vergeten’ bindmiddel-concept dat al in 1908 werd vastgelegd. Het is door de specialisten van Delta Concrete Consult vertaald naar eigentijdse grondstoffen met als doel om moderne prestaties te leveren, bij een gehalveerde carbon-footprint ten opzichte van traditioneel hoogovencement dat anders gebruikt zou zijn.

jos-2-kopieren

Spoorwegonderdoorgang in Heiloo.

 

Delta Concrete Consult uit Vianen is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in beton en cementeuze composieten. ‘’Wij slaan een brug tussen de disciplines ontwerp en uitvoering omdat blijkt dat die niet altijd elkaars taal spreken en ook niet altijd goed op de hoogte zijn van nieuwe materiaaltechnologie. Wij vertalen alles in voor de doelgroep herkenbare prestatiespecificaties’’, zegt directeur Jos Kronemeijer.

jos-4-kopieren

Kamel Arbi (chemicus) en Jos Kronemeijer (directeur).

 

Dat was óók de uitdaging bij het toepassen van geopolymeerbeton in Heiloo. ‘’Het ging onder meer om het ontwikkelen van een receptuur die aansloot bij wat stakeholders in de productieketen gewend zijn van traditionele cementbeton. Een transporttijd van 1 uur, toereikende vloeibaarheid en behoud daarvan gedurende anderhalf uur na ontvangst op de bouwplaats, gebruikelijke stort- en verdichtingstechnieken; het hele pallet moest in de buurt liggen van traditionele cementbeton. Op basis van voorloop-onderzoek en het transparant delen van inzichten groeide bij ProRail, Rijkswaterstaat èn infra-hoofdaannemer Mobilis gaandeweg meer vertrouwen in de haalbaarheid van technisch gelijkwaardig, veilig en betrouwbaar presteren, maar met een significant lager milieuprofiel.’’

jos-8-kopieren

Bepaling van het luchtgehalte door Mathijs de Vaam.

 

Bij het in Heiloo toegepaste geopolymeerbeton is onder meer het bekende hoogovenslak als grondstof gebruikt. ‘’Het voordeel daarvan is beschikbaarheid en vertrouwde herkenbaarheid bij de betonproducent. Een kracht van het cementloze bindmiddelsysteem is dat er een veel breder areaal aan grondstoffen bestaat dan velen vermoeden; alleen al in Nederland zijn meer dan 18 verschillende grondstoffen te vinden. Dat stelt ons in staat met de grondstoffen dichter  bij het werk te kunnen zitten en dat scheelt fors in CO2-emissie door transport.’’

jos-18-kopieren

Directeur Jos Kronemeijer.

 

Het nieuwe beton laat zich echter niet zomaar overal even voorschrijven en klakkeloos toepassen in de praktijk van alledag. Kronemeijer: ‘’We moeten bij alle stakeholders in het bouwproces vertrouwen (her-)winnen; er moeten nieuwe productie-routines worden ontwikkeld tegen de achtergrond van een sector waar betonkennis verbetering verdient en introductie van een nieuwe soort daarmee zowel een kans als een bedreiging vormt. Daarnaast is er logischerwijs de nodige scepsis vanuit de cement-lobby omdat dit concept geen gebruik maakt van hun primaire product en een meerjarig trackrecord van dit alternatief nog even niet beschikbaar is, maar dat geldt gelijktijdig óók voor de typen die door hen zelf nu versneld ontwikkeld worden. Dat elke stakeholder in het betonbouwproces zijn ‘speelruimte’ zoekt, is logisch; je moet en kunt bij de productie nog steeds ‘aan knoppen draaien’ om eigenschappen te sturen. Het in Heiloo toegepaste beton had een bewust verlengde bekistingsperiode, maar was ondanks het koude weer eerder op ontwerpsterkte, waardoor de constructie ‘netto’ eerder in gebruik zou kunnen worden genomen. Uit onafhankelijke laboratoriumtests is vastgesteld dat eigenschappen volledig vergelijkbaar zijn met traditionele beton en op langere termijn voor prestatie-aspecten zoals weerstand tegen chemische aantasting en thermische stabiliteit zelfs een nieuwe standaard voor constructief beton kan neerzetten. Daarmee kan geopolymeerbeton een echte gamechanger worden.’’    

 

jos-21-kopieren

Tussenwand van gewapend geopolymeerbeton.

Meesterproef met geopolymeerbeton bij spoorwegonderdoorgang in Heiloo

geobeton2-kopieren
Lees het gehele artikel

Bij een in aanbouw zijnde spoorwegonderdoorgang in Heiloo zijn voor het eerst in West-Europa tussenwanden in gewapende geopolymeerbeton gerealiseerd. Eén van de grote voordelen van dit beton is dat de CO2-footprint aanmerkelijk lager is dan bij traditioneel cementbeton. Bij het project in Heiloo wordt een reductie van vijftig procent bereikt.

Mobilis is daarmee de eerste civiele aannemer in Nederland die een onderdeel van een spooronderdoorgang in gewapende geopolymeerbeton bouwt. “De tussenwand in Heiloo is onze eerste ‘meesterproef’, om de wereld te tonen dat Geo-beton™ gewoon prima maakbaar, prima transporteerbaar en prima verwerkbaar is tot wel 3 uur na fabricage bij een betonmortelcentrale”, stelt initiatiefnemer Herman van den Noort van Mobilis.

geobeton3-kopieren

Na een kleine aanpassing in de receptuur zijn nu zes secties, elk met een lengte van circa twintig meter, van de tussenwand gestort.

 

Volkomen gelijkwaardig

Het traditionele beton op basis van cement, zand, grind en water is verantwoordelijk voor ten minste 8 procent van alle door de mens wereldwijd veroorzaakte CO2-uitstoot. Die uitstoot komt vooral tot stand bij de productie van het bindmiddel cement, waarvoor veel energie voor de ovens nodig is. Van den Noort: “In geopolymeerbeton zit helemaal géén cement, maar een combinatie van cementvervangende minerale stoffen afkomstig uit bekende industriële reststoffen als hoogovenslak en vliegas en uit natuurlijke bronnen zoals biomassa-assen of sedimenten als rivierslib. Deze stoffen worden ‘alkalisch geactiveerd’ met behulp van stoffen als waterglas en natronloog.”

Het door Mobilis in samenwerking met Delta Concrete Consult ontwikkelde type geopolymeerbeton is volgens Van den Noort volkomen gelijkwaardig aan traditioneel beton. “We hoeven er géén primaire grondstoffen uit een ver buitenland bij in te zetten en het verhard beton blijft circulair inzetbaar en recyclebaar – en dat alles tegen vergelijkbare productie- en realisatiekosten.” Mobilis was met deze nieuwe betonsoort één van de drie finalisten van de TBI Innovatieprijs 2018.

Succesvolle praktijktesten

Mobilis heeft eerst succesvolle praktijktesten gehouden met het eigen Geo-beton™ in gewapende constructiedelen. Op eigen initiatief is het daarna voorgedragen voor overheidsprojecten en is er contact gezocht met Rijkswaterstaat en ProRail. Van den Noort: “Grote publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail zijn zeer geïnteresseerd in het initiatief van Mobilis. In Nederland zijn, na de ondertekening van het internationale Milieuakkoord in Parijs en het nationale Betonakkoord – dat ook door Mobilis is ondertekend – grote marktpartijen steeds nadrukkelijker op zoek naar duurzame alternatieven voor gangbare grondstoffen en producten.”

geobeton1-kopieren

Een onderdeel van de spooronderdoorgang wordt gebouwd met gewapend geopolymeerbeton

 

In oktober 2019 is in Heiloo voor de spooronderdoorgang in de Vennewatersweg een proefstort gedaan van een wand in gewapende Geo-beton™. Van den Noort: “Het gaat om een nieuw product en dat vraagt gewenning bij alle betrokkenen in alle fasen.” Na een kleine aanpassing in de receptuur zijn nu zes secties, elk met een lengte van circa twintig meter, van de tussenwand gestort. De tussenwand vormt bij dit tunnelproject een onderdeel met een verlaagd risicoprofiel, de secties zijn indien nodig in principe eenvoudig te vervangen. Dankzij de in twee secties aangebrachte sensoren kan de komende tien jaar worden gemonitord hoe het geopolymeerbeton zich gedraagt.

Gevalideerd product

Mobilis is inmiddels met diverse opdrachtgevers in gesprek over een project. Van den Noort: “De constructieve veiligheid van Geo-beton™ is geborgd; het gaat om een gevalideerd product. We gaan het nog volop verder ontwikkelen en testen, maar we willen nu onze schouders er onder zetten en de toepassing van geopolymeerbeton versnellen.”