Tagarchief: Kiwa

Hoe draagt CSC bij aan de verduurzaming van Nederland?

betonhuis-betonmortel
Lees het gehele artikel

Het internationale CSC-systeem zorgt ervoor dat beton op een verantwoorde manier wordt geproduceerd. Met verantwoord doelen wij op bijvoorbeeld de bescherming van het leefgebied van planten en een energiezuinige productie. Met CSC wordt duurzaam beton uitgevraagd en geleverd. Certificaathouders zijn grondstofleveranciers en betonproducenten. Zij mogen CSC alleen voeren als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid.

 CSC geeft zekerheid

De verantwoorde productie van beton wordt gegarandeerd voor de afnemer van beton. Het keurmerk geeft daarmee de benodigde basis om samen te werken. Bedrijven  geven advies over de circulaire mogelijkheden van beton en beschikken over transparante milieudata. Certificaathouders leveren een hoge kwaliteit beton en tonen de herkomst van grondstoffen aan.

Webinar

In dit webinar worden de nieuwste ontwikkelingen besproken door adviseurs van Betonhuis, de Regional System Operator van CSC in Nederland, de schemabeheerder van het CSC-keurmerk en specialisten van de certificerende instellingen.

Programma 30 maart 2021

13:00-13:10      Welkom en intro, Leonie van der Voort, directeur Cascade
13:00-13:15      Showcase I

13:15-13:35      Stand van zaken CSC (nationaal en internationaal). Wat zijn de laatste ontwikkelingen van het CSC-keurmerk en hoe sluit dit aan bij verschillende duurzaamheidsprogramma’s van bijvoorbeeld gemeentelijke opdrachtgevers? Remco Kerkhoven, CSC Nederland

13:35-13:45      Pauze
13:35-13:45      Showcase II

13:50-14:10      Hoe werkt CSC in de praktijk? Certificaathouders laten u innovatie duurzame ontwikkelingen zien. De nieuwe R-module voor circulair beton. Ontwikkelingen met betrekking tot zeewinning, platinum en CO2-module. Pleun Kleinveld, Kiwa Nederland.

14:10-14:15      Showcase III
14:15-14:30      Vragen, discussie en afsluiting

Voor wie?

Dit webinar is gratis en geschikt voor huidige certificaathouders, aspirant-certificaathouders, opdrachtgevers, adviseurs duurzaamheid, beleidsmakers, constructeurs en deelnemers aan het Betonakkoord. Meld u zich aan voor ons webinar!

‘Certificeren is belangrijk in beton- en staalbouw’

kiwa-lasser-die-tijdens-het-werk-beschermingsmiddelen-draagt.-kopieren
Lees het gehele artikel

Voor veel bedrijven in de beton- en staalbouw wordt certificering steeds belangrijker. Opdrachtgevers zijn tegenwoordig veeleisend als het gaat om het selecteren van producten en toeleveranciers. Zij geven de voorkeur aan organisaties die gecertificeerd zijn en aan producten met een CE-markering. Daarnaast is een aantal certificeringen wettelijk verplicht.

De beton- en staalbouwsector kan niet zonder certificeringsinstanties. Ondernemingen die zich willen certificeren kunnen terecht bij Kiwa. Wereldwijd behoort Kiwa tot de top 20 bedrijven die actief zijn in testen, inspecteren en certificeren. Het bedrijf voert binnen ondernemingen onafhankelijke tests uit van producten, diensten, processen, managementsystemen en personen. Aan de hand van een audit beoordeelt een auditor of het betreffende bedrijf voldoet aan de gestelde richtlijnen, die betrekking kunnen hebben op kwaliteit en naleving van voorschriften en bepalingen. Waar gewenst kan de auditor uitleg geven over installaties, onderhoud en beheer van bedrijfsmiddelen. “Het gaat erom dat wij continu verbeteringen kunnen waarnemen. Wij zijn niet voor niets ‘partner for progress’”, zegt Piet Poortman, schema manager bij Kiwa. “Wij helpen een bedrijf zich verder te ontwikkelen.”

ISO 45001

Op 12 maart 2018 is de beoordelingsrichtlijn NEN-EN-ISO 45001 van kracht geworden. Hierin worden de eisen beschreven waaraan het nieuwe managementsysteem op het gebied van gezond en veilig werken moet voldoen. Poortman: “Deze nieuwe norm vervangt het Arbomanagementsysteem BS OHSAS 18001. In feite geldt de internationale ISO 45001-norm voor elke bedrijfstak. Ondanks dat deze niet wettelijk verplicht is, vragen opdrachtgevers in de bouw en infrasector als wegenbouwers en staal- en betonbedrijven er vaak wel naar. Bijvoorbeeld stof, lawaai, fysieke belasting, lasrook en psychosociale arbeidsbelasting kunnen in deze sector de gezondheid en veiligheid negatief beïnvloeden, en dat moet voorkomen worden.’’

Om te kunnen certificeren worden audits gehouden door uit de branche afkomstige Kiwa-auditoren. Zij kijken dieper binnen een organisatie. Poortman geeft een voorbeeld van de rol die het management hierin speelt: “Het is belangrijk naar veiligheidsmiddelen als een helm of oordoppen te kijken. Maar nog belangrijker is de bron. Bijvoorbeeld een machine in een bedrijfshal die teveel lawaai maakt. Om mensen niet aan extreem geluid bloot te stellen, moet het management een Plan van Aanpak hebben om lawaai te reduceren. Pas als dat niet kan, zijn beschermingsmiddelen als oordoppen aan de orde.”

Geïntegreerde audits

Kiwa biedt naast enkelvoudige ook geïntegreerde audits aan, bijvoorbeeld ISO 45001 gecombineerd met NEN-EN-ISO 9001 (kwaliteit). ISO 45001 laat zich makkelijk integreren met ISO 9001, omdat beide dezelfde high level structure (basisstructuur of vast format) hebben. Hierdoor kan een audit efficiënt uitgevoerd worden.

ISO 9001 en NEN EN-1090 samen certificeren

“Eén van de belangrijkste onderdelen van een geharmoniseerde norm is de Factory Production Control (FPC) (fabrieksproductiebeheersing)”, zegt Chris Fehres, Kiwa-auditor voor de staalsector. “Daarmee waarborgt de fabrikant de kwaliteit van zijn producten. Het is een soort kwaliteitssysteem volgens ISO 9001. Het is bij Kiwa mogelijk certificering van de FPC te combineren met die van ISO 9001. Zo kan zeer gericht en efficiënt gewerkt worden en ontstaat een win-win situatie. Kiwa is voor de klant een onafhankelijke partij, die de onderneming als het ware een spiegel van zijn bedrijfsvoering voorhoudt. Hierdoor worden Kiwa-audits betekenisvol ervaren, en dragen ze mede bij aan het kwaliteitsbewustzijn van de klant.”

CSC-brons voor Netterden Zand en Grind

Betonhuis-Betonmortel-Netterden-CSC-Brons
Lees het gehele artikel

Op 15 maart heeft Kiwa het CSC-brons duurzaamheidscertificaat uitgereikt aan Netterden Zand en Grind. Netterden Zand en Grind is hierdoor één van de koplopers in het duurzaam winnen van zand en grind. De certificering past binnen de pijlers van het bedrijf: het op een duurzame wijze winnen van de grondstoffen met respect voor de omgeving en met een open oog voor de relevante maatschappelijke belangen.

“De betonsector wordt steeds duurzamer. Niet alleen de producerende bedrijven, maar ook de toeleverende industrie. CSC is het bewijs dat de betonsector verduurzaamt en op weg is om de klimaatdoelstellingen te halen,” aldus Remco Kerkhoven, van CSC-NL en Betonhuis, kenniscentrum en de expert op het gebied van duurzaam bouwen met beton. Johan Heutinck, Manager Kwaliteit, Arbo, Milieu en Vergunningen van Netterden voegt toe: “Dit certificaat is een mooie erkenning voor hetgeen we al bereikt hebben op het gebied van de duurzame winning van zand en grind en de daarmee samenhangende natuurontwikkeling, want dat is voor ons een wezenlijk onderdeel van dit proces. We staan hier echter niet lang bij stil, want de komende tijd zal onze focus liggen op ons streven naar energieneutraliteit en het zetten van verdere stappen in onze MVO-processen.“

CSC voor duurzaam winnen en produceren
Het CSC-certificaat maakt duurzaamheid aantoonbaar en vormt voor afnemers van beton het bewijs daarvan. Zowel voor landelijk opererende bedrijven als voor regionale spelers is het van belang om maatregelen door te voeren om duurzamer te produceren. Als voorbeeld wordt het CSC-certificaat gewaardeerd met een herkomstclasseringsniveau (tier level) van 1 in BREEAM.

CSC-handleiding 2.0
De Concrete Sustainability Council heeft de eisen en voorwaarden aan het CSC-certificaat vastgelegd in de Sustainable Concrete Manual. Sinds 1 januari 2019 is deze handleiding geüpdatet naar een 2.0 versie. Sommige eisen zijn aangescherpt en hiermee laat CSC zien dat duurzame ontwikkelingen aansluiten bij nieuwe inzichten en veranderingen binnen circulair en duurzaam bouwen.

Internationaal en voor de hele betonketen
Het certificaat heeft een internationale status. Er zijn vier niveaus: brons, zilver, goud en platina (voor toeleveranciers brons en zilver). De feitelijke certificering wordt uitsluitend uitgevoerd door bij CSC aangesloten en onafhankelijk certificerende instellingen zoals Kiwa. Voor meer informatie over het certificaat CSC zie www.csc-nl.nl.