Tagarchief: Nationale Staalbouwdag 2019

Voorproefje Nationale Staalbouwdag 2019 met …

joost-vos-kopieren
Lees het gehele artikel

Joost Vos, partner bij Benthem Crouwel Architects

Op dinsdag 8 oktober aanstaande vindt de Nationale Staalbouwdag 2019 plaats. Het landelijk kennis- en netwerkevent voor staalminnend Nederland vindt voor het eerst plaats in de monumentale Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Samen met keynote-spreker Joost Vos, partner bij Benthem Crouwel Architects, blikken we alvast vooruit op deze dag.

In het kader van ‘100 jaar staal in IJmuiden’ was vorig jaar Tata Steel nog ‘the place to be’ voor de Nationale Staalbouwdag. De komende edi-tie vindt plaats in de evenzo unieke voormalige Tabaksfabriek van Van Nelle. De dag staat in het teken van netwerken, zaken doen, kennis vergaren en kennis delen. Onderdelen van het event zijn de vakbeurs met ruim zestig bedrijfs- presentaties, themasessies, een architectenseminar en het jaarlijkse studentenprogramma met uitreiking van de StudentenSTAALprijs 2019. Als keynote-spreker zoomt Joost Vos vooral in op de rol van Benthem Crouwel Architects in het ontwerp en de realisatie van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam.

Noord/Zuidlijn Centraal Station.(Beeld: Jannes Linders)

 

De Noord/Zuidlijn is in alles een bijzonder project, begint Vos. “We hebben als architectenbureau bij dit project met een doorlooptijd van maar liefst twintig jaar alles behalve solistisch opgetreden. Het was met recht een team effort, zowel intern als extern met adviseurs, de verschillende disciplines en de opdrachtgever. We zijn destijds als bureau geselecteerd na een architectenselectie. Uitgangspunt in het hele ontwerp was een behaaglijk gevoel creëren voor de reiziger. Een mens verblijft nu eenmaal niet zo graag ondergronds. We hebben de verbindingen tussen het perron en het maaiveld voor alle stations telkens zo kort mogelijk proberen te houden. Qua materialisering is heel bewust gekozen voor materialen die lang goed blijven en goed te onderhouden zijn. Staal is daar een uitstekend voorbeeld van.”

Ook andere ‘staalprojecten’ van Benthem Crouwel Architects passeren tijdens de speech van Vos de revue. Zo maakt hij vanuit de Noord/Zuidlijn een ‘uitstapje’ naar de nieuwe stalen kapconstructie aan de IJzijde van Amsterdam Centraal, en komen staalprojecten in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Delft ter sprake, waaronder het eerste energieneutrale station van Nederland, voorzien van een stalen kapconstructie met pv-panelen.

Tot slot maakt Vos nog een ‘pijnpunt’ bespreekbaar. Hij maakt zich zorgen over de betrokkenheid en verantwoordelijk bij (grote) projecten. “Het is belangrijk dat partijen van begin tot eind aanhaken in een proces om de beoogde kwaliteit überhaupt te kunnen realiseren. Steeds vaker merken wij dat projecten worden opgesplitst in fasen, waarvoor telkens opnieuw een architect, ingenieursbureau, enz. wordt geselecteerd. Reden daarvoor is om goedkoop te kunnen inkopen, maar dat is uiteindelijk niet zeer bevorderlijk voor de kwaliteit. Want die valt of staat bij de ambitie van alle betrokken partijen en het kunnen overzien van het complete plaatje. Zeker bij langlopende (infra)projecten is de architect vaak de enige constante factor.”


Bezoek de website van Benthem Crouwel Architects: benthemcrouwel.com

Nationale Staalbouwdag 2019: SmartConnection

capital_c_diamantbeurs_amsterdam_copyright_jw_kaldenbach-kopieren
Lees het gehele artikel

De historische Van Nelle Fabriek in Rotterdam – Rijksmonument en sinds 2014 UNESCO- werelderfgoed – is dinsdag 8 oktober a.s. het domein van de Nationale Staalbouwdag 2019.

Ook dit jaar hoopt organisator Bouwen met Staal weer zo’n 1.500 gasten te ontvangen op het jaarlijkse kennis- en netwerkevent voor staalminnend Nederland. Tot de vaste bezoekers behoren leidinggevenden en medewerkers van architecten- en ingenieursbureaus, staalbouwbedrijven, staalhandelsondernemingen, staalproducenten en een breed scala aan toeleverende bedrijven. Een zestigtal van deze bedrijven is tevens vertegenwoordigd op de vakexpo van het event, met presentaties van hun nieuwste producten en diensten voor de staalbouw in de breedste zin van het woord: van engineerings- en bedrijfsmanagementsoftware tot verbindingsmiddelen, brandwerende materialen, coatings en bouwmaterieel.

Ook dit jaar hoopt organisator Bouwen met Staal weer zo’n 1.500 gasten te ontvangen. (Beeld: Pieter Kers)

 

‘SmartConnection’, luidt het motto van de Nationale Staalbouwdag 2019. Dat slaat uiteraard te- rug op de netwerkfunctie van het event: binnen één dag en onder één dak tref je bekende relaties en nieuwe bekenden in een sfeervolle ambiance. Het motto vormt ook het leidmotief voor een tweetal bestanddelen van het programma.

Constructeursseminar ‘SMARTCONNECTION’

Het constructeursseminar stelt de afstemming (‘connectie’) centraal staat tussen het hoofdontwerp en de detailengineering (de verbindingen/‘connecties’) van staalconstructies. Die aansluiting valt of staat bij de adequate afstemming tussen constructief en staalbouw- kundig ontwerpers en andere betrokken disciplines in het ontwerp- en bouwproces. Op zijn beurt is die afstemming tussen de verschillende disciplines te bereiken door planmatig en gere- geld (en soms gewoonweg beter) met elkaar te communiceren en samenwerken. Het seminar haakt hierop in met presentaties van constructeurs en staalbouwers over actuele projecten als het Groninger Forum en kantoor EMA Am- sterdam. ‘Let’s connect’ is de naam van de inter- actieve afsluiter: een paneldiscussie waarbij ook de meningen uit het publiek worden gepeild. Naast organisator Bouwen met Staal heeft VN- constructeurs, de Nederlandse beroepsorganisatie voor constructeurs, zich als kennispartner aan het constructeursseminar verbonden.

Binnen één dag en onder één dak treffen bezoekers bekende relaties en nieuwe bekenden in een sfeervolle ambiance. (Beeld: Pieter Kers)

 

Hackaton@Staalbouwdag

Ingenieursbureau ABT werkt mee aan de organisatie van de Hackathon@Staalbouwdag. Deze dagvullende workshop staat eveneens in het teken van ‘SmartConnection’. Op de expovloer gaan tien multidisciplinaire teams aan de slag met de opgave om de ‘meest optimale’ staal- constructie te ontwerpen. Daarbij maken ze gebruik van parametrische tools en modellen, zodat de hoofdopzet van de staalconstructie en de verbindingen integraal kunnen worden geanalyseerd en op elkaar kunnen worden aan- gesloten. Aan het eind van de Nationale Staal- bouwdag presenteren de teams hun voorstellen en wordt het winnende team bekendgemaakt.

Belangrijker nog dan het winnen van de SMARTconnectiontrofee is de ervaring die de deelnemers opdoen in het multidisciplinair ontwerpen; ervaring die van pas komt in échte staalbouwprojecten. Hackathon@Staalbouwdag maakt deel uit van het lopende onderzoeksproject SMARTconnection van ABT en Bouwen met Staal.

Onderdeel van de Nationale Staalbouwdag zijn presentaties van constructeurs en staalbouwers over actuele projecten. (Beeld boven en onder: Pieter Kers)

 

Ook voor architecten en studenten

Net zoals in voorgaande jaren heeft de Nationale Staalbouwdag voor architecten (en andere belangstellenden in architectuur) weer een architectenseminar in petto. Dit jaar draait het seminar rond de grootschalige en veelomvattende opgave tot behoud en hergebruik van monumentaal cultureel erfgoed. Hoe die opgave in projectverband wordt uitgewerkt, wordt uit de doeken gedaan aan de hand van recente herbestemmingsprojecten zoals de LocHal in Tilburg en Capital C in Amsterdam.

Ook ‘koren op de molen’ van de architect zijn de keynote speeches over onder meer de Noord/Zuidlijn Amsterdam (BNA Gebouw van het Jaar 2019) en het prestigieuze nhow Amsterdam RAI hotel in Amsterdam.

Voor naar verwachting 400 studenten mbo, hbo en tu biedt Bouwen met Staal een studentenprogramma dat in de ochtend start met bezoeken aan bouwlocaties van inspirerende staalbouwprojecten. ‘s Middags worden de studenten ontvangen op de Nationale Staalbouwdag voor de lunch, de uitreiking van de StudentenSTAALprijs 2019, de jaarlijkse prijs voor stalen afstudeerprojecten en een speciaal kennisprogramma in het Studentencafé op de beursvloer.

Een bezoek aan de Nationale Staalbouwdag is gratis na inschrijven op www.staalbouwdag.nl