Tagarchief: NCI

Certificaten worden steeds belangrijker: Niet gecertificeerd? Geen opdracht

LMP171220009
Lees het gehele artikel

In de bouwwereld zijn thema’s als kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid hot items. Certificaten op dit gebied spelen dan ook steeds vaker een rol bij aanbestedingen. Niet gecertificeerd? Geen opdracht. Het NCI brengt orde in het woud van certificaten en vertelt waar u op moet letten als u opgaat voor een certificaat.

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | NCI

Het merendeel van de certificaten valt onder de zogenaamde ‘managementcertificaten’ en garandeert een goed functionerend managementsysteem. Certificaten die hieronder vallen, zijn onder andere VCA, ISO 9001, 14001, 45001 en 27001 en de CO2-prestatieladder. In opkomst is de Safety Culture Ladder, die aangeeft in hoeverre de cultuur binnen een bedrijf gefocust is op veiligheid en gezondheid. Deze norm valt niet onder de ‘managementcertificaten’.

Hanneke de Vries: “Een certificaat moet leven binnen een organisatie.”

Tijdige voorbereiding

Gaat u als bouwonderneming op voor een certificaat, dan is een degelijke voorbereiding op het certificeringsproces een must, benadrukt Hanneke de Vries, directrice van het NCI: “Begin met de keuze of u de opzet van het managementsysteem zelf ter hand neemt of met behulp van een consultancybureau. Trek vervolgens voldoende tijd uit voor de voorbereiding. Aan de externe audit door een certificerende instantie gaan onder andere een interne audit en een directiebeoordeling vooraf. Deze wijzen uit of het geïmplementeerde managementsysteem geschikt, passend en doeltreffend is. Bedenk ook dat certificatie van een managementsysteem pas drie maanden na implementatie van dit systeem mogelijk is! Meld u tijdig aan bij de certificerende instantie. Zodra de datum vaststaat, hebt u een stok achter de deur en bent u gemotiveerd om de voorbereidingen voor de certificering af te ronden.”

Drie jaar geldig

Een behaald managementcertificaat betekent een commitment voor de periode van drie jaar. In het eerste jaar doorloopt u de audit waarbij het totale managementsysteem wordt beoordeeld. In het tweede jaar wordt steekproefsgewijs een gedeelte van de onderdelen opnieuw ge-audit. Bij een positieve beoordeling hiervan behoudt het certificaat haar geldigheid. In het derde jaar worden de overige onderdelen bekeken, waarna – bij positieve beoordeling – het certificaat nog een jaar geldig is. Na drie jaar is hercertificatie nodig.

Een wij-gevoel

De Vries: “Als certificerende instantie realiseren we ons dat een certificering inzet vraagt. Daarom sturen we de betreffende organisatie twee weken van tevoren een auditplan waarin gedetailleerd staat beschreven hoe en wanneer de audit plaatsvindt en wie deze uitvoert. Hoewel het NCI geen adviserende instantie is, zetten onze auditors zich wel in voor een wij-gevoel, het gevoel van ‘Samen naar een hoger level’.”

Terugkerende valkuilen

In de regel verloopt het merendeel van de certificeringsprocessen succesvol. Maar De Vries ziet ook terugkerende valkuilen: “Organisaties verkijken zich op het feit dat de implementatie gedragen moet worden door directie en medewerkers. Het werkt niet als je hiervoor een persoon aanwijst, die de volledige verantwoordelijkheid draagt. Een certificaat moet leven binnen de organisatie. Iedereen moet er het hele jaar mee bezig zijn met de bedoeling om er allemaal beter van te worden. Natuurlijk heb ik er begrip voor als organisaties snel hun VCA willen behalen om mee te kunnen doen aan een aanbesteding, maar ook dan blijft intrinsieke motivatie noodzakelijk.”

Opgaan voor het SCL-certificaat: ‘Het kan ook leuk zijn!’

naamloos-1-kopieren-1
Lees het gehele artikel

De Safety Culture Ladder (SCL) heeft menig bedrijf al veel opgeleverd. Hoewel het in de eerste plaats gaat over een serieus thema als veiligheids- en gezondheidsbewustzijn, ervaren bedrijven en auditoren het certificeringsproces ook als leuk, inspirerend en motiverend.

Hanneke de Vries is directrice van het Nederlands Certificatie Instituut (NCI) en nauw betrokken bij bedrijven die opgaan voor het SCL-certificaat. Twee gekwalificeerde auditoren stellen dan aan de hand van observaties, interviews en projectbezoeken vast in hoeverre het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven aanwezig is. “Niet iedereen is voor de functie van auditor in de wieg gelegd. Je moet geen zwart/wit-denker zijn. Je moet immers een cultuur meten.”

De vijf treden

Het SCL-certificaat kan worden behaald op vijf niveaus, in de praktijk aangeduid met ‘treden’. Het bedrijf kiest zelf de trede waarvoor het geaudit wil worden. Trede 1 duidt op een pathologische cultuur. Het bedrijf maakt zich niet druk over de veiligheid binnen het bedrijf. Om die reden wordt trede 1 ook niet gebruikt. Trede 2 van de SCL geeft aan dat het bedrijf vooral reactief is. Als er iets fout gaat, wordt dit gezien als pech en minder als iets waarvoor het bedrijf verantwoordelijk was.

Op trede 3 is sprake van veiligheidsregels. Veiligheid is een gewaardeerd thema. De regels zijn geïntroduceerd door het management, zij het nog wel uit eigenbelang. Op trede 4 zien we dat binnen het bedrijf een proactieve veiligheids- en gezondheidscultuur aanwezig is, die voortkomt uit een intrinsieke motivatie. Trede 5 kenmerkt zich door vooruitstrevendheid. Veiligheid zit ingebakken in het denken van alle medewerkers. Het is openlijk bespreekbaar en medewerkers spreken elkaar erop aan. De meeste bedrijven stromen in op trede 2; dit is tevens de trede die de Governance code verlangt.

Hanneke de Vries, directrice van het Nederlands Certificatie Instituut (NCI): ‘Onze auditoren creëren een plezierige, laagdrempelige sfeer.’

 

Plezierig en laagdrempelig

De Vries begrijpt dat de meeste bedrijven niet zitten te wachten op ‘weer’ een certificering. Het vraagt veel inzet en er hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Daarbij is het vaak een must. “Bedrijven moeten voor een certificaat aan een aantal criteria voldoen”, geeft De Vries toe. “Daar kunnen we niet omheen. Toch leert de praktijk dat medewerkers enthousiast worden over SCL zodra ze ermee werken. Onze auditoren doen er ook alles aan om dit gevoel te stimuleren. Ze creëren een plezierige, laagdrempelige sfeer en benadrukken dat elk antwoord goed is.”

Zes bedrijfsaspecten

Hoe gemoedelijk de sfeer tijdens de gesprekken ook is, NCI gaat wel uiterst zorgvuldig te werk. Zij toetst de bedrijfscultuur vanuit zes bedrijfsaspecten: leiderschap & betrokkenheid, beleid & strategie, organisatie & opdrachtnemers, werkplek & procedures, afwijkende communicatie en audits & statistieken. De Vries: “In de afgelopen acht jaar is NCI uitgegroeid tot marktleider op dit gebied. Onze auditoren bezitten de soft skills om cultuur en daarbij ook non-verbaal gedrag te lezen. Ze stellen mensen op hun gemak als ze niet durven te praten. Dat maakt het voortraject van het SCL-certificaat – in vergelijking met dat van andere certificaten – erg aantrekkelijk. Je hoeft er niet voor te studeren, foute antwoorden bestaan niet en je werkomgeving wordt veiliger.”