Tagarchief: NOE-Bekistingtechniek

Bekistingtechniek biedt oplossing voor complexe kelderconstructie onder nieuwe universiteitsbibliotheek UvA

_DSC138720210624
Lees het gehele artikel

De Universiteit van Amsterdam (UvA) brengt de huisvesting van onderwijs en onderzoek terug van zo’n 85 panden naar vier campussen in de stad. In één daarvan, het Universiteitskwartier, wordt ook de Universiteitsbibliotheek gevestigd. Hiertoe wordt het voormalige Binnengasthuisziekenhuis gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw. Om het gebruik van fietsen zoveel mogelijk te stimuleren, wordt een grote ondergrondse fietsenstalling voor 950 fietsen gebouwd. Voor de binnen- en buitenwanden van deze kelder ontwikkelde NOE-Bekistingtechniek een bijzondere bekistingoplossing.

Het Binnengasthuisterrein in het Universiteitskwartier kent een lange historie van uiteenlopende functies. De geschiedenis gaat terug tot de middeleeuwen, toen hier het Oude en Nieuwe Nonnenklooster waren gevestigd. In het gebied waren een klooster, ziekenhuis, museum, woongebied en universiteit gevestigd. De Universiteit van Amsterdam is hier, als Athenaeum Illustre, in 1632 gestart. De monumentale Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis van het voormalige Binnengasthuisziekenhuis worden nu gerenoveerd en aangevuld met nieuwbouw, waardoor één gebouw voor de bibliotheek ontstaat. In het oog springende elementen in het ontwerp zijn een spectaculair glazen dak en een nieuwbouwvleugel. Bouwkundige precisie is vereist bij de bouw van een kelder met verdiept atrium onder het bestaande gebouw.

De complexe betonnen kelderconstructie.

Opmerkelijke onderkeldering

De onderkeldering in de historische binnenstad van Amsterdam wordt uitgevoerd door Van Hattum en Blankevoort & Volker Staal en Funderingen. Door de vele aanpassingen en uitbreidingen die in de loop der jaren aan het pand zijn gedaan, is de vorm van de kelder ingewikkeld te noemen. Om het gebouw te kunnen onderkelderen zijn als eerste onder het monument palen en tijdelijke stalen balken aangebracht, die de belasting uit het gehele pand hebben overgenomen. Vervolgens zijn de funderingsbalken gesloopt en is een nieuwe vloer voor de begane grond aangebracht. Met de dragende constructie onder de toekomstige bibliotheek kon de kelder tot een maximale diepte van 5 meter worden uitgegraven en een betonnen keldervloer worden gestort. Tussen beide vloeren moesten vervolgens alle binnen- en buitenwanden worden aangebracht. De wanden volgen daarbij de vorm en indeling van het huidige pand. 

NOE Alu lock.

Handzaam en belastbaar bekistingsysteem

Voor de bekistingtechniek van deze wanden zocht Van Hattum en Blankevoort  een oplossing die niet alleen handzaam en gemakkelijk te verwerken is, maar ook een betondruk tot 65 kN/m2 kon dragen. NOE-Bekistingtechniek bood met het NOEalu L bekistingsysteem een oplossing die aan beide voorwaarden voldoet. Deze lichtgewicht aluminium wandbekisting kan eenvoudig worden verwerkt en is toch bestand tegen hoge betondrukken. Bij de ontwikkeling van NOEalu L is uitgegaan van een systeem dat met de hand kan worden getransporteerd, maar dat tegelijkertijd aan de vereiste betonstortdruk van de bouw kan voldoen. 

Tussen beide vloeren moesten vervolgens alle binnen- en buitenwanden worden aangebracht.

In het werk pompen van beton

Uitdaging hierbij vormde het storten van het beton. Waar beton normaal gesproken in het werk wordt gestort via de bovenzijde van de open bekisting, was dat met een bekisting die aan de boven- en onderzijde is opgesloten niet mogelijk. Zodoende is gekozen voor het verpompen van zelf-verdichtend beton. NOE-Bekistingtechniek leverde hiervoor een oplossing door de wandbekisting op strategische plaatsen te voorzien van vulpunten die op 0,5, 1,5, 2,5 en 3,5 meter hoogte zijn gepositioneerd. De vulpunten, waarop de betonpomp wordt aangesloten, zijn voorzien van een afsluiter zodat het beton in lagen van 1 meter kon worden aangebracht. De samenstelling van het zelfverdichtende beton werd daarbij zo gekozen, dat het beton over een afstand van 10 meter naar weerszijden kon vloeien. Aan de uiteinden van de bekistingspanelen zijn ontluchtingsgaten voorzien waar de lucht door het opkomende beton naar buiten wordt gevoerd.

Om het gebouw te kunnen onderkelderen zijn als eerste onder het monument palen en tijdelijke stalen balken aangebracht, die de belasting uit het gehele pand hebben overgenomen.

Nu de nieuwe fundering en de kelderwanden bijna gereed zijn, kunnen de tijdelijke stalen balken één voor één uit het gebouw worden gehaald. Naast de fietsenstalling bieden de vele nieuwe vierkante meters ook ruimte voor technische installaties, de boekenuitleen (pick up & return) en een multifunctioneel verdiept atrium. De universiteitsbibliotheek wordt naar verwachting in 2023 in gebruik genomen. 

NOE-Bekistingtechniek levert bekisting voor fietsbrug Cuijk-Mook

noe_fietsverbinding_cuijk_01-kopieren
Lees het gehele artikel

Brugpijlers lijken te spotten met de beginselen van zwaartekracht

Ter hoogte van Cuijk overspant een markante spoorbrug de Maas. Deze militaire vakwerkbrug van het Callender Hamiltontype omvat drie delen, waarvan twee de Maas en één de naastgelegen uiterwaard overspant. Naast de spoorbrug wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe brug die speciaal bedoeld is voor fietsverkeer over de Maas. Opmerkelijk aan deze brug is de onderliggende draagconstructie waarvan de pijlers lijken te spotten met de zwaartekracht.

noe_fietsverbinding_cuijk_02-kopieren

Brug voor snelfietsroute

In opdracht van de Gemeente Cuijk bouwt aannemerscombinatie Züblin-HSM aan een nieuwe snelfietsroute van Nijmegen via Malden en Mook naar Cuijk. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe fietsverbinding, is de fiets-voetgangersbrug over de Maas. Deze brug, inclusief toeritten en stijgpunten, is parallel getraceerd aan de bestaande spoorbrug.

Het ontwerp van de fiets-voetgangersbrug, die op slechts 20 meter van de spoorbrug komt te liggen, is fraai symmetrisch van opzet en sluit harmonieus aan op het vakwerkontwerp van de bestaande spoorbrug. Naast de 145 meter tellende hoofdoverspanning over de Maas hebben de aanbruggen een totale lengte van zo’n 215 meter. De aanbruggen worden aan beide zijden ondersteund door drie pijlers en gaan over in een grondtalud die als landhoofden dienen. Hier is een rustpunt gemaakt waar de fietser kan afstappen om van het uitzicht te genieten.

noe_fietsverbinding_cuijk_03-kopieren

Spotten met zwaartekracht

Wie de fiets-voetgangersbrug van enige afstand beschouwt, zal direct de binnenste pijlers opvallen. Deze hellen onder een hoek van 75 graden voorover en lijken daarmee – aan de rand van de Maas – te spotten met de zwaartekracht. In werkelijkheid gaat het hier om een ingenieus krachtenspel dat voor een zeer bijzondere dynamiek zorgt en de brug tot leven lijkt te brengen. Van de drie pijlers aan weerszijden van de brug zijn de twee schuin geplaatste pijlers met 2,49 m de dikste.

De overige vier pijlers hebben een dikte van zo’n 1,20 m. De pijlers hebben een hoogte van circa 9 meter, een breedte van 4,5 meter en lopen van onder naar boven enigszins taps toe. Om de varende passant ook onder de brug zicht te geven op het omringende uiterwaardenlandschap zijn de binnenste pijlers aan waterzijde open waardoor door de pijler in het landschap kan worden gekeken. De dikke binnenste pijlers zijn aan de kopse kant halfrond uitgevoerd.

De bekisting voor deze bijzondere pijlers werd ontworpen en geleverd door NOE-Bekistingtechniek. De pijlers zijn tot een diepte van 1 meter ingeklonken in de grond. Hiertoe werd ter plaatse van de positie waar de pijlers moesten komen, eerst de grond afgegraven. Op de aangebrachte fundering werden de pijlers vervolgens in het werk in beton gestort.

noe_fietsverbinding_cuijk_04-kopieren

NOEtop bekistingsysteem

Als bekisting werd gekozen voor het NOEtop bekistingsysteem. De geleverde panelen met geïntegreerde gording zijn hoofdzakelijk panelen van 5300 x 2650 mm met een opneembare bekistingdruk van 88 kN/m². Deze bekistingdruk geldt voor alle mogelijke combinaties van NOEtop panelen in hoogte en breedte, staand en liggend. Door het doordachte en doorlopende hoogte- en breedteraster van de panelen, zijn deze naar wens staand en liggend te combineren.

Voor de stort van de schuine pijlers werden deze over de volledige hoogte van de bekisting geschoord. Om de halfronde zijkanten in één gang mee te kunnen storten, werden de zijkanten van de pijlers uitgevoerd als traditionele ronde kopkisten. Hiervoor waren houten ronden schenkels benodigd die speciaal voor het werk zijn gefreesd. Deze oplossing kon dankzij de geïntegreerde gording zeer eenvoudig worden aangebracht op de NOEtop grootvlakpanelen. De uitsparing waarmee de binnenste pijlers hun open karakter krijgen en de varende passant een doorkijkje door de pijler wordt gegeven, is direct bij de opbouw van de bekisting meegenomen.

Door de grote hoogte van de rivierpijlers zijn deze in drie storts gerealiseerd. Bij de laatste stort werd gebruikt gemaakt van een contramal om de ankers voor oplegpunten van de brug in één keer mee te kunnen storten.

NOE-app voor versnelde toegang tot informatie

NOE_NOE-App
Lees het gehele artikel

NOE-Bekistingtechniek uit Arkel heeft de NOE-productfolders samengebracht in de NOE-app. De digitale productfolder leent zich voor tablet of smartphone en kan via de AppStore en GooglePlay worden gedownload.

Handige app
Met de NOE-app hebben gebruikers na registratie altijd de laatste productinformatie van de NOE- bekistingsystemen beschikbaar. Naast bekistingsystemen is de NOE-app ook de digitale toegang tot informatie over NOEplast en NOEliner structuurmatten. De informatie is even veelzijdig als veelomvattend: van gebruikershandleidingen en bouwkundige voorschriften tot stuklijsten van de afzonderlijke systemen.

Afhankelijk van de taalkeuze zijn de documenten verkrijgbaar in het Duits, Engels, Frans, Nederlands, Russisch en Spaans. Er kan daarbij worden gekozen voor een individuele of automatische upgrade van de digitale productmap. Door de documenten te downloaden naar de eigen smartphone of tablet is de gebruiker ervan verzekerd dat deze ook toegankelijk blijven in omgevingen waar de netwerkontvangst minder is. In dat geval kan worden teruggevallen op de productinformatie op de smartphone of tablet. Alle informatie blijft uiteraard ook gewoon op de NOE-website toegankelijk via de PC.