Tagarchief: Profity

Grip en controle op het prefab productieproces

Bim4Production-Still3
Lees het gehele artikel

Alle productiedata digitaal toegankelijk

De bouw industrialiseert. De productie vindt meer en meer plaats onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek. Met de BIM4Production planning en in het bijzonder ook de nieuwe Elementen App houd je te allen tijde grip en controle op dat productieproces. Alle productiedata is per uniek element digitaal toegankelijk. En met het oog op de Wet kwaliteitsborging is het bovendien mogelijk om kwaliteitsvragen per element te registeren en een Wkb-kwaliteitslogboek per uniek element bij te houden.

Gedreven door de krapte op de arbeidsmarkt, het behalen van de klimaatdoelen en het verkrijgen van een efficiëntere flow in het prefabricageproces schaalt de bouwketen fors op in automatisering en robotisering. “Daar spelen we met het platform BIM4Production op in”, zegt Henk Jan Nieuwenhuis van BIM4Production. Bedrijven kunnen via het platform hun planning, productie en logistiek vanuit 3D BIM-modellen efficiënt beheren. “Met de Elementen App gaan we weer een stapje verder. Daarmee maken we de data uit het platform zichtbaar en tastbaar voor elk uniek element.”

Te allen tijde grip en controle op het productieproces.

Wet kwaliteitsborging

Onder een element verstaat Nieuwenhuis alles wat uniek gemaakt wordt voor een project en je als het ware kunt ‘vastpakken’. “En dat dan over de volle breedte”, zegt hij. “Gaande van prefab betonelementen, elementen uit staal of aluminium en HSB-elementen tot zelfs stekerbare elektra-elementen of een raamkozijn. In veel gevallen worden deze elementen nog geproduceerd aan de hand van papieren werktekeningen. Het volstaat, maar zorgt in de praktijk toch nog te vaak voor problemen. Tekeningen zijn niet altijd up-to-date of informatie is niet goed leesbaar. Met de Elementen App is dat verleden tijd. Het toont alle informatie en details die je in de fabriek nodig hebt van elk individueel element en wordt vervolgens in productie, bij transport en bij assemblage via kwaliteitsvragen voorzien van een kwaliteitslogboek. Tegelijk is het mogelijk om via de app voor elk uniek element foto’s en notities toe te voegen. Daarmee anticiperen we alvast op de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Want bij oplevering kan deze informatie via het BIM4Production platform worden geëxporteerd als Wkb-kwaliteitslogboek in PDF.”

Bij oplevering kunnen de elementen worden voorzien een Wkb-kwaliteitslogboek.

Eerste stap

De Elementen App is volgens Nieuwenhuis de eerste stap in een veel grotere droom. “De app is de eerste exponent van een reeks aan producten op ons BIM4Production platform. De volgende stap is om een flow te creëren in de fabrieken maar ook vooral over fabrieken (productielocaties) heen, waarbij een element wordt ingebouwd als artikel in een ander element. Planningstechnisch is dat een heel volatiel proces dat we gaan structureren en stroomlijnen met een volgende generatie plansysteem op platformniveau”, verklapt Nieuwenhuis alvast.

Software voor industriële elementenbouwers

BIM4Production_Software-oplossing
Lees het gehele artikel

BIM is inmiddels aardig ingeburgerd in de bouwsector. Wat we nu zien, is dat het fenomeen industrialisatie steeds grotere vormen aanneemt in de bouw. Er wordt zwaar geïnvesteerd in het fabrieksmatig produceren van elementen die op de bouw alleen nog maar geassembleerd hoeven te worden. Aan het woord is Henk Jan Nieuwenhuis van BIM4Production, een softwareomgeving voor het aansturen van een productieproces vanuit 3D BIM-modellen.

Efficiënte planning.

BIM4Production is het resultaat van vele jaren ervaring in de prefab beton, gevel- en staalbouw. De software is ontwikkeld onder de vleugels van moederbedrijf Profity. “Met Profity geven we bedrijven in de sector grip op hun projecten in zowel tijd, geld als kwaliteit”, legt Nieuwenhuis uit. “Zie het als een uitgebreid en branchegericht ERP-systeem voor toeleveranciers in de bouwketen. Gedreven door krapte op de arbeidsmarkt, de beoogde duurzaamheidsambities en het verkrijgen van een efficiëntere flow in het prefabricageproces wordt in de bouwketen fors opgeschaald in automatisering en robotisering. Daar spelen we juist met BIM4Production op in. Bedrijven kunnen met deze software hun planning, productie en logistiek vanuit 3D BIM-modellen efficiënt beheren.”

3D BIM-modellen

BIM4Production wordt als zelfstandige software op de markt gebracht. “Ook bedrijven die niet met Profity ERP werken, kunnen met BIM4Production de volledige flow in de fabriek beheren vanuit de 3D BIM-modellen”, zegt Nieuwenhuis. “Het platform beschikt in feite over een universele stekkerdoos die koppelt met software van derden. Het hart van onze oplossing wordt overigens gevormd door de bestaande 3D BIM-modellen die we importeren en verrijken met productie-informatie en statusupdates. Elementen worden als het ware grafisch beetgepakt en planning-technisch ontrafeld voor een optimale aansturing van het productieproces. De software regelt dus de complete flow in de fabriek, van engineering naar productie naar montage en planning-technisch weer terug. Tekeningen van onderdelen of elementen worden dus pas definitief gemaakt en geproduceerd op het moment dat ze nodig zijn, dus niet volgens een abstracte planning. De software ondersteunt namelijk ook bij een efficiënt transport van de elementen. Daarmee maken we ook een einde aan de spreadsheetchaos en afroeplijsten op papier.”

Logisch transport.

Visuele productieplanning

De productie en planning van alle soorten industrieel geproduceerde elementen zoals wanden en vloeren, houten of betonnen onderdelen, raamkozijnen en zelfs complete gevels kunnen via BIM4Production worden aangestuurd. Nieuwenhuis: “Onze software is operationeel bij diverse klanten, waaronder Spaansen, leverancier van casco betonwanden en -vloeren. Het bedrijf werkt aan tientallen projecten tegelijkertijd. Al die projecten bestaan uit honderden tekeningen met daarop tienduizenden elementen die geproduceerd moeten worden. Onze software gebruikt 3D-tekeninformatie uit BIM-modellen om voor al die tienduizenden elementen een visuele productieplanning te maken. Vanuit die planning stuurt de software daarna de machines of robots aan die in de fabriek de daadwerkelijke producten maken. Aan de hand van de visuele planning van meerdere locaties en productiefases is er dus altijd realtime inzicht in alle facetten van een project en wordt er dus altijd per project geproduceerd en geleverd wat nodig is en wanneer het nodig is.”

Verbeterde productie.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een BIM4Production platform. Dit wordt in Q2 van dit jaar officieel gereleased. “Op dat platform worden momenteel de eerste componenten ontwikkeld. Zo zijn we bezig met een elementenapp voor het inzien van alle benodigde en gedetailleerde productie-informatie in de werkplaats en op de bouw. Met de kwaliteitsmodule op deze app sorteren we alvast voor op de Wet kwaliteitsborging, om de kwaliteitsvraag per element te kunnen registeren”, verklapt Nieuwenhuis tot besluit. 

Meer grip en minder fouten met IFC in het productieproces van prefabbeton op maat

Profity-foto-Mixed-Reality-Prefab-betonproductie-kopiëren
Lees het gehele artikel

De productie van prefabbetonelementen op maat wordt complexer. De elementen zelf worden complexer maar ook de levering moet steeds meer just-in-time. Het zwaartepunt van het bouwproces verschuift daarmee van de bouwplaats naar de fabriek. Met de inzet van IFC kunt u hierop inspelen.

Bestonden prefabbetonelementen vroeger enkel uit beton en wapening, we zien nu dat steeds meer onderdelen verwerkt worden in het element. Denk aan elektra, inkassingen en waterleidingen. De productie van complexere elementen vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Goed gebruik van ontwerpinformatie bij de voorbereiding van de productie voorkomt fouten. Fouten die niet alleen geld kosten maar ook vertragingen kunnen veroorzaken. De inzet van IFC zal een steeds belangrijkere rol spelen in het garanderen van de juiste informatie.

Profity bv

Just-in-time levering
Doorlooptijden in de bouw moeten korter. Op de bouw is bij inbreidingen de fysieke ruimte steeds kleiner. Dit vereist meer nauwkeurigheid in de planning en minder fouten bij de aanlevering van prefabbetonelementen op de bouwplaats. Dit is mogelijk als de productievoorbereiding verbetert. Ook hierbij kan de inzet van IFC helpen.

Wat is IFC?
Hiervoor lenen we een tekst die te vinden is op ww.bimloket.nl: ‘De Industry Foundation Classes (IFC) is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (modelobjecten en hun eigenschappen) tussen de verschillende softwareapplicaties van partijen in het bouwproces. IFC is onafhankelijk waardoor niemand is gebonden aan softwarepakketten. Met IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder communiceren met dezelfde intelligente data.’

Profity bv

Productieplanning met Profity Prefab op basis van IFC
Profity Prefab is standaard software voor tekenkamerplanning, productieplanning en vrachtplanning van prefabbetonelementen op maat. De input voor de planning komt vrijwel altijd uit een CAD-pakket. Werd in het verleden 2D-informatie aangeleverd via bijvoorbeeld Excel, intussen wordt steeds meer gebruik gemaakt van uitwisseling op basis van 3D-informatie in IFC-formaat.

Veel prefabbetonproducenten werken intussen met een CAD-pakket dat 3D-uitwisseling van informatie op basis van het IFC-formaat ondersteunt. Dit maakt het planningsproces niet alleen een stuk minder foutgevoelig, maar ook inzichtelijker en eenvoudiger.  Ook worden ontwerpfouten sneller getraceerd. Alle relevante informatie in de tekening kan 1:1 worden hergebruikt. Een aantal toepassingen:

– Grafisch plannen van de montagevolgorde en daarmee de transport- en
productievolgorde;

– Overnemen van materiaalbehoefte ten behoeve van inkoop of voorraad;    

– Grafisch optimaliseren van tafel/baan/carrouselbelegging op basis van contouren en andere kenmerken;

– Aansturen van wapeningsmachines en plotters of zelfs AR-brillen;

– Grafisch plannen en indelen van vrachten, rekening houdend met vorm en gewicht.

Grafisch plannen van de montagevolgorde
De Profity Prefab viewer toont per bouwlaag alle elementen. Vervolgens kan eenvoudig de montagevolgorde worden aangegeven. Deze vormt de input voor vrachtplanning en productieplanning. In alle situaties blijft de planner zelf de baas, maar hij wordt in zijn taak optimaal voorzien van (grafische) informatie.

Profity bv

Grafisch plannen van vrachten
Ieder element gaat – liefst just-in-time – naar de bouwplaats. Dit vraagt om optimalisatie van de vrachten. Met Profity Prefab wordt ieder element in een bepaalde vracht gepland. Hierbij kan dankzij de IFC-informatie gebruik worden gemaakt van informatie zoals vorm en gewicht, opstortingen of uitstekende kozijnen, zodat iedere vracht qua ruimte en totaalgewicht optimaal wordt benut én in de juiste volgorde wordt beladen, zodat de elementen in de juiste volgorde en op het juiste moment op de bouw worden aangeboden.

Grafisch plannen van productie
De leveringsvolgorde is de input voor de productie. De productievolgorde wordt daarnaast bepaald door diverse factoren waaronder het optimaal gebruik van tafel- of baanoppervlak, de optimale combinatie en volgorde van elementen per tafel of baan, et cetera. Ter ondersteuning van de productie kan Profity Prefab de juiste productiedocumenten aanleveren, opnieuw gebruikmakend van de IFC-informatie uit het gekoppelde CAD-systeem.

Profity bv

Kwaliteitscontrole
Ook bij kwaliteitscontrole komt de IFC-informatie van pas. Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van Mixed Reality. Met een tablet of AR-bril kan het te produceren element met behulp van de IFC-informatie geprojecteerd worden op de tafel of baan zodat bekisting en instortvoorzieningen correct kunnen worden geplaatst. Vlak voor het storten kunnen met de tablet of AR-bril foto’s worden gemaakt van de gemixte informatie: 3D-projectie en de daadwerkelijk geplaatste bekisting en instortvoorzieningen. Zo wordt per element vóór de stort gedocumenteerd dat het element conform ontwerp is opgebouwd. Na productie kunnen opnieuw foto’s worden gemaakt van het geproduceerde element in combinatie met het geprojecteerd ontwerp.

MET IFC meer grip op projecten
Het gebruik van het IFC-uitwisselformaat levert grote voordelen op. Daarnaast zijn de mogelijkheden ervan nog lang niet volledig benut, zo blijkt uit bovenstaande tekst. Profity Prefab maakt hiervan dankbaar gebruik. Het levert de gebruikers ervan meer grip en inzicht op!  

Tekst en Beeld |  Profity