Tagarchief: Rijkswaterstaat

Instandhoudingsinspecties aan 6.400 kunstwerken

DJI_0003
Lees het gehele artikel

Net als auto’s worden ook de 6.400 kunstwerken van Rijkswaterstaat in ons land periodiek geïnspecteerd. Op de eerste plaats bedoeld om de veiligheid te garanderen, maar ook om een realistische inschatting te maken van toekomstig onderhoud. Rijkswaterstaat is daarin niet de enige, alle beheerders van kunstwerken doen dat in meer of mindere mate. Maar het areaal van ’s lands grootste wegbeheerder kent wel een aantal bijzonderheden.

Het periodiek inspecteren van wegen en kunstwerken doen we al sinds mensenheugenis, begint Mark Zwaan,  programmamanager bij Rijkswaterstaat. 

“Sinds een aantal jaren onderscheiden we bij kunstwerken drie vormen: het schouwen, een toestandinspectie en een instandhoudingsinspectie. Het schouwen gebeurt bijna dagelijks door aanwezige aannemers en inspecteurs in het areaal. Een toestandinspectie is een technische inspectie die jaarlijks wordt herhaald, vergelijkbaar met een periodieke keuring. De instandhoudingsinspectie tot slot is de meest ingrijpende inspectie en gebeurt eens per zes jaar. De staat van het kunstwerk wordt van top tot teen bekeken. Daarbij wordt tevens een inschatting gemaakt van wat we de komende tien jaar aan risico’s (lees: onderhoud) kunnen verwachten om op de lange termijn het object en zijn functie in stand te houden.” 

Uit de instandhoudingsinspecties rolt een compleet rapport met geconstateerde gebreken, risico’s, beheersmaatregelen en kosten.

Genua

De Rijksinfrastructuur is cruciaal voor onze economie. “Bij onderhoud aan grote sluizen, bruggen en tunnels praat je meteen over hele grote kosten. Dat moet je managen. Er moet geld voor gereserveerd worden”, legt Zwaan uit. “Bovendien, als er onderhoud uitgevoerd gaat worden, levert dat niet zelden een behoorlijke hinder op. Ook daarom is goed plannen en vooruitkijken essentieel om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Alle inspecties verlopen risicogestuurd. Als we het risico zien toenemen neemt ook de diepgang van de inspectie toe of zal er een extra inspectie plaatsvinden of wordt een periodieke inspectie naar voren geschoven. We willen een situatie zoals in Genua is voorgevallen voorkomen. Veiligheid heeft topprioriteit.” 

Dat bleek eens te meer tijdens de acute afsluiting van de Merwedebrug in 2016. “Er was sprake van een tamelijk onbekend schadebeeld waarmee we weinig tot geen ervaring hadden. Er was een vermoeden van haarscheurtjes in de verbindingen, maar dat kon niet met het blote oog worden waargenomen. We zijn meteen uitgegaan van het ‘worst case’ scenario om geen risico’s te nemen ten aanzien van de constructieve veiligheid van de brug.”

De staat van het kunstwerk wordt van top tot teen bekeken.

Leercurve inbouwen

Geen enkel kunstwerk in beheer van Rijkswaterstaat ontspringt de dans ten aanzien van de zesjaarlijkse Instandhoudingsinspectie. “Alle 6.400 kunstwerken in ons areaal worden geïnspecteerd”, stelt Zwaan. “Het varieert van viaducten, grote duikers onder wegen, tunnels, bruggen, sluizen, gemalen, aquaducten, enz. Alleen de kleine duikers en stormvloedkeringen vallen niet onder onze scope. Die laatste groep heeft een aparte status en wordt apart gemanaged. Voor de 6.400 kunstwerken sluiten we inspectiecontracten af met inspectiebureaus en ingenieursbureaus. Het gaat om driejaarlijkse contracten om enige efficiëntie te bewerkstelligen en om bovendien een leercurve in te bouwen. Assetmanagement is voortdurend in ontwikkeling binnen de infrasector, dus ook bij ons. In de loop der tijd ontstaan nieuwe inzichten waarop we met nieuwe contracten beter kunnen anticiperen. De contracten omvatten het gehele areaal. Wij bekijken vanuit de masterplanning en risicosturing welke objecten aan de beurt zijn en gaan uit van een gemiddeld aantal inspecties van duizend kunstwerken per jaar.”

Net als auto’s worden ook de 6.400 kunstwerken van Rijkswaterstaat in ons land periodiek geïnspecteerd.

Uit de instandhoudingsinspecties rolt een compleet rapport met geconstateerde gebreken, risico’s, beheersmaatregelen en kosten. “Op basis van deze rapporten wordt het onderhoud geprioriteerd en geclusterd op gebiedsniveau om ook in de uitvoering tot optimalisaties te komen. Afhankelijk van de urgentie proberen we het onderhoud kostenefficiënt en met minimale hinder te plannen. Er is hiernaast ook een proces ingericht, dat wanneer het spannend wordt, er direct geacteerd kan worden. Want nogmaals: veiligheid is leidend.”   

Onderzoek naar Chroom 6 in verf in volle gang

bjond-meerdere-lagen-verf-met-daarin-chroom-6-op-staal-kopieren
Lees het gehele artikel

Hoe meet je of er Chroom 6 in verf zit? En hoe kun je verf die Chroom 6 bevat risicoloos verwijderen? Bjond Innovation is samen met Rijkswaterstaat en diverse marktpartijen bezig om dit te onderzoeken. Doel is om zo snel mogelijk tot zorgvuldige oplossingen te komen.

Verf met Chroom 6 is vaak toegepast op objecten van staal en beton in een natte buitenomgeving, zoals op spoorbruggen, sluisdeuren, waterkeringen en viaducten. Doorgaans in felle kleuren. Chroom 6 zorgt namelijk voor een uitstekende kleurstabiliteit en is tegelijk een goede zuurstofvanger die de corrosiebescherming van de coating versterkt. Op zich vormt Chroom 6 in verf geen probleem. Maar dat wordt het wel zodra je de verf verwijdert en er stof vrijkomt, bijvoorbeeld door schuren of stralen. Dit kan net als asbest gezondheidsproblemen geven. Door de affaire bij Defensie waar mensen aan te hoge hoeveelheden zijn blootgesteld, is de wet aangescherpt. De wettelijke blootstellingsgrens aan Chroom 6 in verf is intussen miniem: 1 microgram/m³ ofwel 0,001 milligram/m³ (als TGG-8 uur).

bjond-meerdere-lagen-verf-met-daarin-chroom-6-op-beton-kopieren

Meerdere lagen verf met daarin Chroom 6 op beton.

 

Onderzoekstraject

Bjond Innovation, een advies- en onderzoeksbureau uit Maaseik (België), is door Rijkswaterstaat gevraagd het onderzoekstraject ‘Chroom 6 meten in verf’ te coördineren. Bjond houdt zich bezig met vraagstukken over het beschermen van beton en staal in de breedste zin van het woord. De werkzaamheden, zoals het adviseren, inspecteren, innoveren en leveren van kennisintensieve diensten, hebben vooral betrekking op complexe problemen rondom corrosiebescherming. Het bureau werkt voor 80 tot 90 procent voor overheid en industrie in Nederland en België. Directeur Jo van Montfort noemt Chroom 6 in verf momenteel een hot item in de conserveringswereld. “Samen met verschillende marktpartijen evalueren we analysemethodieken om uit te zoeken hoe je betrouwbaar kunt vaststellen of er Chroom 6 in verf zit. Daarvoor hebben we monsters van conserveringssystemen op staal en beton genomen. Die zijn geanalyseerd door verschillende laboratoria om te kijken wat de beste methodiek daarvoor is. Met als uiteindelijke doel om te komen tot een nationale afspraak over hoe je dit moet meten en hoe je dit betrouwbaar en reproduceerbaar kunt vaststellen. Het is belangrijk een dergelijke overeenkomst snel maar vooral zorgvuldig te realiseren. Tegelijk onderzoeken we op welke manier je deze verf zo slim mogelijk kunt verwijderen. Welke middelen kun je daarvoor inzetten?”

bjond-meerdere-lagen-verf-met-daarin-chroom-6-op-beton-kopieren

Brug met vraag om onderhoud.

 

Testmethodieken

Inmiddels zijn diverse onderzoeken naar laboratorium-analysemethodieken gedaan waarvan de resultaten nu geëvalueerd worden. Eveneens worden referentiemonsters met bekende hoeveelheden Chroom 6 gemaakt die opnieuw in een ringonderzoek bestudeerd worden om te zien welke manier van meten de beste is. “Verf is een complex materiaal met veel componenten die storend kunnen werken op het analyseren ervan. Zeker bij meerdere lagen. We proberen daar nu grip op te krijgen om zo de betrouwbaarheid van de analyses te kunnen verbeteren”, aldus Van Montfort.

bjond-vliegroest-op-stalen-ondergrond-na-nat-stralen.-kopieren

Vliegroest op stalen ondergrond na nat-stralen.

Verf verwijderen

Voor het verwijderen van verf met Chroom 6 bestaan er methodes die nog niet goed geëvalueerd zijn, zoals natte straaltechnieken. Deze worden weinig toegepast vanwege de roestvorming die ze teweegbrengen. Alles wordt meestal droog gestraald. Maar als je nat straalt, komt er minder stof vrij. Dan mag er in de waterdruppels natuurlijk geen Chroom 6 zitten. Om dit tegen te gaan worden nu allerlei slimmigheden bedacht. Van Montfort: “Zelf zijn wij een primer aan het ontwikkelen die op licht geroest en nat staal aangebracht kan worden. De testen zien er veelbelovend uit!” 

Rijkswaterstaat tekent DigiDealGO: ambities voor digitalisering in de bouw vastgelegd

Schermafbeelding-2019-04-19-om-14.23.37-kopieren
Lees het gehele artikel

Samen. Slimmer. Sneller. Dat zijn de sleutelbegrippen van de ‘DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving’ (DigiDealGO). Tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’, 11 april 2019 in Den Haag, werd de deal bekrachtigd door Rijkswaterstaat en ruim 30 andere bouworganisaties. Hiermee committeren partijen zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor verdere digitalisering van de bouwsector.

In de DigiDealGO worden sectorbrede afspraken gemaakt over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. Essentie van de aanpak is dat gebruik wordt gemaakt van al bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. De DigiDealGO is gericht op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van zogenoemde versnellingsprojecten.

Vloeiende uitwisseling
‘Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering. Waar zij steeds meer tegen aan lopen is de onmogelijkheid om data in de keten uit te wisselen. De DigiDealGO gaat dat mogelijk maken. Met afspraken over standaarden kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid initiatieven ontwikkelen om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te maken. Daarmee geven we een impuls aan slimme en innovatieve oplossingen in onze sector’, zegt Maxime Verhagen, voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland.

Afspraken nodig voor Verjongen, Vernieuwen en Verduurzamen
Voor Rijkswaterstaat zijn deze afspraken over digitalisering en informatisering nodig om invulling te geven aan de opgave Verjongen, Vernieuwen en Verduurzamen. Maaike Beerepoot (programmamanager AIRBIM) is betrokken bij de totstandkoming van DigiDealGo: ‘Verdere digitalisering en informatisering zijn noodzakelijk om als Rijkswaterstaat sneller, beter en goedkoper te kunnen bouwen en ook circulair bouwen mogelijk te maken. Zonder een goede uitwisseling van data en informatie gedurende de totale levensduur van de infrastructuur wordt de renovatie en onderhoud van ons areaal een zeer lastige opgave.’

Meer informatie DigiDealGODe ambities en doelen van de DigiDealGO zijn te vinden op de website DigiDealGO.