Tagarchief: rivm

utrecht RIVM/CBG | Intensieve betonklus op het Utrecht Science Park

foto-2-red
Lees het gehele artikel

De bouw van de nieuwe huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) was voor RED Betonbouw andermaal een mooie kans om de ruim aanwezige kennis en kunde in de praktijk te tonen. Met de gevarieerde expertise als basis tekende de VCA*-gecertificeerde betonspecialist met behulp van eersteklas materiaal, materieel én mankracht voor de realisatie van de complete onderbouw van het achttien etages tellende gebouw. Een klus die zonder noemenswaardige problemen werd geklaard en door uitvoerder Jaap Troost wordt betiteld als intensief, veelomvattend en ontzettend leuk om te doen.

RED Betonbouw timmert sinds de oprichting in 2010 gestaag aan de weg als het gaat om de realisatie van de meest uiteenlopende betonwerken voor zowel de woning- als utiliteitsbouw. De op het Utrecht Science Park met succes uitgevoerde opdracht matcht dan ook prima met het DNA van het in Oud-Beijerland gevestigde bedrijf. Die mening is ook Marin Medic, werkvoorbereider binnen RED Betonbouw, toegedaan. “Verspreid over 2018 en 2019 hebben we in opdracht van hoofdaannemer MEET RIVM CBG B.V. (MEET, red.) binnen een tijdsbestek van in totaal veertig weken met een gedreven uitvoeringsteam de complete onderbouw van het pand tot aan de begane grond uit de grond gestampt. Je praat dan grofweg over de keldervloeren, kelderwanden en vloeren van de begane grond. Een opdracht die ons op het lijf is geschreven en waarin we onze expertise in de volle breedte hebben kunnen toepassen.”

De 1,80 meter hoge vloerbekisting, traditioneel uitgevoerd met schoring naar dubbele rij betonblokken in het zand. Daarachter werd een gelaste wapeningsstaaf geplaatst om schuiven van de bekisting te voorkomen.

Traditioneel uitgevoerd

Zo tekende RED Betonbouw onder meer voor de stort van een massieve vloerpoer met een hoogte van 1,80 meter, een oppervlakte van ruim 3.000 m2 en een inhoud van maar liefst 5.445 m3. Bovenop de vloer zijn 600 millimeter dikke buitenwanden aangebracht. Het betonnen gevaarte werd zó ontworpen dat er volledig is voldaan aan de gestelde trillingseisen. “In plaats van een wandkist te gebruiken, hebben we de complete vloer in traditionele bekisting gezet”, aldus Troost. “En dat had alles te maken met de minder gunstige omstandigheden ter plaatse, vooral wat betreft de beschikbare ruimte en ondergrond. Verder is het vermeldenswaardig dat we de vloer in één keer met behulp van vier betonpompen hebben gestort om scheurvorming, als gevolg van de grote hoeveelheid beton, te voorkomen.”

Wapening van de 1,80 meter hoge vloer (poer). Rechts de steunberen en de traditionele bekisting voor de poer.

 

Dubbel voordeel

Om de bekisting sneller te kunnen plaatsen, flexibeler op de bouwplaats te kunnen werken én het aantal vierkante meter breedplaat drastisch te verminderen, koos RED Betonbouw ervoor om de U-Bahn-bakken te combineren met vloerbekisting in plaats van breedplaatvloeren. “Waar het oorspronkelijk de bedoeling was om de gehele vloer met breedplaten uit te voeren waarin de U-Bahn-bakken verwerkt zijn, is uiteindelijk gekozen voor een combinatie met vloerbekisting. Een besluit dat dubbel voordeel oplevert. Enerzijds verminder je het aantal vierkante meter breedplaat, anderzijds levert het een geweldige gewichtsbesparing op”, aldus Medic, die aansluitend de overige door RED Betonbouw uitgevoerde werken aanstipt. “De door ons geplaatste steunberen zijn gerealiseerd door middel van een combinatie van MAXIMO-wandbekisting en traditionele bekisting. Dat zorgt voor een zeer indrukwekkend gezicht.”    

Kijk voor meer informatie over dit project op 

www.wegtotdewetenschap.nl

utrecht RIVM/CBG | Veelzijdige funderingsexpertise resulteert in trillingsvrij gebouw

foto-1-franki
Lees het gehele artikel

Elke funderingsklus vereist een specifieke aanpak en expertise. Dat blijkt maar weer eens wanneer de bouw van de nieuwe huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) onder de loep wordt genomen. Franki Grondtechnieken realiseerde voor het achttien verdiepingen hoge gebouw op Utrecht Science Park de complete bouwput. Een puike prestatie die het multidisciplinaire karakter van de in 1909 opgerichte funderingsspecialist andermaal onderstreept. 

CSM-waånd.

 

Flexibel, resultaatgericht, innovatief. De door Franki Grondtechnieken geboden expertise kent verschillende dimensies. Maar eerst en vooral onderscheidt het bedrijf zich door de veelheid aan funderingsoplossingen en aanverwante knowhow die in de meest uiteenlopende situaties worden geboden. “Naast een uitgebreide adviesvaardigheid staan we voor een breed pakket disciplines”, zegt directeur Jan-Wim Verhoeff namens Franki Grondtechnieken, sinds 2009 onderdeel van de BESIX GROEP. “Dat geeft ons de mogelijkheid om voor elk project de best passende techniek te kiezen. Zeker als het gaat om grote, zware objecten en werken in gevoelige omgevingen zijn we een ware specialist. Denk bijvoorbeeld aan binnenstedelijke en petrochemische projecten, opdrachten waarbij vaak trillings- en geluidsarm moet worden gewerkt. Om het plaatje zo goed mogelijk in te vullen, verdient het echter wél de voorkeur om ons bedrijf al in het prille beginstadium bij een project te betrekken. Uitgaande van de klantwensen, het beschikbare budget, de bodemsoort en -gesteldheid én de omgevingsomstandigheden presenteren we de opdrachtgever de voor- en nadelen van de mogelijke technieken, zodat er een weloverwogen keuze kan worden gemaakt. Daarbij is het zelfs mogelijk om diverse technieken te combineren. Daarvoor hebben we namelijk alle kennis en kunde in huis.”

Ankerbalk met groutankers.

 

Combinatie van technieken

Een treffend voorbeeld waarbij de bonte expertisewaaier van Franki Grondtechnieken uitmondde in een optimaal eindresultaat, betreft de bouw van het nieuwe onderkomen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat conform planning in het najaar van 2021 op Utrecht Science Park wordt opgeleverd. “Het RIVM werkt met hoogwaardige laboratoriumapparatuur die zeer gevoelig is voor trillingen”, legt Verhoeff uit. “Het is dus van het grootste belang dat de nieuwe huisvesting zó wordt gebouwd dat de werking van die apparatuur niet door trillingen wordt verstoord. Nadat hoofdaannemer Strukton ons de opdracht gaf om de complete bouwkuip te realiseren, hebben we aan dat vereiste in de volle breedte voldaan.” 

Grote diameter boorpalen (diameter 1.850 mm, diepte 58 m).

 

Op basis van een deskundig advies in het voortraject tekende Franki Grondtechnieken in slechts zes maanden tijd voor onder andere de soil mix (CSM) wanden, het betonwerk, de verankeringen, de bodeminjectie, de funderingspalen, het koppensnellen en al het grondwerk. Het uiteindelijke resultaat was een 80 x 160 meter metende bouwput van waaruit het gebouw momenteel gestaag de hoogte in gaat. “Waar we in de meeste gevallen als gespecialiseerd onderaannemer worden ingeschakeld, hebben we in dit geval het project van A tot Z aangenomen”, aldus Verhoeff. “Zonder dat de opdrachtgever er ook maar enig omkijken naar had. De in Utrecht geleverde prestatie is dan ook tekenend voor de veelheid aan technieken waarmee we de markt vanuit ons programma op maat kunnen bedienen.”  

 

Aanbrengen ankerbalk op CSM-wand.