Tagarchief: rotterdam

Frans Timmermans opent Beton Event 2021

Beton event 2
Lees het gehele artikel

Beton Event 2021

Op 17 en 18 november organiseert de Betonvereniging het jaarlijks kennis- en netwerkevenement: het Beton Event. Woensdag 17 november staat in het teken van online kennis opdoen en kunnen bezoekers diverse kennissessies online volgen. Donderdag 18 november staat in het teken van elkaar fysiek ontmoeten in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Ontmoetingsplaatsen, het welbekende netwerkplein en de uitreiking van de Betonprijs 2021 staan centraal op deze dag. Uiteraard zal een inhoudelijke lezing wederom niet ontbreken. 

Woensdag 17 november

Nog meer dan voorgaande jaren staan dit keer de gevolgen van ons handelen voor natuur en klimaat centraal. Het Nederlandse Betonakkoord begint langzamerhand zijn eerste vruchten af te werpen en de betonsector is op brede schaal en succesvol met allerhande innovaties bezig. Dat vindt ook Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en boegbeeld van de Europese Green Deal.

Frans Timmermans opent het Beton Event op woensdag 17 november. Na deze opening gaan Dorien Staal (Voorbij Prefab & Betonvereniging) en Maikel Jagroep (Betonvereniging) in gesprek met Ronel Dielissen (Heidelberg Cement), Peter Struik (Rijkswaterstaat), Marten Klein (Ingenieursbureau Amsterdam) en Bart Smolders (Heijmans). Wat voor impact hebben de huidige klimaatontwikkelingen op onze  sector? Wat betekent het Betonakkoord voor hun activiteiten? Beantwoorden de huidige doelen aan ieders verwachting en waar zien de tafelgasten de uitdagingen?

Na deze plenaire opening starten de kennissessies, samengesteld door de programmacommissie en partners. Gedurende de ochtend staan de thema’s Klimaatadaptatie en Energietransitie centraal, in de middag Verstedelijking en Circulariteit. Vanuit diverse kanten worden de thema’s belicht.

De Betonwereld Draait Door

Het ochtend- én middagprogramma worden afgesloten met een gezamenlijke sessie: De Betonwereld Draait Door. In deze sessie praten Dorien Staal en Maikel Jagroep met de sprekers van de thema’s. Waar lopen zij tegen aan? Waar zijn zij trots op? Hoe zien zij de toekomst tegemoet? Welke ontwikkelingen komen er aan? Kortom, dit beloven interessante sessies te worden!

Donderdag 18 november

Donderdag 18 november openen de deuren van de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Deze dag staat elkaar ontmoeten centraal. In de Tabaksfabriek worden ontmoetingsplaatsen gecreëerd voor partners, waar zij hun bedrijf en expertise presenteren. Daarnaast is er een speakerscorner waar inhoudelijke lezingen gegeven worden. Ook zal de uitreiking van de Betonprijs 2021 plaatsvinden tijdens deze dag!

Betonprijs 2021

Inschrijving voor de Betonprijs stond open voor bouwprojecten gerealiseerd in de afgelopen 2 jaar in Nederland of door een Nederlands bedrijf in het buitenland. Van de in totaal 56 inschrijvingen zijn de volgende 15 projecten genomineerd, verdeeld over 6 categorieën:

Genomineerden categorie: Bestaande Bouw

 • Stationspostgebouw, Den Haag
 • Transformatie gebouw Hoog Lindoduin, Den Haag

Genomineerden categorie: Civiele Bouw

 • Eindhoven Noordwest, Eindhoven
 • Innamepompstation Bergsche Maas, Hank
 • Rotterdamsebaan, nieuwe weg gelegen tussen knooppunt Ypenburg en de Centrumring van Den Haag

Genomineerden categorie: Duurzame Bouw

 • Brug 4 ‘Rondje Weerwater’ (onderdeel van de twee circulaire bruggen op het Floriadepark), Almere
 • Nieuwe verbinding N69, grenscorridor N69 gelegen in Provincie Noord-Brabant
 • Verduurzaming woningbouwskeletten met CO2-arm beton

Genomineerden categorie: Grensverleggende Bouw

 • Appartementengebouw The Line, wijk Overhoeks in Amsterdam
 • Concertzaal Amare, Den Haag

Genomineerden categorie: Utiliteitsbouw

 • Concertzaal Amare, Den Haag
 • Van der Valk Amsterdam Zuidas, Amsterdam

Genomineerden categorie: Woningbouw

 • Appartementengebouw The Line, wijk Overhoeks in Amsterdam
 • Westbeat, Amsterdam
 • Westerschans 1B, Goes

Cooltoren Rotterdam: Bouwpakket met prefab (zicht)betonelementen

De balkons, sandwich borstweringen en kaderelementen worden aan de zichtzijde uitgevoerd in esthetisch beton.
Lees het gehele artikel

De toren wordt grotendeels opgebouwd uit prefab betonelementen. Voor het zichtbeton werd zelfs een geheel eigen kleur ontwikkeld. Dat vraagt natuurlijk om een nauwkeurige opvolging en sturing van de betonsamenstelling en het stort- en ontkistingsproces in de prefab fabriek van Hoco Beton in Weert. En dat gedurende twee (!) jaar.

Tekst | Roel van Gils  Beeld | Hoco Beton

De 150 meter hoge Cooltoren vormt straks één van de hoogste appartementengebouwen in het centrum van Rotterdam met 282 appartementen variërend van 60 tot 400 m² en een oppervlakte van totaal 37.620 m². De in het oog springende witte woontoren heeft een opvallend en functioneel silhouet waarbij het zwaartepunt in het midden ligt. Als volledige dochter van hoofdaannemer Ballast Nedam werd Hoco Beton ingeschakeld voor de productie van alle prefab betonelementen. Het gaat daarbij om grote aantallen sandwich borstweringen, kaderelementen, balkons, trappen met bomen, kolommen en kolomschijven, liftafdekplaten, trappenhuiswanden en nog veel meer.

De 150 meter hoge Cooltoren vormt straks één van de hoogste appartementengebouwen in het centrum van Rotterdam.

De 150 meter hoge Cooltoren vormt straks één van de hoogste appartementengebouwen in het centrum van Rotterdam.

Cooltoren White

De balkons, sandwich borstweringen en kaderelementen verdienen een speciale vermelding. Ze bepalen immers de uitstraling van de Cooltoren en worden aan de zichtzijde uitgevoerd in esthetisch beton. “Voor alle zichtzijden hebben we in samenspraak met de architect (V8 architects), onze cementleverancier Aalborg en kleurstoffenleverancier Cathay Industries de unieke witte kleur bepaald”, begint Gerard Goedbloed, betonspecialist bij Hoco Beton. “Het gaat om een samenstelling van Aalborg White (witte cement) waaraan onder meer kleurstof (0,5% Ton Pierre) wordt toegevoegd voor het breken van de witte kleur, alsmede Ferrotint White F31 (4%), een titaniumdioxidepigment voor het zelfreinigend effect van het zichtbeton. De warmwitte kleur hebben we heel toepasselijk tot Cooltoren White gedoopt.”

De toren wordt grotendeels opgebouwd uit prefab betonelementen.

Beton wacht op niemand

Het ontwikkelen van de kleur is één, de samenstelling zo constant mogelijk houden is twee. “Dat gaat ons bijzonder goed af”, zegt Goedbloed. “Met dank ook aan de hoge kwaliteit van de kleurstoffen en de constante maalfijnheid (blainwaardes) van Aalborg White. Onze rol is vervolgens om de water/cementfactor constant te houden, alsmede de ontkistingscyclus. Dat laatste heeft namelijk ook invloed op de kleur. We schrijven continuïteit en herhaling dan ook met een hoofdletter in onze betoncentrale. Het is belangrijk om iedere dag hetzelfde te doen. Alle variabelen worden nauwlettend in de gaten gehouden, waaronder ook de buitentemperatuur. Ook tijdens de hittegolf ging het stortproces gewoon door. Door te spelen met de hulpstof superplasten (Cugla) zorgen we afhankelijk van de buitentemperatuur voor een continue vloeimaat en verwerkingstijd – ook wel open tijd genoemd. Beton wacht immers op niemand.”

Door te spelen met de hulpstof superplasten (Cugla) zorgt Hoco Beton afhankelijk van de buitentemperatuur voor een continue vloeimaat en verwerkingstijd van het betonmengsel.

Door te spelen met de hulpstof superplasten (Cugla) zorgt Hoco Beton afhankelijk van de buitentemperatuur voor een continue vloeimaat en verwerkingstijd van het betonmengsel.

Net na de zomervakantie van 2019 zijn de eerste elementen voor de Cooltoren bij Hoco Beton gestort. Sindsdien worden er dagelijks minimaal zes elementen geproduceerd. “We volgen qua prefabricage het bouwproces vrij dicht  en hebben in tijd weinig speling. Qua planning kunnen we ons dus weinig stagnatie veroorloven. We verwachten nog een jaar bezig te zijn met de productie van alle prefab elementen”, besluit Goedbloed.   

Bouwteam is sleutel tot succes

Lees het gehele artikel

Op de Vondelingenplaat, middenin de Rotterdamse haven wordt op dit moment recyclingbedrijf Reko uitgebreid met een nieuwe thermische reinigingsinstallatie genaamd Reko 2. Bij Reko worden reststoffen, bestaande uit een mix van teerhoudend asfaltgranulaat en dakleer, volledig omgezet in primaire grondstoffen, elektriciteit en warmte.

100% RECYCLING IS UNIEK

Tijdens het verwerkingsproces wordt het asfalt in een ronddraaiende trommeloven bij temperaturen van 1.000°C thermisch gereinigd, hetgeen wil zeggen dat alle in het asfalt aanwezige schadelijke stoffen volledig in de oven verbranden. Dit thermisch reinigingsproces resulteert in schoon zand, grind en vulstof – klaar voor hergebruik – alsmede hete afgassen waaruit energie wordt teruggewonnen in de vorm van stoom die vervolgens via een stoomturbine wordt omgezet in elektriciteit. Per jaar wordt circa 30 duizend megawatt aan elektriciteit opgewekt, ofwel dezelfde hoeveelheid die circa 7.500 huishoudens jaarlijks verbruiken.

Overzicht Reko 2.

 

De nieuw te bouwen installatie is aanzienlijk efficiënter, omdat deze gebruik maakt van de nieuwste technieken. Zo wordt in de nieuwe installatie niet alleen minder energie verbruikt, maar ook aanzienlijk meer energie opgewekt. De installatie kan voor maar liefst 50.000 huishoudens elektriciteit opwekken. Bovendien wordt de installatie geschikt gemaakt om naast elektriciteit ook warmte te kunnen leveren voor de tuinbouw of stadsverwarming.

Power & control building.

 

Reko is met deze beide installaties uniek in de wereld. Nergens wordt namelijk teerhoudend asfalt op een dergelijke manier voor 100% gerecycled, waarbij praktisch geen energie verloren gaat. De bouw van dit project is grofweg op te splitsen in twee gedeelten: de realisatie van de technische installaties en het civiele en bouwkundige gedeelte. De bouw van de technische installaties wordt uitgevoerd door gespecialiseerde buitenlandse bedrijven. Voor het civiele en bouwkundige gedeelte is er een samenwerking aangegaan met het Nederlandse familiebedrijf GMB.

NADRUK OP SAMENWERKING

De nadruk ligt hier op samenwerking. Er is een bouwteam opgericht waarvan zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer deel uitmaken. “Vertrouwen is hierin het kernwoord”, zegt David Heijkoop, directeur van Reko. “In het bouwteam hebben we regelmatig overleg en kunnen we, als dat nodig is, snel schakelen. Hierdoor sluit de uitvoering perfect aan bij hoe wij het als opdrachtgever  willen hebben. In het begin hebben wij GMB verteld wat wij willen realiseren. Wij wisten welke  installaties gebouwd moesten worden en GMB moest daar de oplossing voor ontwerpen. Zowel qua funderingen als vloeren.” “Die oplossingen werden door ons in samenwerking met de ingenieurs van Lievense bedacht”, vertelt Maarten Driesse, commercieel manager bij GMB Haven & Industrie. “Specifieke aandachtspunten waren de grote krachten en belastingen, gewenste functionaliteit en trillingen door in bedrijf zijnde installaties.”

Power & control building met turbinetafel.

 

Het functioneren van het bouwteam leidt tot een interactief proces. Zo werden er bijvoorbeeld tijdens de bouw, op aangeven van Reko, nog diverse wijzigingen doorgevoerd om een nog duurzamere installatie te realiseren. Met als gevolg dat de uiteindelijke realisatie haarfijn aansluit op de wensen van de opdrachtgever. “Ook maakten we gebruik van de ervaring die Reko en GMB hebben opgedaan bij eerdere gezamenlijke bouwprojecten”, zegt Driesse.

Staalwerk Boiler building.

 

LIJKT NIET ZO BIJZONDER MAAR…

Christiaan Hakstege, projectmanager van GMB, vertelt dat het betonwerk op het eerste oog niet zo bijzonder lijkt. “Het is vooral veel beton, zo’n 6.500 m3, maar de diversiteit van de verschillende betononderdelen, de minimale afwijkingen waar we mee werken en de verscheidenheid aan in te storten onderdelen van de verschillende installatiebouwers maken het een uitdagend en bijzonder project.” Leuke bijkomstigheid is dat bij een gedeelte van het gebruikte betonmortel het eigen Eco Granulaat (zand en grind uit gereinigd teerhoudend asfalt) van Reko is verwerkt. In september 2020 moet Reko 2 operationeel zijn.