Tagarchief: RTBF Média Square

Geavanceerde funderingstechnieken: RTBF Média Square rust op 800 gewapende en verankerde funderingspalen

Franki1
Lees het gehele artikel

Franki Foundations, met haar hoofdzetel in Saintes, is gespecialiseerd in paalfunderingen, kerende wanden en grondverbetering. Het gamma paalfunderingen bestaat onder andere uit grondverdringende palen (trillingvrij of geheid), trillingvrije schroefpalen met uithaling van grond, boorpalen en micropalen. De expertise van Franki Foundations in kerende wanden bestrijkt zowel diepwanden, vernagelde wanden, tangent of secans palenwanden als soilmix wanden.

Franki Foundations maakt deel uit van de Belgisch internationale BESIX Group en beschikt over eigen vestigingen in diverse Europese landen. In deze hoedanigheid én omwille van haar jarenlange ervaring in bouwputten in beperkte stedelijke ruimtes werd het bedrijf ingeschakeld voor de funderingswerken bij de bouw van RTBF Média Square, het nieuwe hoofdkwartier van de Franstalige omroep in België.

Tot 4 niveaus verankeringen in de palenwand.

Uitdagende omstandigheden

Vanwege de complexiteit van het project en de specifieke plaatselijke bodemgesteldheid werden voor de realisatie van de bouwput diverse funderingstechnieken toegepast. Projectleider Olivier Vancoppenolle omschrijft het als volgt: “Het terrein waarop we moesten werken, was helemaal niet vlak en vertoonde een hoogteverschil van maar liefst 6 meter. Hierdoor waren we genoodzaakt om te werken vanaf diverse platformen op verschillende hoogtes.”

“Ook de bodemgesteldheid stelde ons voor de nodige uitdagingen. We hadden hier immers te maken met een typische, niet-verzadigde zandgrond, kenmerkend voor de Brusselse regio. Omwille van deze grond moesten we voor de nodige stabilisatie zorgen bij de realisatie van de drie ondergrondse niveaus. Dit bereikten we door te werken met verbuisde avegaarpalen (dubbel rotatiesysteem). Eén op de twee van deze palen, met een diameter van 63 cm en lengtes van 7 tot 18 m was voorzien van een wapening, geplaatst ná betonnering. In totaal werden 800 dergelijke palen over een bouwput perimeter van 450 lopende meter geïnstalleerd.”

Het team verantwoordelijk voor de uitvoering van de avergaarpalen door middel van een dubbel rotatiesysteem.

Complexe technieken

Vancoppenolle: “Door het toepassen van deze funderingstechniek, met de resulterende stabilisatie van de ondergrond, konden de kelderverdiepingen gerealiseerd worden zonder toevlucht te nemen tot de gebruikelijke taluds. Omwille van de diepte van de uitgravingen was een extra verankering van de palen nodig vanaf een zekere hoogte. Deze actieve verankering met voorspankabels liet toe om probleemloos de drie ondergrondse niveaus vooraf te stabiliseren en nadien uit te graven. Naast de realisatie van de bouwputwand werden over een kleinere perimeter 52 stabiliserende palen en 35 alleenstaande palen gerealiseerd, waarvan sommige dienst deden als funderingspalen voor de torenkranen.”

Stalen stempelbuizen waar grondankers vanwege de aanpalende gebouwen niet mogelijk waren.

Gefaseerde aanpak

“De funderingswerken op deze grote werf liepen, perfect gefaseerd, van september 2020 tot februari 2021, met inbegrip van een korte stilstand omwille van administratieve redenen. De goed geplande fasering van de werken maakte dat ook tijdens onze werkzaamheden de andere bouwpartners aan de slag konden blijven zonder nutteloos verlet. Er waren continu twee funderingsmachines aan het werk op de bouwplaats en er werden ruim 4.500 kubieke meter beton en 550 ton wapeningsstaal verwerkt voor de funderingspalen.”   

RTBF Média Square: het nieuwe hoofdkwartier van de Franstalige publieke omroep

RTBF3
Lees het gehele artikel

RTBF Média Square, ontworpen door MDW Architecten en V+, maakt deel uit van de grondige transformatie van de Reyerswijk en het ontwikkelingsplan voor het Mediapark.brussels. Het nieuwe complex, met een bruto oppervlakte van 65.000 m², bestaat uit één gebouw dat twee delen telt, waaronder een hoofdgebouw van zeven verdiepingen bovengronds, drie verdiepingen ondergronds en een logistiek gebouw met twee bouwlagen bovengronds.

Projectdirecteur Tom Michiels (links) en verantwoordelijke uitvoering Jonathan Geldhof (rechts).

Ambitieus project

Het contract voor de bouw werd in maart 2020 toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap Valbesina, bestaande uit BESIX en haar partners Valens en In Advance. De werken gingen in augustus vorig jaar van start en de oplevering is gepland voor eind 2023. Nadien moeten de specifieke multimedia-uitrustingen en voorzieningen voor de studio’s nog uitgevoerd worden om het gebouw definitief te kunnen betrekken in de loop van 2025.

In het complex komen alle studio’s, vergaderzalen, het restaurant en de redactieruimte. Er wordt gewerkt met een mix van materialen, waaronder hout, aluminium, staal en ook zichtbeton, zowel glad als gewassen. RTBF Média Square is een 100% BIM-project, waarbij het 3D-model wordt gebruikt voor zowel het ontwerp en de uitvoering als voor de latere exploitatie en het onderhoud van het gebouw.

Rendering van het gebouw.

Ecologie en energiezuinigheid

Een minimale impact van het gebouw wordt mede gegarandeerd door de plaatsing van 250 m² zonnepanelen en de aanleg van diverse groendaken in combinatie met groenvoorzieningen op de binnenplaats en met geothermie. Ook voldoet het gebouw aan bijzonder strenge energieprestatiecriteria en akoestische normen. 

Ruim 10 kilometer secanspalenwanden

In het ondergrondse gedeelte werd gewerkt met prefab kolommen, balken en gewelven. Vanaf het gelijkvloers wordt de constructie op klassieke wijze opgetrokken met ter plaatse gestorte kolommen en balken, welfsels, predallen en vloerplaten. De totale hoeveelheid geplaatste secanspalenwanden bedraagt maar liefst 10 kilometer! Andere cijfers die tot de verbeelding spreken: er werd bijna 4 MIO kg wapening in het gebouw verwerkt, evenals 32.000 m3 structureel beton (waaronder 1.750 m3 prefab kolommen en balken) en 500.000 kg stalen profielen. BESIX/Valens staat tevens in voor de binnenafwerking met gipskarton, MDF en metselwerk, voorzien van de nodige perforaties met het oog op de akoestiek. Het zichtbeton wordt deels gewassen, waardoor de grindkorrels aan de oppervlakte komen.

Overzichtsbeeld van de bouwplaats.

Minimale overlast voor de omgeving

Om de hinder voor de omgeving maximaal te beperken in deze dicht bebouwde omgeving, werden betonnen wanden aan de kant van de buren geplaatst om geluidsoverlast tegen te gaan en de trillingen op een aanvaardbaar niveau te houden. Ook werden afspraken gemaakt met de buren wat de werkuren betreft. 

Balken en kolommen van de polyvalente zaal.

Specifieke uitdagingen

Het gebouw omvat tal van grote lokalen, waardoor draagrichtingen frequent veranderd moesten worden. Hiervoor waren hogere schoringen en tijdelijke extra constructies nodig. De werf werd evenmin gespaard door de COVID-19-pandemie. De tijdige levering van het bekistingshout kwam in het gedrang en ging bovendien gepaard met flinke prijsstijgingen. Hierdoor was BESIX/Valens genoodzaakt om voor de bekistingen meer staal dan hout te gebruiken. Op zich geen slechte keuze, want het staal was vlotter leverbaar en leverde geen afval op, wat met hout wel het geval is.

COVID-19 bemoeilijkte tevens fysieke werkvergaderingen en de beperking van 2 personen per wagen leidde tot verhoogd verkeer en parkeermoeilijkheden in de omgeving van de werf. Maar al bij al wist BESIX/Valens de negatieve impact van de pandemie te beperken. De werf liep geen noemenswaardige vertragingen op en de RTBF kan met een gerust hart uitkijken naar de geplande eindoplevering in 2023.