Tagarchief: Safety Culture Ladder

Veiligheid begint van bovenaf

Afbeelding-1—Vakblad-beton-en-staalbouw—KAM-Consultants(ENT
Lees het gehele artikel

Begeleiding in proces tot certificering

Sinds 2022 is de Safety Culture Ladder certificering verplicht voor aanbestedingen in de bouw. Deze beoordelingsmethode wordt gebruikt om het veiligheidsbewustzijn en -handelen in bedrijven te meten. KAM Consultants helpt bedrijven om de certificering te behalen. Dit doet ze onder andere door het aanbieden van trainingen en tools via het platform HSE-Tools.

Het doel van de Safety Culture Ladder is het terugbrengen van het aantal onveilige situaties en het vergroten van de Safety Awareness. Certificatie Specialist Ralph de Brouwer: “Het initiatief kwam van de grote bouwers en semi- overheden. Zij hebben dit in gang gezet en zijn dit van zichzelf en van alle bedrijven in de keten gaan eisen. Het behalen van deze certificering doe je niet even in een maand. Met andere certificering lukt dat misschien wel, maar de Safety Culture Ladder cultuur gaat over mensen. Bewustwording is een proces.” 

Eén van de posters die bij de campagne horen.

Het voorbeeldgedrag begint bij de directie

Tijdens dit proces biedt KAM Consultant meer, intensievere en langere begeleiding. Volgens De Brouwer moet iedereen in een bedrijf zich inzetten voor deze certificering. “Het is belangrijk dat mensen de waarde van dit certificaat inzien, omdat de cultuur rond veiligheid moet veranderen. Veel bedrijven in de bouw hebben een KAM- of HSE-afdeling. In klassieke gevallen zegt de directie tegen hen: wij vinden dit belangrijk, jullie moeten deze certificering regelen. Dat gaat bij de Safety Culture Ladder niet op, het zijn juist de directe leidinggevenden die het verhaal moeten vertellen. Zij moeten aangeven waar het bedrijf voor staat en goed gedrag belonen. Zij moeten echt voor de groep op het kratje gaan staan om de rest van het bedrijf mee te krijgen.” 

Personalisatie mogelijkheden in de Safety App.

KAM Consultants begeleidt het hele proces. “Wij maken een analyse van het bedrijf en brengen in kaart hoe het ervoor staat op de verschillende afdelingen. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht? We hebben de afgelopen jaren trainingen ontwikkeld die zich in eerste instantie richten op de leidinggevende. We willen bewustzijn creëren en onze klanten inzicht geven in menselijk gedrag door observatie. Hier kunnen de deelnemers gelijk mee aan de slag.” Om bedrijven te certificeren wordt tijdens een audit gepraat met mensen uit alle lagen van de onderneming.

Safety App rapportagemodule.

Betrokkenheid van het hele bedrijf

Als voorbeeld van het proces richting certificering noemt De Brouwer een bedrijf uit Rotterdam. “We kwamen daar de eerste keer binnen bij de KAM-afdeling, waarvan verwacht werd dat zij de certificering wel voor elkaar zouden krijgen. Naarmate de tijd vorderde, hebben we verschillende sessies gedaan, ook met de directie, en veiligheidscampagnes ingevoerd. Die campagnes zetten per kwartaal één onderwerp op het gebied van veiligheid centraal, met bijbehorende instructies en posters. Vanaf dat moment merkte je een bepaald enthousiasme, het werd een soort wedstrijd waar iedereen aan mee wilde doen. Wat je wel echt nodig hebt, zijn een paar aanjagers die er positief in zitten.”

Om de route naar certificering te vergemakkelijken, biedt KAM Consultants kennis en ervaring. Het bedrijf biedt echter ook verschillende tools aan. Zoals apps waarmee praktisch elk element van de Safety Culture Ladder efficiënt kan worden ingevuld. Hieronder vallen werkplekinspecties, audits, het melden van ongevallen en het uitvoeren van een Last Minute Risico Analyse. “Tot nu toe is er geen enkele klant die de certificering niet in een keer heeft gehaald, de scores zijn ver bovengemiddeld. Het gemiddelde ligt tussen de 80 en 85% met uitschieters naar 95 tot 100%.”   

Whitepaper: In 7 stappen naar de Safety Culture Ladder

FSAPOgiXMAQ0Ln8
Lees het gehele artikel

Wilt u de veiligheidscultuur van uw organisatie verbeteren? Dit kan met behulp van de Safety Culture Ladder! In de whitepaper van DNV leest u welke stappen u kunt doorlopen om het Safety Culture Ladder certificaat te behalen.

Veiligheidsbewustzijn wordt in veel aanbestedingen en contracten in de bouw als verplichting opgenomen, met het doel om het aantal ongelukken in de bouw terug te dringen. Is er binnen uw organisatie genoeg aandacht voor veiligheidsbewustzijn? Met behulp van de Safety Culture Ladder, voorheen de veiligheidsladder, kunt u gericht aan de slag met het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers. Bij certificering volgens de Safety Culture Ladder staat de ontwikkeling van de veiligheidscultuur van uw organisatie centraal. Blijf de veiligheidscultuur van uw organisatie optimaliseren en laat aan uw stakeholders zien dat uw organisatie serieus is als het gaat om veiligheid. Download de whitepaper van DNV en start uw stappen naar Safety Culture Ladder certificering.

Safety Culture Ladder vergroot het veiligheidsbewustzijn

DSC01531
Lees het gehele artikel

Wat als binnen je bouwonderneming alles voor elkaar is? Als het materieel veilig en gekeurd is, de spullen op de juiste plek staan en de procedures kloppen, maar het aantal ongevallen toch niet terugloopt?

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Aboma

In de Nederlandse bouwnijverheid vallen ieder jaar 18 tot 20 slachtoffers. ‘Veel te veel’, vindt de hele branche, die steeds slimmere machines inzet en procedures nog zorgvuldiger tegen het licht houdt om het aantal slachtoffers terug te dringen. Toch blijft het getal hetzelfde. Alleen ander gedrag kan hier verandering in brengen, weten afgevaardigden van Aboma.

Cultuurverschillen

Nu wordt juist die stap naar veiliger gedrag ernstig bemoeilijkt door de organisatiestructuur van de bouw. Pieter Visser, algemeen manager Advies bij Aboma, licht dit toe. “Elke bouwplaats wordt bemand met nieuwe partijen, die allemaal hun eigen cultuur meebrengen. In het gunstigste geval zijn alle partijen bewust bezig met veilig werken, maar ook dan wordt de veiligheid niet gedragen door een gezamenlijk pakket van normen en waarden. Daarnaast ontbreekt een gezamenlijke aanpak om van de incidenten te leren. Hier kunnen we een voorbeeld nemen aan de luchtvaart die incidenten tot op de draad analyseert en vervolgens de oorzaken in de hele branche communiceert en aanpast. In de bouw worden onveilige situaties te vaak alleen binnen de eigen organisatie aangepast.”

SCL-advies

De Safety Culture Ladder is een certificering die juist ingaat op het gedrag van medewerkers in de bouw. Het SCL-certificaat is niet wettelijk verplicht, maar GCVB heeft het wel als verplichte module opgenomen voor haar kerngroepleden en ondertekenaars. Aboma biedt hen op twee manieren ondersteuning, op weg naar het certificaat. De afdeling Advies maakt de bestaande veiligheidscultuur inzichtelijk en verzorgt trainingen zoals ‘SCL: implementatie in de praktijk’ voor KAM-coördinatoren en directieleden van bedrijven, maandelijkse webinars en maatwerktrainingen op het gebied van veilig gedrag en aanspreken op gedrag

‘Het is nog geen gelopen race’

SCL-certificering

Ter voorbereiding op het SCL-certificaat moeten bedrijven eerst een self-assessment doen. Dit self-assessment is de basis voor de certificeringsaudit, waarbij de auditoren van Aboma Certificering onderzoeken of het beeld dat dit heeft opgeleverd, reëel is. Hiervoor bezoekt een afgevaardigde van het bedrijf samen met de auditors – een observator en een vragensteller – projecten om hier met deskundige ogen naar te kijken. De auditoren zetten de antwoorden af tegen de SCL, waarna de matrix van de GCVB-ViA aangeeft aan welke trede van de SCL het bedrijf voldoet.

Voorzichtige verschuivingen

“Inmiddels levert dit de eerste voorzichtige verschuivingen op”, vertelt Wouter Riel, manager Certificering van Aboma Certificering. “Landelijk opererende aannemers zijn steeds vaker bereid om over de grenzen van hun bedrijf te kijken. Een groot winstpunt, want in dat geval nemen zij de aanwezige onderaannemers mee in hun overtuiging. Daarnaast zien we dat grote opdrachtgevers, zoals RWS, ProRail en provincies, ook hun verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid op de bouwplaats. Zij stellen het SCL-certificaat als voorwaarde voor deelname aan aanbestedingen. Sommige organisaties, zoals ProRail, leggen de certificering ook aan zichzelf op. Hiermee is het nog geen gelopen race, maar de bewustwording groeit.”

SCL stimuleert intrinsieke motivatie voor veilig handelen

DSC_2096
Lees het gehele artikel

Om het aantal ongevallen in de bouw terug te dringen, werd eerst certificering van het materieel verplicht gesteld. Daarna volgde certificering van de processen. Nu het aantal ongevallen nog steeds niet terugloopt, is de Safety Culture Ladder het middel om het veiligheidsbewustzijn van mensen in de bouw te stimuleren.

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Kiwa Nederland

“Een ingewikkelde opgave”, weet Audry van der Sanden, productmanager SCL van Kiwa Nederland. Ook nu hij zich al 24 jaar bezighoudt met veiligheid en sinds 2013 met de Safety Culture Ladder (SCL). “De SCL is een doordachte maatregel om mensen in de bouwsector te stimuleren om bewust veilig te werken. Maar hoe maak je hen intrinsiek gemotiveerd?”

Voorbeeldgedrag

Wat vaststaat, is dat directie en managers van bedrijven hierin een cruciale rol spelen. Zij kunnen een commitment uitschrijven en sancties uitdelen bij overtreding, maar het enige wat werkt is consequent voorbeeldgedrag. “De leidinggevende die onveilig gedrag oogluikend toelaat – omdat de tijdsdruk toch al zo hoog is – communiceert dat zijn motivatie fake is. Wie intrinsiek gemotiveerd is, neemt zelfs een te late oplevering voor lief.”

Elkaar in de gaten willen houden

Onlangs certificeerde Van der Sanden een bedrijf voor de hoogste trede van de SCL. “Eerlijk gezegd hield ik deze hoge certificering niet voor mogelijk”, bekent hij. “Nu weet ik dat het kan. In dit bedrijf stonden leidinggevenden en medewerkers van de dagstart tot de sluiting voor veiligheid. Het was een gespreksonderwerp tijdens de koffie; mensen spraken elkaar erop aan en betrokken zelfs de hele keten erbij. Zoiets lukt alleen binnen een vooruitstrevende bedrijfscultuur. Overigens is trede 5 ook maar een getal. Er blijft ruimte voor verbetering.”

De sfeer kantelen

Juist op dat vooruitstrevende aspect kan de bouwsector zichzelf in de weg zitten, realiseert Van der Sanden zich. Met conventioneel gedrag is het hier gemakkelijker punten scoren. Dan is het zaak om hier doorheen te breken. “Ik stel dan bijvoorbeeld de vraag ‘Wie vertrok vanochtend met de bedoeling om onveilig te gaan werken?’ Dat blijkt een manier om de sfeer te kantelen.”

Gewoon beginnen

Voor Van der Sanden is de SCL de manier om het aantal ongevallen in de bouw terug te dringen. “Hak de knoop door. Kom voor een informatiegesprek, laat je coachen en begin bij een realistische trede. Kiwa Nederland is groot geworden in de bouw en behoort tot de initiatiefnemers van de SCL. We weten hoe het werkt.”

Voor meer productinformatie klik hier.

Opgaan voor het SCL-certificaat: ‘Het kan ook leuk zijn!’

naamloos-1-kopieren-1
Lees het gehele artikel

De Safety Culture Ladder (SCL) heeft menig bedrijf al veel opgeleverd. Hoewel het in de eerste plaats gaat over een serieus thema als veiligheids- en gezondheidsbewustzijn, ervaren bedrijven en auditoren het certificeringsproces ook als leuk, inspirerend en motiverend.

Hanneke de Vries is directrice van het Nederlands Certificatie Instituut (NCI) en nauw betrokken bij bedrijven die opgaan voor het SCL-certificaat. Twee gekwalificeerde auditoren stellen dan aan de hand van observaties, interviews en projectbezoeken vast in hoeverre het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven aanwezig is. “Niet iedereen is voor de functie van auditor in de wieg gelegd. Je moet geen zwart/wit-denker zijn. Je moet immers een cultuur meten.”

De vijf treden

Het SCL-certificaat kan worden behaald op vijf niveaus, in de praktijk aangeduid met ‘treden’. Het bedrijf kiest zelf de trede waarvoor het geaudit wil worden. Trede 1 duidt op een pathologische cultuur. Het bedrijf maakt zich niet druk over de veiligheid binnen het bedrijf. Om die reden wordt trede 1 ook niet gebruikt. Trede 2 van de SCL geeft aan dat het bedrijf vooral reactief is. Als er iets fout gaat, wordt dit gezien als pech en minder als iets waarvoor het bedrijf verantwoordelijk was.

Op trede 3 is sprake van veiligheidsregels. Veiligheid is een gewaardeerd thema. De regels zijn geïntroduceerd door het management, zij het nog wel uit eigenbelang. Op trede 4 zien we dat binnen het bedrijf een proactieve veiligheids- en gezondheidscultuur aanwezig is, die voortkomt uit een intrinsieke motivatie. Trede 5 kenmerkt zich door vooruitstrevendheid. Veiligheid zit ingebakken in het denken van alle medewerkers. Het is openlijk bespreekbaar en medewerkers spreken elkaar erop aan. De meeste bedrijven stromen in op trede 2; dit is tevens de trede die de Governance code verlangt.

Hanneke de Vries, directrice van het Nederlands Certificatie Instituut (NCI): ‘Onze auditoren creëren een plezierige, laagdrempelige sfeer.’

 

Plezierig en laagdrempelig

De Vries begrijpt dat de meeste bedrijven niet zitten te wachten op ‘weer’ een certificering. Het vraagt veel inzet en er hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Daarbij is het vaak een must. “Bedrijven moeten voor een certificaat aan een aantal criteria voldoen”, geeft De Vries toe. “Daar kunnen we niet omheen. Toch leert de praktijk dat medewerkers enthousiast worden over SCL zodra ze ermee werken. Onze auditoren doen er ook alles aan om dit gevoel te stimuleren. Ze creëren een plezierige, laagdrempelige sfeer en benadrukken dat elk antwoord goed is.”

Zes bedrijfsaspecten

Hoe gemoedelijk de sfeer tijdens de gesprekken ook is, NCI gaat wel uiterst zorgvuldig te werk. Zij toetst de bedrijfscultuur vanuit zes bedrijfsaspecten: leiderschap & betrokkenheid, beleid & strategie, organisatie & opdrachtnemers, werkplek & procedures, afwijkende communicatie en audits & statistieken. De Vries: “In de afgelopen acht jaar is NCI uitgegroeid tot marktleider op dit gebied. Onze auditoren bezitten de soft skills om cultuur en daarbij ook non-verbaal gedrag te lezen. Ze stellen mensen op hun gemak als ze niet durven te praten. Dat maakt het voortraject van het SCL-certificaat – in vergelijking met dat van andere certificaten – erg aantrekkelijk. Je hoeft er niet voor te studeren, foute antwoorden bestaan niet en je werkomgeving wordt veiliger.”    

Certificeren voor de Safety Culture Ladder?

dnv-gl-0hm_3593-kopieren
Lees het gehele artikel

‘Een quick fix bestaat niet’

Nu de Safety Culture Ladder (SCL) een steeds belangrijkere plaats verovert in de bouwbranche, vragen bouwondernemers zich af of de tijd van certificeren ook voor hen is aangebroken. En waar moeten ze dan rekening mee houden? Wat kunnen ze verwachten tijdens het SCL-certificeringsproces?

De Safety Culture Ladder gaat over het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie. Binnen een organisatie met een ontwikkeld veiligheidsbewustzijn is veiligheid een onderwerp dat openlijk besproken wordt. De werkplek is een setting waar de veiligheid in alle lagen van de organisatie wordt geborgd. Dit houdt in dat tijdens het certificeringsproces van de SCL de bedrijfscultuur wordt beoordeeld. De auditoren gaan – steekproefsgewijs – in gesprek met medewerkers in alle lagen van het bedrijf en vormen zich zo een beeld van de mate van veiligheidsbewustzijn.

Gesprekken in een ontspannen sfeer

Tijdens het certificeringsproces van de SCL draait het dus niet om documenten die worden gecheckt of om situaties die onder de loep worden genomen. Het gaat om het bepalen van de mate van veiligheidsbewustzijn in houding,
gedrag en cultuur. Lizette van der Graaf, Lead Auditor bij DNV GL, vertelt hoe dit in de praktijk vorm krijgt: “Om de werkelijke intrinsieke motivatie voor veiligheid te bepalen, gaan twee auditoren in gesprek met een groot aantal medewerkers. De gesprekken kunnen over allerlei aspecten gaan en verlopen in de regel ontspannen.”

Toolboxmeeting

Van der Graaf vertelt als voorbeeld over een bedrijf dat net een toolboxmeeting achter de rug had. De toolboxmeeting kwam in diverse gesprekken naar voren. “Wij informeerden hoe de toolboxmeeting was verlopen. Wie waren erbij aanwezig? Welke middelen werden er ingezet? Welke onderwerpen kwamen aan bod? Als iedereen nagenoeg dezelfde antwoorden geeft, zal dat de waarheid zijn en hoef je niet naar bevestigende documenten te vragen. Tijdens de audit schakelen de auditoren alle zintuigen in om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van de mate van veiligheidsbewustzijn.”

Instappen op de ladder

Een snelle certificering op de hogere treden is lastig. Er is geen ‘quick fix’ voor gedrag. Kleinere organisaties laten zich eenvoudiger beïnvloeden; de beïnvloeding van duizenden medewerkers vraagt om een duurzaam, consistent beleid. Ook instromen op trede 4 of 5 is een illusie, weet Van der Graaf ondertussen. “De SCL wordt sinds 2012 toegepast en het aantal bedrijven met een certificering op het hoogste niveau is minimaal. Het vraagt een geweldige ambitie om door te groeien.”

Meetbare resultaten

Hier staat tegenover dat instroming op de tweede trede zeker haalbaar is. Van der Graaf ziet dan ook een stijgende lijn in het aantal gecertificeerde bedrijven. “Het aantal aanvragen voor certificatie groeit omdat er een koppeling is gemaakt met de aanbestedingscriteria. Maar hoofddoel blijft de ontwikkeling van het veiligheidsbewustzijn en het terugbrengen van het aantal ongelukken. Daarbij blijft het moeilijk om het resultaat meetbaar te maken. De mate van veiligheidsbewustzijn wordt bijvoorbeeld ook beïnvloed door de in- en uitstroom van medewerkers. Hierdoor vraagt het thema continue aandacht. En dat is natuurlijk ook precies de bedoeling.”

Meer weten over de Safety Culture Ladder?

Kijk op: www.dnvgl.nl/veiligheidsladder