Tagarchief: SCL-certificering

Safety Culture Ladder vergroot het veiligheidsbewustzijn

DSC01531
Lees het gehele artikel

Wat als binnen je bouwonderneming alles voor elkaar is? Als het materieel veilig en gekeurd is, de spullen op de juiste plek staan en de procedures kloppen, maar het aantal ongevallen toch niet terugloopt?

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Aboma

In de Nederlandse bouwnijverheid vallen ieder jaar 18 tot 20 slachtoffers. ‘Veel te veel’, vindt de hele branche, die steeds slimmere machines inzet en procedures nog zorgvuldiger tegen het licht houdt om het aantal slachtoffers terug te dringen. Toch blijft het getal hetzelfde. Alleen ander gedrag kan hier verandering in brengen, weten afgevaardigden van Aboma.

Cultuurverschillen

Nu wordt juist die stap naar veiliger gedrag ernstig bemoeilijkt door de organisatiestructuur van de bouw. Pieter Visser, algemeen manager Advies bij Aboma, licht dit toe. “Elke bouwplaats wordt bemand met nieuwe partijen, die allemaal hun eigen cultuur meebrengen. In het gunstigste geval zijn alle partijen bewust bezig met veilig werken, maar ook dan wordt de veiligheid niet gedragen door een gezamenlijk pakket van normen en waarden. Daarnaast ontbreekt een gezamenlijke aanpak om van de incidenten te leren. Hier kunnen we een voorbeeld nemen aan de luchtvaart die incidenten tot op de draad analyseert en vervolgens de oorzaken in de hele branche communiceert en aanpast. In de bouw worden onveilige situaties te vaak alleen binnen de eigen organisatie aangepast.”

SCL-advies

De Safety Culture Ladder is een certificering die juist ingaat op het gedrag van medewerkers in de bouw. Het SCL-certificaat is niet wettelijk verplicht, maar GCVB heeft het wel als verplichte module opgenomen voor haar kerngroepleden en ondertekenaars. Aboma biedt hen op twee manieren ondersteuning, op weg naar het certificaat. De afdeling Advies maakt de bestaande veiligheidscultuur inzichtelijk en verzorgt trainingen zoals ‘SCL: implementatie in de praktijk’ voor KAM-coördinatoren en directieleden van bedrijven, maandelijkse webinars en maatwerktrainingen op het gebied van veilig gedrag en aanspreken op gedrag

‘Het is nog geen gelopen race’

SCL-certificering

Ter voorbereiding op het SCL-certificaat moeten bedrijven eerst een self-assessment doen. Dit self-assessment is de basis voor de certificeringsaudit, waarbij de auditoren van Aboma Certificering onderzoeken of het beeld dat dit heeft opgeleverd, reëel is. Hiervoor bezoekt een afgevaardigde van het bedrijf samen met de auditors – een observator en een vragensteller – projecten om hier met deskundige ogen naar te kijken. De auditoren zetten de antwoorden af tegen de SCL, waarna de matrix van de GCVB-ViA aangeeft aan welke trede van de SCL het bedrijf voldoet.

Voorzichtige verschuivingen

“Inmiddels levert dit de eerste voorzichtige verschuivingen op”, vertelt Wouter Riel, manager Certificering van Aboma Certificering. “Landelijk opererende aannemers zijn steeds vaker bereid om over de grenzen van hun bedrijf te kijken. Een groot winstpunt, want in dat geval nemen zij de aanwezige onderaannemers mee in hun overtuiging. Daarnaast zien we dat grote opdrachtgevers, zoals RWS, ProRail en provincies, ook hun verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid op de bouwplaats. Zij stellen het SCL-certificaat als voorwaarde voor deelname aan aanbestedingen. Sommige organisaties, zoals ProRail, leggen de certificering ook aan zichzelf op. Hiermee is het nog geen gelopen race, maar de bewustwording groeit.”

Certificeren voor de Safety Culture Ladder?

dnv-gl-0hm_3593-kopieren
Lees het gehele artikel

‘Een quick fix bestaat niet’

Nu de Safety Culture Ladder (SCL) een steeds belangrijkere plaats verovert in de bouwbranche, vragen bouwondernemers zich af of de tijd van certificeren ook voor hen is aangebroken. En waar moeten ze dan rekening mee houden? Wat kunnen ze verwachten tijdens het SCL-certificeringsproces?

De Safety Culture Ladder gaat over het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie. Binnen een organisatie met een ontwikkeld veiligheidsbewustzijn is veiligheid een onderwerp dat openlijk besproken wordt. De werkplek is een setting waar de veiligheid in alle lagen van de organisatie wordt geborgd. Dit houdt in dat tijdens het certificeringsproces van de SCL de bedrijfscultuur wordt beoordeeld. De auditoren gaan – steekproefsgewijs – in gesprek met medewerkers in alle lagen van het bedrijf en vormen zich zo een beeld van de mate van veiligheidsbewustzijn.

Gesprekken in een ontspannen sfeer

Tijdens het certificeringsproces van de SCL draait het dus niet om documenten die worden gecheckt of om situaties die onder de loep worden genomen. Het gaat om het bepalen van de mate van veiligheidsbewustzijn in houding,
gedrag en cultuur. Lizette van der Graaf, Lead Auditor bij DNV GL, vertelt hoe dit in de praktijk vorm krijgt: “Om de werkelijke intrinsieke motivatie voor veiligheid te bepalen, gaan twee auditoren in gesprek met een groot aantal medewerkers. De gesprekken kunnen over allerlei aspecten gaan en verlopen in de regel ontspannen.”

Toolboxmeeting

Van der Graaf vertelt als voorbeeld over een bedrijf dat net een toolboxmeeting achter de rug had. De toolboxmeeting kwam in diverse gesprekken naar voren. “Wij informeerden hoe de toolboxmeeting was verlopen. Wie waren erbij aanwezig? Welke middelen werden er ingezet? Welke onderwerpen kwamen aan bod? Als iedereen nagenoeg dezelfde antwoorden geeft, zal dat de waarheid zijn en hoef je niet naar bevestigende documenten te vragen. Tijdens de audit schakelen de auditoren alle zintuigen in om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van de mate van veiligheidsbewustzijn.”

Instappen op de ladder

Een snelle certificering op de hogere treden is lastig. Er is geen ‘quick fix’ voor gedrag. Kleinere organisaties laten zich eenvoudiger beïnvloeden; de beïnvloeding van duizenden medewerkers vraagt om een duurzaam, consistent beleid. Ook instromen op trede 4 of 5 is een illusie, weet Van der Graaf ondertussen. “De SCL wordt sinds 2012 toegepast en het aantal bedrijven met een certificering op het hoogste niveau is minimaal. Het vraagt een geweldige ambitie om door te groeien.”

Meetbare resultaten

Hier staat tegenover dat instroming op de tweede trede zeker haalbaar is. Van der Graaf ziet dan ook een stijgende lijn in het aantal gecertificeerde bedrijven. “Het aantal aanvragen voor certificatie groeit omdat er een koppeling is gemaakt met de aanbestedingscriteria. Maar hoofddoel blijft de ontwikkeling van het veiligheidsbewustzijn en het terugbrengen van het aantal ongelukken. Daarbij blijft het moeilijk om het resultaat meetbaar te maken. De mate van veiligheidsbewustzijn wordt bijvoorbeeld ook beïnvloed door de in- en uitstroom van medewerkers. Hierdoor vraagt het thema continue aandacht. En dat is natuurlijk ook precies de bedoeling.”

Meer weten over de Safety Culture Ladder?

Kijk op: www.dnvgl.nl/veiligheidsladder