Tagarchief: Thermisch Verzinken

13de Benelux Trofee voor Thermisch verzinken 2021

OfficialPhoto2020JeanPascalTricoire
Lees het gehele artikel

Met deze wedstrijd wil Zinkinfo een staalkaart aan toepassingen van thermisch verzinken tonen. Thermisch verzinken biedt ontwerpers én opdrachtgevers heel wat voordelen. Vooral de lange levensduur en onderhoudsvriendelijkheid zijn belangrijke troeven van dit conserveringssysteem. Bovendien waarderen ontwerpers het mooie verouderingsproces van thermisch verzinkt staal, dat met de jaren eigenlijk alleen maar mooier wordt. 

Stationsoverkapping Mechelen NMBS – Mechelen in Beweging (c)

DRIE CATEGORIEËN

Sinds de editie van 2019 schrijft de Trofee zich in in de filosofie van de  ZEKER ZINK campagne waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen Functioneel Verzinken en Esthetisch Verzinken. Daarnaast is een aparte categorie gecreëerd voor Duplex (verzinken + coaten). Na rijp beraad kwam de jury tot de volgende nominaties:

Categorie FUNCTIONEEL VERZINKEN:

Categorie ESTHETISCH VERZINKEN:

Categorie DUPLEXSYSTEMEN:

De genomineerde projecten gaan nu door naar de tweede en finale ronde op 30 april a.s., waarbij de jury één winnaar per categorie zal kiezen.

Floating Farm Dairy – Ruben Dario Kleimeer (c)

Alle ingediende projecten komen ruim aan bod in een boek dat zal worden bezorgd aan alle indieners en betrokken partijen. Er wordt ook een digitale editie van het Zinkinfo Magazine gemaakt met alle deelnemende projecten uit de wedstrijd. Op de is een pagina gewijd aan elk project.

Brug Wilhelminapark Grou -Rein Hofstra (c)

Zinkinfo vindt het ontzettend belangrijk dat de bouwsector haar schouders zet onder de circulaire economie. Circulair bouwen moet gepromoot worden en om die reden zal  op 30 april ook een prijs worden toegekend aan een project dat zich uitdrukkelijk inschrijft in de filosofie van circulair bouwen.

De jury bestond uit de volgende 5 personen:

‘We moeten de kracht van thermisch verzinken collectief verder versterken’

naamloos-3-kopieren-1
Lees het gehele artikel

Twee jaar geleden is Zinkinfo Benelux, de brancheorganisatie van thermische verzinkers, gestart met de communicatiecampagne Zeker Zink, dat de dialoog tussen (eind)klant en verzinker op gang moest brengen en stroomlijnen. Nu stelt de brancheorganisatie vast dat de campagne resultaat heeft, maar dat het noodzakelijk is om de kracht van thermisch verzinken collectief verder te versterken. Alle leden moeten de kracht van het collectief denken in praktijk brengen, ook op de werkvloer. Wat levert het collectief denken op en hoe gaat men hiermee om in een markt waarin sprake is van hevige onderlinge concurrentie?

“Zeker Zink heeft ons geleerd dat we er allemaal beter van worden als we collectief een aantal uitdagingen aangaan en dat betekent onder meer dat de leden meer informatie met elkaar willen delen. Dat die nieuwe houding tot mooie resultaten kan leiden, wordt nu steeds breder beseft”, zegt Bruno Dursin, directeur van Zinkinfo Benelux. “Om collectief denken echt handen en voeten te geven en te voorkomen dat je in ad hoc samenwerkingen blijft steken, heb je een wervend verhaal nodig. Zeker Zink heeft ons geleerd wat de kracht is van het thermisch verzinken en tegelijk wat de uitdagingen zijn. Maar ook dat het ons stimuleert om samen naar gemeenschappelijke onderwerpen te zoeken en gedefinieerde uitdagingen op te pakken.”

38526780991_4bf0141fcb_h-kopieren

Garantievoorwaarden

Kortom: een collectieve aanpak zal vruchten afwerpen bij de individuele bedrijven. Dursin heeft bij zijn aantreden in 2010 aan de leden de vraag gesteld waarom de branche als geheel geen garantievoorwaarden kende. Daar is toen niet echt op gereageerd. “Maar toen Zeker Zink liep, zei ik: als we nú geen garantie gaan geven, hoeven we het nooit meer te doen. Die campagne had immers als motto: uw verzekeringspolis tegen corrosie. Toen zijn in vrij korte tijd branchebrede garantievoorwaarden opgesteld. Alle leden gebruiken nu dezelfde termijnen, uitsluitingen en dergelijke. Het maakt niet uit naar wie een klant belt: hij krijgt overal dezelfde garantie. Daarmee maak je de boodschap van zekerheid geloofwaardiger. Garantie kan geen commercieel wapen zijn. Ieder biedt dezelfde garantie en met elkaar concurreren op dat vlak heeft geen zin. Wel kun je je daarmee als branche onderscheiden ten opzichte van andere oppervlaktetechnieken.”

Gevaarlijke branche?

Verder zet men zich collectief in op het gebied van veiligheid op de werkvloer. Bij de thermisch verzinkers gebeurt gelukkig maar zelden een ongeval, maar als dat gebeurt, is het vaak ernstig. “We moeten voorkomen dat de perceptie gaat ontstaan dat je een gevaarlijke branche bent. Die perceptie zou kunnen ontstaan als hier en daar een ongeluk gebeurt. Ook dit moeten we collectief aanpakken en we hebben reeds een eerste stap gezet. Alle aangesloten verzinkerijen hebben een risico-inventarisatie gemaakt. In 2020 gaan we met deze uitkomsten collectief aan de slag. De uitkomsten van de verschillende risico-inventarisaties worden als het ware op elkaar gelegd, waarna voor alle leden dezelfde prioriteiten worden vastgesteld op het gebied van veiligheid, zodat we ons ook op dit punt als branche kunnen manifesteren. Deze actie, dus het delen van die informatie, was een aantal jaar geleden niet mogelijk geweest.” Een soortgelijke actie is uitgevoerd op het gebied van gevaarlijke stoffen. Via een inventarisatie bij alle bedrijven is een collectieve lijst van gevaarlijke stoffen opgesteld en op basis daarvan heeft elke verzinkerij dezelfde lijst gekregen, waarop men kan zien wat men per stof moet doen om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Zodoende is een uniforme aanpak verkregen.

naamloos-3-kopieren

Klachtenanalyse

Een ander punt waarop de leden (geanonimiseerd) informatie gaan delen, betreft de analyse van binnengekomen klachten. Dit is van belang om branchebreed heel goed te weten wat er in de markt speelt en welke verbeterpunten moeten worden opgepakt. Via keuringen en inspecties die de brancheorganisatie uitvoert op werven, heeft Zinkinfo al een vrij duidelijk zicht op de meest voorkomende klachten. Echter zal dit nu nog accurater gebeuren via de verzamelde klachtenanalyses. “We gaan de klachten rubriceren en daarmee hebben we de aandachtspunten voor alle verzinkers en voor ons als brancheorganisatie. Voortdurende verbetering kun je daarmee makkelijker realiseren. De uitdaging is om collectief te blijven denken terwijl je concurreert in een scherpe markt.”

Zekerheidsgedachte

Dursin vervolgt: “Het zijn allemaal acties waarbij het noodzakelijk is dat de leden informatie die ze lange tijd het liefst voor zichzelf hielden, nu gaan delen. Men moet dan vaak eerst een drempel over, maar dat gaat een stuk makkelijker met een goed, collectief en wervend verhaal waarvan de leden ook individueel profiteren. Daarom gebruiken de leden ook ons Zeker Zink-handboek en werken ze met dezelfde checklist voor goed en veilig verzinken.”

Dit betekent voor de bedrijven dat zij het collectief denken niet alleen naar buiten toe uitdragen, maar ook op de werkvloer moeten invoeren. Ook intern moet de dialoog gestimuleerd worden, zodat iedere medewerker het nut van collectief denken inziet en overeenkomstig daarmee handelt. Dursin onderkent dat het in praktijk brengen van het nieuwe gedachtegoed aanhoudende aandacht vraagt. “Ik ga niet beweren dat het overal gladjes verloopt; er is nog werk aan de winkel. We moeten het in de mindset van onze leden zien te krijgen. Wij moeten ons de komende jaren vasthouden aan onze kernboodschap en die verder uitdragen naar de markt toe, via collectieve acties. Dit vraagt om volharding en herhaling. Wij moeten de lastige inspecteur spelen bij onze eigen leden, maar de betrokkenheid van de bedrijven is ook heel belangrijk. De leden moeten elkaar ook aanspreken op wat ze hadden beloofd te doen. Wat je zegt, moet je ook doen: practice what you preach. Ik zie dat nu ook opgepakt worden bij de leden. Het elkaar aanspreken, was vroeger ondenkbaar.”    

Afmetingen zinkbad en ruime infrastructuur bieden meerwaarde

lenssen3_kwaliteit-kopieren
Lees het gehele artikel

Thermisch verzinken geeft corrosie geen kans

Corrosie is volledig natuurlijk voor staal en ijzer. Zo zorgt de combinatie van zuurstof en water in contact met het ijzer of staal voor een typisch bruin roestlaagje. Zonder correcte behandeling roest het staal finaal weg. Verzinken biedt een oplossing. Verzinkerij Lenssen in Genk, opgericht in 1988, is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in het thermisch verzinken of galvaniseren. Eén van de diepste galvanisatiebaden in Europa en een productie- en opslagruimte van 60.000 m² zijn twee belangrijke troeven. We spraken met afgevaardigd bestuurder Georges Lenssen, die samen met zijn broer Paul instaat voor de dagelijkse leiding van het familiebedrijf.

lenssen2_opslagruimte-kopieren

Verzinkerij Lenssen heeft een bedrijfsoppervlakte van 60.000 m², verdeeld over een praktische productiehal en een opslagruimte.

 

Wie is Verzinkerij Lenssen?

“We zijn gespecialiseerd in het thermisch verzinken van ijzeren en stalen werkstukken om corrosie te vermijden. Daarbij krijgen de stukken, na de voorbehandeling, een beschermingslaag door onderdompeling in een bad van gesmolten zink. We voeren deze verzinking uit conform de normen NEN-EN-ISO 1461 en NEN-EN-ISO 14713 en de afgewerkte materialen voldoen aan de norm EN 1090 of de DASt-Richtlinie 022. We focussen op de industriebouw, kassen- of serrebouw, automobielsector, landbouwinfrastructuur en verschillende andere industriële toepassingen. Veelvoorkomende producten zijn onderstellen voor aanhangwagens, sprinklerbuizen, elementen voor de industriebouw, geluidswanden, …. Onze klanten bevinden zich in Limburg en de rest van Vlaanderen, maar ook de Waalse constructiebedrijven en Nederlandse kassen- en serrebouwers zijn vaste klanten. Zo werden onderdelen uit onze verzinkerij gebruikt voor heel wat bekende projecten, zoals de kerstversiering op de Champs-Elysées, de uitkijktoren van de Lommelse Sahara en de Eurotunnel. De kassen en serres van onze Nederlandse klanten worden wereldwijd geïnstalleerd.”

Waarom de keuze voor thermisch verzinken?

“Door het minutenlange contact met zink op een temperatuur boven de 450°C ontstaat er aan het oppervlak van het stuk staal een reeks zink-ijzer legeringen. Die garanderen een optimale hechting en uitstekende slijt- en schokbestendigheid. Na enkele maanden vormt zich bovenop die zinklaag een ‘patina’, een haast ondoordringbare en stabiele bescherming tegen corrosie. Een beschadiging in de verzinkingslaag is geen probleem, want de kathodische bescherming zorgt ervoor dat de omringende zink deze plek permanent blijft beschermen. Een verzinkt stuk kan na meerdere tientallen jaren probleemloos ontzinkt en opnieuw verzinkt worden, waardoor het verzinkte staal een nieuw leven krijgt.”

'We kunnen zelfs materialen voor onze klanten stockeren, om deze op afroep te verzinken en te leveren.'

‘We kunnen zelfs materialen voor onze klanten stockeren, om deze op afroep te verzinken en te leveren.’

 

Hoe onderscheidt uw firma zich?

“We zijn zeker niet de grootste, want de meeste firma’s in deze sector behoren tot grotere groepen. Maar de kwaliteit van product en service staan bij ons centraal. Zo beschikken we over één van de diepste galvanisatiebaden in België, en zelfs in Europa, waardoor we stukken tot 12,8 m lang, 1,5 m breed en 3 m diep kunnen bewerken. Ook de bedrijfsoppervlakte van 60.000 m² is een belangrijke troef. De machines zijn praktisch verdeeld over het volledige atelier, wat de efficiëntie verhoogt. Dankzij de beschikbare ruimte kunnen we ook eenvoudig onze systemen onderhouden en vernieuwen. Bovendien kunnen we materialen voor onze klanten stockeren om deze op afroep te verzinken en te leveren én worden alle verzinkte stukken altijd droog bewaard. We blijven ook investeren in de optimalisatie van ons productieproces, bijvoorbeeld op vlak van digitalisatie van planning en administratie. Tot slot onderscheiden we ons door de investeringen om thermisch verzinken milieuvriendelijk te maken door het opvangen van ongewenste dampen en de recyclage en het hergebruik van grondstoffen voor het productieproces.”    ν

Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019

zib_20190612_4109-kopieren
Lees het gehele artikel

Op 12 juni 2019 werd tijdens de Assembly Party in het Felix Pakhuis in Antwerpen de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 uitgereikt.  

Deze editie kende een belangrijke koerswijziging in vergelijking met de vorige edities. De klassieke indeling in categorieën naar type gebouw of toepassing werd vervangen door een nieuwe opdeling die de filosofie van ZEKER ZINK uitdraagt. Onder andere de keuze tussen Esthetisch Verzinken (klasse E) en Functioneel verzinken (klasse F) moet de dialoog tussen uitvoerder en verzinkerij bevorderen, zodat het verwachtingspatroon van de (eind)klant en het eindresultaat beter op elkaar zijn afgestemd.

Daarnaast behouden we wel de aparte categorie voor duplexsystemen. Tot slot reikte de jury ook een prijs uit voor het meest duurzame, zeg maar circulaire project. Een duidelijk statement om uiting te geven aan onze steun aan het circulair bouwen.

De winnaars zijn geworden:

Categorie FUNCTIONEEL VERZINKEN Snowworld Zoetermeer
Categorie ESTHETISCH VERZINKEN Uitkijktoren Wellerlooi
Categorie DUPLEX Luifel Stationsplein Utrecht
PRIJS CIRCULAIR BOUWEN Brainport Industries Campus – Cluster 1

Alle deelnemende projecten zijn opgenomen in een mooi boek dat gratis verkrijgbaar is

Alle deelnemende projecten worden eveneens getoond in een digitale editie van het Zinkinfo Magazine. Op de website van Zinkinfo Benelux is een pagina gewijd aan elk project van deze editie.


Klik hier om de jurymotivatie te lezen

12de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 – Genomineerden

Thermisch-verzinken
Lees het gehele artikel

Op 26 maart heeft de jury zich uitgesproken over de 100 deelnemende projecten aan de 12de editie van onze tweejaarlijkse Trofee voor Thermisch Verzinken. Met deze wedstrijd wil Zinkinfo een staalkaart aan toepassingen van thermisch verzinken tonen. Thermisch verzinken biedt designers én hun klanten heel wat voordelen. Vooral de lange levensduur en onderhoudsvriendelijkheid zijn belangrijke troeven van dit conserveringssysteem. Bovendien waarderen ontwerpers het mooie verouderingsproces van thermisch verzinkt staal, dat met de jaren eigenlijk alleen maar mooier wordt. 

DRIE CATEGORIEËN

Naar aanleiding van ZEKER ZINK maakt de BTTV Trofee vanaf deze editie een onderscheid tussen drie categorieën: Functioneel Verzinken, Esthetisch Verzinken en Duplexsystemen.
Na rijp beraad kwam de jury tot de volgende nominaties:

Categorie FUNCTIONEEL VERZINKEN (36 projecten)

Categorie ESTHETISCH VERZINKEN (28 projecten)

Categorie DUPLEXSYSTEMEN (36 projecten)

Uit deze nominaties heeft de jury één laureaat per categorie gekozen die bekend zullen worden gemaakt tijdens de EGGA Assembly Party. Dit evenement gaat door op woensdag 12 juni in het Felix Pakhuis in Antwerpen. Elke laureaat ontvangt een trofee. Alle ingediende projecten komen ruim aan bod in een boek dat zal worden voorgesteld tijdens de uitreiking. Alle deelnemende projecten zullen in een digitale editie van het Zinkinfo Magazine verschijnen. Op de website van Zinkinfo Benelux is een pagina gewijd aan elk project van deze editie.

Zinkinfo vindt het ontzettend belangrijk dat de bouwsector haar schouders zet onder de circulaire economie. Circulair bouwen moet gepromoot worden en om die reden zal er uit alle inzendingen één project een Trofee voor circulair bouwen ontvangen.

De jury bestond uit de volgende 5 personen:

  • Geertjan van Geffen – Wessel van Geffen architecten (partner/architect) – juryvoorzitter
  • Alexander Willems – Norbert Provoost Ingenieursbureau (directeur)
  • Hans Hooyberg – HaTwee (zaakvoerder)
  • Filip Vlaminck – Verhofsté (chief sales officer)
  • Bruno Dursin – Zinkinfo Benelux (directeur)