Tagarchief: Tullingh & Partners

Veelzijdig, slim en efficiënt bouwen met staalplaat-betonvloeren

Transformatie-St
Lees het gehele artikel

Aanzienlijke gewichtsbesparingen, een minimaal betongebruik, betere bouwkundige aansluitingen en een perfect afgestemde logistiek en montage. Maar ook: kortere doorlooptijden en lagere totale projectkosten. Niet voor niets vinden de staalplaat-betonvloeren van Tullingh & Partners gretig aftrek in transformatie-, renovatie-, nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten.

“In de meeste projecten wordt de staalplaat-betonvloer op basis van de gewenste overspanning en draagkracht berekend. Daarbij wordt helaas nog onvoldoende gekeken naar de details, aansluitingen, logistieke processen en montagewijze”, weet Charles van Oldenbarneveld. “Tullingh & Partners doet dit anders. Op basis van het constructieve (basis)ontwerp of eisenbestek, de gewenste uitvoering én de logistieke (on)mogelijkheden berekenen en selecteren wij graag de meest geschikte vloeropbouw voor ieder project. Inclusief bijbehorende plaattypes, profileringen, profielhoogtes, staalplaatdiktes en betonhoeveelheden. Welke belastingen, brandeisen, thermische en akoestische waarden gelden in een project? Hoe kunnen we de gewenste overspanningen realiseren? En hoe kunnen we mooie aansluitingen maken? Maar ook: hoe worden de producten naar en op de bouw vervoerd? Kan op de bouwlocatie met een hijskraan worden gewerkt? Of moeten alle onderdelen met de hand en via een normale deur naar binnen worden gebracht? Onder andere deze zaken resulteren in een uitvoeringsontwerp op maat, op basis waarvan ook de hoofddraagconstructie geoptimaliseerd kan worden. Een win-win voor de opdrachtgever.”

MAATWERK PER PROJECT EN VLOERVELD

Kenmerkend voor staalplaat-betonvloeren is dat de geprofileerde staalplaat de verloren bekisting en (veelal) buigwapening vormt. “De staalplaat wordt gevuld met (gewapend) beton”, aldus Van Oldenbarneveld. “Door extra wapening toe te passen, kan eenvoudig een vrijdragende vloer met hoge brandwerendheid gerealiseerd worden.” Ten opzichte van bijvoorbeeld kanaalplaatvloeren zijn staalplaat-betonvloeren veel lichter, vertelt hij. “Bijvoorbeeld bij inpandige wijzigingen of het optoppen van gebouwen is dit een absolute pré, omdat in veel gevallen gebruik kan worden gemaakt van de extra toelaatbare belasting van de fundatie. Bovendien is voor de montage aanzienlijk minder materieel nodig, wat weer voordelen biedt op binnenstedelijke en andere moeilijk bereikbare projectlocaties. Per project en per vloerveld zoeken wij graag naar het meest optimale ontwerp. Daarbij kan het zelfs zo zijn, dat in één project meerdere typen staalplaat-betonvloeren worden toegepast.”

De halfronde nieuwbouw van Royal FloraHolland in Aalsmeer is volledig uitgerust met rechte staalplaat-betonvloeren.

ROYAL FLORAHOLLAND

Tullingh & Partners is een gewaardeerde partner in transformatie-, renovatie- en uitbreidingsprojecten. Ook worden de staalplaat-betonvloeren regelmatig toegepast in de nieuwbouw van parkeergarages, appartementengebouwen en kantoren, vertelt Van Oldenbarneveld. “Zeer bijzonder was de uitbreiding van het kantoor van Royal FloraHolland in Aalsmeer. Tegen het bestaande gebouw van 2.763 m2 is een halfronde nieuwbouw van 2.288 m2 gebouwd, met een transparante gevel. In samenwerking met onze opdrachtgever hebben wij een staalplaat-betonvloer geselecteerd, waarvan zowel de hoogte als breedtes perfect uitkomen. Dankzij ons ontwerp kon de eerste verdiepingsvloer in 2,5 dag gemonteerd worden. Vanaf de derde t/m vijfde verdieping hebben we zelfs één vloerveld per dag gerealiseerd. Meest bijzonder is echter dat het ronde gebouw volledig uitgerust kon worden met rechte staalplaat-betonvloeren.”

SINT-JOZEFKERK

Nog een mooi referentieproject is de transformatie van de Sint-Jozefkerk in Hillegom tot woon-zorggebouw. “Een uitdaging in dit project was dat de staalplaat-betonvloeren op hoogte gemaakt moesten worden”, aldus Van Oldenbarneveld. “Al onze staalplaten, wapening en beton moesten met de hand naar binnen en op hoogte worden gebracht. Als optimalisatie van het constructieve ontwerp hebben wij voorgesteld om een stempel onder de vloeren op te nemen, waardoor een lichtere en lager geprofileerde staalplaat gebruikt kon worden, met minder beton. Bovendien hebben wij de aansluitdetails geperfectioneerd. Op basis van ons uitvoeringsontwerp is de staalconstructie herzien, waardoor ook dit project beter, sneller en goedkoper uitgevoerd kon worden.” 

Kenmerken en eigenschappen van de staalplaat-betonvloeren van Tullingh & Partners:

• Profielhoogtes van 16 tot 205 mm.
• Staalplaatdiktes van 0,5 tot 2 mm.
• Veelzijdig toepasbaar.
• Minimaal betongebruik.
• Relatief laag eigen gewicht.
• Overspanningen tot circa 6 m.
• Hoge toelaatbare belastingen.
• Opnemen van schijfwerking.
• Samenwerking met onderliggende staalconstructie d.m.v. deuvels.
• Brandwerendheid tot 120 min.

Parkeergarage Schalkstad krijgt vernuftige staalconstructie: Slim, slank en uiterst sterk

HOOFDFOTO
Lees het gehele artikel

Dat geldt ook voor de nieuwe, bovengrondse parkeergarage van woon- en winkelgebied Schalkstad in Haarlem, waarvoor Vic Obdam Staalbouw in samenwerking met Tullingh & Partners en in opdracht van BAM Wonen Speciale Projecten een complete staalconstructie inclusief staalplaat-betonvloeren realiseert.

Staalconstructie met 16m overspannende liggers en 60 minuten brandwerendheid.

Met zijn staalconstructies legt Vic Obdam Staalbouw de basis voor menig project. “Wij bieden een breed maar gespecialiseerd totaalpakket, vanaf het 3D inmeten/inscannen tot en met de totale engineering, productie, conservering en montage van de staalconstructie. Van woningbouw tot utiliteit en van nieuwbouw tot renovatie en transformatie”, vertelt projectleider Bart van der Gulik. “Ook zijn we sterk in alternatieve bouwopgaven, zoals het invoegen en optoppen van gebouwen en vrij indeelbare en aanpasbare gebouwvolumes. Als organisatie krijgen wij vaak de complete staalconstructie gegund, inclusief trappen en balustrades, dak- en gevelbekleding en vloeren, waarvoor we samenwerken met vertrouwde partners. Voor de engineering en uitvoering van de staalplaat-betonvloeren is dat Tullingh & Partners, dat voor zijn staalbouwprojecten veelal ook Vic Obdam Staalbouw inschakelt.”

In totaal wordt 15.000 m² slanke staalplaat-betonvloer aangebracht.

Tullingh & Partners is gespecialiseerd in de bouwkundige engineering, materiaallevering en realisatie van metalen dak- en gevelsystemen en staalplaat-betonvloeren. “De afgelopen jaren is een mooie wisselwerking tussen onze bedrijven ontstaan”, aldus Charles van Oldenbarneveld van Tullingh & Partners. “De transformatie van het voormalige kantoorgebouw aan het Willem Witsenplein in Den Haag, de uitbreiding van Bloemenveiling Royal Flora Holland in Aalsmeer, de uitbreiding van een chemische fabriek op bedrijventerrein Westpoort in Amsterdam en de nieuwbouw van Parkeergarage Schalkstad zijn hiervan sprekende voorbeelden.”

Beter, sneller en slimmer

“We trekken echt gezamenlijk op in projecten”, benadrukt hij. “Met het esthetische en/of constructieve ontwerp als onderlegger werken wij steevast een eigen plan uit. Wat zijn de mogelijkheden om lichter te bouwen, met minder materialen, zodat het milieu wordt ontlast?” Van der Gulik: “Ook voor Parkeergarage Schalkstad hebben we al in een vroeg stadium de constructie en mogelijke optimalisaties in kaart gebracht. Aanvankelijk was een alternatieve vloer geëngineerd, van een andere producent en met een andere profilering. Tullingh & Partners kwam echter met de optie voor een slank type staalplaat-betonvloer, waardoor meer vrije hoogte tussen de verdiepingen ontstaat. Bovendien zijn de vloeren sterker dan de voorgeschreven norm. Onze gezamenlijke berekeningen hebben zowel hoofdconstructeur Pieters Bouwtechniek als aannemer BAM Wonen Speciale Projecten overtuigd. Ook hebben zij geleid tot een bestekwijziging, die is goedgekeurd door de gemeente Haarlem. Eind 2018 kregen we de productie, levering en montage van de complete constructie gegund, behoudens de wapening en het beton.”

Na 1,5 jaar intensieve samenwerking is het project binnenkort gereed.

500.000 kilo staal

De bovengrondse parkeergarage biedt ruimte aan 600 personenauto’s. Het gebouw telt vijf verdiepingen, waarvan de bovenste vier in staal worden uitgevoerd. “In totaal verwerken we 500.000 kilo staal”, aldus Van der Gulik. “De constructie bestaat uit stalen kolommen en liggers met een overspanning van 16 meter. Grote uitdaging was de hoge brandwerendheid.   

Wanneer er onverhoopt brand uitbreekt, moet de complete staalconstructie 60 minuten blijven staan. Dit hebben we onder andere behaald door de kolommen te voorzien van wapening en beton. Bovendien hebben de stalen liggers een speciale, brandwerende coating gekregen.”

Aanvankelijk zouden de liggers aan de kolommen worden bevestigd, vertelt hij. “Echter zou dit voor grote problemen kunnen zorgen, wanneer het kolomstaal bezwijkt. Daarom hebben we samen met Pieters Bouwtechniek een alternatieve oplossing uitgedacht. In het huidige ontwerp worden de liggers in het beton geïntegreerd, dwars door de staalkolom heen. Dit bracht evenwel nieuwe uitdagingen mee. Bijvoorbeeld voor Tullingh & Partners, dat op deze plekken geen aansluitingen meer kon maken. Ook hiervoor hebben we in gezamenlijkheid een goed alternatief uitgewerkt.”

15.000 m² staalplaat-betonvloer

“In totaal brengen we maar liefst 15.000 m² staalplaat-betonvloer aan”, vertelt Van Oldenbarneveld. “Bij de montage volgen we de voortgang van de staalconstructie. Zodra de constructie van één verdieping gereed is, worden onze staalplaten aangebracht. Een behoorlijk uitdaging, omdat we te maken hebben met maar liefst 11 meter lange platen die per 15 stuks worden ingehesen! Een nauwkeurige planning en afstemming zijn dan noodzakelijk.” Dankzij een overlappende montagewijze kan zeer snel én efficiënt worden gewerkt, benadrukt hij. “De staalplaat-betonvloeren worden in slechts één week tijd gemonteerd. Vervolgens hebben we ook één week voor de afwerking, waarna de aannemer zijn beton kan aanbrengen en Vic Obdam Staalbouw met de volgende verdieping start.” 

In vergelijking met traditionele vloersystemen hebben staalplaat-betonvloeren aanzienlijk minder beton nodig, aldus Van Oldenbarneveld. “Dit leidt tot grote gewichtsbesparingen bij vergelijkbare overspanningen en belastingen. Bovendien zijn de vloeren aanzienlijk dunner. Waar voor Parkeergarage Schalkstad in basis een vloer was ontworpen van 16 cm dik, hebben wij dat weten terug te brengen naar slechts 13 cm, met dezelfde overspanning. Ook is de belastbaarheid van 2,0 kN/m² vergroot naar 3,0 kN/m². Hierdoor is de parkeergarage uitstekend voorbereid op de toekomst, waarin het aandeel (zwaardere) elektrische auto’s steeds verder zal toenemen.”

De staalplaat-betonvloeren worden gemonteerd op 16 meter lange stalen liggers, die met behulp van stalen lasdeuvels (pinnen) aan de vloeren worden gekoppeld. “Voor deze bevestiging zijn ruim 3.500 lasdeuvels per verdieping nodig (totaal: 14.000 stuks). Het resultaat is een uitstekende samenwerking tussen de staalconstructie en staalplaat-betonvloer.”

Goede bouwteamsamenwerking, korte lijnen

Dankzij de goede bouwteamsamenwerking en korte lijnen kunnen Vic Obdam Staalbouw en Tullingh & Partners elke vier weken één complete verdieping opleveren. In week 4 is de montage van de laatste verdieping van de staalconstructie gestart. De constructie wordt rondom afgewerkt met stalen frames met ca. 4.000 houten lamellen, die tevens door Vic Obdam Staalbouw worden geleverd en gemonteerd. Tegen de zomervakantie van 2021 moet het project gereed zijn.