Tagarchief: utrecht

Duurzame uitvalsbasis voor Utrechts OV

Opening-Nieuwe-Busremise-Westraven
Lees het gehele artikel

Op zaterdag 10 juli is de nieuwe busremise Westraven van het Utrechtse U-OV in gebruik genomen. De provincie heeft de lat voor zichzelf én voor Aannemingsbedrijf G. van der Ven BV. behoorlijk hoog gelegd met de uitvraag om de meest groene busstalling van Nederland en misschien wel heel Europa te realiseren. Maar dat alles ging natuurlijk niet vanzelf. Een terugblik met een trotse gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht.

De provincie Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om in 2028 100% schoon busvervoer te realiseren. “Dat wil zeggen volledig elektrisch of op waterstof”, legt Schaddelee uit. “Daarmee zijn we straks de eerste provincie in Nederland.” 

Die torenhoge ambitie heeft volgens de gedeputeerde te maken met het hoog stedelijke gebied in de provincie. “We streven naar een gezonde verstedelijking en een duurzame mobiliteitstransitie met een 100% schoon wagenpark. Het bouwen van een nieuwe busremise was dan ook cruciaal om die ambities waar te kunnen maken. Bovendien maakt de verouderde stalling aan de Europalaan plaats voor woningbouw. Een win-win.”

Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Creativiteit bij aannemer

De provincie Utrecht heeft de OV-locatie in eigen beheer gebouwd. “Het was een strategische keuze”, zegt Schaddelee. “Op deze manier bieden we een gelijk speelveld voor de vervoerders op het moment dat de aanbesteding voor een nieuwe concessieperiode van start gaat en zorgen we tevens voor de continuïteit van het OV op de lange termijn.” 

De nieuwe busremise is dan ook een state-of-the-art gebouw. “We hebben de lat heel hoog gelegd met de uitvraag om een circulair gebouw te realiseren. Maar ja, hoe ga je dat in een bestek ‘gieten’? Dat is bijna niet te doen. We hebben veel ruimte gegeven aan aannemer Van der Ven om daar creatief mee om te gaan. Daardoor hebben we gezamenlijk – als provincie en aannemer – tussen het slaan van de eerste paal en de opening, een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Lopende het project is er veel geschakeld en geoptimaliseerd. Dat gaf de aannemer veel energie. Mooi om te zien.”

De provincie Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om in 2028 100% schoon busvervoer te realiseren.

Gerecyclede materialen 

Bij de realisatie van het nieuwe gebouw, dat een stalling, werkplaats en kantoor verenigt onder één dak, is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materialen die zijn hergebruikt of in de toekomst makkelijk opnieuw kunnen worden gebruikt. “Zo bestaan de aluminium kozijnen uit gerecycled materiaal en is er gerecycled hout gebruikt voor het dak”, vertelt Schaddelee enthousiast. “Dat laatste is op diverse plekken ook zichtbaar gemaakt en zorgt voor een retro-achtige uitstraling. Daarnaast is voorzien in een groen sedumdak en zijn er talloze insectenhotels en broedkasten geplaatst op het terrein. Zonnepanelen op het dak staan in voor de energievoorziening van zowel het pand als het opladen van de elektrische bussen.” 

Met de nieuwe remise maakt de provincie een enorme OV-schaalsprong in de regio. “Op het terrein Westraven is ruimte voor het stallen van in totaal 160 bussen. Daarbij kunnen we nog eens gebruikmaken van de extra capaciteit bij de nieuwe tramremise aan de overkant, waar plaats is voor nog eens 50 elektrische bussen. Met recht een mijlpaal op weg naar een 100% schoon busvervoer.”   

Betonwerk bij RIVM CBG vergt flexibiliteit

bse-1kopie-kopieren
Lees het gehele artikel

Het kan raar lopen. De ene dag rijd je over de A27 bij Utrecht, zie je vier hoge betonnen kernen met kranen erop en denk je als betonbouwer: dat zou als bedrijf mooi staan op je cv. Een paar maanden later ben je zelf met een heel team fulltime betonwerk aan het verrichten op datzelfde werk. Dat overkwam Erwin Ruiter, directeur van BSE betonwerken uit Ermelo. Het project betreft de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het agentschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), groot 70.000 m².

In juli nam MEET RIVM CBG BV contact op met Erwin Ruiter. BSE staat bekend als een flexibele en betrouwbare betonbouwer, dus toen men op dit werk door omstandigheden met een capaciteitsprobleem zat, is gevraagd of BSE kon assisteren met het zetten van prefab wanden. Na één dag belt Ruiter terug om zijn medewerking toe te zeggen.

Vloer storten in volle gang.

Vloer storten in volle gang.

 

Cascoconstructie

Het complex op de Uithof bestaat uit de TN-toren van achttien lagen, het SL-gebouw van vier lagen en een plintgebouw. De imposante 76 meter hoge kernen van de hoogbouw zijn met glijbekisting opgetrokken. Daaromheen wordt een cascoconstructie gemaakt met prefab kolommen, gestorte vloeren en prefab gevelelementen die nog een second skin krijgen. Ruiter: “We zijn in de zomer begonnen met het assisteren bij de montage van de prefab wanden. Momenteel verzorgen we bovendien het opstorten van de neuzen aan de vier kernen, maken we bekistingen voor de vloeren, inclusief vloersparingen en verzorgen we het storten en afwerken van de vloeren, brengen we overal de vereiste beveiliging aan en hakken we stekkenbakken open.”

Erwin Ruiter naast de kubel van vier kuub.

Erwin Ruiter naast de kubel van vier kuub.

 

Honderd neuzen

“Als je bedenkt dat een vloer tweeduizend vierkante meter groot is en er zijn achttien verdiepingen, dan besef je de schaal van dit werk. Dus als er wordt gevraagd om ook een reeks neuzen op te storten, gaat het meteen om honderd stuks”, verduidelijkt Ruiter. “De schaal is enorm. Er staat ook flinke tijdsdruk op de bouw. Ook dan fungeren wij als aanspreekpunt voor de uitvoerder. Bij de eerste nachtvorst hebben we in zeer korte tijd extra mensen geregeld om te zorgen dat het uitharden van het beton niet vertraagde. Het werk moet door!”

bse-5-kopieren

De grote kubel wordt gebruikt op plaatsen waar de betonpomp niet bij kan.

 

Grootste pomp, grote kubel

Voor de vele kubieke meters beton die in de nieuwbouw verdwijnen, worden grote middelen ingezet. Ruiter: “Ondanks dat het een enorm groot project is, komen we een heel eind met de betonpomp. Daarvoor gebruiken we de Schwing S 65 SXF, de grootste betonpomp van Europa, geleverd door Gebr. Van Antwerpen, die hier zijn eerste stort heeft gedaan. Deze machine kan tot 65 meter hoog werken en heeft een netto horizontaal bereik van 60 meter. Waar de pomp niet bij kan, storten we met een eigen kubel waar vier kuub beton in gaat. Op deze wijze houden we de snelheid er goed in.”

Voor BSE betonwerken is dit project op het lijf geschreven. “Onze kennis, capaciteit en flexibiliteit komen hier helemaal tot hun recht.”   

 

Betonpomp aan het werk.

Betonpomp aan het werk.

 

RIVM/CBG, Utrecht | Nieuwbouw RIVM/CBG staat stevig op zijn plaats

unnamed-file
Lees het gehele artikel

Op het Utrecht Science Park verrijst momenteel de nieuwe huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Wanneer de oplevering van het markante, toekomstbestendige en achttien verdiepingen tellende gebouw in het najaar van 2021 een feit is, zal het op een vloeroppervlak van circa 70.000 m2 plaats bieden aan zo’n 2.200 medewerkers. In het trillingsvrij gebouwde en BREEAM ‘Outstanding’ gecertificeerde onderkomen wordt voorzien in diverse faciliteiten, waaronder 17.000 m2 laboratoria, ontmoetingsruimtes, horecavoorzieningen en 25 vergaderzalen.

Terwijl het RIVM anno nu nog opereert vanaf het Utrecht Science Park/Bilthoven en het CBG net buiten het centrum van Utrecht is gehuisvest, wordt met de realisatie van de nieuwbouw in Utrecht een solide basis gelegd voor kennisuitwisseling, samenwerken en elkaar ontmoeten. Het uiterst duurzame gebouw wordt dan ook een omgeving waarin groenvoorzieningen (buiten én binnen), licht, ruimte en uitzicht bijdragen aan een prettige, gezonde en vooral inspirerende beleving. “Op de huidige locatie was het RIVM in 2010 verspreid over zo’n vijftig verschillende gebouwen”, vertelt Jos Nouwt, projectdirecteur nieuwe huisvesting bij het RIVM/CBG. “Toen is bekeken wat het voordeligste zou zijn: het renoveren van al die panden of het plegen van nieuwbouw. Uiteindelijk is het dat laatste geworden. Aansluitend is ervoor gekozen om het nieuwe pand neer te zetten op het Utrecht Science Park, een plek waar je een groot aantal verschillende disciplines treft waarmee je ideeën kunt uitwisselen en optimaal aan kruisbestuiving kunt doen. Als onderzoeksinstituut willen we graag andere partijen ontmoeten om de uitwisseling van gedachten te bevorderen en nieuwe denkpatronen te ontwikkelen. In zowel een formele als informele setting. Met de nieuwbouw wordt in die specifieke behoefte in alle opzichten voorzien.”

Start glijbekisting voor het maken van de betonkernen. Deze kernen fungeren als draagconstructie voor de toren. Er komen onder andere trappenhuizen, liftschachten en techniekruimten in. (Beeld: Willy Damen)

 

Verhuizing 

Daar het RIVM binnen zo’n veertig laboratoriumruimten werkt met hoogwaardige en uiterst gevoelige apparatuur, dient het nieuwe gebouw tevens te voldoen aan strenge trillingseisen. Het volgens de C-eis trillingsvrij bouwen van het pand geldt vooral voor de verdiepingen 1, 4, 5, 7 en 8 en voor een aparte vleugel van het gebouw, waar speciale laboratoria zijn gevestigd. “Binnen dergelijke omgevingen is het natuurlijk van het grootste belang dat de hier aanwezige apparatuur goed en nauwkeurig kan functioneren”, aldus Nouwt, die de voortgang van het project richting de verhuizing nauwgezet volgt. “In het najaar van 2021 gaan we over. We zitten dus nog wel even in Bilthoven. Maar de uiteindelijke overgang heeft onze volste aandacht. We ontplooien diverse activiteiten waarvan de continuïteit absoluut niet verstoord mag worden. Met dat soort zaken en hoe een en ander te organiseren, zijn we dan ook nu al intensief bezig.”

Vier betonkernen voor de draagconstructie van de toren. Bovenop deze kernen drie topkranen. (Foto: Timewriters)

 

Uitdagingen

Onder het project, de eerste publiek-private samenwerking voor een overheidsgebouw in Nederland dat ook laboratoria omvat, staat de signatuur van MEET Strukton. Het bedrijf tekent niet alleen voor het ontwerp en de realisatie van het gebouw, maar verzorgt ook het onderhoud en de exploitatie ervan gedurende de komende 25 jaar. Met name het trillingsvrij bouwen van het pand stelde MEET Strukton voor de nodige uitdagingen, zo blijkt uit de woorden van realisatiemanager Bouw Sandor Timmer. “Na het in kaart brengen van de trillingsbronnen hebben we speciaal voor dit project een rekenmodel ontworpen teneinde het werk trillingsvrij te kunnen opleveren. Daaruit zijn vervolgens verschillende maatregelen voortgekomen. Allereerst zijn de kernen van de toren gerealiseerd middels het glijbouwprincipe. Oorspronkelijk was het de gedachte om de kernen met prefab elementen te bouwen. Daarmee is het echter niet mogelijk om trillingen op te vangen. Verder is onder de toren een 1,80 meter dikke funderingsplaat van 5.500 kubieke meter beton aangebracht en hebben we in de kroon van het gebouw een stijve schijf gecreëerd. Hiervoor zijn stalen speciaalprofielen ontworpen met een maattolerantie van nul millimeter die in het werk worden volgestort met beton. Samen met de funderingsplaat klemt deze schijf het gebouw als het ware bij elkaar.”

34 uur aaneengesloten betonwerkzaamheden voor de keldervloer van de toren. (Beeld: Willy Damen)

 

Oversized funderingspalen

Een andere door MEET Strukton genomen maatregel bevindt zich onder de grond. “De toren rust op 72 funderingspalen met elk een doorsnede van 1,80 meter, een lengte van maar liefst 60 meter en een draagvermogen van 2,5 miljoen kilogram”, legt Timmer uit. “Bínnen de muren van het gebouw worden op de laboratoriumverdiepingen prefab wanden aangebracht, die ervoor zorgen dat de gebouwconstructie stijver wordt. Daarnaast is in het gebouw voorzien in extra kolommen. Verder is het complete bouwwerk voorzien van een CSM-wand, zodat tussen het gebouw en de wand zélf een schokabsorberende luchtschouw wordt gevormd. Tot slot hebben we aan de noordzijde van het gebouw een kelder gerealiseerd die de trillingen van een nabijgelegen trambaan moet opvangen.”