Tagarchief: Veiligheidsladder

SCL stimuleert intrinsieke motivatie voor veilig handelen

DSC_2096
Lees het gehele artikel

Om het aantal ongevallen in de bouw terug te dringen, werd eerst certificering van het materieel verplicht gesteld. Daarna volgde certificering van de processen. Nu het aantal ongevallen nog steeds niet terugloopt, is de Safety Culture Ladder het middel om het veiligheidsbewustzijn van mensen in de bouw te stimuleren.

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Kiwa Nederland

“Een ingewikkelde opgave”, weet Audry van der Sanden, productmanager SCL van Kiwa Nederland. Ook nu hij zich al 24 jaar bezighoudt met veiligheid en sinds 2013 met de Safety Culture Ladder (SCL). “De SCL is een doordachte maatregel om mensen in de bouwsector te stimuleren om bewust veilig te werken. Maar hoe maak je hen intrinsiek gemotiveerd?”

Voorbeeldgedrag

Wat vaststaat, is dat directie en managers van bedrijven hierin een cruciale rol spelen. Zij kunnen een commitment uitschrijven en sancties uitdelen bij overtreding, maar het enige wat werkt is consequent voorbeeldgedrag. “De leidinggevende die onveilig gedrag oogluikend toelaat – omdat de tijdsdruk toch al zo hoog is – communiceert dat zijn motivatie fake is. Wie intrinsiek gemotiveerd is, neemt zelfs een te late oplevering voor lief.”

Elkaar in de gaten willen houden

Onlangs certificeerde Van der Sanden een bedrijf voor de hoogste trede van de SCL. “Eerlijk gezegd hield ik deze hoge certificering niet voor mogelijk”, bekent hij. “Nu weet ik dat het kan. In dit bedrijf stonden leidinggevenden en medewerkers van de dagstart tot de sluiting voor veiligheid. Het was een gespreksonderwerp tijdens de koffie; mensen spraken elkaar erop aan en betrokken zelfs de hele keten erbij. Zoiets lukt alleen binnen een vooruitstrevende bedrijfscultuur. Overigens is trede 5 ook maar een getal. Er blijft ruimte voor verbetering.”

De sfeer kantelen

Juist op dat vooruitstrevende aspect kan de bouwsector zichzelf in de weg zitten, realiseert Van der Sanden zich. Met conventioneel gedrag is het hier gemakkelijker punten scoren. Dan is het zaak om hier doorheen te breken. “Ik stel dan bijvoorbeeld de vraag ‘Wie vertrok vanochtend met de bedoeling om onveilig te gaan werken?’ Dat blijkt een manier om de sfeer te kantelen.”

Gewoon beginnen

Voor Van der Sanden is de SCL de manier om het aantal ongevallen in de bouw terug te dringen. “Hak de knoop door. Kom voor een informatiegesprek, laat je coachen en begin bij een realistische trede. Kiwa Nederland is groot geworden in de bouw en behoort tot de initiatiefnemers van de SCL. We weten hoe het werkt.”

Voor meer productinformatie klik hier.

De veiligheidsladder

dreamstime_xl_44766386-kopieren
Lees het gehele artikel

‘Veiligheidsbeleid werkt pas als het in de houding en het gedrag van de medewerkers zit’

Veiligheid is al lang een thema, zeker in bouwgerelateerde bedrijven. Wie is niet bekend met begrippen als VCU, ISO 9001, ISO 14001 en bedrijfsnoodplannen? Toch is er meer, volgens Jeannette Hofman-Züter. “Veiligheid wordt niet geborgd door certificaten aan de muur. Het moet in het DNA van de mensen zitten.”

Hiermee maakt Jeannette Hofman-Züter, projectmanager voor de Veiligheidsladder, meteen duidelijk dat de Veiligheidsladder – internationaal bekend als de ‘Safety Culture Ladder’ – niet focust op documentatie. Binnen de Veiligheidsladder draait het om interviews en observaties waarmee wordt getoetst of veiligheid een onderdeel is van het denken en doen van de medewerkers.

Tijdelijk en vast

De audits tonen eerst aan op welk niveau van de Veiligheidsladder een bedrijf zich bevindt. ”Op de eerste trede is het bedrijf nog pathologisch bezig”, licht Hofman-Züter toe. “Op de vijfde en hoogste trede vinden medewerkers het thema Veiligheid zo belangrijk dat zij er met hun collega’s over praten en van elkaar willen leren. Ook wisselen bedrijven onderling en binnen sectoren informatie uit om gezamenlijk de veiligheid in de gehele branche en keten te verbeteren.”

Voor alle lagen van het bedrijf

Hofman-Züter: “Veilig willen werken moet vooral gedragen worden door het management. Daar ligt een voorbeeldfunctie en dat betekent investeren in attributen zoals veiligheidsschoenen, maar bovenal tijd vrijmaken om over veiligheid te praten en voorbeeldgedrag te laten zien.”

Breed inzetbaar

De Veiligheidsladder was in 2011/2012 een initiatief van ProRail. Het spoorwegbedrijf schreef het schema, uiteraard toegespitst op de werksituaties binnen ProRail. In 2016 nam NEN het certificatieschema over om het breed inzetbaar te maken. “Hieraan wordt nog steeds gewerkt”, vertelt Hofman-Züter. “Wij hebben al stappen gezet, maar zijn nu met een grote herziening bezig. Hiermee moet in 2021 het laatste spoorwegjargon uit het handboek verdwenen zijn. Het is aan de auditoren om de risico’s binnen een bedrijf in kaart te brengen en te onderzoeken of het bedrijf zich hiervan bewust is. Nieuw is dat er vier producten voor de Veiligheidsladder beschikbaar zijn. Deze onderscheiden zich in het auditregime dat wordt aangehouden. Hierdoor kunnen ook bedrijven met minder budget kennismaken met de Veiligheidsladder.” Voor meer informatie verwijst ze naar de website van de Veiligheidsladder: www.safetycultureladder.org.

In Nederland en Duitsland is de Veiligheidsladder inmiddels een begrip. NEN richt zich nu – samen met haar partners – op landen zoals België, Zwitserland en Scandinavië. “Veel bedrijven zien het verschil met de reguliere veiligheidscertificaten. Voor hen is de omslag in cultuur, oftewel ‘houding en gedrag’, the next step. Zij realiseren zich dat elk veiligheidsbeleid staat of valt met de veiligheidscultuur binnen het bedrijf.”

Meer weten? Kijk op www.veiligheidsladder.org voor meer informatie of raadpleeg NEN via info@veiligheidsladder.com.