Tagarchief: Verduurzaming

Eerste CSC-certificaten in België

betonhuis-1
Lees het gehele artikel

In België zijn de eerste CSC-certificaten uitgereikt. CSC garandeert de duurzame productie van beton en geeft zekerheid voor de afnemers. Het wordt toegekend op basis van eisen ten aanzien van de milieu-impact van een bedrijf, maar ook de invloed van de sociale en economische aspecten op de omgeving wordt beoordeeld.

AC Materials uit Puurs, Declercq Stortbeton uit Waregem en Van Akelyen bouwmaterialen uit Zele mochten ieder de eerste CSC-certificaten in ontvangst nemen van Jef Lembrechts, voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw: “Deze bedrijven zijn hiermee duidelijk koplopers op het gebied van duurzaam ondernemen.” SGS zorgde als onafhankelijk certificerende instelling voor de audits en het uitreiken van de certificaten die plaats vond op de beurs MATEXPO.

Certificaat voor verduurzaming van beton

Het CSC-certificaat werd in het leven geroepen door de Concrete Sustainability Council. Deze wereldwijde organisatie staat voor de verduurzaming van beton. Om dit op een transparante manier inzichtelijk te maken, heeft de organisatie het CSC-certificatiesysteem opgesteld. Het waarborgt onder meer de verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen en de inzet van een optimaal productieproces met respect voor mens en milieu. De gecertificeerde bedrijven verbinden zich verder ook om in te zetten op de continue verbetering van hun processen en een minimalisering van hun milieu-impact.

Zekerheid voor de afnemer van beton

Ter gelegenheid van de eerste CSC certificaten organiseerden FEDBETON (federatie van producenten van stortklaar beton) en FABA (federatie van algemene bouwaannemers) een seminar. Peter De Vylder, directeur FEDBETON: “Het CSC-cerficaat biedt zekerheid aan de gebruikers van beton. In België wordt dit certificaat de maatstaf om mee samen te werken.“ Steeds meer opdrachtgevers vragen of eisen het gebruik van duurzaam gecertificeerde bouwproducten in het kader van duurzaamheidbeoordelingssystemen. CSC is erkend als een certificeringssysteem voor verantwoord inkopen dat van toepassing is in het kader van BREAAM-certificering. Dit geeft niet alleen CSC-gecertificeerde bedrijven een voordeel bij het leveren aan projecten die BREEAM-certificering zoeken. Het biedt projectontwikkelaars ook een extra mogelijkheid om punten te verdienen voor het systeem.

CSC in Nederland

Wereldwijd zijn er al meer dan 200 certificaten uitgereikt. In België wordt het CSC-certificeringssysteem vertegenwoordigd door FEDBETON. In Nederland wordt het CSC-certificeringssysteem vertegenwoordigd door Betonhuis, sector Betonmortel.

Moerdijk, Nieuwe Silo Ecocem | Hoogwaardig beton dankzij duurzaam bindmiddel

ipoh9406-kopieren
Lees het gehele artikel

De grootschalige verduurzamingsopgave is dé uitdaging voor de toekomt, ook als het gaat om de gebouwde omgeving. Sinds 2002 houdt Ecocem zich al bezig met de productie van gemalen gegranuleerde hoogovenslakken om de CO2-footprint van betonconstructies aanzienlijk te verlagen. Het blijkt een succes. Het productiebedrijf heeft namelijk recent geïnvesteerd in nieuwe silo’s om het duurzame bindmiddel eco2cem ook per schip te kunnen transporten en exporteren.

“In 2002 zijn we begonnen met het verwerken van de hoogovenslakken, een bijproduct van de hoogovens”, zegt Erik Langelaan van Ecocem. “Met onze kogelmolen konden we op jaarbasis zo’n 200.000 ton aan hoogovenslakken vermalen tot het bindmiddel eco2cem. Door de jaren heen is de productiefaciliteit aardig uitgebreid en de capaciteit meer dan verdubbeld tot ca. 500.000 ton per jaar, anno 2019. De gemalen hoogovenslakken leveren we in bulk aan betonmortel- en betonwarenproducenten die het bindmiddel inzetten als vervanger (tot 80%) van cement en daarmee een aanzienlijke CO2-reductie behalen bij het bouwen in beton.”

Ecocem heeft recent geïnvesteerd in nieuwe silo’s om het duurzame bindmiddel eco₂cem ook per schip te kunnen transporten en exporteren.

 

Platte silo

Tot voor kort vervoerde Ecocem het bindmiddel in bulkwagens over de weg, maar sinds kort behoort transport per schip ook tot de mogelijkheden. “We hebben een nieuwe silo aan de waterkant laten bouwen met een opslagcapaciteit van 4.000 m³”, verduidelijkt Langelaan. “De silo heeft een relatief platte vorm (diameter van 17 meter en 20 meter hoog) in plaats van een smalle en hoge constructie. Dat heeft te maken met de slechte grondslag in Moerdijk. Neemt niet weg dat deze silo rust op maar liefst 65 palen die tot 45 meter diepte zijn aangebracht. Omdat de silo geen conus heeft, brengt een zogenaamde schroefreclaimer de hoogovenslakken naar het midden van de silo om van daaruit het bindmiddel – via een ‘tunnel’ op het maaiveld – naar een nieuwe dagsilo van 150 m³ te transporteren. Een tunnel in de grond had niet de voorkeur vanwege de hoge grondwaterstand in het gebied.”

Op locatie gemaakt

De grote silo is op locatie in Moerdijk gefabriceerd. Langelaan: “Een grote staalcoil werd in een houder gezet en afgewikkeld waarna de randen in elkaar zijn geflensd. De dubbelwandige silo is vervolgens voorzien van verstevigingsprofielen en de tussenruimte is gevuld met wapeningsmatjes en zelfverdichtend beton. De dagsilo daarentegen is een meer rechttoe-rechtaan silo en staat op een stalen frame met weeginstallatie. Zowel vrachtwagens als schepen kunnen vanuit de dagsilo beladen worden. Vrachtwagens op de weegbrug onder de dagsilo en schepen via een pneumatische transportinstallatie met een maximale capaciteit van 250 ton per uur. Per schip wordt het bindmiddel voornamelijk vervoerd naar onze terminals in Gävle (Zweden), Sheerness (Ierland) en Runcorn (UK). Samen met onze andere drie productielocaties in Dublin, Duinkerke en Fos-sur-Mer bestrijken we Ierland, Engeland, de Benelux, Frankrijk en een deel van Zweden als belangrijkste afzetgebieden.” De Ecocem Groep produceert jaarlijks 2,5 miljoen ton bij de drie productiebedrijven: Ecocem France, Ecocem Ireland en Ecocem Benelux.

“We hebben een nieuwe silo aan de waterkant laten bouwen met een opslagcapaciteit van 4.000 m³.”

 

Behalve het milieuvriendelijke karakter verbetert hoogovenslak (eco2cem) ook de eigenschappen van beton. Beton wordt sterker en duurzamer. Het beton is beter bestand tegen sulfaataantasting; door de dichtere structuur kunnen chloriden en alkaliën bijna niet binnendringen. Eco2cem maakt beton ook lichter, egaler van kleur en minder gevoelig voor kalk-uitslag. Kortom, het ideale bindmiddel voor het verduurzamen van betonconstructies voor nu en in de toekomst: bij Ecocem werkt 10% van haar personeel aan innovaties en de introductie van nieuwe toepassingen.  

“Duurzaam bouwen, maar niet ten koste van de kwaliteit”

cover-2-kopieren
Lees het gehele artikel

Betoncentrales leveren een grote bijdrage aan een groenere bouwsector, ook voor grond-, weg- en waterbouw. Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Het Duurzaamheidsverslag Betonhuis Betonmortel dat onlangs is gepresenteerd brengt de vergroening van de sector in kaart.

“We lopen in Nederland ver voorop waar het gaat om duurzaamheid van beton. We zijn al heel lang bezig met verduurzaming van de betonindustrie en hebben een grote slag gemaakt. De CO2-uitstoot daalt al vijf jaar”, zegt Paul Ewalds, sectorsecretaris Betonmortel van Betonhuis. De cijfers ondersteunen zijn uitspraak: uit het Duurzaamheidsverslag Betonmortel blijkt dat we met de 15 miljoen kuub beton die Nederland jaarlijks produceert slechts 1,5% van de CO2-uitstoot veroorzaken. In de EU is dat gemiddeld 4 tot 6% en wereldwijd zelfs 9%. Ten opzichte van 2012 wordt bij de productie van betonmortel nu 10% minder CO2 geproduceerd.

Zuinig transport

De verduurzaming van de betonindustrie vindt voor een belangrijk deel plaats op het gebied van energiegebruik, waaronder transport en de brandstof voor truckmixers valt. Zuinig rijden, verplaatsen van wegvervoer naar vervoer over water, efficiëntere logistiek en de overgang naar niet alleen elektrisch rijden maar ook elektrische truckmixertrommels leveren een aanzienlijke CO2-besparing op, zo meldt het verslag. Ook de transportafstand naar het werk is daarbij relevant, zegt Ewalds: “Er is bij diverse regionale overheden het besef gerezen dat de betonindustrie een belangrijke plek heeft, ook in het stedelijke gebied. Betoncentrales gaan hier prima samen met wonen en vervullen een maatschappelijke functie bij onder andere de realisatie van de bouwopgave. Ook dit levert kortere transportafstanden op.”

Slim gebruik van bindmiddelen

De grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot van betonmortel wordt veroorzaakt door het bindmiddel. Verduurzaming gaat dan om de keuze van het cement, maar ook om het gebruik van alternatieve bindmiddelen zoals vliegas en hoogovenslak. Bij de productie daarvan komt minder CO2 vrij. Daarnaast wordt het hergebruik van materialen steeds verder geoptimaliseerd. Het gebruik van secundaire grondstoffen, waaronder betongranulaat, ballastgrind, vliegas en hoogovenslak is afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van 2016 van 4,2 naar 4,5%.

“Dit zijn mooie resultaten”, zegt Ewalds. “Maar dat wil niet zeggen dat het niet beter kan. Daarvoor heeft Betonhuis twee instrumenten. De eerste is het CSC-keurmerk. Dat is zes jaar geleden gegroeid uit een Nederlands initiatief om de betonketen, van grondstof tot beton, duurzamer te maken. Het CSC-keurmerk is nu internationaal. Nederlandse bedrijven zijn houder van ongeveer de helft van de certificaten, maar andere landen zoals Turkije en Duitsland zijn op de goede weg.”

Het tweede instrument is de Benchmark Betonmortel, een online vergelijkingstool voor een duurzame bedrijfsvoering en productie. Betonbedrijven die lid zijn van Betonhuis kunnen de gegevens van hun productieproces zoals bindmiddelen, toeslagstoffen en energieverbruik, online invoeren en vergelijken met het gemiddelde in Nederland. “Wij denken dat deze vrijwillige methode om aan de slag te gaan met duurzaamheid onze leden beter helpt dan het opleggen van maatregelen. En dat dit werkt blijkt wel uit de resultaten van deze rapportage.”

Kennis in huis

Ewalds benadrukt dat alleen focussen op duurzaamheid in de betonindustrie een risico inhoudt. “Duurzaamheid gaat voor ons niet boven kwaliteit. Het gebruik van andere soorten bindmiddel kan invloed hebben op de levensduur en de bestendigheid tegen externe factoren zoals zout water. Een voorbeeld: als je kiest voor een betonproduct met een zeer lage CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door een alternatief bindmiddel te gebruiken en ook nog eens een hoog gehalte aan betongranulaat wil toepassen, dan kan de levensduur van het product korter zijn. Je kunt niet alles tegelijk hebben.”

Ewalds benadrukt dat het maken en verwerken van goede betonmortel met de gewenste eigenschappen heel veel kennis en expertise vereist. “Het is echt een vak. De leden van Betonhuis Betonmortel hebben die kennis in huis. Bij complexe projecten, waarbij duurzaamheid en circulariteit een rol speelt, is het verstandig in de bestekfase onze leden te betrekken bij het bouwproject.”