Tagarchief: Vereniging ION

Expertise binnen oppervlaktebehandeling nu nog beter vindbaar via digitaal platform

Lees het gehele artikel

Vereniging ION en Tech2B realiseren samen de connectie tussen oppervlaktebehandeling en de maakindustrie.

Oppervlaktebehandeling speelt een uiterst belangrijke rol binnen de algehele maakindustrie. Vind maar eens een onderdeel in de industrie dat niet behandeld is door middel van bijvoorbeeld anodisering of galvanisering. Een geavanceerde en goed presterende markt voor oppervlaktebehandeling draagt direct bij aan een succesvolle maakindustrie. Maar hoe komt de benodigde expertise, kennis en capaciteit daar terecht waar deze nodig is? Om die vraag te beantwoorden hebben Vereniging ION en Tech2B de handen ineengeslagen.

Bron: Overveld Coating

Vereniging ION

Vereniging ION is de branchevereniging voor Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland. Met bijna 300 aangesloten bedrijven binnen deze sector, zijn er geen vragen over oppervlaktebehandeling te bedenken waarop het antwoord niet binnen het netwerk van de vereniging te vinden is. Het overdragen van kennis en het gelegenheid geven tot netwerken behoren tot de belangrijkste bezigheden van Vereniging ION.

De overdracht van kennis en het creëren van de juiste connectie zijn ook speerpunten van Tech2B. Tech2B is een digitaal platform dat vraag en aanbod van industriële diensten en technische onderdelen verbindt, om de samenwerking in de maakindustrie te optimaliseren. Het platform geeft eenvoudig toegang tot een groot netwerk aan expertise en capaciteit. Met de aanwezigheid van vereniging ION en diens leden op het platform, is dit netwerk uitgebreid met een enorme bron van kennis en kunde op het gebied van oppervlaktebehandeling.

Bron: The Coatinc Group

Zoekfunctionaliteiten en intelligente matchmaker

De zoekfunctionaliteiten en intelligente matchmaker zorgen ervoor dat deze kennis en kunde goed vindbaar is. Er kan direct contact gelegd worden tussen partijen die daadwerkelijk iets voor elkaar kunnen betekenen. De leden van ION hebben de kans om via het platform hun expertise specifiek uit te dragen. Via hun bedrijfsprofiel kunnen ze nadrukkelijk aangeven wat hun onderscheidend vermogen is en wat ze voor potentiële klanten kunnen betekenen.

“We hadden binnen Tech2B al een groot netwerk aan maakbedrijven, maar merkten dat oppervlaktebehandeling hier nog niet voldoende in naar voren kwam” zegt Jaap Waalen van Tech2B. “Om de transparantie te creëren en waardevolle connecties te creëren binnen de gehele maakindustrie, mag de tak van oppervlaktebehandeling niet ontbreken. We zijn daarom erg blij met de samenwerking met Vereniging ION. Dit biedt mogelijkheden voor alle bedrijven die aangesloten zijn bij Tech2B om toegang te krijgen aan een groot netwerk aan kennis en kunde op dit gebied.”

Egbert Stremmelaar van vereniging ION vult aan: “Gevonden worden door de juiste partijen op het juiste moment wordt steeds belangrijker. Als bedrijf wil je je expertise zichtbaar en vindbaar maken voor potentiële klanten en partners. Dit is iets waar wij als vereniging onze leden bij willen ondersteunen. De samenwerking met Tech2B biedt onze leden een uitgelezen mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met een digitale tool die hierbij kan helpen.”

Betere vindbaarheid voor leden van ION

Geïnteresseerden kunnen terecht op de website van Tech2b waar ook Vereniging ION geregistreerd is als premium partner. Bedrijven kunnen op het Tech2B platform aangeven als ze lid zijn van Vereniging ION en zullen dan ook op de pagina van ION vinden. Ook kunnen leden via het platform direct contact opnemen met de verschillende partijen. Tech2B hoopt via deze samenwerking het platform nog verder door te ontwikkelen en zo veel waardevolle samenwerkingen en connecties in de oppervlaktebehandeling mogelijk te maken.

Duurzaamheid, milieu, arbeidsveiligheid en circulariteit

naamloos-1-kopieren-2
Lees het gehele artikel

De samenhang in oppervlaktetechniek

Duurzaamheid, milieu, arbeidsveiligheid en circulariteit zijn begrippen die vaak los van elkaar worden beschouwd. In de wereld van oppervlaktetechniek waar met ‘gevaarlijke’ stoffen wordt gewerkt, is dat volgens Egbert Stremmelaar, directeur van de Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION), geen optie. “Maar het gebeurt wel, in Den Haag, in Brussel, …, om nog maar te zwijgen over het aantal ngo’s met allemaal slechts één focus. Het probleem is dat de maatschappij niet zo simpel is.” 

Ofschoon veel gebruikt, is de term ‘gevaarlijke’ stoffen in de ogen van ION niet correct. “Er zijn wel stoffen waarbij je (ernstige) gezondheidsschade oploopt bij niet deskundig gebruik. Het gevaar zit dus vooral in de manier van hoe de mensen ermee omgaan. De term ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) past dus beter”, stelt Stremmelaar. “Verreweg de meeste ZZS-stoffen zijn productiestoffen en komen niet (vrij) voor in het eindproduct.”

Zwemmen

Stremmelaar begint zijn visie met een voorbeeld. “Water, we hebben het in overvloed in Nederland. Blijf je te lang onder water of drink je het teveel, dan bestaat de kans op verstikking of vergiftiging. Daarom hebben we met z’n allen allerlei maatregelen getroffen, om goed om te gaan met water. We leren kinderen al van jongs af aan zwemmen, er is toezicht op gevaarlijke plaatsen en mocht het toch misgaan, dan is er altijd de reddingsbrigade nog. Datzelfde systeem is ingericht voor het werken met gevaarlijke stoffen. Daarmee werken enkel mensen die zijn opgeleid voor het omgaan met deze stoffen, volgens goed vastgestelde procedures en gecontroleerde processen in een fabriek. En ook hier: mocht het onverhoopt misgaan, dan zijn er een goed ontruimingsplan en de brandweer en veiligheidsregio als back-up.”

Chroom-6

“De Oosterschelde- en Maaslandkering beschermen ons tegen het oprukkende water”, vervolgt Stremmelaar. “Als je de zuigerstangen niet zou behandelen met chroom-6, dan zijn ze binnen een half jaar vastgeroest. Met andere woorden: als je chroom-6 uitbant, introduceer je andere gevaren. Terwijl als je deze stof inzet op een geëigende installatie en volgens procedure verwerkt, het geen gevaar voor de gezondheid hoeft op te leveren en je een duurzaam, veilig en mogelijk circulair eindresultaat creëert. Voor de goede orde, chroomtrioxide (chroom-6) is de productiestof in de fabriek. In het eindproduct zit metallisch chroom, vergelijkbaar met de badkamerkraan. De boodschap moet vanuit alle invalshoeken verteld worden en dat is het grootste probleem. Het zijn afzonderlijke items, ook in Den Haag. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benadert één en ander vanuit milieuoogpunt en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de focus op veiligheid en arbeidshygiëne, terwijl het ministerie van Economische Zaken handelt vanuit het economisch perspectief. Het zijn allemaal eilanden; ieder doet zijn ding. Dat zie je nu ook gebeuren met de coronacrisis: er wordt alleen over gezondheid gesproken.”

Emoties

Volgens Stremmelaar komen er zeker in de wereld van oppervlaktebehandeling veel te veel emoties bij kijken. “Daar lopen we tegenaan. Terwijl als je een stof als chroom-6 objectief zou benaderen, er heel andere conclusies getrokken kunnen worden. Natuurlijk, chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid, maar die risico’s kunnen we beheersen door het in te zetten op geëigende installaties, volgens vastgestelde procedures en in een gecontroleerde omgeving. Dan heeft het geen nadelig effect op de gezondheid voor de mensen die ermee werken. Bedenk bovendien dat er in Nederland 10.000 mensen werken met chroom-6 en dat deze stof bij 200 processen wordt ingezet. Gaan we die mensen ontslaan? Een luchtvaartbedrijf heeft op Schiphol-Oost een galvaniseerbedrijf om vliegtuigen met schade binnen twee uur te kunnen repareren. Zouden we dat bedrijf opheffen omwille van het uitbannen van chroom-6, dan moeten de vliegtuigen naar een locatie buiten de EU worden gestuurd voor een vergelijkbare exercitie. Dat betekent dat een vliegtuig drie dagen uit de roulatie wordt genomen en leeg op en neer vliegt. Wat voor effect heeft dat alleen al op de CO2-uitstoot?”

Hernieuwbaar

Ook het thema circulariteit raakt meerdere facetten, verduidelijkt Stremmelaar. “Als gevolg van het verregaand recyclen van bijvoorbeeld aluminium, raakt het basismateriaal steeds verder vervuild. Koffiecupjes worden immers samen met aluminium kozijnprofielen ingezameld. Om uiteindelijk toch tot een zo duurzaam mogelijk hernieuwbaar kozijnprofiel te komen, is een ‘agressieve’ voorbehandeling voor het aanbrengen van een coating een must. Of je moet alles op een hoogwaardige manier inzamelen en recyclen. Dat betekent alleen al voor aluminium meerdere scheidings- en/of ophaalsystemen, laat staan voor de overige metalen. Kortom, niet wenselijk en waarschijnlijk ook niet haalbaar. Terwijl de oplossing en het systeem gewoon voor handen zijn, net zoals in alle voorgaande voorbeelden. Een oplossing die de economie zo min mogelijk schaadt, de mens en het milieu zo min mogelijk belast en dat alles met een maximale levensduur.”   

Dag van de Oppervlaktetechnologie 2019; heeft u zich al aangemeld?

vion_logo_handtekening_versie-kopieren
Lees het gehele artikel

Een blik op de toekomst van de oppervlaktetechnologie. Dat zou in het kort de omschrijving kunnen zijn van de Dag van de Oppervlaktetechnologie, die op 13 november 2019 door Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandeld Nederland (Vereniging ION) wordt georganiseerd bij de TU Delft.

De vraag naar geavanceerde oppervlaktetechnieken wordt net zoals de verantwoordelijkheid voor de applicateur steeds groter en de verwachtingen aan de coating steeds hoger. Daarom gaan de ontwikkelingen in de oppervlaktetechnologie heel snel en is het voor kennisinstellingen, applicateurs en toeleveranciers noodzakelijk om nieuwe technieken te ontwikkelen. Maar ook de gebruiker zal bijgepraat moeten worden over de mogelijkheden. Voor al deze stakeholders is de Dag van de Oppervlaktetechnologie een uitgelezen kans om in een beperkte tijd veel kennis te verzamelen, en wellicht de basis te leggen voor grensverleggende toepassingen.

Gedurende de middag zijn er diverse presentatie geprogrammeerd met onderwerpen zoals;

 • Meten van Chroom(VI) in verf
 • Geavanceerde experimentele en modelmatige benaderingen om corrosie van metalen beter te begrijpen en te voorspellen
 • Corrosie onder isolatie, een sluipmoordenaar in de industrie
 • Verchromen van staalband vanuit een Chroom(III) bad in een continulijn
 • Passiveren van aluminium (vervangen Chroom(VI))
 • Optimaliseren badafzuiging galvano industrie
 • Gerecycled aluminium als mogelijk probleem voor de oppervlaktebehandelende industrie
 • Veilige werkwijzen met CMR-stoffen (waaronder Chroom(VI)) en het project ‘Voorkomen van blootstelling’
 • Transportcoatings op staal en het verwijderen daarvan
 • Thermisch spuiten in de vliegtuig MRO industrie
 • Chroom(VI)-vrije coatingtechnologie voor de vliegtuigindustrie
 • Straalmiddelen en de recente ontwikkelingen
 • Kleur en kleurafwijkingen bij poedercoatings
 • Wat betekent NACE in de oppervlaktebehandelende industrie?
 • Vervanging van oplosmiddelen in coatings
 • Functionele eigenschappen van smeermiddel-geïmpregneerd geanodiseerd aluminium

 

Dit jaar wordt de Dag van de Oppervlaktetechnologie gecombineerd met een rondleiding door de laboratoria van de TU Delft, de Algemene Ledenvergadering van Vereniging ION en de verplichte updateworkshops van Vereniging Qual.ION voor de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod.

In het gehele programma is er veel ruimte om te netwerken, eventueel een bezoek te brengen aan The Green Village van de TU Delft en om de inwendige mens te versterken.

Bent u ook aanwezig? Kijk dan voor meer informatie of om u aan te melden op www.vereniging-ion.nl.