Tagarchief: webeco

Prefab beton onmisbaar bij vernieuwing brug Hector Henneaulaan over R0 Brussel

Lees het gehele artikel

Omwille van de slechte staat is de brug van de Hector Henneaulaan over de Ring (R0) in Brussel dringend aan vernieuwing toe. In opdracht van De Werkvennootschap starten BESIX, BESIX Infra en Socogetra aan de werken. De huidige brug zal volledig vervangen worden door een nieuw exemplaar, dat dubbel zo breed zal zijn en zal focussen op de veiligheid van de zwakke weggebruiker en een betere doorstroming van het openbaar vervoer en auto’s. Een aparte ecopassage zorgt ook voor een veilige oversteek voor de lokale fauna. Voor de tunnels voor die ecopassage werd een beroep gedaan op Webeco, prefab betonproducent en lid van FEBELCO, de deelvereniging binnen FEBE die de fabrikanten van betonbuizen en -putten vertegenwoordigt.

Voor de tunnels voor de ecopassage werd een beroep gedaan op Webeco.

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten en verdedigt de belangen van de sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals metselblokken en straatstenen tot de grote structuurelementen als brugliggers. Binnen FEBE groepeert FEBELCO de fabrikanten van betonbuizen en toebehoren. De beroepsvereniging vertegenwoordigt hierbij alle fabrikanten van betonproducten die nodig zijn voor de opvang, het transport, de behandeling, de buffering en de infiltratie van water.

De grootste koker heeft een afmeting van 6.000 x 1.600 en een gewicht van 30 ton.

Prefab kokers

De bijzondere ecopassage die in dit project wordt gerealiseerd, bevindt zich niet alleen op de brug. Zo worden er ook ondergrondse tunnels voorzien. Op deze manier kunnen dieren gemakkelijk en bovendien veilig de omringende bossen bereiken zonder last te hebben van het verkeer. Voor het ontwerpen en maken van deze tunnels deed de aannemer een beroep op Webeco, producent van prefab betonelementen voor de aanleg van de infrastructuurwerken voor nutsvoorzieningen als water, elektriciteit en verkeer. Alessio Husson van Webeco: “Voor dit project hebben we in samenspraak met het studiebureau en de klant kokers op maat gemaakt. De grootste koker heeft een afmeting van 6.000 x 1.600 en een gewicht van 30 ton. Dit is dus zeker en vast geen alledaags project, maar wel een uitdaging die wij heel graag aangaan.”

Om de doorbuiging van de bovenplaat tegen te gaan, zijn de kokers voorzien van een ondersteunende kolom.

Mal op maat

Om dit project te realiseren, maakte Webeco in huis een mal op maat om te kunnen voldoen aan alle wensen van de klant. “Omdat hier veel maatwerk aan te pas kwam, besloten we om eenmalig een mal aan te passen op maat van dit project. Dit is volledig in eigen huis gerealiseerd”, aldus Husson. Ook de uitstroommonden zijn volledig op maat gemaakt. Om de doorbuiging van de bovenplaat tegen te gaan, zijn de kokers voorzien van een ondersteunende kolom. Husson: “Aan de hand van spiraalbekisting konden we op vraag van het studiebureau deze kolommen voorzien in onze elementen.” 

Een aparte ecopassage zorgt voor een veilige oversteek voor de lokale fauna.

Concrete Water Products

Verder zijn de kokers ook voorzien van oplegconsoles die op voorhand aangestort zijn aan de elementen. Door de oplegconsoles op voorhand te plaatsen, kan de weg rechtstreeks worden aangelegd bovenop de elementen. “Kokers zijn vast en zeker een onderdeel van onze corebusiness binnen onze businessunit Concrete Water Products. Deze tak behelst een volledig aanbod aan gestandaardiseerde betonproducten voor riolerings- en afwateringswerken alsook een uitgebreid programma aan maatwerkconstructies, met als resultaat dat wij complete DWA- en RWA-systemen kunnen aanbieden. We zijn dan ook zeer tevreden dat wij ons steentje hebben kunnen bijdragen aan dit imposante project omdat dit toch één van onze sterktes is”, besluit Husson.   

High quality concrete products 

default
Lees het gehele artikel

“De combinatie van kennis en ervaring, tot uitvoering gebracht door een gedreven team van ervaren medewerkers, heeft maar één doel voor ogen: de beste en meest economische oplossing voor de klant”, vertelt zaakvoerder Johnny Welkenhuysen.

Het Limburgse bedrijf, gevestigd te Sint-Truiden, geniet al jaren van een goede reputatie als producent van prefabbetonelementen voor de aanleg van de infrastructuurwerken voor nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verkeer. Webeco focust zich dan ook op drie business units: water, electric en structural. Johnny Welkenhuysen: “De waardering voor onze inspanning zien wij terug in de jaarlijkse groei van het aantal klanten en projecten. Onze eigen studiedienst en ontwerpafdeling staan garant voor korte communicatielijnen en flexibiliteit bij uitvoeringsprojecten. De logistiek wordt verzorgd in eigen beheer.”

De business unit Concrete Electric Products biedt een assortiment aan prefab standaard- en maatwerk cabines met een diversiteit aan toepassingen.

Water Products

De business unit Concrete Water Products behelst een volledig aanbod aan gestandaardiseerde betonproducten voor riolerings- en afwateringswerken alsmede een uitgebreid programma aan maatwerkconstructies. “Met als resultaat dat wij complete DWA en RWA systemen kunnen aanbieden”, aldus Johnny Welkenhuysen. Binnen zijn verschillende units heeft Webeco steeds oog voor innovatie. Enkele mooie voorbeelden hiervan zijn de nieuwe infiltratieproducten die in 2020 gelanceerd werden. 

Infiltratiekolken: Deze maken het mogelijk om het water op te vangen, af te voeren en gelijktijdig te laten infiltreren in de ondergrond. De basis wordt geproduceerd in 100% poreus beton en zijn dus over het volledige oppervlak waterdoorlatend, dit met een minimum waterdoorlatendheid van 1.200 L/uur. De afdekplaat in beton is voorzien van een opening om de rioolmond op te plaatsen. De infiltratiekolken zijn tevens voorzien van een afsluitplaat uit kunststof, dit om de afvoerbuis niet te verstoppen bij maximum vervuiling.

ATLAS infiltratiegoten: De ATLAS infiltratiegoten van Webeco maken het mogelijk om water op te vangen, af te voeren en gelijktijdig te laten infiltreren in de ondergrond. Ze worden geproduceerd in 100 % poreus beton en zijn over het volledige oppervlak waterdoorlatend, met een minimum waterdoorlatendheidscoëfficient van 2.5 x 10-4 m/s.  De infiltratiegoten kunnen voorzien worden van een losse afdekrooster of afdekplaat om toegang te verlenen tot een aanliggend perceel. Ze hebben een standaardlengte van 4 m. Pasgoten zijn eveneens op bestelling leverbaar. De ATLAS infiltratiegoten zijn een uiterst duurzame en stevige oplossing voor de profilering van open grachten.  Ze zijn eenvoudig machinaal te reinigen en behouden dan ook hun infiltratiecapaciteit.

Infiltratieputten: Webeco levert infiltratieputten in zelfverdichtend beton, die conform de eisen van de EN1916 NBN-B21 104 geproduceerd worden.  Ze zijn verkrijgbaar in 3 types: Ø1000, 800×800 en 1000×1000.

Infiltratiekokers: Webeco ontwikkelde onlangs een totaalgamma infiltratiekokerelementen, ze zijn voorzien van perforaties in bodem en zijwanden. Deze kokerelementen bieden een perfecte oplossing wanneer er ondergronds gebufferd en geïnfiltreerd moet worden. Bovendien is het geschikt om het door zwaar verkeer te laten belasten. Een duurzame oplossing die te allen tijde geïnspecteerd en gereinigd kan worden. De kokerelementen worden geplaatst op een infiltrerende ondergrond en omhuld met een geschikte geotextiel.

Webeco ontwikkelde onlangs een totaalgamma infiltratiekokerelementen, ze zijn voorzien van perforaties in bodem en zijwanden.

Electric Products

De business unit Concrete Electric Products biedt een assortiment aan prefab standaard- en maatwerk cabines met een diversiteit aan toepassingen zoals MS-Cabines, cabines voor pompunits, telecom …   

De prefab cabines hebben geen uniforme look, ze moeten passen in hun stedelijke- of landschapsomgeving en tegelijkertijd voldoen aan de huisstijl van de opdrachtgever en geproduceerd worden volgens de geldende normen en veiligheidseisen. Veelzijdigheid in ontwerp en flexibele productiemethoden dienen als basis voor de state of the art prefab cabines van Webeco. Bebakeningsbakken, kabelgoten, trekputten en sokkels vervolledigen het gamma.

Structural Products

De business unit Concrete Structural Products staat op zijn beurt voor een uiteenlopend gamma prefabbetonconstructies voor diverse toepassingen. Hierbij wordt het accent gelegd op de afwerkingsgraad, onder andere oppervlakte afwerking, kleur, structuur, vormgeving en dimensie. Webeco profileert zich dan ook als begeleider om projecten in prefab te kunnen realiseren. Gerealiseerde projecten zijn onder andere Fietsen door het Water in Bokrijk en de fiets- en voetgangerstunnels aan Plopsa Hasselt op de R71 -N702.

De ATLAS infiltratiegoten maken het mogelijk om water op te vangen, af te voeren en gelijktijdig te laten infiltreren in de ondergrond.

Kwaliteit

Kwaliteit is een rode draad doorheen de bedrijfsvoering van Webeco en wordt gedragen door het management, samen met een team van vakbekwame en ervaren medewerkers. Johnny Welkenhuysen: “De kwaliteit van onze producten en diensten is onderscheidend en doorslaggevend en komt onder meer tot uitdrukking in de productcertificaten die we mogen voeren. Alle producten die volgens een geharmoniseerde norm worden vervaardigd, zijn CE-gemarkeerd en indien van toepassing BENOR, NL-BSB,KOMO, Synergrid … En ze worden geleverd met een prestatieverklaring (DoP) met referentie naar de essentiële productkenmerken en -prestaties. WEBECO ontwerpt en produceert volgens de geldende Europese kwaliteitsnormen en -voorschriften. De betonproducten zijn voorzien van CE-markering 

Nieuwe vestiging

In 2019 opende Webeco een nieuwe hoofdvestiging op het industrieterrein in Brustem, Sint-Truiden. Hier werden zowel productie als administratie ondergebracht. De bestaande site op de Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden werd omgebouwd en uitgebreid tot een prefab maatwerkafdeling.  Tweede helft dit jaar zijn bijkomende investeringen gepland om verder te kunnen inspelen op de vraag van de markt.  “Met deze nieuwe uitdaging gaan we ten volle de toekomst tegemoet”, besluit Johnny Welkenhuysen.