Tagarchief: Weber Beamix

Bijzonder: Nijmegen heeft nu de langste 3D-betongeprinte fietsbrug ter wereld

Lees het gehele artikel

De doorontwikkeling van 3D-betonprinttechniek lijkt in een interessante stroomversnelling te komen. Woensdagmiddag 8 september werd het bewijs van deze prikkelende innovatie andermaal geleverd, nu in Nijmegen. Want daar staat de langste 3D-betongeprinte fietsbrug ter wereld. De brug is laagje voor laagje geprint in de betonprintfabriek van Saint Gobain Weber Beamix in Eindhoven. 

Bij de fabriek, overheerst vanzelfsprekend trots. Marketingmanager Marco Vonk en International 3D Project Manager Peter Paul Cornelissen zeggen hierover: “Je ziet vaak met nieuwe technologieën dat het een hype is. Maar 3D betonprinten gaat wel degelijk een fundamentele plek krijgen in de industrie. We staan nog maar slechts aan het begin van deze grijze revolutie!”

Bij de 3D-betonprinttechniek wordt het onderdeel laag voor laag opgebouwd.

Als eerste nog even terug naar de brug in Nijmegen. Dit is de  langste, geprinte betonnen brug ter wereld waarbij de architect in de ontwerpfase alle vrijheid had. Gedurende het ontwerpproces werd hij dan ook niet belemmerd door het materiaal of door de traditionele processen, zoals de betonbekisting. De architect kon helemaal zijn gang gaan. Omdat de overspanning van de brug niet overal constant is, en er dus rekening moest worden gehouden met het veranderende gewicht van de constructie, is er tijdens het printproces voor gekozen om de brug op te delen in printbare onderdelen. Op basis van data is het definitieve ontwerp uiteindelijk tot stand gekomen.

Geprinte bruggen kunnen een stuk sneller gebouwd worden dan ‘gewone’ bruggen.

Gepersonaliseerd

“Het mooie is dat geprinte bruggen uiteindelijk een stuk sneller gebouwd kunnen worden dan gewone bruggen”, zegt Marco Vonk. “En dat is goed nieuws. Want, tijd is geld. Er is door dit werkprocedé bovendien meer flexibiliteit en meer ruimte voor gepersonaliseerde ontwerpen. Je kunt dus meer op maat gaan ontwikkelen. Dat zou de markt als ‘zéér interessant’ in de oren moeten klinken, zo lijkt me. Daarnaast zijn deze betonnen brugger duurzamer omdat er minder beton nodig is. Zo simpel is het eigenlijk.” 

Duurzaamheid

Peter Paul Cornelissen vult aan: “Ik denk dat we ten aanzien van het thema ‘duurzaamheid’ de tijdgeest mee hebben. In alle lagen van de samenleving is nu toch echt wel goed geland dat we niet meer ongebreideld aanspraak kunnen maken op de schaarse grondstoffen. Duurzaamheid is geen modeverschijnsel, maar het is wezenlijk onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van veel bedrijven. Er wordt dan ook concreet vanuit de markt naar gevraagd omdat iedereen – ten aanzien van de toekomst van onze aarde – z’n verantwoordelijkheid wil nemen. Ik weet juist daarom 100% zeker dat we eigenlijk nog maar aan het begin staan van de 3D-betonprintrevolutie met al die genoemde duurzaamheidsvoordelen. Het is mede ook om die reden inderdaad iets om trots te zijn dat wij mede aan de basis stonden van wat nu in Nijmegen is opgeleverd.” 

De betonprintfabriek van Saint Gobain Weber Beamix in EIndhoven.

Kleinere CO2-voetafdruk

Het tweetal van Saint Gobain Weber Beamix legt graag uit hoe de CO2-voetafdruk bij dergelijke projecten in de doorontwikkeling steeds kleiner wordt. “Met onze 3D printer maken we de elementen hol in plaats van massief. Daardoor is er veel minder mortel nodig. Bovendien kunnen we de vraag naar wapeningsstaal schrappen. Het maakt dat de voetafdruk soms nog maar de helft is in vergelijking met traditioneel prefabbeton. Ik verwacht dat dit – gezien de snelle technologische ontwikkelingen – al richting slechts een derde zal gaan!”

De duurzaamheidsvoordelen zijn dus legio. Marco Vonk is er van overtuigd dat Weber Beamix de Eindhovense betonprinter in de komende maanden en jaren gaat inzetten voor vele andere aannemers. Groei ligt in het vooruitzicht. Waardering is er logischerwijze ook binnen het gehele concern, dat actief is in maar liefst 70 landen. Men ziet goed wat er op dit moment aan innovatieve kracht zit in de fabriek in Eindhoven. “Ik denk dat men elke dag nieuwsgierig naar ons kijkt hoe wij onze innovatiekracht ontwikkelen en het in de praktijk weten te brengen”, zegt Peter Paul Cornelissen.

“Echter, we zijn er natuurlijk nog lang niet. Het is een continu proces. Innovatie is geen 1-day-business-ding. Natuurlijk is het leveren van de speciale mortels aan de zusterbedrijven geen probleem. De droge mortel in zakjes, het product waar iedereen ons van kent, gaat gemakkelijk de hele wereld over. Maar we moeten ook kennis over de verwerking, het mengen, verpompen en printen meeleveren. Die expertise hebben wij. Sterker nog: ik durf hier te stellen dat Eindhoven het epicentrum van het betonprinten is geworden en dat wij vanuit hier ook echt gaan fungeren als wereldwijd kenniscentrum voor Saint Gobain. En, voor de rest van de markt.”

Er moest rekening worden gehouden met het veranderend gewicht van de constructie.

Tomatenketchup

Wat bijvoorbeeld uniek is aan de mortel van Weber Beamix, is dat die geen gebruik maakt van versnellers, maar van thixotrope eigenschappen. “Veel bedrijven die met beton printen, werken met versnellers, waardoor de beton vrijwel direct na het verlaten van de nozzle begint met uitharden. Daardoor kan er flinke warmte-ontwikkeling plaatsvinden, die bij afkoeling al snel leidt tot krimp en scheurvorming. Onze mortel is van zichzelf vrij stijf, maar wordt vloeibaar wanneer je energie toevoegt door te pompen, schudden of trillen. Vergelijk het met een fles tomatenketchup. Als je die op zijn kop houdt en even flink schudt, doorbreek je de schuifspanning. Het wordt vloeibaar en het belandt op je bord. Maar zodra de mortel tot rust komt, wordt het weer stijf en consistent. En dán moet de hydratatie van de cement nog op gang komen!”

Er is meer flexibiliteit en ruimte voor een gepersonaliseerd ontwerp.

De twee weten dus waar ze het over hebben. En dat is niet onlogisch. Al aan het eind van  de negentiger jaren werd er immers binnen het concern geëxperimenteerd met het printen van beton. Misschien werd het toen nog als een ‘hobby’ gezien maar uiteindelijk was er in 2005 al wel een 15 centimeter dikke muur van ruim 2 meter hoog geprint. En… er was vooral veel kennis ontstaan over mortels die je nat in laagjes op elkaar kon aanbrengen. Toen de Technische Universiteit Eindhoven in 2015 het 3DConcrete Printing onderzoeksprogramma startte én een betonprinter installeerde, kwam de samenwerking met Beamix voor het ontwikkelen van de juiste mortel snel tot stand. 

De rest is geschiedenis. Kijk maar naar de prachtige brug in Nijmegen, die met zekerheid nu als het meest actuele trotse referentieproject kan worden gezien en waar beslist nieuwe inspiratie uit kan worden gehaald. 

De brug is te vinden in het Dukenburgse park. 

Meer informatie op www.3d.weber   

Weber Beamix zet volgende stap in 3D betonprinten

Lees het gehele artikel

Door deze strategische stap intensiveert Weber Beamix haar ontwikkel- en productieactiviteiten in 3D betonprinten. Ook legt Weber Beamix hiermee de focus op duurzaamheid, industrialiseren en digitalisering en vergroot ze de mogelijkheid om onafhankelijk de markt te bedienen.

Onafhankelijk

Uiteraard is Weber Beamix dankbaar voor de samenwerking met BAM vanaf het eerste uur. Door de vroege instap en de eerste projecten heeft BAM er mede voor gezorgd dat de 3D printtechnologie is geïntroduceerd en geaccepteerd als bouwmethode in Nederland en daarbuiten. Weber Beamix is dan ook blij dat BAM, als ontwerper en bouwer, heeft aangegeven de 3D-betonprinttechnieken te blijven gebruiken en afnemen wanneer dit waarde toevoegt voor haar klanten. Desalniettemin geeft de verworven onafhankelijkheid Weber Beamix de gelegenheid om makkelijker en sneller de 3D betonprint technologie onder de aandacht te brengen van heel bouwend Nederland.

Primeurs 3D betonprinten

In 2017 hadden Weber Beamix en BAM een wereldprimeur met ’s werelds eerst 3D geprinte betonnen brug in Nijmegen. De partners gingen door met de ontwikkeling van deze innovatieve bouwtechnologie en in 2019 openden Weber Beamix en BAM de eerste commerciële 3D betonprintfabriek in Eindhoven. Dit heeft geleid tot veel kennis over het digitale ontwerpproces van de 3D printtechnologie en tot nieuwe toepassingen zoals geprinte bekistingen. Het nieuwste spraakmakende project dat uit de fabriek is gerold is het eerste 3D geprinte huis van Milestone, waarvan de huurders op 30 april 2021 de sleutels hebben ontvangen.

BAM Infra Nederland verkoopt aandeel 3D betonprintfabriek

Betonprinter_JPGHR_030 (1) kopiëren
Lees het gehele artikel

BAM is ervan overtuigd dat 3D betonprinten een belangrijke rol blijft spelen in de verdere optimalisering en digitalisering van bouwprocessen en -projecten. Daarom blijft BAM betrokken als ontwerper en bouwer om de 3D betonprinttechnieken toe te kunnen passen waar dit waarde toevoegt voor haar klanten. Om deze reden continueert BAM de samenwerking met de huidige partners Weber Beamix en de TU Eindhoven. BAM geeft haar actieve rol in het fabrieksmatig 3D betonprinten over aan de supply chain.

Toekomst 3D betonprinten

Met de overname van het aandeel van BAM in de 3D betonprintfabriek intensiveert Weber Beamix haar ontwikkel- en productieactiviteiten en vergroot Weber Beamix de mogelijkheid om onafhankelijk de gehele markt te bedienen. BAM Infra Nederland blijft de mogelijkheden van 3D betonprinten toepassen op projecten. Daarvoor zet BAM de samenwerking met Weber Beamix en de TU Eindhoven voort op het gebied van materiaaltechnologie en digitaal en parametrisch ontwerp. 

Verdere digitalisering

BAM zet in op het digitaliseren van de bouw. Met 3D betonprinten is unieke kennis opgedaan over onder andere parametrisch ontwerp. En BAM was al koploper op het gebied van Building Information Modelling (BIM) met certificering op het hoogste niveau. In de realisatiefase optimaliseert BAM haar processen door bijvoorbeeld 4D-planning, digitaal keuren en 5D-hoeveelhedenbewaking als standaard toe te passen. Ook in de onderhoudsfase versnelt BAM de digitalisering door data te verbinden met technologie en domeinkennis. Voorspelmodellen op basis van artificial intelligence geven een beter inzicht in efficiënt onderhoud van belangrijke assets in de infrastructuur. En ook bij het vergroten van de veiligheid van gebruikers van onze infrastructuur speelt digitalisering een belangrijke rol. Met intelligente verkeersmanagementsystemen en digitale manieren voor snelheidsregulering.

Primeurs 3D betonprinten

In 2017 had BAM samen met diverse partners en opdrachtgevers een wereldprimeur met ’s werelds eerst 3D geprinte, betonnen brug. BAM en partner Weber Beamix pakten door met deze innovatieve bouwtechnologie door in 2019 de eerste commerciële 3D betonprintfabriek te openen. Met nieuwe toepassingen, zoals geprinte bekistingen als resultaat. En vooral veel kennis over het digitale ontwerpproces van deze technologie. Met de vroege instap, de samenwerking en de eerste projecten heeft BAM er mede voor gezorgd dat de 3D betonprinttechnologie is geaccepteerd als bouwmethode in Nederland en daarbuiten. 

Weber Beamix in duurzamer jasje

duurzaam
Lees het gehele artikel

De urgentie om duurzamer om te gaan met plastic wordt in onze samenleving breed gedragen. Zo ook bij Weber Beamix. Samen met verpakkingsleverancier Nordfolien en Searious Business zijn we een traject gestart om ons plasticgebruik te verduurzamen.

Al sinds 2018 gebruiken we 50% recyclaat in onze plastic zakken en zijn we voor onze overige verpakkingen, zoals emmers, omgeschakeld naar het gebruik van 100% gerecycled kunststof. Na uitgebreid testen, zijn we trots dat wij als eerste leverancier voor de bouw in Nederland het aandeel recyclaat in onze zakken van 50% naar 70% hebben kunnen verhogen. Dit zorgt voor een additionele vermijding van zo’n 100 ton kunststof afval op jaarbasis en daarmee een significante verlaging van onze plastic footprint.

‘Voorsprong door oorsprong’ is al jarenlang de slogan van Weber Beamix.