Tagarchief: WTCB

Monitoring voor een duurzaam beheer van betonconstructies

Zensor_Monitoring_exp
Lees het gehele artikel

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw zijn veel betonconstructies gebouwd, veelal ontworpen voor een levensduur van 50 jaar. Deze constructies beginnen nu langzamerhand verouderingsverschijnselen te vertonen. Voor bijvoorbeeld infrastructurele kunstwerken kan de impact en gevolgschade groot zijn als niet tijdig wordt ingegrepen. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) pleit daarom voor een duurzaam beheer van betonconstructies waarin een belangrijke rol is weggelegd voor monitoringtools.

Tekst | Roel van Gils  Beeld | WTCB

“Het op de hoogte zijn van de actuele toestand van een betonconstructie betekent dat je beter en sneller kunt ingrijpen als er afwijkingen worden waargenomen”, zegt Bram Dooms, Adjunct labohoofd Betontechnologie bij het WTCB. “Het gaat dan veelal om afwijkingen die van buitenaf (nog) niet zichtbaar zijn. Op die manier kun je sneller en eenvoudiger eventuele reparaties uitvoeren, met minder kosten en minder hinder. We leven vandaag echter in een economische realiteit waarin geen geld wordt uitgegeven, mits het niet heel dringend is. Bij betonschade wordt helaas meestal te lang gewacht met als resultaat dat de gevolgschade eigenlijk veel groter is. Monitoringtools kunnen dat tij keren.”

Opmeten van volumes m.b.v. een reeks foto’s en fotogrammetrie.

MIT Cambridge

Uit een studie van het Massachusetts Institute of Technology in Cambridge – één van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld – blijkt dat de kosten van monitoring van bijvoorbeeld een brug niet opwegen tegen de uiteindelijke gevolgschade, vervolgt Dooms. “Door gebruik te maken van monitoringtools wordt eventuele schade veel sneller opgemerkt en zijn de herstellingskosten en hinder vele malen kleiner. Het bewijs dat monitoring wel degelijk nut heeft. Het drama met de Morandi-brug in Genua had op die manier voorkomen kunnen worden. Datzelfde geldt voor de vallende brokstukken in de verschillende tunnels in België, zoals de Rogiertunnel en Leopold II-tunnel. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden waarbij monitoring zeker in de infrasector van grote meerwaarde kan zijn.”

Optische vezeltechnologie

Er is intussen al een grote verscheidenheid aan innovatieve monitoringtechnieken op de markt beschikbaar om op afstand de schadetoestand van de constructies op te volgen en onder andere vervormingen, trillingen, spanningen en omgevingsomstandigheden op te meten. Maar ook om de duurzaamheid van uitgevoerde betonherstellingen te controleren. Dooms geeft enkele voorbeelden: “Met optische vezeltechnologie kunnen op zeer nauwkeurige wijze vervormingen of temperatuurschommelingen worden opgemerkt en opgevolgd. Dat gebeurt allemaal volledig geautomatiseerd waarbij een melding wordt gegenereerd als een drempelwaarde wordt overschreden. Een andere toepassing is kathodische bescherming, waarbij door middel van elektrische stroom het corroderen van wapening in beton wordt vermeden. De werking heeft zich reeds bewezen. Met referentie-elektrodes wordt gecontroleerd of de beschermende werking ook functioneert.”

Met een fijne optische vezelkabel kunnen op tientallen tot duizenden locaties langsheen de kabel rek en temperatuur opgemeten worden.

En zo zijn er nog veel meer monitoringstechnieken op de markt verkrijgbaar, waarbij zelfs een rol is weggelegd voor satellieten en drones. “Met een drone, voorzien van specialistische apparatuur, kunnen betonconstructies heel nauwkeurig in 3D worden opgemeten en gescand op betonschade, ook op moeilijk bereikbare locaties. Een handig hulpmiddel voor diagnosestelling. Kortom, genoeg mogelijkheden om betonschade in de kiem te smoren.”

Het WTCB organiseerde in samenwerking met het VCB en FEREB onlangs een webinar rond het duurzaam beheer van betonconstructies. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de verschillende monitoringstechnieken. Via de website is het webinar terug te kijken. 

Save the date – Webinar |  “Monitoring voor een duurzaam beheer van betonstructuren”

dbh_07_horizontal-kopieren
Lees het gehele artikel

WTCB, VCB, en FEREB organiseren op woensdag 26 augustus 2020 van 10.30 uur tot 12.00 uur een webinar met als thema “Monitoring voor een duurzaam beheer van betonstructuren”.

In het kader van een duurzaam beheer (onderhoud en herstelling) van betonstructuren, vormt monitoring een belangrijke tool. Een grote verscheidenheid aan innovatieve monitoringtechnieken laten immers toe om, vaak vanop afstand, de schadetoestand van de structuren op te volgen en o.a. vervormingen, trillingen, spanningen en omgevingsomstandigheden op te meten. Bovendien kan men ook de duurzaamheid van uitgevoerde betonherstellingen controleren.

Tijdens dit webinar zullen experten, elk vanuit hun domein, hun praktijkervaring delen omtrent het monitoren en beheren van betonconstructies. Hierbij komen de meest innovatieve technieken aan bod, zoals het gebruik van optische vezels, satellieten, laser, drones maar ook kathodische bescherming. Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging met het gedetailleerde programma. Inschrijven kan door te klikken op deze link.

De voertaal van het webinar is het Nederlands.

Met het VISiv-traject “Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren”, gesteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, willen de partnerorganisaties de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers, studiebureaus en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.

Seminarie met demonstraties kon rekenen op heel wat geïnteresseerden

dsc_0010
Lees het gehele artikel

Op 8 oktober jl. organiseerde FEREB vzw in samenwerking met WTCB een seminarie met demonstraties “Spuitmortels voor duurzame herstelling en bescherming van beton”.

Dit seminarie kaderde tevens in het VIS-traject “Duurzaam betonherstel” geïnitieerd  door Vlaio met als doel de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten, studiebureaus, …), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.

Meer dan 146 geïnteresseerden, studiebureaus, aannemers, openbare diensten meldden zich voor dit seminarie in de Universiteit van Luik. Tijdens 3 uiteenzettingen werden de verschillende technieken van betonherstelling met spuitmortels toegelicht door inspirerende gastsprekers. Ir. Bram Dooms, Adjunct Labohoofd, Labo Betontechnologie WTCB bracht de basisbegrippen omtrent technieken voor spuitmortels voor betonherstelling

André De Meyer, MMB Machines sprak over do’s en dont’s i.v.m. verschillende spuittechnieken, de nodige voorbereidingen, bijpassende accessoires, handige tips. Tenslotte vertelde Guido Van Der Borgh, FEREB vzw meer over procescertificatie voor verwerking van spuitmortels voor betonherstelling.Tegelijk werden er door de verschillende producenten van reparatie- en beschermingsmortels als BASF, MC Bauchemie, SIKA, Grouttech, Promat en Mapei praktische demonstraties georganiseerd.

Meer informatie over betonherstellingen, fabrikanten, aannemers en dienstverleners vindt u terug op de website www.fereb.be 

De presentaties van dit seminarie zijn beschikbaar op de website www.duurzaam-betonherstel.be