Tagarchief: Zeker Zink

Startsein voor Benelux trofee thermisch verzinken 2021

foto-bttv-2021hr
Lees het gehele artikel

Wij nodigen u van harte uit om uw project in te schrijven voor de BTTV Trofee 2021. Met deze wedstrijd wil Zinkinfo Benelux een staalkaart aan toepassingen van thermisch verzinken tonen.

Thermisch verzinken biedt designers én hun klanten heel wat voordelen. Vooral de lange levensduur en onderhoudsvriendelijkheid zijn belangrijke troeven van dit conserveringssysteem. Bovendien waarderen ontwerpers het mooie verouderingsproces van thermisch verzinkt staal waardoor het met de jaren die typische natuurlijke patina krijgt. De uiterste inschrijfdatum is 21/12/2020.

Drie categorieën

In lijn met de filosofie van ZEKER ZINK maakt de BTTV Trofee een onderscheid tussen drie categorieën:

–          Functioneel verzinken:
De keuze voor discontinu thermisch verzinken werd vrijwel uitsluitend ingegeven door de functionele kwaliteiten van de thermische zinklaag. Levensduur door optimale corrosiewering en onderhoudsvrij karakter van het thermisch verzinken gaf de doorslag.

–          Esthetisch verzinken:
Naast de functionele eisen waren er ook esthetische verwachtingen/eisen waaraan het thermisch verzinkte staal diende te voldoen. De architect/de opdrachtgever kozen voor de typische patina van verzinkt staal dat zich perfect verhoudt tot andere materialen en de omgeving.

–          Duplex
Verzinken + coaten (natlak of poeder)

De jury reikt daarnaast over de 3 categorieën heen, een prijs Circulair Bouwen uit voor een project waarin de principes van circulair bouwen zo consequent mogelijk werden toegepast.

Boek BTTV

Zinkinfo Benelux zal een boek uitgeven waarin alle projecten die aan de Trofee deelnemen zullen worden opgenomen. Op die manier ontstaat een mooi naslagwerk dat voor alle betrokkenen als een marketingtool kan worden gebruikt. Dit boek zal op een grote oplage worden gedrukt en ruim worden verspreid onder opdrachtgevers, architecten, studiebureaus, staalbouwers en aannemers.

Social Media

Zinkinfo Benelux zal alle deelnemende projecten aan bod laten komen via haar social media kanalen (Instagram, Linkedin, Facebook). Bovendien komen alle projecten op de website van Zinkinfo te staan onder de categorie waarin ze zijn ingeschreven.

Jury

Een onafhankelijke jury selecteert de genomineerden en de laureaten en kent de prijzen toe.

Schrijf uw project in!

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent deelnemingsvoorwaarden, jurering, mediacampagne e.d. verwijzen we naar onze website.

Kracht van thermisch verzinken collectief verder versterken

Lees het gehele artikel

Drie jaar geleden is Zinkinfo Benelux, de brancheorganisatie van de thermische verzinkers, gestart met de communicatiecampagne Zeker Zink die de dialoog tussen (eind)klant en verzinker op gang moest brengen en stroomlijnen. Nu stelt die brancheorganisatie vast dat die campagne resultaat heeft, maar dat het noodzakelijk is de kracht van het thermisch verzinken collectief verder te versterken. Alle leden moeten de kracht van het collectief denken in praktijk brengen, ook op de werkvloer. Wat levert het collectief denken op en hoe gaat men hiermee om in een markt waar sprake is van hevige onderlinge concurrentie?

“Zeker Zink heeft ons geleerd dat we er allemaal beter van worden als we collectief een aantal uitdagingen aangaan en dat betekent onder meer dat de leden meer informatie met elkaar willen delen. Dat die nieuwe houding tot mooie resultaten kan leiden, wordt nu steeds breder beseft”, zegt Bruno Dursin, directeur van Zinkinfo Benelux. “Om collectief denken echt handen en voeten te geven en te voorkomen dat je in ad hoc-samenwerkingen blijft steken, heb je een wervend verhaal nodig. Zeker Zink heeft ons geleerd wat de kracht is van het thermisch verzinken en tegelijk wat de uitdagingen zijn. Maar ook dat het ons stimuleert om samen naar gemeenschappelijke onderwerpen te zoeken en gedefinieerde uitdagingen op te pakken.”

Garantievoorwaarden

Kortom, een collectieve aanpak zal vruchten afwerpen bij de individuele bedrijven. Bruno Dursin stelde bij zijn aantreden in 2010 aan de leden de vraag waarom de branche als geheel geen garantievoorwaarden kende. Daar is toen niet echt op gereageerd. “Maar toen Zeker Zink liep, zei ik: als we nú geen garantie gaan geven, hoeven we het nooit meer te doen. Die campagne had immers als motto ‘uw verzekeringspolis tegen corrosie’. Toen zijn in vrij korte tijd branchebrede garantievoorwaarden opgesteld. Alle leden gebruiken nu dezelfde termijnen … Het maakt niet uit naar wie een klant belt, hij krijgt overal dezelfde garantie. Daarmee maak je de boodschap van zekerheid geloofwaardiger. Garantie kan geen commercieel wapen zijn. Ieder biedt dezelfde garantie en met elkaar concurreren op dat vlak heeft geen zin. Wel kun je je daarmee als branche onderscheiden ten opzichte van andere oppervlaktetechnieken.”

Gevaarlijke branche?

Verder zet men zich collectief in op het gebied van veiligheid op de werkvloer. Bij de thermisch verzinkers gebeurt gelukkig maar zelden een ongeval, maar als dat gebeurt, is het vaak ernstig. Bruno Dursin: “We moeten voorkomen dat de perceptie ontstaat dat je een gevaarlijke branche bent. Die perceptie zou kunnen ontstaan als er hier en daar een ongeluk gebeurt. Ook dit moeten we collectief aanpakken en we hebben reeds een eerste stap gezet. Alle aangesloten verzinkerijen hebben een risico-inventarisatie gemaakt. In 2020 gaan we met deze uitkomsten collectief aan de slag. De uitkomsten van de verschillende risico-inventarisaties worden als het ware op elkaar gelegd waarna voor alle leden dezelfde prioriteiten worden vastgesteld op het gebied van veiligheid, zodat we ons ook op dit punt als branche manifesteren. Deze actie, dus het delen van die informatie, was een aantal jaar geleden niet mogelijk geweest.”

Een soortgelijke actie is uitgevoerd op het gebied van gevaarlijke stoffen. Via een inventarisatie bij alle bedrijven is een collectieve lijst van gevaarlijke stoffen opgesteld en op basis daarvan heeft elke verzinkerij dezelfde lijst gekregen waarop men kan zien wat men per stof moet doen om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Zodoende is een uniforme aanpak verkregen.

04-photo-depuis-lecole-dans-laxe_300dpi-kopieren

Klachtenanalyse

Een ander punt waarop de leden (anoniem) informatie gaan delen, betreft de analyse van binnengekomen klachten. Dit is van belang om branchebreed heel goed te weten wat er in de markt speelt en welke verbeterpunten moeten worden opgepakt. Via keuringen en inspecties die de brancheorganisatie uitvoert op werven heeft Zinkinfo al een vrij duidelijk zicht op de meest voorkomende klachten, maar nu zal dit nog accurater gebeuren via de verzamelde klachtenanalyses. “We gaan de klachten rubriceren en daarmee hebben we de aandachtspunten voor alle verzinkers en voor ons als brancheorganisatie. Voortdurende verbetering kun je daarmee makkelijker realiseren. De uitdaging is collectief te blijven denken terwijl je concurreert in een scherpe markt.”

Zekerheidsgedachte

Bruno Dursin: “Het zijn allemaal acties waarbij het noodzakelijk is dat de leden informatie die ze lange tijd het liefst voor zichzelf hielden, nu gaan delen. Men moet dan vaak eerst een drempel over, maar dat gaat een stuk makkelijker met een goed collectief wervend verhaal waarvan de leden ook individueel profiteren. Daarom gebruiken de leden ook ons Zeker Zink-handboek en werken ze met dezelfde checklist voor goed en veilig verzinken.”

Dit betekent voor de bedrijven dat zij het collectief denken niet alleen naar buiten toe uitdragen, maar ook op de werkvloer moeten invoeren. Ook intern moet de dialoog gestimuleerd worden, zodat iedere medewerker het nut van collectief denken inziet en overeenkomstig daarmee handelt. Dursin onderkent dat het in praktijk brengen van het nieuwe gedachtegoed aanhoudende aandacht vraagt. “Ik ga niet beweren dat het overal gladjes verloopt. Er is nog werk aan de winkel. We moeten het in de mindset van onze leden zien te krijgen. Wij moeten ons de komende jaren vasthouden aan onze kernboodschap en die verder uitdragen naar de markt toe via collectieve acties. Dit vraagt om volharding en herhaling. Wij moeten de lastige inspecteur spelen bij onze eigen leden, maar de betrokkenheid van de bedrijven is ook heel belangrijk. De leden moeten elkaar ook aanspreken op wat ze hadden beloofd te doen. Wat je zegt, moet je ook doen: practice what you preach. Ik zie dat nu ook opgepakt worden bij de leden. Het elkaar aanspreken, was vroeger ondenkbaar.”   

Kennisdeling, een Siamese tweeling

zib-campagnelogo_zekerzink2-kopieren
Lees het gehele artikel

Terug aan de slag! Zo ook voor de sensibiliseringscampagne ZEKER ZINK. De infosessies gaan in tempo vooruit na een geslaagd voorjaar en een zomers intermezzo. ZEKER ZINK brengt de leden van Zinkinfo Benelux dichter bij architect en studie bureau. En bovenal biedt thermisch verzinken duurzame zekerheid in de tijd. Kennis delen betekent verbinden, daar hebben alle partijen echt voordeel bij. Intussen is de roadshow zo goed op dreef dat ZEKER ZINK bij menig architect en ingenieur een begrip is geworden. Sessies en uitstappen doen wonderen en brengen mensen en ideeën bij elkaar. Nogmaals verbinden en delen zijn een onafscheidelijke Siamese tweeling.

Op termijn

Deze keer waren we te gast bij Ingenieursbureau Norbert Provoost in Sint-Amandsberg waar Alexander Willems ons warm ontving. De samengekomen ingenieurs en architecten waren aandachtig en menig notablok stond bij afloop vol met aantekeningen. Onze nieuwe man Hans Boender kweet zich perfect van zijn taak en ging down to earth op de materie in. Wat en hoe verzinken bracht hij met verve en hij wist ook de toehoorders te bewegen tot het stellen van vragen. Daaruit bleek algauw dat zijn aanpak goed zat. De geoliede bariton van directeur Bruno Dursin deed er nog een schepje op, zijn diepe stem drong door bij iedereen. Hij tekende deskundig het verhaal van de branche en organisatie, raakte het vaak gehoorde begrip circulariteit aan en wist de aanwezigen, met de Eiffeltoren als voorbeeld, te overtuigen dat thermisch verzinken een zeer gunstig effect heeft op de (TLCC) total life cycle cost van een staalconstructie. Het schilderen van de Eiffeltoren is en blijft immers een heikele opdracht, een draak zonder kop die verf (60 ton) en geld blijft schrokken…

Paspoort voor de toekomst

Bij de broodjes en de drankjes kwamen nog tal van vragen en adviezen boven tafel. Het ijs was formeel gebroken, met opgewekte en voldane blikken tot gevolg. De aangeboden kennis wil  vooral een brug slaan tussen verzinkers en ontwerpers. Waar ZEKER ZINK ook sessies houdt, nergens nemen we afscheid, eerder zijn we duurzame partner geworden: ontwerpbureaus kunnen voor advies altijd bij Zinkinfo Benelux aankloppen: www.zekerzink.com.  Maken we een eerste balans op dan stellen we vast dat de campagne ZEKER ZINK op zijn minst doeltreffend is en dat thermisch verzinken een paspoort is voor de toekomst.

Thermisch verzinkers bieden gemeenschappelijke garantievoorwaarden

arsi-01-print-7-kopieren
Lees het gehele artikel

In januari 2018 trapte Zinkinfo Benelux zijn ZEKER ZINK-campagne op gang om kenbaar te maken dat thermisch verzinken een ongeziene zekerheid biedt voor de corrosiebescherming van staalconstructies. Via de introductie van gemeenschappelijke garantievoorwaarden zet de brancheorganisatie die boodschap extra kracht bij. Alle leden kunnen desgewenst hun klanten uit de Benelux voortaan tot dertig jaar garantie bieden op het geleverde zinkwerk in een C3 corrosiviteitsklasse. En het wordt nog mooier: ook voor poederlaksystemen op thermisch verzinkt staal pakt de branche uit met gemeenschappelijke garantievoorwaarden. Hierover meer in een volgend artikel.

Zinkinfo Benelux

Branche-overkoepelende garantievoorwaarden die alle leden van Zink-info Benelux kunnen toepassen: de droom is eindelijk werkelijkheid. Een belangrijke mijlpaal die de meerwaarde van thermisch verzinken extra in de verf zet, benadrukt Bruno Dursin, algemeen directeur bij Zinkinfo Benelux: “Vroeger paste elke verzinker eigen voorwaarden toe, waardoor er geen uniformiteit bestond. Verschillen qua duurtijd, uitsluitingen, voorwaarden, …: het werd allemaal wat verwarrend. Vanaf 1 juni 2019 kunnen alle verzinkers die lid zijn van Zinkinfo Benelux – niet minder dan 90% van de markt – in alle omstandigheden gemeenschappelijke garantievoorwaarden aanbieden. Een uitstekende zaak, want in het verleden waren sommige verzinkers veel te bescheiden en gaven ze met moeite een garantie, terwijl we er zeker niet voor moeten terugdeinzen om te onderstrepen dat thermisch verzinken niet alleen een kostbare levensduurgarantie biedt, maar ook de garantie dat er geen nazorg nodig is en dat bouwheren, aannemers en staalbouwers geen extra kosten hoeven te vrezen.”

Zinkinfo Benelux

Ook bij deze autonome, bio-ecologische kaswoning werd gekozen voor thermisch verzinkt staal. (Beeld: Joost Demuynck / photojoost.com)

 

Drie garantietermijnen

Naargelang de atmosferische corrosiebelastingcategorieën – lees: het risico op corrosie op de bouwplaats in kwestie – bieden de thermisch verzinkers specifieke garantietermijnen. De basistermijn op discontinu thermisch verzinkt staal die in het overgrote deel van de Benelux van toepassing is, is dertig jaar (categorieën C1, C2 en C3, indien er geen sprake is van staalelementen dunner dan 3 mm). Voor C3 (dikte staalelementen < 3 mm) en C4 (dikte staalelementen > 6mm) geldt een garantieperiode van twintig jaar. Tot slot krijgen klanten tien jaar garantie bij categorie C4 (dikte staalelementen < 6 mm) en categorie C5 (dikte staalelementen > 6 mm). “Over het algemeen kunnen klanten uit de Benelux ervan uitgaan dat de zinklaag de onderliggende staalstructuur minstens drie decennia beschermt tegen corrosie. Dat is behoorlijk lang, waardoor we ons onderscheiden van de klassieke beschermende verfsystemen, die onze termijnen niet halen en doorgaans (slechts) vijf à tien jaar garantie geven. Ook voor projecten buiten de Benelux beschikken we over een set garantievoorwaarden: twintig (C3), tien (C4) en vijf jaar (C5)”, verduidelijkt Dursin.

Collectief bewustzijn

Met de introductie van de gemeenschappelijke garantievoorwaarden speelt Zinkinfo Benelux in op het groeiende belang van onderhoud en de stijgende vraag naar garanties die klanten indekken tegen onverwachte meerkosten. Naast gemeenschappelijke garantievoorwaarden, zullen op 1 juni 2019 ook gemeenschappelijke algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden worden ingevoerd door de leden van ZIB. “Hiermee zijn we in Europa de eerste brancheorganisatie voor thermische verzinkers die erin geslaagd is om zo’n branche-overkoepelend systeem op poten te zetten; we hopen dat andere landen ons voorbeeld zullen volgen.”

Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019

zib_20190612_4109-kopieren
Lees het gehele artikel

Op 12 juni 2019 werd tijdens de Assembly Party in het Felix Pakhuis in Antwerpen de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 uitgereikt.  

Deze editie kende een belangrijke koerswijziging in vergelijking met de vorige edities. De klassieke indeling in categorieën naar type gebouw of toepassing werd vervangen door een nieuwe opdeling die de filosofie van ZEKER ZINK uitdraagt. Onder andere de keuze tussen Esthetisch Verzinken (klasse E) en Functioneel verzinken (klasse F) moet de dialoog tussen uitvoerder en verzinkerij bevorderen, zodat het verwachtingspatroon van de (eind)klant en het eindresultaat beter op elkaar zijn afgestemd.

Daarnaast behouden we wel de aparte categorie voor duplexsystemen. Tot slot reikte de jury ook een prijs uit voor het meest duurzame, zeg maar circulaire project. Een duidelijk statement om uiting te geven aan onze steun aan het circulair bouwen.

De winnaars zijn geworden:

Categorie FUNCTIONEEL VERZINKEN Snowworld Zoetermeer
Categorie ESTHETISCH VERZINKEN Uitkijktoren Wellerlooi
Categorie DUPLEX Luifel Stationsplein Utrecht
PRIJS CIRCULAIR BOUWEN Brainport Industries Campus – Cluster 1

Alle deelnemende projecten zijn opgenomen in een mooi boek dat gratis verkrijgbaar is

Alle deelnemende projecten worden eveneens getoond in een digitale editie van het Zinkinfo Magazine. Op de website van Zinkinfo Benelux is een pagina gewijd aan elk project van deze editie.


Klik hier om de jurymotivatie te lezen