Platform over beton en staal in de bouw
Aansprakelijkheid Wkb: waarschuwingsplicht en consumentendossier

Aansprakelijkheid Wkb: waarschuwingsplicht en consumentendossier

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), naar verwachting per 1 januari 2023, verandert ook de aansprakelijkheid voor ondernemers in de bouwsector. Aannemers (ook zzp’ers en klusbedrijven) blijven straks ongeacht de gevolgklasse of vergunningsplicht twintig jaar lang aansprakelijk voor de werkzaamheden die ze hebben opgeleverd. Hieronder leest u meer over wat er in de Wkb is bepaald als het gaat om aansprakelijkheid.

In het kader van de Wkb moet een opdrachtgever binnen een redelijke termijn aan de aannemer laten weten wanneer hij gebreken heeft geconstateerd. Na melding van deze gebreken treedt een verjaringstermijn van twee jaar in werking waarbinnen de opdrachtgever zijn zaak in behandeling moet brengen bij een rechter. De aansprakelijkheid vervalt als deze termijn is verstreken. Dit is ook aangegeven in de UAV 2012, de UAV-GC 2005, de AVA 2013 en verschillende garantieregelingen.

Waarschuwingsplicht

In de Wkb is vastgelegd dat aannemers hun opdrachtgevers moeten informeren als bij werkzaamheden risico’s worden gesignaleerd. Als aan deze waarschuwingsplicht niet wordt voldaan, voldoet de aannemer niet aan zijn verplichtingen als vakman. Dit geldt óók voor risico’s die de aannemer niet heeft opgemerkt, maar als vakman wel had moeten herkennen. Waarschuwen kan zowel mondeling als schriftelijk, waarbij dat laatste natuurlijk altijd beter is voor de bewijslast.

Risicoverzekering

Aannemers die werken voor particuliere opdrachtgevers doen er goed aan deze opdrachtgevers vóór het tekenen van de aannemersovereenkomst schriftelijk te informeren over hoe zij verzekerd zijn tegen risico’s die hen zijn aan te rekenen. Het kan daarbij gaan om een risicoverzekering of een andere vorm van financiële zekerheid. Zijn hiervoor géén maatregelen getroffen, dan moet de aannemer ook hier zijn opdrachtgever vooraf over informeren.

Consumentendossier

Volgens de Wkb moeten aannemers hun opdrachtgever na oplevering van het werk een opleverdossier verstrekken, het zogeheten consumentendossier. Aanvankelijk was aanlevering van een consumentendossier verplicht voor alle werken die zijn opgeleverd direct na de invoering van de wet. De reden hiervoor was de aanpassing van artikel 7:757a van het Burgerlijk Wetboek (WB). Hierin staat dat de aannemer bij kennisgeving dat het werk klaar is een consumentendossier moet overleggen over het tot stand gebrachte bouwwerk. Dit amendement voorziet echter niet in het overgangsrecht, waardoor aannemers bij inwerkingtreding van de Wkb ook een consumentendossier zouden moeten overleggen voor werken die werden afgerond vóór de invoeringsdatum. Na vragen vanuit de Eerste Kamer heeft de minister eind 2021 besloten tot een aanpassing. Dit betekent dat de verplichting tot het overleggen van een consumentendossier alleen geldt voor overeenkomsten van aanneming van werk die zijn gesloten ná inwerkingtreding van dit artikel en dat opdrachtgevers vanaf die datum pas een consumentendossier krijgen.

Omgekeerde bewijslast en aansprakelijkheid

Met betrekking tot de aanpassing van de omgekeerde bewijslast en de aansprakelijkheid van twintig jaar wordt niets gemeld. Derhalve zal deze nog steeds direct van kracht zijn voor alle werken die na de invoeringsdatum worden opgeleverd. Uiteraard heeft dit nog wel impact op het borgen van registraties en metingen die aantonen dat bij het moment van oplevering alles voldoet aan vereisten uit het Bouwbesluit (straks BBL).

Deze tekst is een bewerking van een aantal blogs die eerder verschenen op Kiwa’s themapagina over de Wkb: https://www.kiwa.com/nl/nl/specials/wkb/. Bron: https://www.debouwadvocaat.nl/   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details