Tagarchief: Betonhuis Riolering

‘Onze gezondheid ligt onder de grond’

Lees het gehele artikel

Riolering is voor veel mensen onzichtbaar maar onmisbaar. Riolering zorgt ervoor dat afvalwater en hemelwater op een veilige en hygiënische manier worden afgevoerd. Daarom is Betonhuis Riolering gestart met de bewustwordingscampagne ‘Onze gezondheid ligt onder de grond’.

Betonhuis Riolering is gestart met deze campagne om het beschermende karakter van riolering onder de aandacht te brengen. Met deze campagne gaan we in op de keuzes die een rol spelen bij het vervangen van riolering. En brengen we de kwaliteiten van riolering van beton voor het voetlicht.

Volksgezondheid

Riolering helpt voorkomen dat mensen in contact komen met vervuild water, dat bacteriën en ziektekiemen bevat. Dankzij deze sanitaire voorziening is de gemiddelde levensverwachting in de twintigste eeuw fors toegenomen.

Veiligheid

Aan riolering worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Afvalwater moet immers veilig worden afgevoerd. Riolering van beton biedt deze garantie. Ook nu de belasting van het riool fors toeneemt doordat er steeds meer op wordt geloosd.

Klimaat

Riolering speelt ook een rol bij klimaatadaptatie. De kans op overstromingen, droogte en hitte neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, volksgezondheid en veiligheid. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast, op andere momenten ontstaat juist droogteschade. Permeabele betonbuizen maken berging, transport, infiltratie of drainage van water beheersbaar mét respect voor het milieu door een continue beheersing van het grondwater.

Milieu

Beton beschermt ook het milieu en voorkomt dat vervuild water in beken of riviertjes terechtkomt. De grondstoffen voor beton zijn regionaal of lokaal, of op redelijke afstand, beschikbaar. Na het einde van de levensduur wordt beton gerecycled, bijvoorbeeld als fundatiemateriaal of als granulaat voor het maken van nieuw beton. Dat maakt riolering van beton tot een milieubewuste keuze.

Inkoop riolering van beton: graag eenduidige eisen

rioleringsbuis-beton
Lees het gehele artikel

De sector Riolering van Betonhuis pleit voor het stellen van eenduidige en transparante eisen aan betonnen rioleringsproducten. Zeker als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. “De Beoordelingsrichtlijn Milieuprofielen voor betonnen infraproducten (BRL K11002) kan hierin voorzien”, aldus Annemiek Houtman, sectorsecretaris van Betonhuis Riolering.

De richtlijn geeft opdrachtgevers de garantie dat ze betonproducten kopen met transparante en betrouwbare informatie met betrekking tot de milieukosten van een product. Met deze richtlijn toetst een certificerende instelling of fabrikanten hun producten conform de vereiste milieuprofielen vervaardigen. Dat gebeurde al voor betonnen bestratingsproducten en nu ook voor rioleringsproducten.

Constant kwaliteitsniveau vereist

Voor rioleringsproducten geldt dat bij hergebruik van materialen het vereiste constante kwaliteitsniveau van beton niet altijd gegarandeerd kan worden omdat dit materiaal niet constant beschikbaar is. De prestatie van het product moet voorop staan; minderwaardige producten brengen een groter risico op milieu- en veiligheidsincidenten met zich mee. Houtman: “De aangesloten producenten vinden dat er geen generieke uitspraak kan worden gedaan over het toepassen van een vast percentage secundair materiaal in de betonrecepturen voor rioleringsbuizen. Dit kan beter projectafhankelijk worden bepaald. Wel zien wij in de uitvraag een prominente rol weggelegd voor de BRL K11002”.