Platform over beton en staal in de bouw
BetonOnderhoudsPlatform vertegenwoordigt hele keten 
Onderhoud aan de Zeelandbrug. (Beeld: VABOR)

BetonOnderhoudsPlatform vertegenwoordigt hele keten 

In het BOP werken vijf organisaties samen die de hele keten van betononderhoud vertegenwoordigen. Zij hebben één missie: samen de beste zijn op het gebied van betonreparatie en de markt daarvan laten profiteren. 

Vereniging van Adviseurs BetonOnderhoud en Reparatie (VABOR):

Deskundig, onafhankelijk advies

Bureauleden van VABOR zijn onafhankelijke adviesbureaus, uiterst deskundig op het gebied van onderzoek en advies voor het onderhouden, repareren en versterken van beton. Onafhankelijkheid garandeert dat er geen commercieel belang is bij de uitkomst van het onderzoek, de omvang van maatregelen of de producten die worden toegepast. Maatwerk voor de klant, niet meer dan nodig of gewenst maar ook zeker niet te weinig. Oplossingen hoeven niet altijd goud te zijn. VABOR bureauleden beoordelen met de klant welk niveau van ingrijpen passend is, de voor- en nadelen van verschillende opties afwegend. De kern van onafhankelijk advies, de meerwaarde van een VABOR adviseur. Onafhankelijk advies laat de opdrachtgever vrij om ermee de markt op te gaan, al dan niet ondersteund door een VABOR-bureaulid voor deze selectie of begeleiding bij de ingreep.

Belangstellende leden van VABOR maken dankbaar gebruik maken van de kennis en expertise van de bureauleden, door het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen. Belangstellende leden zijn opdrachtgevers, leveranciers en uitvoerende bedrijven. Betononderhoudskundigen (BOK-ers) zijn om diezelfde reden ook aangesloten bij VABOR. 

Betonspuiten in uitvoering.

Belangstellende leden en BOK-ers hoeven niet onafhankelijk te zijn, de bureauleden wel. Met deelname aan het BOP wil VABOR de gehele keten van onderzoek en advies tot en met de uitvoering en producten voor een breder voetlicht brengen. Het vakgebied verdient dit, stelt Corné van der Steen, voorzitter van VABOR: “De breedte van het vakgebied betononderhoud en reparatie is niet alleen de man of vrouw achter de hakhamer of troffel. Nee, het is een vakgebied waarin handwerkers tot academisch geschoolden actief zijn. Ieder met zijn eigen kwaliteiten. Een boeiend werkveld. Het is zeker de moeite erin te werken of erin te gaan werken, op welk niveau ook.”  

Vakgroep gecertificeerde betonreparatiebedrijven (VBR) 

Eerlijke antwoorden, deskundige uitvoering

De zestien leden van de Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR) vormen de eredivisie als het gaat om het onderhouden, beschermen en versterken van betonconstructies. Projecten van klein tot heel groot worden benaderd met een Plan van Aanpak op maat en gecertificeerd betonherstel. Het werk van de vakmensen in de sector is van groot belang, benadrukt vakgroepvoorzitter Christian Carlie. “Steeds meer vastgoed, woningbouw, bruggen en viaducten naderen het einde van hun technische levensduur en hebben onderhoud nodig. Als je het beton goed repareert, verleng je de levensduur van bijvoorbeeld een viaduct met wel dertig jaar. Minder zichtbaar dan het hergebruik van betonnen liggers, maar minstens zo duurzaam. Daarom is ons motto ook: waardeer het, repareer het.”

Juist om de zichtbaarheid van het werk te vergroten, is het BetonOnderhoudsPlatform (BOP) opgericht. Carlie: “Van de opleiding van vakmensen tot inspecties naar het daadwerkelijk repareren en beschermen van kunstwerken en betonconstructies, en alle slimme oplossingen die daarbij horen. Binnen dit platform zijn alle disciplines vertegenwoordigd. We stemmen onze activiteiten goed op elkaar af om opdrachtgevers nóg beter te bedienen. Zij kunnen rekenen op eerlijke antwoorden en een deskundige uitvoering met het juiste, gecertificeerde product.” Dat mag je als vanzelfsprekend vooronderstellen toch? “Helaas niet, betonreparatie is specialistisch werk. En nu steeds meer beheerders de levensduur van hun betonnen constructies willen verlengen, staat de markt onder druk. De ruim vijftig bedrijven binnen het BOP pakken de handschoen graag op.”

Vereniging Leveranciers Betononderhoud (VLB)

Levensduurverlenging en CO2-reductie

De Vereniging Leveranciers Betononderhoud is opgericht in 1986 en heeft tot doel om het kwaliteitsniveau van betonreparatie- en beschermingsproducten in de branche te waarborgen, verbeteren en optimaliseren. Bovendien is de vereniging zich meer dan ooit bewust om met haar oplossingen bij te dragen aan duurzame betonconstructies. Levensduurverlenging staat immers hoog op de agenda. Voor het realiseren van deze doelstellingen informeert en participeert de VLB in diverse bouwgerelateerde discussieplatforms en (inter-)nationale overlegorganen. Tevens ziet de VLB erop toe dat kwaliteit en certificering voldoen aan de meest actuele eisen en behoeften van de markt. De leden van de VLB zijn vooraanstaande producenten en fabrikanten van hoogwaardig betonreparatie- en beschermingsproducten en -systemen. 

Voor een goed betononderhoud hangt de juiste herstelmethode af van de geconstateerde soort betonschade, de aard en omvang ervan en de noodzakelijke instandhoudingstermijn. Van cruciaal belang zijn de te volgen werkmethoden en de toe te passen systemen om de levensduur te verlengen en de constructieve veiligheid te waarborgen. De VLB-leden beschikken hiervoor over gecertificeerde producten en systemen. Bovendien kennen ze de markt goed en bieden waar nodig advies en ondersteuning. Dat is nodig om de hoogwaardige kwaliteit van betononderhoud nu en in de toekomst te borgen. De VLB als onafhankelijke branchevereniging deelt haar kennis en de laatste ontwikkelingen met de gehele branche. De VLB is ook medeoprichter van het BetonOnderhoudsPlatform (BOP). Hierin is de hele betononderhoudsketen vertegenwoordigd (VBR, VABOR, KB Kenniscentrum en OtBS).

KB Kenniscentrum

Kathodische bescherming onmisbaar

Kathodische bescherming van wapening in beton (KB) is niet meer weg te denken binnen het betononderhoud. KB stopt en voorkomt corrosie. Zonder toepassing van KB is duurzaamheid (lange levensduur van de reparatie) zeker bij chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie vaak moeilijk te bereiken. Binnen Nederland is de afgelopen decennia een zeer grote ervaring opgedaan met het toepassen van kathodische bescherming op gewapende betonconstructies. Hoewel het een beproefde, uiterst duurzame techniek is, blijft het aantal kathodisch beschermde constructies relatief gering. Om de techniek bij een breed publiek onder de aandacht te brengen is de stichting KB Kenniscentrum opgericht. Hierin zijn opdrachtgevers, opleidingsinstituten, adviesbureaus, aannemers en leveranciers actief die affiniteit hebben met of kennis willen vergaren over kathodische bescherming. De activiteiten van het kenniscentrum bestaan uit:

  • kennisoverdracht over de mogelijkheden, uitvoeringen, systemen en materialen die beschikbaar zijn voor kathodische bescherming;
  • het uitwisselen van ervaringen en oplossingen tussen de leden onderling;
  • het verlagen van de drempel voor het toepassen van kathodische bescherming;
  • het promoten van het duurzame karakter van kathodische bescherming;
  • het bieden van een discussieplatform;
  • het beschikbaar stellen van kennispublicaties.
Kathodische bescherming van de landhoofden van een brug.

KB Kenniscentrum staat als één van de vijf leden vierkant achter de missie van het BetonOnderhoudsPlatform ‘Verleng de levensduur van Beton, waardeer ’t en repareer ‘t’. “Het is van groot belang dat oude betonconstructies een nieuw leven krijgen. Met de inzet van de juiste kennis op het juiste moment is beton duurzaam en groen. Daarmee sluiten we aan op de ambities van de Rijksstrategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuurprojecten.” 

Stichting Opleiding tot BetonReparatiespecialist (OtBS)

Scholing nú, is de kwaliteit van morgen

Door de gehele betonreparatiebranche wordt vakmanschap van het uitvoerend personeel sterk gewaardeerd. De Stichting Opleiding tot BetonReparatiespecialist (OtBS) zet zich in voor de opleiding van betonreparateurs met een landelijk erkend mbo-diploma. Er is een opleiding op niveau 2 (betonreparatiespecialist) en op niveau 3 (allround betonreparatiespecialist). Daarin wordt samengewerkt met het Regionale Opleidingscentrum Midden Nederland in Nieuwegein. Om te voldoen aan de erkenningsregeling voor betonreparatiebedrijven (BRL 3201:2017) is gekwalificeerd personeel ook een voorwaarde. Uitsluitend bedrijven aangesloten bij OtBS kunnen studenten aanbieden voor de opleiding. 

Studenten gaan een dag per week naar het opleidingscentrum voor de theoretische en praktische lessen. De vaktheorie- en praktijklessen worden gegeven door mensen uit het werkveld. De verdere opleiding op de werkvloer wordt verzorgd door de 31 bij OtBS aangesloten betonreparatiebedrijven. Zowel de basisopleiding op niveau 2 als de voortgezette opleiding op niveau 3 duren 1,5 jaar. Inmiddels zijn in de eerste drie jaar al zo’n 80 betonreparatiespecialisten afgestudeerd.

Betonherstel Heinenoordtunnel.

In de certificatieregeling voor betonreparatiebedrijven is voor het aantonen van de vakbekwaamheid van de betonreparateurs het volgen van nascholingsdagen verplicht. OtSB heeft samen met de Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven binnen Bouwend Nederland drie nascholingscursussen samengesteld: het herkennen en herstellen van constructieve betonschade, het effectief meten van de kwaliteit van je eigen werk en injecteren. De modules zijn gratis voor aangesloten bedrijven. Zij kunnen hun medewerkers trainen onder leiding van de eigen beton-
onderhoudskundige of een docent inhuren via OtBS. Voor niet-aangesloten bedrijven kan OtBS nascholing in company verzorgen. Ook worden centraal in het land trainingen gegeven waarvoor bedrijven hun medewerkers kunnen inschrijven. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details