Platform over beton en staal in de bouw
Geen circulaire economie zonder betononderhoud
Het netwerkplein omringd door 12 stands.

Geen circulaire economie zonder betononderhoud

Na jaren in het noorden van het land een Betonreparatiemiddag te organiseren, was het nu de beurt aan het zuiden van het land. Op donderdagmiddag 30 maart jl. was de eerste Zuidelijke Betonreparatiemiddag in de LocHal in Tilburg, georganiseerd door het BetonOnderhoudsPlatform.

Doel van de dag was om te laten zien hoe deugdelijk onderzoek, onderhouden, repareren en versterken van betonconstructies bijdraagt aan de circulaire economie waarnaar we op weg zijn. Niet slopen maar behouden, nieuwe mogelijkheden creëren door versterken en door de inzet van nieuwe technieken, met als slogan: ‘Geen circulaire economie zonder betononderhoud’.

Bezoekers werden ontvangen met een broodjeslunch. Na de welkomstwoorden van BOP voorzitter Anthony van den Hondel, die gedurende de dag ook de moderator was, kwamen de verschillende sprekers aan het woord.

Eric Parel, vastgoedbeheerder bij Hof Wonen en Chris Uittenbogaard, directeur bij SealteQ West.

Het klimaat verandert, wat nu?

Nadat Patrick Dewez van Solid Services ons een inkijk gaf in de geschiedenis van de locatie, en het omliggend gebied, waar de Betonreparatiemiddag werd gehouden, sprak Gerard van der Steenhoven van de Universiteit Twente en voormalig hoofddirecteur van het KNMI over de klimaatverandering, als gevolg van de opwarming van de aarde door de toename van de CO2-niveaus in de atmosfeer. Duidelijk werd dat er een causaal verband is tussen de stijging van de temperatuur en de uitstoot van broeikasgassen  en dat een bijdrage aan de reductie hiervan door de bouw in het algemeen en de betonbranche in het bijzonder zeker van belang is. Waar men wel oog voor moet hebben, is de ‘verstopte uitstoot’. Kijk bijvoorbeeld niet alleen naar de vervanging van cement in beton, maar ook naar eigen productie en mobiliteit, ingekochte elektriciteit en goederen en gebruik en verwijdering van verkochte producten.

Hoe ecologisch intelligent ben jij?

Deze vraag werd gesteld door auteur en veranderprofessional Daan Fousert. Ecologische intelligentie is gebruiken wat je nodig hebt, zonder schade aan te richten, dan wel schade te herstellen aan de natuur, de aarde en de mensheid. Duurzaamheid is hier een onderdeel van. We kunnen dertig tot vijftig procent van het cement in ons beton vervangen door gebruikt cement, kalksteenmeel of chemische hulpstoffen. Dat is natuurlijk fantastisch, maar repareren zou eigenlijk de voorkeur moeten krijgen want met het slopen van gebouwen wordt de energie die nodig is geweest om het te bouwen, ook vernietigd.

Netwerken in de LocHal in Tilburg.

Hergebruik in de praktijk

Wouter van den Berg van Nebest vertelde over ‘Closing the Loop’; een consortium dat circulaire oplossingen en innovaties ontwikkelt om bestaande kunstwerken een tweede leven te geven in de vorm van nieuwe kunstwerken. Een aantal praktijkvoorbeelden passeerde de revue, waaronder het hergebruik van de liggers onder de A9 bij de Keizer Karelweg in Amstelveen. Martijn Broekman van Bo-Ex liet een praktijkvoorbeeld zien in de woningbouw, het plan Ivoordreef in Utrecht, waarbij in beginsel gekeken werd naar welke onderdelen uit de bestaande bouw hergebruikt konden worden in het nieuwe plan. Net als in het voorbeeld van Wouter van de Berg bleek ook hier dat inventariseren en ‘oogsten’ misschien wel de belangrijkste stappen zijn in het proces, waarbij bij het inventariseren uiteindelijk ook gekeken werd of onderdelen die misschien niet in het nieuwe plan gebruikt konden worden, wellicht bij een ander project te hergebruiken waren. Bij het oogsten moet men de sloper al in een vroeg stadium betrekken om de (on)mogelijkheden duidelijk te krijgen.   

Anthony van den Hondel, voorzitter BOP, opende de middag.

Onderhoud en reparatie in de praktijk

Hierbij kwamen twee marktsegmenten aan bod: de industrie en de woningbouw. Pascal van Montfort van Royal HaskoningDHV en Joep lemmens van Sitech Services lieten zien voor welke uitdagingen zij staan met de reparatie en renovatie van zo’n 7.000 kolommen, onderdeel van ‘pipe racks’ op Chemlot, zodat nog 25 jaar (of zelfs langer) gebruik kan worden gemaakt van deze infrastructuur. In het verleden werd gebruik gemaakt van standaard oplossingen, op basis van de beschikbare inzichten, kennis en kengetallen van toen. Nieuwe inzichten voor onderhoud zijn nodig om de juiste oplossingen in te brengen. Deze oplossingen moeten inpasbaar en breed toepasbaar zijn. Het vergelijken van verschillende innovatieve onderhoudsmaatregelen in een proeftuin op locatie Chemelot helpt hierbij. Output van deze proeftuin is het bepalen van de meest optimale onderhoudsmaatregelen voor een service life extension van 25 jaar. De aanwezige onderhoudexperts werden uitgenodigd om met duurzame oplossingen te komen die een prestatieverbetering leveren van hun assets.

Voor het woningbouw praktijkvoorbeeld kwamen opdrachtgever (Eric Parel, vastgoedbeheerder bij Hof Wonen) en uitvoerder (Chris Uittenbogaard, directeur bij SealteQ West) aan het woord. Het betreft een levensduurverlenging van 328 betonnen balkons in een industriewijk in Delft. Ook hier was de inventarisatie onder het mom van ‘meten is weten’ van groot belang. Doel van de renovatie van de balkons was om de woningen nog 15 jaar te kunnen exploiteren, zonder ingrijpend onderhoud. Belangrijk voor het succes van deze renovatie was het vormen van een bouwteam.

Tijdens de pauze en na afloop van de lezingen was er, onder het genot van een hapje en een drankje, genoeg tijd en ruimte om te netwerken op het netwerkplein, waarop een 12-tal bedrijven zich met een stand presenteerde. Met een mooie verscheidenheid aan sprekers en onderwerpen en de goede mogelijkheden voor netwerken was het voor velen een nuttige en geslaagde middag.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details