Platform over beton en staal in de bouw
Nieuw meetconcept brengt conditie betonconstructies compleet in beeld

Nieuw meetconcept brengt conditie betonconstructies compleet in beeld

Beton is een uitzonderlijk sterk materiaal. Het heeft echter één zwakke plek: roest. Een insluiper die zich graag nestelt op plekken waar je het niet verwacht en onderhuids knaagt aan de draagkracht en veiligheid van constructies. De BetonCheck™, het tijdens de afgelopen Betondag gepresenteerde meetconcept, maakt het mogelijk om roest en betonrot een stap voor te zijn. Namens van der Heide, in Nederland dé specialist op het gebied van kathodische bescherming, geeft projectleider Ruurd Dijkstra tekst en uitleg.

Met zeven vestigingen zet van der Heide zich iedere dag in om risico’s aan elektrotechnische infrastructuren, gebouwen, (water)bouwkundige constructies en transportleidingen te voorkomen en/of te beperken. Daarmee ontzorgt het vanuit Drachten geleide bedrijf particulieren, ondernemingen en overheden op maat. “We vertalen de wettelijke eisen en richtlijnen naar de dagelijkse praktijk”, legt Dijkstra uit. “Zo dragen we wezenlijk bij aan een veilige bedrijfsvoering, kostenreductie en continuïteit van bedrijfsprocessen. De basis voor een duurzame leef- en werkomgeving.”

Eerste tekenen van betonrot in balkon.

 

Volledigheid

Op de lijst van de door van der Heide aangeboden services prijkt sinds kort de BetonCheck™, een meetmethode die zich kenmerkt door zekerheid én volledigheid. “Roest is grillig en kan zich op de meest onvoorspelbare plaatsen manifesteren”, vervolgt Dijkstra. “Een steekproef is dan ook nooit voldoende om de conditie van een constructie in kaart te brengen. Een goede controle vereist juist volledigheid.” Vandaar ook dat de BetonCheck™ altijd uit drie stappen bestaat. Er wordt gestart met een dossieronderzoek en een nulmeting. Deze laatste omvat onder andere een visuele inspectie en een potentiaalmeting van de wapening. Als enige technische dienstverlener in Nederland maakt van der Heide daarbij gebruik van specialistische meetapparatuur. “Hierdoor zijn we in staat om verdachte plekken te onderzoeken op corrosiesnelheid”, aldus Dijkstra. “De verkregen gegevens brengen beginnende betonrot aan het licht en geven tegelijk een helder inzicht in het verloop ervan en de eventuele risico’s.”

Risicogerichte aanpak

Met de onderzoeksresultaten wordt vervolgens in fase 2 een Plan van Aanpak opgesteld. Hiertoe worden verschillende berekeningen en aanvullende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld wat betreft draagvermogen, buigtrekspanning en chlorideprofielen. “Het is belangrijk om te weten welke locaties urgent zijn en welke minder”, zegt Dijkstra. “Een dergelijke risicogerichte aanpak zorgt voor maatwerk in beheer en onderhoud. Na de nulmeting en de uitvoering van noodzakelijke herstelwerkzaamheden houden we de vinger aan de pols. We blijven de constructies volgen en inspecteren verdachte en herstelde plekken jaarlijks. Is er sprake van risico’s? Dan grijpen we in.”

Meetapparatuur BetonCheck™.

 

Duurzaam volgen

De BetonCheck™ mag dan wel nét officieel zijn gepresenteerd, het meetconcept heeft
zijn waarde in de praktijk al bewezen. “Onlangs hebben we in opdracht van woningstichting
Patrimonium met behulp van de BetonCheck™ drie flats in Groningen onderzocht op corrosie”, vertelt Dijkstra. “Daarmee is gekozen voor een effectieve, efficiënte én uiterst duurzame manier van oplossen. Je gaat niet hakken of breken, maar je houdt de gebouwen gewoon in de gaten. En zijn er op termijn tóch maatregelen noodzakelijk, dan zijn die tegen relatief geringe kosten te nemen. Een gegeven dat prima past in een tijd waarbinnen de beperking van CO2– en stikstofemissies nadrukkelijk centraal staat.” 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details