Platform over beton en staal in de bouw
Start Innovatieprogramma Duurzame betonketen

Start Innovatieprogramma Duurzame betonketen

Het Innovatieprogramma van het Betonakkoord ging op 26 maart jl. van start. Marktpartijen uit de betonketen gaan samen met opdrachtgevers werken aan innovaties die binnen 1 tot 5 jaar breed toepasbaar zijn. Speerpunten zijn Duurzaam beton en Duurzaam Ontwerpen en Bouwen met beton. Met deze innovaties zijn hoge ambities op het gebied van CO2 reductie en circulariteit binnen de gehele betonketen te behalen.

Voorbereiding gereed

Het Betonakkoord nadert de opschalingsfase. Een groep vertegenwoordigers uit de beton- en bouwsector en opdrachtgevers heeft de afgelopen 2 ½ jaar alles zó voorbereid dat de resultaten nu opgeschaald kunnen worden. De ambitie is groot. De opgestelde routekaarten laten zien dat het mogelijk is om in 2030 tenminste 50-60% CO2 ten opzichte van 1990 te reduceren en 100% van al het circulair gesloopte beton (ongeveer 20% van het totaal benodigd beton) terug te brengen in nieuwbouw. Maar dat lukt alleen als de betonketen samen met de opdrachtgevers innovaties versneld gaat implementeren. Het door het Betonakkoord opgestelde innovatieprogramma voorziet hierin.

Het Betonakkoord kiest, in lijn met het EU Circular Economy Package (2020), voor een zogenaamde Koplopersaanpak. Koplopers zijn die ketenpartners die met bewezen innovaties aan strengere milieueisen kunnen voldoen dan ‘het peloton’. Zij geven aan wat ‘het peloton’ over een paar jaar ook moet kunnen toepassen.

Innovatieprogramma

Sommige innovaties zijn nu al toepasbaar, maar worden nog niet op grote schaal gebruikt. Deze quick wins gaan het Betonhuis en de Betonvereniging de komende periode breed onder de aandacht brengen. Daarnaast zijn er zo’n 18 innovaties geïdentificeerd die binnen 1-5 jaar toegepast en gevalideerd kunnen worden.

Het innovatieprogramma roept partijen in de beton- en bouwsector op om deze 18 kansrijke innovaties in de praktijk beproeven en valideren. De bij het Betonakkoord betrokken opdrachtgevers hebben toegezegd de benodigde innovaties te financieren samen met de markt. Hiervoor is in principe 8 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget wordt aangevuld met een vergelijkbare bijdrage vanuit de marktpartijen (deels in kind mogelijk).

 Marktpartijen worden uitgenodigd om vóór 1 mei hun innovatie-
voorstellen in te dienen. Voor nadere informatie hierover, zie https://www.betonakkoord.nl/opschalingsfase

Duurzaam en circulair beton

Het innovatieprogramma richt zich op twee thema’s: Duurzaam beton en Duurzaam ontwerpen en bouwen met beton. Bij Duurzaam beton gaat het om het gericht verbeteren van de milieuprestatie en de levensduurverlenging van beton, bijvoorbeeld om het gebruikmaken van CO2 arme bindmiddelen, het toepassen van versnellers en het gebruik van CO2 arme wapening. Bij Duurzaam ontwerpen en bouwen gaat het ondermeer om slim, adaptief en modulair ontwerpen en circulair bouwen. Daarbij kun je denken aan topologisch ontwerpen, 3D printen, ontwerpen op hergebruik elementen en slimmere bouwplanning.

Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord: “Dit innovatieprogramma maakt het mogelijk om in de betonketen de CO2 uitstoot met tenminste 50-60% te reduceren en 100% hergebruik van circulair gesloopt beton te realiseren in 2030. Daarmee vervullen we als Nederland internationaal een voortrekkersrol. Door met alle partijen in de beton- en bouwsector samen op te trekken bouwen we de komende jaren aan een duurzame keten die floreert, innoveert en concurreert en aantrekkelijk is om in te werken.”

Bron: Betonvereniging

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details