Tagarchief: Antwerpen

Kieldrechtsluis, Antwerpen | Twee nieuwe bruggen voor de Kieldrechtsluis

thv-kieldrechtbruggen_2-kopieren
Lees het gehele artikel

Afgewerkte bruggen op één ponton van Gent naar Antwerpen

In juli 2019 zal de Kieldrechtsluis precies drie jaar in gebruik zijn. Bij de bouw waren er vier bruggen voorzien, maar bij de opening waren er nog maar twee geïnstalleerd. Nu kreeg de THV Kieldrechtbruggen, dat de firma’s Aelterman, Engie Fabricom en Hye verenigt, van de nv Deurganckdoksluis de opdracht om de twee resterende bruggen te bouwen en te installeren om zo de doorstroom van verkeer en scheepvaart in de haven te vereenvoudigen en verbeteren.

Elke brug is 100 m lang, 15 m breed en 21 m hoog, weegt 1.500 ton en heeft twee rijstroken. De volledig afgewerkte bruggen werden samen op één ponton vanuit het Kluizendok in de Gentse haven via het Kanaal Gent-Terneuzen en de Westerschelde naar de Waaslandhaven getransporteerd.

De Kieldrechtsluis is de grootste ter wereld en op de oorspronkelijke plannen waren vier bruggen voorzien. In eerste fase werden echter slechts twee gecombineerde spoor- en wegbruggen afgewerkt. Bovendien werd de spoorlijn tot nu toe enkel gebruikt voor intern transport tussen de diverse containerterminals. Om een vlottere verkeersdoorstroming ter realiseren, besliste de nv Deurganckdoksluis om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven voor de bouw en installatie van de twee resterende bruggen. In tegenstelling tot de bestaande bruggen, die in China gebouwd werden, ging de opdracht nu naar de Belgische THV Kieldrechtbruggen.

thv-kieldrechtbruggen_4-kopieren

De bruggen werden op drie weken tijd in de Kieldrechtsluis gemonteerd, waardoor de hinder voor de scheepvaart beperkt bleef. Nu staan ze in verticale positie tot ze in de zomer van dit jaar in gebruik genomen worden.

 

Duidelijke taakverdeling

De taken werden vooraf duidelijk verdeeld. Aelterman realiseerde de staalconstructie, terwijl Engie Fabricom de elektromechanische installatie voor zijn rekening nam. Hye moest ervoor zorgen dat de bruggen perfect op de betonnen constructie van de bestaande kelder aangesloten konden worden. “We startten in de zomer van 2017 met de bouw van de staalconstructie. De stalen platen werden gebrand en zo ontstonden de juiste stukken, die dan als een puzzel in elkaar gezet werden. Net zoals bij alle andere projecten was dit puur maatwerk”, licht projectingenieur Frederiek De Preetere van Aelterman toe. “In het najaar van 2018 was de staalconstructie klaar en begon Engie Fabricom met de elektromechanische installatie. De assen en lagers werden gemonteerd alsook alle elektrische leidingen en de elementen voor de scheepvaart, zoals de signalisatie. De bruggen werden ook uitgerust met de vangrails en het wegdek.”

thv-kieldrechtbruggen_3-kopieren

De partners Aelterman, Engie Fabricom en Hye van de THV Kieldrechtbruggen realiseerden een huzarenwerk, zowel voor de bouw van de bruggen in het atelier als bij de voorbereidingen op de werf zelf.

 

De vrijwel identieke bruggen bestaan uit heel wat zware elementen, zelfs tot 20 ton per stuk, wat zeer uniek is voor een brug. De aandrijving gebeurt door drie hydraulische pompgroepen van 200 kW en twee hydraulische cilinders met een diameter van 0,9 m, een lengte van 15 m en een gewicht van 43 ton. Bovendien was het niet evident om de assen met een diameter van 1.400 mm in één poging nauwkeurig te integreren. Nadat de constructie en de assen op de juiste temperatuur gebracht waren, werden de elementen in elkaar geschoven, waarna de stukken opnieuw respectievelijk konden afkoelen en opwarmen.

thv-kieldrechtbruggen_1-kopieren

De THV Kieldrechtbruggen kreeg de opdracht om twee bruggen te bouwen en te installeren op de Kieldrechtsluis. De gigantische staalconstructies zijn 100 m lang, 15 m breed en 21 m hoog en wegen elk 1.500 ton.

 

Huzarenstukje

De bruggen werden volledig geassembleerd bij Aelterman in het Gentse Kluizendok. Tegelijkertijd voerden de partners ook de voorbereidingen aan de Kieldrechtsluis uit. Zo monteerde en testte Engie Fabricom de elektrische en mechanische delen voor de onmiddellijke koppeling van de bruggen. Hye zorgde dan weer voor de aanpassingen aan de betonnen constructie van bestaande kelders. Door middel van hydrodemolition, het slopen of stralen van beton met water onder ultra hoge druk, werd het overbodige beton weggenomen, zonder daarbij de wapening te beschadigen. “De bouw van de bruggen was een uniek project, maar ook het transport was een huzarenstukje. Bruggen worden meestal in onderdelen getransporteerd en op de werf in elkaar gezet, maar bij dit project werden de bruggen in één stuk verscheept. Een self-propelled modular transporter met zestig assen en tweehonderdveertig wielen plaatste de bruggen op een ponton richting Kieldrechtsluis”, geeft De Preetere aan. “Begin april werden de bruggen geïnstalleerd. We kregen slechts drie weken voor de montage. Nadien moesten de bruggen in verticale positie gezet worden, zodat de scheepvaart in de Kieldrechtsluis zo weinig mogelijk hinder ondervond. De bruggen blijven zo staan tot ze in de zomer in gebruik genomen worden.”   

Kieldrechtsluis, Antwerpen | Meer bedrijfszekerheid voor bruggen in de haven van Antwerpen

maritieme-toegang-1_42a1128-kopieren
Lees het gehele artikel

De opening van de Kieldrechtsluis betekende een meerwaarde voor de Antwerpse haven en ons land in het algemeen. Alhoewel er in de originele bouwaanvraag vier bruggen voorzien waren, werden er slechts twee effectief gebouwd. Ook de spoorinfrastructuur was nog niet in orde, waardoor enkel intern transport tussen de haventerminals mogelijk was. De THV Kieldrechtbruggen bouwde en installeerde nu onder de leiding van de afdeling Maritieme Toegang de twee resterende bruggen om zo de doorstroom van verkeer en scheepvaart in de haven te verbeteren.

maritieme-toegang-3_mg_1801-kopieren

De beide brugkelders waren wel al in de eerste fase gebouwd. De grootste uitdaging lag erin om de bruggen in te passen in die kelders.

 

Op 10 juni 2016 werd de Kieldrechtsluis plechtig ingehuldigd. Deze was – en is vandaag nog steeds – qua volume de grootste sluis ter wereld: 500 meter lang, 68 meter breed en 17,8 meter diep. Maar hoe gigantisch de afmetingen ook zijn, de bouw moest tot in de kleinste details nauwkeurig gebeuren: de twee sluisdeuren per ‘hoofd’, de sluiskolk, elf gebouwen, twee basculebruggen, vier brugkelders, maar ook de mechanismes om deuren en bruggen te openen en te sluiten.

“Dankzij de Kieldrechtsluis kon de Antwerpse haven een gepast antwoord bieden op de schaalvergroting in het scheepvaartverkeer en zo haar positie in Europa versterken”, zegt Sofie Nullens, projectleider bij de dienst Maritieme Toegang. “We beheren en exploiteren de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens en de kunstwerken en eigendommen die erlangs liggen. We zorgen ook voor de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur in de zeehavens, zoals de sluizen, dammen, staketsels, spoorwegbermen en groenschermen, met inbegrip van de ontsluitingswegen van en naar het havengebied.”

Kieldrechtsluis vervolledigd met twee bruggen

Om de verkeersdoorstroming nog verder te verbeteren, maar zeker ook om problemen te vermijden bij een probleem of onderhoud aan één van de bruggen, werd beslist om de twee resterende basulebruggen te bouwen en te installeren. “In de originele bouwaanvraag waren vier bruggen voorzien. Op elk sluishoofd zouden telkens een wegbrug en een gemengde spoor-/wegbrug gebouwd worden. De twee gewone wegbruggen kwamen er echter niet, maar de brugkelders werden wel voorzien”, geeft Nullens aan. “De opdracht luidde nu om de twee ontbrekende wegbruggen te bouwen en operationeel te maken: één op elk hoofd en telkens net naast de bestaande bruggen. Elke brug is 100 m lang, 15 m breed en 21 m hoog, weegt 1.500 ton en heeft twee rijstroken.”

maritieme-toegang-2_mg_1804-kopieren

De bruggen werden heel nauwkeurig op de bestaande kelders geïnstalleerd. Het was een echt huzarenstukje om beide bruggen te transporteren en op de juiste plaats te krijgen.

 

Een heel uitdagend project

Dit project was er één vol uitdagingen. De grootste lag erin om de bruggen in te passen in de bestaande kelders. Daar was immers maar enkele centimeters speling. Bovendien moesten de bruggen in één stuk op een ponton van de werf in het Kluizendok in Gent naar het Deurganckdok getransporteerd worden.

maritieme-toegang-4-pat_7351-kopieren

Na de installatie kreeg de THV Kieldrechtbruggen drie weken voor de complete montage, waarna de bruggen in verticale positie gezet werden, tot ze in de zomer in gebruik genomen worden.

 

“Toen het ponton aan het dok aankwam, moesten de bruggen eerst 90° gedraaid worden, want voor het evenwicht lagen ze er in de lengte op. Daarvoor werd een self-propelled modular transporter met zestig assen en tweehonderdveertig wielen gebruikt”, licht Nullens dit huzarenstukje toe. “Op 8 april werd de Arenbergbrug naast de bestaande Prosperbrug geïnstalleerd. De brug werd eerst omhoog geduwd tot ze boven de kaaimuur kwam. Daarna voer het ponton in de kolk naar de plaats waar de brug moest komen en eenmaal ze nauwkeurig gepositioneerd was, liet het team ze zachtjes zakken. De Sint-Annabrug werd op 11 april volgens hetzelde procédé naast de Ketenisbrug geplaatst.”

Na de installatie kreeg de THV Kieldrechtbruggen drie weken voor de complete montage, waarna de bruggen in verticale positie gezet werden, tot ze in de zomer in gebruik genomen worden.